Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí

3 275 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 21:17

... xét: - Cách xắp xếp trang trí gì? - Có loại hình trang trí? Nêu khác lọai hình trang trí? 6p 7p 4p 20 p Hoạt động 2: Hướng dẫn HS vài cách xắp xếp trang trí - Có cách xắp xếp bố cục trang trí ?... mắt - Sự khác trang trí trang trí ứng dụng: * Trang trí ứng dụng sử dụng khai thác ý nghĩa trang trí vào trang trí đồ vật như: Lọ hoa, đĩa tròn, khăn đặt lọ hoa… * Trang trí trang trí hình như:... vuông, tròn, chữ nhật II Một vài cách xắp xếp trang trí - Có cách xếp bố cục: + Nhắc lại + Xen kẽ + Đối xứng + Mảng hình không III .Cách vẽ: (5 bước) - Chọn hình thức trang trí - Kẻ trục đối xứng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn