Nghiên cửu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loại nam linh chi lẩy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bang phương pháp quang pho hẩp thụ nguyên tử (AAS

82 391 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2015, 16:14

:ỉf BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO :ỉf BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRÀN THỊ THÙ Y VÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SELEN CỬU XÁC MỘT ĐỊNHsó HÀM LƯỢNG VÀNGHIÊN MANGAN TRONG LOÀI NÁM SELEN LINH CHI LÁY TỪAN VƯỜN QUỐC GIA PÙLOÀI MÁTNÁM - NGHỆ ANCHI VÀ MANG TRONG MỘT LINH BẰNG PHƯONG PHÁP QUANG PHỔ HÁP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) só LUẬN VĂN THẠC sĩ HÓA HỌC LUẬN VĂN THẠC sĩ HÓA HỌC I IL _ j LỜI CẢM ƠN Đẻ hoàn thành luận văn em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên, Tiến sĩ Đinh Thị Trường Giang giao đề tài hết lòng hướng dẫn, bảo tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em suốt trình thực Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo tố môn hóa Phân tích, thầy, cô giáo hướng dẫn phòng thí nghiệm thuộc khoa Hóa học, Trung tâm phân tích chuyển giao An Toàn Thực phẩm - Môi trường Trường Đại học Vinh tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực luận văn Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bố mẹ, anh, chị, em bạn bè quan tâm, động viên em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Nghệ An, tháng 10 năm 2013 Học viên Trần Thị Thùy Vân Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1.Sơ lược Nấm 1.1.1 .Giới thiệu Nấm 1.1.2 .Phân loại Nấm 1.1.3 .Nấm Linh chi 1.2.Tống quan nguyên tố Selen nguyên tố Mangan 1.2.1 .Tổng quan nguyên tố Selen 1.2.2 Tống quan nguyên tố Mangan 17 1.3.Các phương pháp phân tích Selen, Mangan .24 1.3.1 .Các phương pháp phân tích Selen 24 1.3.2 Các phương pháp phân tích Mangan 30 1.4.Phương pháp quang phố hấp thụ nguyên tử 34 1.4.1 Sự xuất phổ hấp thụ nguyên tử 34 1.4.2 Các giai đoạn trình nguyên tử hóa mẫu 35 1.4.3 .Hệ thống nguyên tử hóa mẫu phân tích 36 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng phương pháp loại trừ phép đo AAS 42 1.4.5 Cấu tạo máy quang phổ hấp thụ nguyên tử .46 1.4.6 Các phương pháp định lượng phổ hấp thụ nguyên tử 50 1.4.7 Ưu nhược điểm phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử .54 1.5 Các phương pháp xử lý mẫu phân tích 55 1.5.1 Phương pháp xử lý mẫu ướt (bằng axit đặc oxi hóa mạnh) 55 1.5.2 Phương pháp xử lý mẫu khô 56 2.1.1 Thiết bị 58 2.1.2 Trang thiết bị phụ trợ 58 2.1.3 Dụng cụ, hóa chất 59 2.2 Phương pháp nghiên cứu ỐO 2.2.1 .Phương pháp chuẩn bị dung dịch hỗ trợ phân tích 60 2.2.2 Phương pháp chuẩn bị dung dịch Se(IV) dùng đê chạy kỹ thuật HG-AAS GF-AAS .60 2.2.3 Phương pháp chuấn bị dung dịch Mangan dùng để chạy kỹ thuật F- AAS .62 2.2.4 Phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích 63 2.2.5 Các nội dung nghiên cứu thực nghiêm 64 Chương KÉT QUẢ THựC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN 66 3.1 Khảo sát điều kiện thí nghiệm máy AAS-6800 66 3.1.1 Chọn bước sóng thích hợp 66 3.1.2 Lựa chọn độ rộng khe sáng 66 3.1.3 Khảo sát công suất đèn catot rỗng 67 3.1.4 Khảo sát thời gian nguyên tử hóa 67 3.1.5 Khảo sát tốc độ dẫn khí axetylen 67 3.2 Tổng họp thông số đo cho phép định lượng selen mangan 68 3.3 Xây dựng đường chuẩn Se kỹ thuật HG -AAS GF-AAS 70 3.3.1 Nguyên tắc phương pháp HG-AAS phân tích Selen 70 3.3.2 Xây dựng đường chuẩn thể mối tương quan tuyến tính nồng độ Se (IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật HG-AAS 71 3.3.3 Xây dựng đường chuẩn thể mối tương quan tuyến tính nồng độ Se(IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật GF-AAS .73 3.3.4 Xây dựng đường chuẩn thể mối tương quan tuyến tính nồng độ Mn(II) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật F-AAS 74 DANH MỤC CÁC KÝ HIẸU, CHỮ VIÉT TẮT 3.4 Xác định hàm lượng Selen Mangan mâu nâm Linh chi phương pháp quang phố hấp thụ nguyên tử .76 3.5 So sánh kết định lượng đại diện hàm lượng Mangan số mẫu nấm Linh chi hai phương pháp F-AAS ICP-MS .78 KÉT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHU LƯC DANH MỤC BẢNG, sơ ĐÒ, HÌNH VẼ Trang Hình vẽ: Hình 1.1: Các loại nấm Linh chi Hình 1.2: Một số dạng tồn Mangan 23 Hình 1.3: .Đồ thị chuấn phương pháp đường chuân 51 Hình 1.4: Đồ thị chuẩn phương pháp thêm tiêu chuẩn 53 Hình 2.1: Máy phân tích quang phố hấp thụ nguyên tử AAS-6800 58 Hình 3.1: Đường chuấn thể mối tương quan tuyến tính nồng độ Se (IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật HG-AAS 72 Hình 3.2: Đường chuẩn thể mối tương quan tuyến tính nồng độ Se(IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ’ thuật GF-AAS 74 Hình 3.3: Đường chuấn mối tương quan tuyến tính Bảng 3.4: Kết nghiên cứu tốc độ dẫn khí C2H2 cho phép đo Mn kỹ thuật F-AAS .68 Bảng 3.5:Các thông số đo tối ưu để định lượng Se theo kỹ thuật HG-AAS 69 Bảng 3.6:Các thông số đo tối ưu đẻ định lượng Se theo kỹ thuật GF-AAS 69 Bảng 3.7:Các thông số đo tối ưu đế định lượng Mn theo kỹ thuật F-AAS 70 Bảng 3.8 : Sự thay đổi độ hấp thụ quang (AbS) theo nồng độ Se(IV) sử dụng kỹ thuật F1G-AAS 72 Bảng 3.9:Sự thay đổi độ hấp thụ quang theo nồng độ Se(IV) sử dụng kỹ thuật GF-AAS 73 Bảng 3.10: Sự thay đổi độ hấp thụ quang theo nồng độ Mn(II) sử dụng kỹ thuật F-AAS 75 Bảng 3.11: Tên loại ký hiệu mẫu nấm Linh chi 76 Bảng 3.12: Kết xác định hàm lượng Se số mẫu nấm Linh chi kỹ thuật HG-AAS 77 Bảng 3.13: Kết xác định hàm lượng Mn số mẫu nấm Linh chi kỹ thuật F-AAS .78 Bảng 3.14: Ket định lượng Mn mẫu nấm Linh chi MỞ ĐẦU Nấm linh chi dược liệu mà người từ xa xưa biết dùng làm thuốc Các chế phẩm từ nấm linh chi dùng để hỗ trợ điều trị nhiều bệnh như: Bệnh gan, tiết niệu, tim mạch, ung thư Trong thành phần hóa học nấm Linh chi chứa hàm lượng nguyên tố vi lượng tương đối Se, Mn, K, Ca, Fe nguyên tố vi lượng thiết yếu thể Selen có vai trò tích cực làm tăng khả miễn dịch thể, nguyên tố bảo đảm cho trình tổng hợp collagen, bảo đảm toàn vẹn cơ, hồng cầu, keratin thủy tinh thể người có hàm lượng selen máu thấp, nguy ung thư tuyến tiền liệt cao gấp 4-5 lần so với người bình thường Đặc biệt, selen đẩy mạnh trình tống hợp coenzim, chất chống oxy hóa có khả phá hủy lipopeoxit làm trung hòa chất gây hại cho tế bào Mangan hoạt hóa vài enzyme can thiệp vào ức chế vài tế bào chuyển động canxi Nó đóng vai trò không rõ ràng cân đường máu trình tổng hợp cholesterol tiến trình hình thành xương Selen, mangan tham gia vào phần ăn người chủ yếu thông qua đường thức ăn nước uống Vì vậy, để kiểm soát hàm lượng selen, mangan đưa vào thể đòi hỏi phải có phương pháp xác có độ tin cậy cao Trên giới người ta dùng nhiều phương pháp khác như: Phương pháp Phương pháp chuân độ, phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao, phương pháp ICP-MS hay quang phố hấp thụ nguyên tử Hiện phương pháp quang phố hấp thụ nguyên tử dùng kỹ thuật Hidrua hóa, graphit cacbon đế xác định Se kỹ thuật lửa đê xác định Mn sử dụng phổ biến Nó đáp ứng yêu cầu việc xác định xác nguyên tố vi lượng đối tượng sinh học, dược phẩm, thực phẩm Xuất phát từ lý chọn đề tài “Nghiên cửu xác định hàm lượng selen mangan số loại nam Linh chi lẩy từ vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An bang phương pháp quang hẩp thụ nguyên tử (AAS)” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu: Xác định hàm lượng selen mangan có số loài nấm Linh chi phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Đe thực đề tài này, tập trung giải nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu thiết bị, dụng cụ hóa chất; - Nghiên cứu khảo sát điều kiện tối ưu máy đo AAS-6800 - Nghiên cứu xây dựng đường chuẩn selen kỹ thuật đo HGAAS GF-AAS tìm khoảng tuyến tính - Nghiên cứu xây dựng đường chuẩn mangan kỹ thuật F-AAS tìm khoảng tuyến tính ICP-MS 64 10 mẫu nghiền nhỏ vào 10 chén sứ ký hiệu mẫu từ MN1050 đến MN1059 tương ứng chờ xử lý mẫu theo phương pháp xử lý ướt 2.2.4.3 Xử lý mẫu đế xác định Se len kỹ thuật HG-AAS Cân 0,5g mẫu sau sấy khô nghiền mịn cho vào bom teílon thêm 5ml axit HNO3 đặc đun cách thủy nhiệt độ 90°c vòng sau chuyển định lượng mẫu vào bình tam giác đun nhẹ khô thêm 2ml HC1 6N đun nhẹ khoảng 10 phút để khử Se +6 Se~4, sau để nguội định mức lên lOml để chuẩn bị cho trình phân tích 2.2.4.4 Xử lý mẫu đế xác định Se len kỹ thuật GF-AAS Cân khoảng 0,5g mẫu sau sấy khô nghiền mịn cho vào bình tam giác, thêm vào lOml hỗn hợp axit H2SO4 HNO3 theo tỷ lệ 1:9 Đun mẫu nhẹ bếp cách cát thực trình vài lần dung dịch mẫu suốt tiếp tục cô thêm đến gần khô Sau để nguội, thêm lml Mg(N03)2 0,01% chuyển định lượng dung dịch mẫu vào bình định mức lOml định mức tới vạch nước cất 2.2.4.5 Xử lý mẫu đế xác định Mangan phương pháp F-AAS Cân l-2g mẫu sau sấy khô nghiền mịn cho vào bình tam giác, thêm 20ml hỗn họp axit H2SO4 : HNO3 tỷ lệ 1:9 Đun mẫu nhẹ bếp cách cát thực trình vài lần dung dịch mẫu suốt Sau đê 65 66 Chương chuẩn selen kỹ thuật Nội dung 5: Nghiên cứu xây dựng đường đo HG-AAS tìmKÉT khoảng tuyến tính.NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN QUẢ THựC dung 6: Nghiên cứuthíxây dựng đường selen kỹ thuật 3.1.Nội Khảo sát điều kiên nghiệm máychuẩn AAS-6800 đo GF-AAS tìm khoảng tuyến tính 3.1.1 Chọn hước sóng thích hợp Nội dung 7: Nghiên cứu xây dựng đường chuân selen kỹ thuật đo F-AAS tìm khoảng tuyến tính Khi trạng thái (khí) nguyên tử nguyên tố hấp thụ xạ đặc trung mà phát phố phát xạ nó.Theo tổng quan tài liệu bước sóng thích hợp cho Se 196 nm; Mn 279,5 nm Nội dung 8: Xác định hàm lượng Se, Mn 10 mẫu nấm Linh chi nên lựa chọn hai bước sóng cho phép đo tương ứng phương pháp AAS Se Mn 3.1.2 Lựa chọn độ rộng khe sáng Độ rộng khe sáng ảnh hưởng đến tín hiệu phố hấp thụ Trước hệ chuẩn trực khe vào chùm sáng đa sắc, chùm sáng đa sắc sau qua hệ chuẩn trực vào phận tán sắc Để vạch phổ đo không bị quấy rối chen lấn vạch phổ khác nằm hai bên, khe sáng phải không rộng Mặt khác, độ rộng khe sáng hẹp, tín hiệu phổ không ổn định, độ lặp lại Chúng khảo sát độ rộng sau: 0,lnm, 0,2nm, 0,5nm, lnm 2nm Kết thể bảng 3.1 bảng 3.2 Bảng 3.1: Kết khảo sát độ rộng khe sáng cho phép đo Selen với Bảng 3.2: Kết khảo sát độ rộng khe sáng cho phép đo Mangan với nồng độ Mn(II) 0,2ppm c c độ dẫn khí C2H2 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 70 67 68 69 độ dẫn khí 1,6 3.5: Các 1,7 thông 1,8sổ đo tổi 1,9ưu đê2,0 2,1 Se theo 2,2 kỹ thuật HG-AÁS Bảng định lượng C2H2 trình hóaNhận xét: Qua nguyên kết tử ởhóa bảngmẫu 3.1 Cònbảng nếu3.2lưu chúng lượng chọn khí độ rộng cao khí khe cháy cho phép không đo selen hoànlàtoàn, 1,0 nm sinh Mn muội 0,2 nm cacbon bám lên ống thạch anh làm ống chóng hỏng Mặt khác giảm độ hấp thụ phản ứng phụ xảy Khảo sát Khảo tốc độ 1,6 lít/ph đến 2,2 lít/phút, tốc độ 3.1.3 sát dẫn côngkhí suấtaxetylen đèn catottừ rông không khí nén 6,0 lít/phút cho máy AAS 6800, kết thê bảng 3.3 bảng 3.4 Cirờng độ làm việc đèn catot rỗng cường độ vạch phố hấp thụ có quan hệ chặt chẽ với nhau, nói chung cuờng độ vạch phổ tỷ lệ nghịch với cường độ dòng đèn, có mộtcứu số tốc trường họpkhíkhông tuânphép theođo quy Bảng 3.3: Kết nghiên độ dàn C2H2 cho Se luật Đối với nguyên tố đèn catot rỗng HCL có giới hạn cực đại Tuy nhiên không nên dùng cường độ cực đại đèn làm việc không ổn định tuổi thọ đèn bị giảm Đèn HCL thường hoạt động tốt vùng từ 60% đến 85%Imax Nếu dùng giới hạn dòng đốt đèn HCL cho độ nhạy cao, giới hạn cho độ ổn định cao, qua khảo sát lựa chọn cường độ đền catot rỗng phân tích Se 23 mA, Mn 10 mA tương ứng 80% cường độ đèn cực đại (cường độ đèn cực đại I max Se 27mA Mn l,7mA) 3.1.4 Khảo sát thời gian nguyên tử hóa Bảng 3.4: Kết nghiên cừu tốc độ dân khỉ C2H2 cho phép đo Mn Thời gian đo cường độ vạch phổ yếu tố phụ thuộc vào đặc trưng kỹ thuật máy quang phổ kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu Thông thường thời gian hóalượng đượcSe dùng từ 3-5 giây Trong Bảng 3.6: Các thông số đo nguyên tổi ưu đếtửđịnh theo kỹlàthuật GF-ÁAS khoảng thời gian nhiệt độ tăng đột ngột tức khắc chất phân tích chuyên sang trạng thái nguyên tử tự hấp thụ xạ cộng hưởng Đối với phép phân tích Se Mn chọn thời gian nguyên tử hóa giây 3.1.5 KhảoTừ sátkết tốc độ dân khỉ axetylen Nhận xét: nghiên cứu bảng 3.3 bảng 3.4 chọn lưu lượng dẫn khí axetylen lít/phút cho phép đo Se kỹ thuật HG-AAS Mn kỹ thuật F-AAS Nguồn nhiệt cung cấp cho việc nung nóng cuvet thạch anh dùng cho phép đo họp kỹ thuật HG-AAS Mnphép bằngđịnh kỹ lượng thuật selen F-AAS 3.2.Se Tổng thông số đo cho mangan lửa đèn khí (C2H2 -KK), lưu lượng khí axetylen thấp không đủ nhiệt độ cung cấp cho ống thạch anh tức không đủ lượng cho Từ kết khảo sát thể mục 3.1 thông số đo khác dặt hãng Shimazu phép đo nguyên tố, tổng hiệt độ thời gian nguyên tử hóa 1900°c, hợp thông số đo sử dụng cho5 phép địnhgiây lượng selen mangan bảng 3.5, 3.6, 3.7 ng 7: Các thông số đo toi uu để định lượng Mn theo kỹ thuật F-AAS 3.3 Xây dụng đường chuẩn Se bàng kỹ thuật HG -AAS GF-AAS 3.3.1 Nguyên tắc phương pháp HG-ÁAS phân tích selcn Dựa vào tính chất dễ tạo hợp chất hidrua cộng hóa trị số nguyên tố As, Se, Sb, Te, Bi hidrua dễ bay hơi, dễ bị phân hủy người ta chế tạo tạo khí hidrua kết hợp phương pháp hấp thụ nguyên tử, khí dẫn vào phận nguyên tử hóa mẫu đo quang độ hấp thụ chúng Se tạo hợp chất cộng hóa trị có công thức H 2Se Trong hợp chất 72 73 71 Bảng 3.8 : Sự tỉuiy đôi độ hấp thụ quang (AbS) theo nồng độ Se(IV) +6 Từ người kết ta phải bảng tiến3.8 hình khử 3.1vềchúng Se' 2,tôichúng nhận thấy có dùng phụ chất thuộc khử sửhành dụng kỹ thuật IIG-AAS tuyến NaBH4tính , trongcao môigiữa trường độ axit hấpNaBH thụ 4quang có phảnvàứng: nồng độ Se(IV), R = 0,9996 phưong trình đường chuẩn thu y = 0,0085x - 0,0018 Tuy nhiên nồng độ Se(IV) từ 44 ng/ml trở lên phụ thuộc tuyến tính độ NaBH4 + 3H20 + HC1 H3BƠ3 + 8H + NaCl hấp thụ quang nồng độ Se(IV), nên khoảng giới hạn tuyến tính Se(IV) H hidro sinh có tính khử mạnh nên có mặt họp chất Se phương pháp HG-AAS - 32 ng/ml thực trình khử: 3.3.3 Xây dựng đường chuẩn thê mối tương quan tuyến tính nồng độ Se(IV) độ hấp quang sử dụng kỹ thuật GF-AAS Mn+ + (m+n)H -►thụ MH„ + mỉT Trên hợp sở điều kiệnđược tối ưu máynhờ quang phổ Với Se chất SeH tạocủa thành NaBH môi trường trình phân tích chọnvàochúng xây dựng đường phân (Ar) tích axit SeH mang buồngtôinguyên tử hóa bằngchuẩn luồngcho khí phép trơ argon Se liênbằng tục kỹ thuật GF-AAS sau: Chuẩn bị bình định mức có dung Đường chuẩn Se theo HG-AAS tích 25ml Tiến hành pha dung dịch Se(IV) có nồng độ thay đối từ Oppb, 2ppb, 5ppb, lOppb, 20ppb, 50ppb, lOOppb, 150ppb từ dung dịch chuân gốc Đe chuyển hóa toàn Se H 2Se trước hết phải oxi hóa toàn Se Se(IV) lOOOppm Sử dụng điều kiện đo bảng 3.6, tiến hành đo giá trị Se sau khử Se+4 cuối chuyển hóa thành SeH2 theo sơ đồ sau: độ hấp thụ quang dung dịch GF-ÁAS chuân Se(IV) xây dựng đường kỹ thuật Se (IV, VI) Se (VI) Se (IV) H2Se Dùng lượng lửa C2H2-KK làm nguồn trì đám nguyên tử Se, chiếu chùm tia đơn sắc từ đèn catot rỗng Se vào đám nguyên tử khí Se hấp thụ bước sóng định (Se 196 nin nhạy nhất) Sau nhờ phận thu phân ly phổ hấp thụ ta chọn đo cường độ hấp thụ chất phân tích để phục vụ choviệc định lượng 3.3.2 Xây dụng đường chuẩn thể mối tương quan tuyến tỉnh Đường chuấn thêthụ mối tương quan tuyếnHG-ÁAS tính nồng độ Hình nồng 3.1: độ Se (IV) độ hẩp quang sử dụng kỹ thuật Se (IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật IIG-AAS 77 75 74 78 76 Bảng 3.13: quảĐường xác quang định hàm mâu chuẩn Se theolượng GF-AAS Bảng 3.10: Sự thay đối Kết độ hẩp thụ theo nồngMn độ Mn(II) sửsố dụng 3.4 Xác định hàm lượng selen mangan mẫu nấm Linh nấm Linh chi kỹ thuật F-AAS Bảng 3.12: Kết xácquang định liàm chi bang phương pháp phổ lượng hấp thụSenguyên tử sổ mâu nấm Linh chi Các mẫu nấm Linh chi lấy từ vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An vào tháng 5/2013 Tên ký hiệu mẫu nấm Linh chi thể Bảng 3.11: Tên loại ký hiệu mẫu nấm Linh chi Hìnli 3.2: Đường chuấn thê mối tương quan tuyến tính nồng độ Se(IV) độ hấp thụ quang sử dụng kỹ thuật GF-ÁAS Nhận xét: Từ kết bảng 3.9 hình 3.2 nhận thấy có phụ thuộc tuyến tính cao độ hấp thụ quang nồng độ Se(IV) thể R2 = 0,9996 phuơng trình đường chuẩn y = 0,0018x - 0,0004 Tuy nhiên giá trị nồng độ Se(IV) lớn hưn bang 150 ng/ml phụ thuộc tuyến tính giữ độ hấp thụ quang nồng độ Se(IV) Vì khoảng nồng độ tuyến tính Se(IV) - 100 ng/ml STT Tên mẫu nấm Hàm lượng 3.3.4 Ký Xây dụng đường chuẩn thểSe mối tương quan tuyến tỉnh hiệu (mg/kg) Nhận Kếtvàquả địnhthụlượng bảng 3.12F-AAS nhận thấy hàm mẫu nồng độ xét: Mn(II) độ hấp quangSelen sử dụng kỹ thuật 3.3: chuân mối tương quanhai tuyến tỉnh pháp HGlượng SelenHình 10Đường mẫu nấm Linh chi đo phương AAS GF-AAS gần tương đương Điều chứng tỏ việc định lượng độ Mn hai độ hấp thụ pháp quang dụng Selen tronggiữa nồng mẫu nấm phương nóisửtrên có kỹ độ thuật tin cậyF-ÁÁS cao Chuẩn bị bình định mức có dung tích 25ml Trong dung dịch chuẩn Mn ~có nồng độ thay đổi từ 0, lppm, 0,2ppm, 0,5ppm, lppm 2ppm , Quy trình chuẩn ởxử lý mẫu nấmtiến Linh chi đo trình bày 3ppm Nhận Sử dụng điều kiện đo bảng hành trị độ hấp thụ xét: Từ kết bịquả bảng 3.10 5.7, hình 3.3 chúng tôigiá nhận thấy có Hàm lượng Selen nấm Ganoderma adsperum lớn quang dung dịch chuẩn Mn(II) xây dựng đường chuẩn Kết phụ thuộc tuyến tính cao độ hấp thụ quang nồng độ Mn(II) thể hệ mục Ganoderma 2.2.4.2, 2.2.4.3, 2.2.4.4, Sử Hàm dụng lượng thông đo trình nấm bày loài 2.2.4.5; nhỏ Selensố 10 mẫu 2ở bảng 3.10 hình 3.3 thể hiệnRmultiplea số tương quan = 0,9971, phương đườngrộng chuẩn y=0,1565x + 0,0112 nghiên cứu khác có độtrình dao động từ 0,14 ^ 4,32 mg/kg bảng 3.5, trị3.6, 3.7 độ Mn(II) đường chuẩn 3.1,bằng 3.2,3,0 3.3.pg/ml Chúng thu Tuy nhiên giá nồng lớn phương không sử dụng phương pháp GF-AAS từ 0,18 -ỉ- 3,98 mg/kg sử dụng có tuyến tính khoảng nồng độ tuyến tính Mn(II) từ pháp HG-AAS kết qưả định lượng hàm lượng selen theo hai phương pháp HG-AAS, GF0,1 - 2,0|iig/ml Tên mẫu nấm Ký hiệu mẫu 79 tích - Viện Công nghệ Xạ để làm so sánh Kết thu thể bảng 3.14 Bảng 3.14: Kết định lượng Mn mẫu nấm Lình chì hai phương pháp F-AAS ỈCP-MS Mẫu Sai lệch kết (%) Nhận xét: Từ kết thể bảng 3.14 nhận thấy kết phân tích mẫu nấm Linh chi hai phương pháp F-AAS ICP-MSNhận sai lệch không cho 10 thấy kếtnấm Linh phân chi tíchbằng xét: Từ kết định30%, lượngđiều Mnđó mẫu mẫu nấmpháp Linh chi trênởcótrong đủ độbảng tin cậy phương F-AAS 3.13 nhận thấy hàm lượng Mn 10 mẫu nấm Linh chi dao động ngưỡng rộng từ 5,6 -ỉ- 138,6 mg/kg tương ứng với hàm lượng Mn loại nấm khác hàm lượng Mn loài nấm Ganoderma fulvellum lớn nhất, loài nấm Ganoderma íbrnicatum nhỏ 3.5 So sánh kết định lượng hàm lượng mangan số mẫu nấm Linh chi bang hai phương pháp F-AAS ICP-MS Song song với phương pháp F-AAS xác định hàm lượng Mn mẫu nấm Linh chi, tiến hành định lượng đại diện mẫu nấm bàng phương pháp phố khối lượng plasma cảm ứng (ICP-MS) Trung tâm phân 80 KÉT LUẬN Căn vào nhiệm vụ đặt đề tài, đựa vào kết nghiên cứu thu rút kết luận sau: Đã khảo sát số điều kiện tối ưu máy đo để định lượng Selen, Mangan phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử Đã xây dựng phưong trình đường chuẩn xác định khoảng nồng độ tuyến tính Selen sử dụng hai kỹ thuật HG-AAS, GF-AAS Mangan sử dụng kỹ thuật F-AAS - Phương trình đường chuẩn Se theo kỹ thuật HG-AAS y = 0,0085x 0,0018, khoảng nồng độ tuyến tính - 32 ng/ml - Phương trình đường chuẩn Se theo kỹ thuật GF-AAS y = 0,0018x 0,0004, khoảng nồng độ tuyến tính - 100 ng/ml - Phương trình đường chuẩn Mn theo kỹ' thuật F-AAS y = 0,1565x + 0,0112, khoảng nồng độ tuyến tính - 2,5 ỊLig/ml Đã tiến hành định lượng selen 10 mẫu nam Linh chi hai kỹ thuật HG-AAS GF-AAS, kết cho thấy hàm lượng Se 10 mẫu nấm xác định hai phương pháp gần tương đương hàm lượng Se loại nấm khác Đã tiến hành định lượng mangan 10 mẫu nấm Linh chi 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt N.I.Bloc (1986), Hóa học phân tích đinh tính (phản ứng cation), Hoàng Minh Châu dịch, Nhà xuất giáo dục Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Huỳnh Văn Trung (1986), Phần tích nước, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr 133 - 135 Phạm Luận (1998), Giáo trình chuyên đề Quang hấp thụ nguyên tử, Đại học KHTN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Vân, Phân tích định lượng, tập 2, NXBĐHQGTPITCM, 2004 Hoàng Nhâm (2000), Hóa học vồ tập 3, Nhà xuất giáo dục Từ Vọng Nghi, Trần Chương Huyến, Phạm Luận (1990), Một sổ phương pháp phân tích ãiện hóa đại, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tr 108, 109 Costton.F Wlkinson, Cơ sở ỉỷ thuyết hóa vồ tập Người dịch: Lê Mậu Quyền, Lê Chí Kiên, NXB ĐH Trung học chuyên nghiệp, 1984, trang 12 79 82 Tiếng nước 13 Adkins, Rob L, Walsh, Nick, Edmunds, Nike, Janice M (1995), Inductively coupledplasma atomic emission spectrometric Anaỉysis ofỉow levels of selenium in natural waters, Analyst, 120, 1433-1436 14 Ayman Ayoub ABDEL- SHAFI (2006), Analytical Sciences, 22, pp 825-X827 15 Barry Chriswell, Guy Rauchle and Mark Pascoe (1990), Spectvophotometnc methods for the determination of manẹanese, Talanta., 37(2), pp.237-259 16 Bruce McDuffie, L.s Hazlegrove (1952), Separation of manganese from Aqneous Solutions Using Mercuiy Cathode, Analytical Chemistry, 24(5), pp 826-829 17 B Rezaei (2006), dournaỉ of Analytical Chemistry, 61(11), pp 1074-1078 18 Joseph Wang, Jianmin Lu (1993), Ultratrace measurements of seỉenium hy cathodic stripping voltammetry in the presence of rhodinm, Chimica acta, 274, 1993, 219-224 19 Choary w (1976), AAS Determination ofMn in tea, Toksykol, 9, pp 376- 379 83 25 Furono K(1977) , Determination of Mn in Serum by AAS, Analyst, 46, pp.37-41 26 II.P.Beck, D Kostova and B.Zhang (2006), Agronomy Research, 4(2), pp 493-498 27 Iain Harrison, David Little John & Gordon s Fell (1996), Distribution of seleninm in human bloodplasma and serum, Analyst, 121,189-194 28 International programe on Chemical Saíety (1986), Environmental Health Criteria 58 29 IM KolthoíT & Phillip I.Elving, Treaside on Analyfical Chemistĩy, 140-201 30 EE.Oldíìeld, Proíesson Emeritus (Oregon State University, Corallis (oregon), USA), Selenium Supplimentation via Fertilizer Amendment, Selenium - Telenium Development Association Belgium 1988 31 Konstantin Mutaftchiev, Kamen Tzachev and Alexander Alexiev (1999), Biãỉetin of the Chemỉsts and Technologists of Macedonia, 18(1), pp.37-40 32 Keli & Sam.E.Y.Li (1995), Speciation of selenhun and arsenic compounds in natnral waters by capillary zone electrophoresis after on- 84 by Atomic Absorption Spectrometry with Hydride Generation, Analytical Chemistry, 56, 1984, 2059-2063 37 Qin Wei, Liangguaotan, Gouhua Chang and Qingyu Ou (2003), Kineticspectrophotometric determination of trace manganese (II) with dahlia violet in nomomc microemulsion medium, Talanta, 59, pp.253-259 38 Donald.C.Reamer & Caude Veillon, Determination of selenium in biologỉcal materials by stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry, Analytical Chemistry, 53, 1981, 2166-2169 39 Renmin Liu, Aimei Zhang, Daoịie Liu and Shuhao Wang (1995), Determination of manganese in Chinese tea ỉeaves by a catalytic kinetic spectrophotometric method, Analyst, 120, pp 1195-1197 40 Shigenori Nakano, Kana Tanaka, Rumiko Oki and Takuịi Kawashima (1999), Flow-injection spectrophotometry of manganese by cataỉysis of the periodate oxidation of 2,2’-zinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid, Talanta, 49, pp 1077-1082 41 Shigenori Nakano, Yuko Matumoto and Masahiro Yoshii (2005), Flowinjection photometric determination of manganese(II) based on its catalysis of the periodate oxidation of N,N'-bis(2-hydroxy-3 - suựbpropyl) tolidine, Talanta, 68, pp 312-317 42 Solirios Raptis & Wolfhard Wegscheider & Gunter Knapp, Analytical Chemistry, 50, 1980, 1292-1296 85 absorption spectrometry with on-line preconcentration by co- precipitation xvitlĩ lanthanum hydroxide Part II On-line addition of coprecipitating agent, Analyst, 121, 1996, 31-35 45 Guanhong Tao & Geol.Hansen, Determination of ultra-trace amounts of selenium (IV) by flow injection hydride generation atomic absorption spectrometry xvitlĩ on-line preconcentration by coprecipitation xvith lantlĩanum hydroxide, Analyst, 119, 1994, 333-337 46 Rand.MC, Greenberg.AE, Taras.MI, examination ofWater and Wastewater, 1976 Standard Methods for The PHỤ LỤC MN1050 MN1051 MN1052 MN1053 MN1058 MN1059 [...]... phổ hấp thụ nguyên tử cũng chính là phương pháp chúng tôi sử dụng để phân tích hàm lượng Selen trong nấm Linh chi tại luận Se cũng được xác định trực tiếp khi có mặt Sb, Zn, As, Ge, Cu trên máy đo phổ huỳnh quang với anot w (20mA, 50kV) và tinh thể LiF Độ nhạy phép xác định là l|Lig văn này 1.3.2 Các phương pháp phản tích Mangan 1.3.1.10 Phương pháp huỳnh quang nguyên tử^ 1.3.2.1 pháp hấp thụ tử As,... Có thể xác định Mangan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) với kỹ thuật ngọn lửa và kỹ thuật không ngọn lửa Để chuyển nguyên tố Phương trêntử,hiệu ứng pháp xúc ngọn tác của Se dụng tronghỗn phản của cần phân tích v pháp dạng dựa nguyên phương lửa sử họpứng axetilen Bảng 1.2: Một sổ Mncủa theothời phương AAS thành phản xanhmetylen (MB) vớitiêu Nachuân S Sự xác ph định thuộc gian pháp đẻ... 21%; úc, 13%; Mexico, 8%; và nguồn khác, 27% về sản xuất íerromangan, quặng mangan được trộn với quặng sắt và cacbon, sau đó khử hoặc trong lò cao hoặc trong lò điện hồ quang Ferromangan được tạo ra có hàm lượng mangan từ 30 đến 80% Mangan tinh khiết được dùng đê sản xuất các hợp kim không chứa sắt, được sản xuất bằng cách cho quặng mangan đã được ngâm chi t với axit suníuric và tiếp theo là xử lý bằng... tạo ra sắt(III) ít màu hưn và màu hồng nhạt của mangan( II) kết hợp với màu còn lại của sắt (III) 1.2.2.5 Mangan trong tự nhiên Mangan chi m khoảng 0,1% trong vỏ Trái Đất, đứng hàng thứ 12 về mức độ phổ biến của các nguyên tố ở đây Đất chứa 7-9000 ppm mangan với hàm lượng trung bình 440 ppm Nước Biến chỉ chứa ìoppm mangan và trong khí quyển là 0,01 pg/mf\ Mangan có mặt chủ yếu trong pyrolusit (Mnơ 2),... Trung Quốc, Gabon và Brasil Năm 1978, người ta 24 Mangan được khai thác ở Nam Phi, úc, Trung Quốc, Brasil, Gabon, Ukraine, Ấn Độ, Ghana và Kazakhstan Nguồn nhập khẩu của Hoa Kỳ (1998-2001) từ: 1/ Quặng mangan: Gabon, 70%; Nam Phi, 10%; úc, 9%; Mexico, 5%; và nguồn khác, 6% 2/ Ferromangan: Nam Phi, 47%; Pháp, 22%; Mexico, 8%; úc, 8%; và nguồn khác, 15% Mangan chứa trong các nguồn nhập khẩu gồm: Nam Phi,... với quặng mangan Trong những ứng dụng nhỏ, kẽm hoặc vanađi có thế thay thế được cho phưong pháp phot phat hóa mangan Các hợp chất mangan được sử dụng đê làm chất tạo màu và nhuộm màu cho gốm và thủy tinh Màu nâu của gốm đôi khi dựa vào các hợp chất mangan Trong ngành công nghiệp thủy tinh, các hợp chất mangan được dùng cho 2 hiệu ứng Mangan( III) phản ứng với sắt(II) để tạo ra màu lục đậm trong thủy... chất có trạng thái oxi hoá từ 2 đến 7 18 1.2.2.1 Tính chất vật lý Mangan là kim loại màu trắng xám, giống sắt Nó là kim loại cứng và rất giòn, khó nóng chảy, nhimg lại bị ôxi hóa dễ dàng Mangan kim loại chỉ có từ tính sau khi đã qua xử lý đặc biệt Kim loại mangan và các ion phố biến của nó có tính chất thuận từ 1.2.2.2 Mang an kim loại (mức oxi hóa 0) Đặc trưng của Mangan kim loại là tính khử mạnh ơ... học của Mangan Mangan là nguyên tố đóng vai trò thiết yếu trong tất cả dạng sống Các lớp enzyme có các đồng yếu tố mangan rất rộng bao gồm oxidoreductases, transíerases, hydrolases,lyases, isomerases, ligases, lectins, và integrins Polypeptitde chứa mangan có thể là arginase, diphtheria toxin, và superoxide dismutase 1.3 Các phưong pháp phân tích Selen, Mangan 1.3.1 Các phư ơng pháp phân tỉcli Selen. .. từ từ có màu nâu sẫm 1.1.3.3 Các loại nam Linh chi và công dụng của nó - Thanh chi (xanh): vị toan bình Giúp cho sáng mắt, giúp cho an thần , bố can khí, nhân thứ, dùng lâu sẽ thấy thân thê nhẹ nhàng và thoải mái - Xích chi (đỏ): có vị đắng, ích tâm khí, chủ vị, tăng trí tuệ - Hắc chi (đen): ích thận khí, khiến cho đầu óc sản khoái và tinh tường 6 TỬ CHI BẠCH CHI THANH CHI Hình 1.1: Các loại nấm Linh. .. Hg Nguyên tắc của phương pháp là sử dụng các chất khử mạnh trong môi trường axit để khử các hợp chất phân tích thành các 75 Se có bán thời gian sống dài nhất (120 ngày) và được một nguyên tử đánh dấu trong các thí nghiệm cũng như trong việc 2 8xác bằng phương pháp phân tích kích hoạt notron Hai đồng vị có thời gian tương đối ngắn là 17,5 giây) và sử dụng như định là Se sống 77 Se (bán 81 thời gian Se ... cửu xác định hàm lượng selen mangan số loại nam Linh chi lẩy từ vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An bang phương pháp quang hẩp thụ nguyên tử (AAS) ” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu: Xác định hàm lượng. .. BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRÀN THỊ THÙ Y VÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SELEN CỬU XÁC MỘT ĐỊNHsó HÀM LƯỢNG VÀNGHIÊN MANGAN TRONG LOÀI NÁM SELEN LINH CHI LÁY T AN VƯỜN QUỐC GIA. .. 74 DANH MỤC CÁC KÝ HIẸU, CHỮ VIÉT TẮT 3.4 Xác định hàm lượng Selen Mangan mâu nâm Linh chi phương pháp quang phố hấp thụ nguyên tử .76 3.5 So sánh kết định lượng đại diện hàm lượng Mangan số
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cửu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loại nam linh chi lẩy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bang phương pháp quang pho hẩp thụ nguyên tử (AAS , Nghiên cửu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loại nam linh chi lẩy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bang phương pháp quang pho hẩp thụ nguyên tử (AAS , Nghiên cửu xác định hàm lượng selen và mangan trong một số loại nam linh chi lẩy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bang phương pháp quang pho hẩp thụ nguyên tử (AAS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn