Tuyên truyền

2 249 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2015, 22:51

.. .Tuyên truyền khuyến mại khác Trong nhiều năm, pepsi tiến hành “Lời mời Pepsi”, kiểu quảng cáo vị mời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyên truyền , Tuyên truyền , Tuyên truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay