Protel Dxp 2004

17 247 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 19:42

Protel Dxp 2004 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PROTEL DXP 2004 Giới thiệu về DXP DXP (Design Explorer - Trình duyệt thiết kế) là một hệ thống thiết kế mạch điện tử hoàn thiện 32 bit trên nền Windows 2000 và Windows XP. Nó là một môi trờng phát triển tích hợp, cung cấp một loạt các công cụ thiết kế mạnh. Khi tạo ra các trang văn bản thiết kế, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các trình soạn thảo, ví dụ giữa các trình soạn thảo sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic) và trình soạn thảo mạch in (PCB). Trình duyệt sẽ thay đổi các thanh công cụ và các menu tùy theo trình soạn thảo mà bạn đang làm việc. Tên của các panel đợc hiển thị ở góc dới bên phải không gian làm việc. Bạn có thể click vào tên của các panel để mở chúng và có thể di chuyển các panel để tạo giao diện làm việc theo ý muốn. DXP lu giữ tất cả các trang văn bản thiết kế và các file kết quả trên đĩa cứng dới dạng các file riêng biệt. Bạn có thể sử dụng trình duyệt để tìm chúng. Các file đề án đợc tạo ra để chứa các liên kết đến các trang văn bản thiết kế. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Làm việc với DXP Tạo ra một đề án mới Một đề án trong DXP chứa các liên kết đến tất cả các văn bản thiết kế và các cài đặt có liên quan. Một file đề án có phần mở rộng là .PriPCB, là một file văn bản liệt kê các trang văn bản thiết kế có trong đề án và các cài đặt có liên quan đợc sử dụng. Các trang văn bản không đợc kết hợp vào một đề án đợc gọi là văn bản tự do (Free Document). Mỗt khi đề án đợc biên dịch thì quá trình kiểm tra lại so sành và đồng bộ hóa đợc thực hiện. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với các trang văn bản cũng đợc cập nhật vào đề án khi biên dịch. Quá trình tạo ra một đề án mới là giống nhau cho tất cả các loại đề án. Tạo ra một đề án PCB mới Một đề án PCB đợc sử dụng trong thiết kế mạch in. Thực hiện các bớc sau để tạo ra một đề án PCB mới: Chọn File > New > PCB Project từ menu. Panel Project hiển thị . Một file đề án mới PCB project1.PrjPCB xuất hiện mà cha có văn bản nào thêm vào. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thay tên của file đề án mới với phần mở rộng là .PrjPCB bằng các chọn File > Save Project as. Chọn đờng dẫn đến vị trí trên đĩa cứng mà bạn muốn lu đề án và nhập tên trong trờng File Name và chọn Save. Làm việc với sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic) Tạo ra một trang sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic) mới. Chọn File > New > Schematic từ menu. Một trang sơ đồ mạch còn trống có tên là Sheet1.SchDoc hiển thị trong cửa sổ thiết kế và tự thêm và đề án. Tên trang sơ đồ đợc liệt kê trong mục Source Document ngay dới tên đề án trong tab Projects. Đổi tên file sơ đồ mới với phần mở rộng là .SchDoc bằng cách chọn File > Save as. Xác định vị trí trên đĩa cứng mà bạn muốn lu file sơ đồ, nhập tên file trong trờng File Name và chọn Save. Khi trang sơ đồ mạch mở ra, ta sẽ thấy rằng không gian làm việc thay đổi. Thanh công cụ chính gồm có các nút lệnh mới, các thanh công cụ mới xuất hiện và trên menu xuất hiện các mục mới. Điều đó cho thấy bạn đang làm việc trong trình soạn thảo sơ đồ mạch nguyên lý (Schematic). 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cài đặt các lựa chọn cho trang sơ đồ. Việc làm đầu tiên trớc khi bạn bắt đầu vẽ sơ đồ mạch nguyên lý là cài đặt các lựa chọn thích hợp cho trang sơ đồ. Từ menu chọn Design > Document Options, hộp thoại Document Options xuất hiện. Chọn kiểu trang sơ đồ trong mục Standard styles Để cài đặt những quy tắc chung đợc sử dụng cho tất cả các trang sơ đồ Chọn Tools > Schematic Preferences 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vẽ sơ đồ mạch nguyên lý. Tìm các thành phần và cài đặt các th viện thành phần Để quản lý hàng ngàn thành phần DXP tổ chức chúng thành các th viện theo chủng loại và theo các nhà sản xuất khác nhau. DXP cũng cung cấp công cụ tìm kiếm mạnh để bạn tìm các thành phần. Để tìm kiếm linh kiện cần dùng, chọn Tools > Find Component hoặc click và panel System và chọn Libraries để mở hộp thoại Search Libraries. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong khung Scope chọn Libraries on Path. Trong trờng Path chọn đờng dẫn đến th mục chứa các th viện thành phần. Trong trờng Name của mục Search Criteria nhập *tên linh kiện cần tìm* . Trong đó ký hiệu * đợc sử dụng để thay thế cho các tiền tố và hậu tố của các nhà sản xuất khác nhau. Click vào Search để bắt đầu tìm kiếm. Tab Results hiển thị quá trình và kết quả tìm kiếm, chọn linh kiện phù hợp trong của sổ Results và ấn Select. Trong trờng hợp th viện cha đợc cài đặt thì click và nút Install Libraries và chọn th viện cần cài đặt. Đặt các thành phần trên sơ đồ mạch và nối dây. Hiển thị panel Libraries, chọn th viện cần tìm. Sử dụng trình lọc để tìm nhanh các thành phần bằng cách nhập dòng *tên linh kiện cần tìm* vào ô văn bản phía dới tên th viện. Một danh sách các thành phần mà tên có chứa tên linh kiện cần tìm đợc liệt kê trong trờng Component Name. Click vào tên linh kiện cần tìm để chọn nó và click vào nút Place. Lúc này con trỏ chuyển thành hình chữ thập mảnh và kéo theo một biểu tởng thành phần linh kiện, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhấn phím Tab để mở hộp thoại Component Properties. Trong khung Properties của hộp thoại nhập giá trị cho trờng Designator. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra mô hình footprint (chân mạch in) của thành phần để chắc chắn đã có một mô hình footprint. Click nút OK để đóng hộp thoại, trái chuột để đặt thành phần lên sơ đồ. Để xoay linh kiện ta chọn linh kiện cần xoay ấn và dữ chuột trái đồng thời ấn nút Spacebar trên bàn phím. Muốn tạo ảnh gơng đảo ngợc linh kiện ta chọn linh kiện rồi ấn chuột trái chọn Properties, trong mục Graphical chọn Mirrored Để nối dây trong mạch ta vào Place > Wire (phím tắt P, W ) hoặc ấn vào biểu tợng trên thanh Toolbar. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau khi hoàn thiện xong sơ đồ mạch nguyên lý ta ấn Ctrl + S để nhớ vào hoặc vào File > Save để chuẩn bị chuyển sang thiết kế sô đồ mạch in Làm việc với sơ đồ mạch in (PCB) Trớc khi chuyển thiết kế từ trình soạn thảo sơ đồ sang trình soạn thảo mạch in, ta cần phải tạo ra bản mạch in PCB. Cách dễ nhất để tạo bản mạch in PCB trong DXP là sử dụng tiện ính PCB Wizard, nó cho phép ta lựa chọn các khung mạch in theo chuẩn công nghiệp hoặc tự tạo ra mạch in với kích thớc tùy trọn . Tạo ra một văn bản PCB mới Chọn PCB Board Wizard trong mục New from Template ở phía dới của panel File. Nếu lựa chọn này không xuất hiện trên màn hình hãy đóng một vài mục phía trên bằng cách trọn các biểu tợng mũi tên. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PCB Board Wizard mở ra. Hình ảnh đầu tiên mà ta nhìn thấy là một trang giới thiệu. Click vào Next để tiếp tục. Trang tiếp là để đặt đơn vị đo là Imperial (đơn vị đo lờng của Anh) mils hoặc chọn Metric nếu dùng milimetres Trang thứ ba của tiện ích cho phép bạn lựa chọn khung mạch mà bạn muốn sử dụng. Chọn Custom từ danh sách nếu muốn tự nhập kích thớc khung mạch và sau đó ấn Next. Trong trang tiếp theo bạn sẽ nhập các kích thớc mạch in. Chọn kiểu Rectangular và nhập kích thớc vào các trờng Width và Height. Không chọn Title Block and Scale, Legen String, và Dimension Line. Click và nút Next để tiếp tục. Trang thứ năm cho phép ta chọn số lớp trong mạch in (lớp nguồn Power planes ta thờng để bằng không), click Next Trang tiếp là để trọn loại Via (xuyên lớp) thờng trọn Thruhole vias only Trang thứ bẩy cho phép bạn thiết lập các tùy trọn công nghệ vẽ đờng mạch và thành phần. Trong đó Surface-mount Componets là mạch in linh kiện dán. Còn Throgh-hole Components là mạch in linh kiện xuyên lỗ, trong đó phía dới là mục cho phép ta chọn số đờng dây có thể đi qua giữa hai chân linh kiện. Trang cuối cùng cho phép ta thiết lập độ rộng của đờng mạch in, kích cỡ chân linh kiện và khoảng cách giữa hai đờng mạch in gần nhất Click vào nút Finish để đóng tiện ích lại, bây giờ PCB Wizard đã có tất cả thông tin để tạo ra bản mạch PCB mới. Trình soạn thảo PCB hiển thị một file PCB mới có tên là PCB1.PcbDoc. Văn bản PCB hiển thị với một trang mầu trắng có kích thớc mặc định và khung mạch trống (vùng màu đen có lới). Để tắt trang màu trắng, chọn Design > Board Options và không chọn Display Sheet. Để đổi tên file PCB mới chọn File > Save as. Xác định vị trí trên đĩa cứng mà bạn muốn lu file PCB, nhập tên file trong trờng File Name, click Save. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Truyền thiết kế Trớc khi truyền thông tin từ sơ đồ sang mạch PCB tróng, đảm bảo rằng tất cả các th viện liên quan đối với cả mạch sơ dồ và mạch in là có thể sử dụng đợc Mở mạch sơ đồ chọn Design > Update PC Document. Đế án đợc biên dịch và hộp hội thoại Engineeing Change Order xuất hiện. Click nút Validate Changes. Nếu tất cả thay đổi là hợp lệ (các đánh dấu màu xanh suất hiện ở cột Status). Click vào Execute Changes để truyền các thay đổi sang PCB. Quá trình kết thúc khi cột done đợc đánh đấu hết. 10 [...]... đờng nối trong khi sắp xếp các thành phần Vẽ đờng mạch in Vẽ mạch là một quá trình xắp xếp các đơng mạch và các via trên mạch để nối các thành phần DXP làm cho việc vẽ mạch trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp các công cụ vẽ mạch bằng tay tinh vi Mặc dù DXP có sẵn các công cụ vẽ mạch tự động rất mạnh, nhng cũng có một số lý do mà ta nên chọn cách vẽ mạch bằng tay Đôi khi đó là lựa chọn rất hữu hiệu trong... đờng mạch còn lại Quá trình vẽ mạch thành công khi số đờng mạch còn lại bằng 0 Trên cửa sổ của PCB Editor ta cũng quan sát thấy quá trình vẽ mạch rất trực quan Sau đó ta kiểm tra lại mạch và hiệu chỉnh DXP cũng cho phép vẽ mạch tự động theo vùng tùy chọn Bằng cách click vào Auto Route > Area và sau đó khoanh vùng cần vẽ tự động Để nâng cao tính chuyên nghiệp khi vẽ mạch ta có thể thêm vào các phần sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Protel Dxp 2004, Protel Dxp 2004, Protel Dxp 2004

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay