Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (17)

9 213 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 15:54

Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự lớp B Môn: Toán (Minh họa chuyên đề) Giáo viên: Trịnh Thu Hương Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Kiểm tra cũ: Tính nhẩm: 32,1 : 10 = 246,8 : 100 = 13,5 : 1000 = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số Ví dụ 1: Mộtthập sân hình vuông có chu vi 27 m Hỏi cạnh sân phân dài mét? Ta thực phép chia: 27 : = ? (m) Thông thường ta đặt tính làm sau: • 27 chia 6, viết 6; nhân 24; 27 trừ 24 3, viết 27 • Để chia tiếp, ta viết thêm dấu phẩy vào ,75 bên phải viết thêm chữ số vào bên 20 phải để 30 30 chia 7, viết 7; nhân 28; 30 trừ 28 2, viết • Viết thêm chữ số vào bên phải 20; Vậy: 27 : = 6,75 (m) 20 chia 5, viết 5; nhân 20; 20 trừ 20 0, viết Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập43 phân : 52 = ? Ví dụ 2: 43 52 43 0 , 40 36 Vậy: 43 : 52 = 0,82 (dư 0,36 …) Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Quy tắc: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau: - Viết dấu phẩy vào bên phải số thương - Viết thêm vào bên phải số dư chữ số chia tiếp - Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Thực hành: Bài Đặt tính tính: 882 : 36 12 : 23 : Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Thực hành: Bài 2: May 25 quần áo hết 70 m vải Hỏi may quần áo hết mét vải? Tóm tắt: 25 hết : 70 m hết : ? m Bài giải: Số vải để may quần áo là: 70 : 25 = 2,8 (m) Số vải để may quần áo là: 2,8 × = 16,8 (m) Đáp số: 16,8 m Trò chơi: Ai nhanh, đúng! Đúng ghi “Đ”, sai ghi “S” vào ô trống phép tính: 15 12 30 2,5 50 Đ Chim cánh cụt 30 75 20 Phép chia có số dư Con thỏ S 12,5 : 100 = 0,125 Chim én Con cò 1,71 10 Đ S ... 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập4 3 phân : 52 = ? Ví dụ 2: 43 52 43 0 , 40 36 Vậy: 43 : 52 = 0,82 (dư 0,36 …) Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên. .. cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân Quy tắc: Khi chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà dư, ta tiếp tục chia sau: - Viết dấu phẩy vào bên phải số thương - Viết thêm vào bên phải số dư chữ số. .. chữ số chia tiếp - Nếu dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư chữ số tiếp tục chia, làm Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (17) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (17) , Bài giảng toán 5 chia một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (17)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn