Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (7)

13 332 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 14:07

Thứ ngày 17 tháng năm 2010 Toán Bài 1: Tính a) b) ì 1 : Bài 2: Tìm X ì = = : = = x 63 20 ì : = ì = = x x = 10 Thứ năm ngày 17 tháng năm 2010 Toán ôn tập giải toán Bài toán 1: Tổng hai số l 121 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có sơ đồ: Số bé : Số lớn : ? 121 ? Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = 11 ( phần ) Số bé : 121 : 11 x = 55 Số lớn : 121 - 55 = 66 Đáp số : Số bé : 55 Số lớn : 66 Bài toán 2: Hiệu hai số l 192 Tỉ số hai số Tìm hai số Bài giải Ta có sơ đồ: Số bé : Số lớn : ? 192 ? Theo sơ đồ, hiệu số phần l : - = ( phần ) Số bé : 192 : x = 288 Số lớn : 288 + 192 = 480 Đáp số : Số bé : 288 Số lớn : 480 Các bước giải * Vẽ sơ đồ minh họa toán * Tìm tổng ( hiệu ) số phần * Tìm giá trị phần * Tìm số Lưu ý: * Bước tìm giá trị phần bước tìm số bé ( lớn ) gộp vào với * Tìm số bé hay số lớn trước Luyện tập Bài 1: a) Tổng hai số 80 Số thứ số thứ hai Tìm hai số b) Hiệu hai số 55 Số thứ số thứ hai Tìm hai số Bài 1: a) Ta có sơ đồ: Số bé : Số lớn : Bài giải ? 80 ? Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = 16 ( phần ) Số bé : 80 : 16 x = 35 Số lớn : 80 - 35 = 45 Đáp số : Số bé : 35 Số lớn : 45 b) Ta có sơ đồ: Số lớn: Số bé : Bài giải ? 55 ? Theo sơ đồ, hiệu số phần l : - = ( phần ) Số lớn : 55 : x = 99 Số bé : 99 - 55 = 44 Đáp số : Số lớn : 99 ; Số bé : 44 Bài 2: Số lít nước mắm loại có nhiều số lít nước mắm loại 12 L Hỏi loại có lít nước mắm, biết số lít nước mắm loại gấp lần số lít nước mắm loại ? Bài 3: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 120 m Chiều rộng chiều dài a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn 25 b) Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm 25 lối Hỏi diện tích lối mét vuông ? [...].. .Bài 2: Số lít nước mắm loại 1 có nhiều hơn số lít nước mắm loại 2 là 12 L Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại 1 gấp 3 lần số lít nước mắm loại 2 ? Bài 3: Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120 m 5 Chiều rộng bằng chiều dài 7 a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn đó 5 7 1 25 1 b) Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm 25 lối đi Hỏi diện tích... chữ nhật có chu vi là 120 m 5 Chiều rộng bằng chiều dài 7 a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn đó 5 7 1 25 1 b) Người ta sử dụng diện tích vườn hoa để làm 25 lối đi Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông ? ... bé : 35 Số lớn : 45 b) Ta có sơ đồ: Số lớn: Số bé : Bài giải ? 55 ? Theo sơ đồ, hiệu số phần l : - = ( phần ) Số lớn : 55 : x = 99 Số bé : 99 - 55 = 44 Đáp số : Số lớn : 99 ; Số bé : 44 Bài 2:... Tìm hai số Bài giải Ta có sơ đồ: Số bé : Số lớn : ? 121 ? Theo sơ đồ, tổng số phần là: + = 11 ( phần ) Số bé : 121 : 11 x = 55 Số lớn : 121 - 55 = 66 Đáp số : Số bé : 55 Số lớn : 66 Bài toán 2:...Thứ ngày 17 tháng năm 2010 Toán Bài 1: Tính a) b) ì 1 : Bài 2: Tìm X ì = = : = = x 63 20 ì : = ì = = x x = 10 Thứ năm ngày 17 tháng năm 2010 Toán ôn tập giải toán Bài toán 1: Tổng hai số l 121
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (7) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (7) , Bài giảng toán lớp 5 ôn tập về giải toán tham khảo (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn