Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (1)

12 276 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 15:55

Chào mừng quý thầy cô dự thăm lớp! MÔN TOÁN LỚP Giáo viên thực hiện: Mai Trần Như Phượng Trường Tiểu học Đoàn Nghiên Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Kiểm tra cũ: Tính nhẩm: 0,65 : 10 = 999,8 : 100 = 0,065 9,998 23,7 : 10 = 2,37 139,6 : 1000 = 0,1396 Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ví dụ 1: Một sân hình vuông có chu vi 27m Hỏi cạnh sân dài mét? Ta phải thực phép chia: 27 : = ? (m) Toán: Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ta đặt tính làm sau: 27 30 6,75 20 * 27 chia được66,nhân viết46;bằng 24; 27 trừ 24 viết * Để chia tiếp, ta viết thêm dấu phẩy vào bên phải viết thêm chữ số vào bên phải 30 30 chia 7, viết 77;nhân 28 ; 30 trừ 28 2, viết * Viết thêm chữ số vào bên phải 20; 20 chia 5, viết 5; nhân 20; 20 trừ 20 0, viết Vậy: 27 : = 6,75 (m) Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ví dụ 2: 43 : 52 = ? Phép chia có số bị chia 43 bé số chia 52 Ta làm sau: - Chuyển 43 thành 43,0 - Đặt tính tính phép chia 43,0 : 52 (chia số thập phân cho số tự nhiên) Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Ví dụ 2: 43,0 43 140 36 52 0, 82 43 : 52 = 0,82 số dư 0,36 Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân * 43 chia 52 0, viết 0 nhân 52 0, 43 trừ 43, viết 43 Viết dấu phẩy vào bên phải số * Hạ 0; 430 chia 52 8, viết 8 nhân 52 416, 430 trừ 416 14, viết 14 * Viết thêm chữ số vào bên phải 14 140; 140 chia cho 52 2, viết 52 104, 140 trừ 104 36 viết 36 Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân • Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau: - Viết dấu phẩy vào bên phải số thương - Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp - Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Đặt tính tính: 12 : ; 12 20 2, 12 : = 2,4 23 : ; 882 : 36 23 882 36 5, 16 2 4, 20 180 00 23 : = 5,75 882 : 36 = 24,5 Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Bài 2: May 25 quần áo hết 70 mét vải Hỏi may quần áo hết mét vải? Tóm tắt: Bài giải: Số vải để may quần áo là: 25 : 70m vải 70 : 25 = 2,8 (m) :…m vải ? Số vải để may quần áo là: 2,8 x = 16,8 (m) Đáp số: 16,8 m Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân *3 Viết phân số sau dạng số thập phân: 5 = : = 0,4 = = 0,4 18 Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Dặn dò: Về nhà học thuộc Làm tập: 1b, trang 68 Chuẩn bị bài: Luyện tập Chân thành cảm ơn quý thầy cô em [...]...Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân Dặn dò: Về nhà học thuộc bài Làm bài tập: 1b, 3 trang 68 Chuẩn bị bài: Luyện tập Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em ... cho 52 2, viết 52 104, 140 trừ 104 36 viết 36 Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân • Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư,... (chia số thập phân cho số tự nhiên) Thứ bảy ngày 17 tháng 11 năm 2012 Toán: Ví dụ 2: 43,0 43 140 36 52 0, 82 43 : 52 = 0,82 số dư 0,36 Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân. .. Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Ví dụ 2: 43 : 52 = ? Phép chia có số bị chia 43 bé số chia 52 Ta làm sau: - Chuyển 43 thành 43,0 - Đặt tính tính phép chia 43,0 : 52 (chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (1) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (1) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn