Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (5)

4 171 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 21:16

... tách: Trang trí thành đĩa, thành miệng chén thoáng - Cách trang trí có giống không? - Được xếp ntn hình trang trí đó? - Tác dụng trang trí ? - Những vật dụng trang trí dùng sống -> trang trí +... động Giáo viên Hoạt động Học sinh HOẠT ĐỘNG I) THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ ? * Giáo viên cho h/s quan sát hình sgk: ( ĐDTQ) + H/s quan sát nhận xét - Là trang trí gì? + Trang trí đĩa... Tạo vật đẹp + Sắp xếp mảng hình lớn nhỏ cho phù hợp với khoảng trống cuả + Là xếp hình mảng, đường nét, hoạ tiết, màu sắc cho hợp lý, thuận mắt II) MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ * Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (5) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (5) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn