tổng quan về chất thải rắn và tác động môi trường chất thải rắn

49 521 4

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 09:06

trình bày tổng quan về chất thải rắn và tác động môi trường chất thải rắn SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CHẤT THẢI RẮN 2.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn 2.1.1. Khái niệm cơ bản về chất thải rắn Chất thải rắn (Soild Waste) là toàn bộ các loại vật chất được con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế – xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các hoạt động sống duy trì sự tồn tại của cộng đồng v.v…). Trong đó quan trọng nhất là các loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất hoạt động sống. (Trần Hiếu Nhuệ,2001) Chất thải rắn đô thò (gọi chung là rác thải đô thò) được đònh nghóa là : Vật chất mà người tạo ra ban đầu vứt bỏ đi trong khu vực đô thò mà không đòi hỏi được bồi thường cho sự vứt bỏ đó. Thêm vào đó, chất thải được coi là chất thải rắn đô thò nếu chúng được xã hội nhìn nhận một thứ mà thành phố phải có trách nhiệm thu gom tiêu huỷ. (Trần Hiếu Nhuệ, 2001) Rác là thuật ngữ dùng để chỉ chất thải rắn có hình dạng tương đối cố đònh, bò vứt bỏ từ hoạt động của con người. Rác sinh hoạt hay chất thải rắn sinh hoạt là một bộ phận của chất thải rắn, được hiểu là các chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của con người. 2.1.2. Nguồn gốc chất thải rắn Nguồn gốc phát sinh, thành phần tốc độ phát sinh của chất thải rắn là các cơ sở quan trọng để thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý đề xuất các chương trình quảnchất thải rắn. Các nguồn chủ yếu phát sinh ra chất thải rắn đô thò bao gồm : − Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt) − Từ các trung tâm thương mại − Từ các công sở, trường học, công trình công cộng 3 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN − Từ các dòch vụ đô thò, sân bay − Từ các hoạt động công nghiệp − Từ các hoạt động xây dựng đô thò − Từ các trạm xử lý nước thải từ các đường ống thoát nước của thành phố. Chất thải đô thò được xem như là chất thải cộng đồng ngoại trừ các chất thải trong quá trình chế biến tại các khu công nghiệp chất thải công nghiệp. Các loại chất thải sinh ra từ các nguồn này được trình bày ở Bảng 2.1. Chất thải rắn đô thò phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Căn cứ vào đặc điểm của chất thải rắn có thể phân chia thành 3 nhóm lớn nhất là : chất thải sinh hoạt, công nghiệp nguy hại. Nguồn thải của rác đô thò rất khó quản lý tại các nơi đất trống bởi vì tại các vò trí này sự phát sinh các nguồn chất thải là một quá trình phát tán. Bảng 2.1 : Các nguồn phát sinh chất thải rắn đô thò 4 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Nguồn Các hoạt động vò trí phát sinh chất thải Loại chất thải rắn Nhà ở Những nơi ở riêng của một hay nhiều gia đình. Những căn hộ thấp, vừa cao tầng … Chất thải thực phẩm, giấy, bìa cứng, nhựa dẻo, hàng dệt, đồ da, chất thải vườn, đồ gỗ, thuỷ tinh, hộp thiếc, nhôm, kim loại khác, tàn thuốc, rác đường phố, chất thải đặc biệt (dầu, lốp xe, thiết bò điện …), chất sinh hoạt nguy hại. Thương mại Cửa hàng, nhà hàng, chợ, văn phòng, khách sạn, dòch vụ, cửa hiệu in … Giấy, bìa cứng, nhựa dẻo, gỗ, chất thải thực phẩm, thuỷ tinh, kim loại, chất thải đặc biệt, chất thải nguy hại … Cơ quan Trường học, bệnh viện, nhà tù, trung tâm chính phủ … Giấy, bìa cứng, nhựa dẻo, gỗ, chất thải thực phẩm, thuỷ tinh, kim loại, chất thải đặc biệt, chất thải nguy hại … Xây dựng phá dỡ Nơi xây dựng mới, sửa đường, san bằng các công trình xây dựng, vỉa hè hư hại. Gỗ, thép, bêtông, đất … Dòch vụ đô thò(trừ trạm xử lý) Quét dọn đường phố, làm đẹp phong cảnh, làm sạch theo lưu vực, công viên bãi tắm, những khu vực tiêu khiển khác. Chất thải đặc biệt, rác, rác đường phố, vật xén ra từ cây, chất thải từ các công viên, bãi tắm các khu vực tiêu khiển. Trạm xử lý; lò thiêu đốt Quá trình xử lý nước, nươc thải chất thải công nghiệp. Các chất thải được xử lý. Khối lượng lớn bùn dư. (Nguồn : George Tchobanoglous, et al, Mc Graw – Hill Inc,1993) 2.1.3. Phân loại chất thải rắn Việc phân loại chất thải rắn sẽ giúp xác đònh các loại khác nhau của chất thải rắn được sinh ra. Khi thực hiện phân loại chất thải rắn sẽ giúp chúng ta gia tăng 5 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN khả năng tái chế tái sử dụng các vật liệu trong chất thải, đem lại hiệu quả kinh tế bảo vệ môi trường. Các loại chất thải rắn được thải ra từ các hoạt động khác nhau nên được phân loại theo nhiều cách khác nhau như : a. Phân loại theo mức độ nguy hại Chất thải rắn được phân thành các loại : Chất thải nguy hại : bao gồm các loại hoá chất dễ gây phản ứng, độc hại, chất thải sinh học thối rữa, các chất dễ cháy, nổ hoặc các chất thải phóng xạ, các chất thải nhiễm khuẩn, lây lan … có nguy cơ đe doạ tới sức khoẻ người, động vật cây cỏ. Nguồn phát sinh chất thải nguy hại chủ yếu từ các hoạt động y tế, công nghiệp nông nghiệp. Chất thải y tế nguy hại : là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường sức khoẻ cộng đồng. Các nguồn phát sinh chất thải bệnh viện bao gồm : − Các loại bông băng, gạc, nẹp dùng trong khám bệnh, điều trò, phẫu thuật; − Các loại kim tiêm, ống tiêm; − Các chi thể cắt bỏ, tổ chức mô cắt bỏ; − Chất thải sinh hoạt từ các bệnh nhân; − Các chất thải có chứa các chất có nồng độ cao sau đây : chì, thuỷ ngân, Cadmi, Arsen, Xianua − Các chất thải phóng xạ trong bệnh viện. Các chất nguy hại do các cơ sở công nghiệp hoá chất thải ra có tính độc hại cao, tác động xấu đến sức khoẻ, do đó việc xử lý chúng phải có những giải pháp kỹ thuật để hạn chế tác động độc hại đó. Các chất thải nguy hại từ hoạt động nông nghiệp chủ yếu là các loại phân hoá học, các loại thuốc bảo vệ thực vật. 6 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Chất thải không nguy hại : là những loại chất thải không chứa các chất các hợp chất có một trong các đặc tính nguy hại trực tiếp hoặc tương tác thành phần. b. Phân loại theo vò trí hình thành : Người ta phân biệt rác hay chất thải rắn trong nhà, ngoài nhà, trên đường phố, chợ …. c. Phân loại theo bản chất nguồn tạo thành Chất thải rắn được phân thành các loại sau : c.1. Chất thải sinh hoạt : là những chất thải liên quan đến các hoạt động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, các trung tâm dòch vụ, thương mại. Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thuỷ tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà lông vòt, vải, giấy, rơm rạ, xác động vật, vỏ rau quả v.v… Theo phương diện khoa học, có thể phân biệt các loại chất thải rắn sau : − Rác thực phẩm : bao gồm các thức ăn thừa, rau, quả … loại chất thải này mang bản chất dễ bò phân huỷ sinh học, quá trình phân huỷ tạo ra các mùi khó chòu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm. Ngoài các loại thức ăn dư thừa từ gia đình còn có thức ăn dư thừa từ các bếp ăn tập thể, các nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ … − Chất thải trực tiếp của động vật chủ yếu là phân, bao gồm phân người phân động vật khác. − Chất thải lỏng chủ yếu là bùn ga cống rãnh, là các chất thải ra từ các khu vực sinh hoạt dân cư. − Tro các chất dư thừa thải bỏ khác bao gồm : các loại vật liệu sau đốt cháy, các sản phẩm sau khi đun nấu bằng than, củi các chất thải dễ cháy khác trong gia đình, trong kho của các công sở, cơ quan, xí nghiệp, các loại xỉ than. c.2. Chất thải rắn công nghiệp : là chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các nguồn phát sinh chất thải công 7 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN nghiệp gồm : − Các phế thải từ vật liệu trong quá trình sản xuất công nghiệp, tro, xỉ, trong các nhà máy nhiệt điện; − Các phế thải từ nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; − Các phế thải trong quá trình công nghệ; − Bao bì đóng gói sản phẩm. c.3. Chất thải xây dựng : là các phế thải như đất, đá, gạch ngói, bêtông vỡ do các hoạt động phá dỡ, xây dựng công trình v.v… chất thải xây dựng gồm : − Vật liệu xây dựng trong quá trình dỡ bỏ công trình xây dựng; − Đất đá do việc đào móng trong xây dựng; − Các vật liệu như kim loại, chất dẻo … − Chất thải từ các hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt, bùn cặn từ các cống thoát nước thành phố. c.4. Chất thải nông nghiệp : là những chất thải mẫu thừa thải ra từ các hoạt động nông nghiệp, thí dụ như trồng trọt, thu hoạch các loại cây trồng, các sản phẩm thải ra từ các chế biến sữa, của các lò giết mổ … d. Phân loại theo công nghệ xử lý – quản lý Phân loại chất thải rắn theo dạng này người ta chia ra các thành phần như sau : các chất cháy được, các chất không cháy được, các chất hỗn hợp ( Bảng 2.2). Bảng 2.2 : Phân loại theo công nghệ xử lý Thành phần Đònh nghóa Thí dụ 1. Các chất cháy được : − Giấy − Hàng dệt − Rác thải − Các vật liệu làm từ giấy − Có nguồn gốc từ sợi − Các chất thải ra từ đồ ăn, − Các túi giấy, các mảnh bìa, giấy vệ sinh − Vải, len … − Các loại rau, quả, thực 8 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN − Cỏ, gỗ,củi, rơm − Chất dẻo − Da cao su thực phẩm − Các vật liệu sản phẩm được chế tạo từ gỗ, tre, rơm − Các vật liệu sản phẩm được chế tạo từ chất dẻo − Các vật liệu sản phẩm được chế tạo từ da cao su phẩm − Đồ dùng bằng gỗ như bàn, ghế, vỏ dừa … − Phim cuộn, túi chất dẻo, lọ chất dẻo, bòch nylon … − Giầy, băng cao su … 2. Các chất không cháy được : − Kim loại sắt − Kim loại không phải sắt − Thuỷ tinh − Đá sành sứ − Các loại vật liệu sản phẩm được chế tạo từ sắt mà dễ bò nam châm hút. − Các vật liệu không bò nam châm hút. − Các vật liệu sản phẩm chế tạo từ thuỷ tinh. − Các vật liệu không cháy khác ngoài kim loại thuỷ tinh − Hàng rào, dao, nắp lọ … − Vỏ hộp nhôm, đồ đựng bằng kim loại. − Chai lọ, đồ dùng bằng thuỷ tinh, bóng đèn … − Đá cuội, cát, đất … 3. Các chất hỗn hợp : − Tất cả các loại vật liệu khác không phân loại ở phần 1 2 đều thuộc loại này. Loại này có thể chia làm hai phần với kích thước > 5mm < 5 mm. (Nguồn : Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Lê Văn Nãi, 1999) 2.1.4. Thành phần chất thải rắn Thành phần của chất thải rắn đô thò được xác đònh ở Bảng 2.3 Bảng 2.4. Giá trò của các thành phần trong chất thải rắn đô thò thay đổi theo vò trí, theo mùa, theo điều kiện kinh tế nhiều yếu tố khác. Sự thay đổi khối lượng chất thải rắn theo mùa đặc trưng ở Bắc Mỹ được trình bày ở Bảng 2.5. Thành phần rác thải đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quản lý rác thải. Bảng 2.3 : Thành phần chất thải rắn đô thò phân theo nguồn gốc phát sinh Nguồn phát thải % Trọng lượng Dao động Trung bình Nhà ở thương mại, trừ các chất thải đặc biệt nguy hiểm 50 – 70 62 Chất thải đặc biệt (dầu, lốp xe, thiết bò điện, bình 3 – 12 5 9 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN điện) Chất thải nguy hại 0,1 – 1,0 0,1 Cơ quan 3 – 5 3,4 Xây dựng phá dỡ 8 – 20 14,0 Các dòch vụ đô thò Là sạch đường phố 2 – 5 3,8 Cây xanh phong cảnh 2 – 5 3,0 Công viên các khu vực tiêu khiển 1,5 – 3 2,0 Lưu vực đánh bắt 0,5 – 1,2 0,7 Bùn đặc từ nhà máy xử lý 3 – 8 6,0 Tổng cộng 100 (Nguồn : George Tchobanoglous, et al,1993) Bảng 2.4 : Thành phần chất thải rắn đô thò theo tính chất vật lý Thành Phần % Trọng lượng Khoảng giá trò Trung bình Chất thải thực phẩm 6 – 25 15 Giấy 25 – 45 40 Bìa cứng 3 – 15 4 Chất dẻo 2 – 8 3 Vải vụn 0 – 4 2 Cao su 0 – 2 0,5 Da vụn 0 – 2 0,5 Rác làm vườn 0 – 20 12 Gỗ 1 – 4 2 Thuỷ tinh 4 – 16 8 Can hộp 2 – 8 6 Kim loại không thép 0 – 1 1 Kim loại thép 1 – 4 2 Bụi, tro, gạch 0 – 10 4 Tổng cộng 100 (Nguồn : Trần Hiếu Nhuệ, 2001) Bảng 2.5 : Sự thay đổi thành phần theo mùa đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt Chất thải % khối lượng % thay đổi Mùa mưa Mùa khô Giảm Tăng Chất thải thực phẩm 11,1 13,5 21,6 Giấy 45,2 40,0 11,5 Nhựa dẻo 9,1 8,2 9,9 10 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Chất hữu cơ khác 4,0 4,6 15,0 Chất thải vườn 18,7 24,0 28,3 Thuỷ tinh 3,5 2,5 28,6 Kim loại 4,1 3,1 24,4 Chất trơ chất thải khác 4,3 4,1 4,7 Tổng cộng 100 100 (Nguồn : George Tchobanoglous, et al,1993) 2.1.5. Tính chất của chất thải rắn 2.1.5.1. Tính chất lý học của chất thải rắn Việc lựa chọn vận hành thiết bò, phân tích thiết kế hệ thống xử lý, đánh giá khả năng thu hồi năng lượng … phụ thuộc rất nhiều vào tính chất vật lý của chất thải rắn. Những tính chất vật lý quan trọng của chất thải rắn đô thò bao gồm : khối lượng riêng, độ ẩm, kích thước phân loại độ xốp. Trong đó, khối lượng riêng độ ẩm là hai tính chất được quan tâm nhất trong công tác quảnchất thải rắn đô thò ở Việt Nam. a. Khối lượng riêng Khối lượng riêng (hay mật độ) của rác thải thay đổi theo thành phần, độ ẩm, độ nén của chất thải. Trong công tác quảnchất thải rắn, khối lượng riêng là thông số quan trọng phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý chất thải. Qua đó có thể phân bổ tính được nhu cầu trang thiết bò phục vụ công tác thu gom vận chuyển, khối lượng rác thu gom thiết kế quy mô bãi chôn lấp chất thải. Khối lượng riêng được xác đònh bởi khối lượng của vật liệu trên một đơn vò thể tích (kg/m 3 ). Dữ liệu về khối lượng riêng cần thiết để đònh mức tổng khối lượng thể tích chất thải cần phải quản lý. Khối lượng riêng của các hợp phần trong chất thải rắn đô thò được trình bày ở Bảng 2.6. 11 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Khối lượng riêng của chất thải rắn thay đổi một cách rõ ràng theo vò trí đòa lý, mùa trong năm thời gian lưu trữ, do đó cách tốt nhất là sử dụng các giá trò trung bình đã được lựa chọn. Khối lượng riêng của chất thải sinh hoạt thay đổi từ 120 đến 590 kg/m 3 . Đối với xe vận chuyển, rác có thể bò ép lên đến 830 kg/m 3 . Khối lượng riêng của rác được xác đònh bằng phương pháp cân trọng lượng để xác đònh tỷ lệ giữa trọng lượng của mẫu với thể tích của nó, có đơn vò là kg/m 3 (hoặc lb/yd 3 ). Bảng 2.6 : Khối lượng riêng các thành phần của chất thải rắn đô thò Loại chất thải Khối lượng riêng lb/yd 3 Dao động Trung bình Thực phẩm 220 – 810 490 Giấy 70 – 220 150 Carton 70 – 135 85 Plastic 70 – 220 110 Vải 70 – 170 110 Cao su 170 – 340 220 Da 170 – 440 270 Rác làm vườn 100 – 380 170 Gỗ 220 – 540 400 Thuỷ tinh 270 – 810 330 Can thiếc (đồ hộp) 85 – 270 150 Nhôm 110 – 405 270 Kim loại khác 220 – 1940 540 Bụi, tro … 540 – 1685 810 Tro 1095 – 1400 1255 Rác rưởi 150 – 305 220 (Nguồn : George Tchobanoglous, et al,1993) Chú thích : lb/yd 3 x 0.5933 = kg/m 3 b. Độ ẩm Độ ẩm của chất thải rắn là thông số có liên quan đến giá trò nhiệt lượng của chất thải, được xem xét để lựa chọn phương án xử lý, thiết kế bãi chôn lấp lò 12 [...]...  Rác thải công sở (Institution wastes) : 0,05 – 0,2 kg/người/ngày 22 SVTH : TRẦN HỮU THỨC Tính trung bình ở : CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Việt Nam : 0,5 – 0,6 kg/người/ngày Singapore : 0,87 kg/người/ngày Hongkong : 0,85 kg/người/ngày Karachi, Pakistan : 0,50 kg/người/ngày 2.2 Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 2.2.1 Môi trường nước Chất thải rắn, đặc biệt là chất hữu cơ trong môi trường. .. : hợp chất do lignin celluloza kết hợp với nhau − Protein : chất tạo thành các amino acid mạch thẳng Tính chất sinh học quan trọng nhất của phần hữu cơ của chất thải rắn đô thò là hầu hết các thành phần hữu cơ có thể được chuyển hoá sinh học thành khí, các 16 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN chất rắn vô cơ hữu cơ khác Sự tạo mùi hôi phát sinh ruồi cũng liên quan đến... tinh 2.1.5.2 CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 30 – 80 15 – 40 15 – 40 8 – 12 6 – 15 6 – 12 4 – 10 4–8 2–6 2–4 2–4 1–4 1–4 1–4 60 20 20 10 10 8 6 5 3 3 2 2 2 2 (Nguồn : George Tchobanogous, 1977) Tính chất hoá học của chất thải rắn Các chỉ tiêu hoá học quan trọng nhất của chất thải rắn đô thò gồm chất hữu cơ, chất tro, hàm lượng cacbon cố đònh, nhiệt trò a Chất hữu cơ Chất hữu cơ được xác đònh... Thạnh Nước thải rỉ rác sau khi xử lý được đổ ra kênh Thầy Cai 2 3.3 Những nguyên tắc kỹ thuật trong quản lý chất thải rắn a Nguồn phát thải CTR phân loại CTR tại nguồn Nguồn phát thải CTR phân loại CTR tại nguồn bao gồm các hoạt động nhặt, tập trung phân loại CTR để lưu trữ, chế biến chất thải rắn trước khi được thu gom Trong quản phân loại chất thải rắn tại nguồn các loại nhà ở công... 2.2.3 Môi trường đất 24 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Các chất thải hữu cơ sẽ được vi sinh vật phân huỷ trong môi trường đất trong 2 điều kiện hiếu khí kỵ khí, khi có độ ẩm thích hợp sẽ tạo thành hàng loạt các sản phẩm trung gian, cuối cùng hình thành các chất khoáng đơn giản, nước, CO 2, CH4 Với một lượng nước thải nước rò rỉ vừa phải thì khả năng tự làm sạch của môi. .. thải rắn thì không đúng vì một vài thành phần hữu cơ của chất thải rắn rất dễ bay hơi nhưng lại kém khả năng phân huỷ sinh học là giấy in cành cây Thay vào đó, hàm lượng lignin của chất thải rắn có thể áp dụng tỉ lệ phần dễ phân huỷ sinh học của chất thải rắn, được tính toán bằng công thức : BF = 0.83 – 0.028LC Trong đó : BF : tỷ lệ phần phân huỷ sinh học biểu diễn trên cơ sở hàm lượng chất rắn. .. vào năm 1989 còn 127.000 tấn vào năm 1994 Do việc thải rác gia tăng một cách đặc thù mỗi năm, nếu không có những biện pháp đáp ứng phù hợp sự truyền bá rộng rãi, tổng số rác vào năm 1994 có thể đã là 200.000 tấn Đáng ghi nhớ hơn, khối lượng rác độc hại đã giảm từ 65.126 tấn vào năm 1989 chỉ còn 15.498 tấn vào năm 1993 27 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 2.3.2 Quản lý chất. .. đốt chất thải rắn Giá trò nhiệt được xác đònh theo công thức Dulông : Btu/lb = 145C + 610(H2 – 1/8O2 + 40S + 10N) Trong đó : C : lượng cacbon tính theo % H : Hydro tính theo % O : Oxy tính theo % S : Sunfua tính theo % Số liệu trung bình về các chất dư trơ nhiệt năng của các hợp phần trong chất thải rắn được trình bày trong Bảng 2.8 15 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN... các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn thường được phân loại thành phần phân huỷ chậm phần phân huỷ nhanh b Sự phát sinh mùi hôi 17 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Mùi hôi có thể sinh ra khi chất thải được chứa trong khoảng thời gian dài ở trong nhà, trạm trung chuyển ở bãi đổ Mùi hôi phát sinh đáng kể ở các thùng chứa bên trong nhà vào mùa khô có khí hậu nóng ẩm... thường sau 2 ngày, nhiệt độ phát triển đạt khoảng 45 o Sau 6 – 7 ngày nhiệt độ 70 – 75 oC Với điều kiện nhiệt độ này thì đảm bảo điều kiện tối ưu cho vi sinh vật hoạt động 2.1.6 Tốc độ phát sinh chất thải rắn 20 SVTH : TRẦN HỮU THỨC CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN Việc tính toán tốc độ phát thải rác là một trong những yếu tố quan trọng trong việc quản lý rác thải bởi vì từ đó người ta có thể xác
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng quan về chất thải rắn và tác động môi trường chất thải rắn, tổng quan về chất thải rắn và tác động môi trường chất thải rắn, tổng quan về chất thải rắn và tác động môi trường chất thải rắn, Phân loại theo mức độ nguy hại Phân loại theo bản chất nguồn tạo thành, Phân loại theo công nghệ xử lý – quản lý, Khối lượng riêng, Chất hữu cơ Chất tro chất vô cơ Sự phát sinh mùi hôi, Sự sinh sản của ruồi Sự chuyển đổi lý – hoá sinh của CTR Sự chuyển đổi hoá học, Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn 1. Môi trường nước, Môi trường không khí Môi trường đất, Chính sách mua bán Dòch vụ tư vấn Các chính sách hỗ trợ, Kết luận, Hiện trạng tổ chức quản lý Hiện trạng phân loại tại nguồn và tái chế, Hiện trạng về công nghệ xử lý, Thu gom, lưu trữ và vận chuyển chất thải rắn 1. Quy hoạch thu gom chất thải rắn, 2. Các phương thức thu gom 3. Hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn, 4. Sơ đồ hoá hệ thống thu gom, Xử lý cơ học, Xử lý hoá học Phương pháp xử lý nhiệt, Xử lý sinh học, Tái sử dụngtái chế phế liệu Chôn lấp rác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn