Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (3)

3 375 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 21:16

... trang trí phải có bố cục hợp lý, màu sắc hài hòa….Có cách xếp họa tiết sau; - Cách xếp nhắc lại - Cách xếp xen kẽ - Cách xếp đối xứng - Cách xếp mảng hình không Hoạt động Hướng dẫn học sinh cách. .. Giới thiệu vài hình ảnh I Quan sát nhận xét cách xếp nội, ngoại thất, trang trí 1.Thế cách xếp hội trường, nhà, chén… .và đặt câu hỏi trang trí: để HS trả lời ? Em có nhận xét cách trang trí khăn,... cách trang trí khăn, gạch, đĩa… Sắp xếp trang trí xếp hình mảng hoạ tiết, màu sắc, đồ vật làm ? Các mảng hình xếp có giống vật thêm đẹp không ? Màu sắc thể ? Em hiểu xếp Nhắc lại, Xen kẽ, Đối xứng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (3) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (3) , Giáo án mỹ thuật 6 bài cách sắp xếp và bố cục trong trang trí (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn