Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (4)

4 259 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 21:16

... HS xem số đồ vật trang trí : dĩa , vải hoa, khăn bàn ? Trang trí ?Trong trang trí mảng hình có không ? Hoạ tiết xếp , hình dáng chúng có giống không * Trang trí : Là cách xếp bố cục, hoạ tiết ,... Hoạt động : Một vài cách xếp trang trí GV treo ĐD minh hoạ vài cách xếp hoạ tiết trang trí ? Thế nhắc lại Nhắc lại -Là cách lặp lặp lại một nhóm hoạ tiết 2.Xen kẻ ? Trình bày cách xếp hoạ tiết xen... động viên khuyến khích em vẽ chưa V.Dặn dò (2'): - Hoàn thành vẽ nhà ( Sắp xếp bố cục cho hình tròn theo cách trang trí tự do ,và theo nguyên tắc) - Chuẩn bị 7-Vẽ theo mẫu : Mẫu dạng hình hộp hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (4) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (4) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn