Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

45 608 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 21:22

CHÀO MỪNG CÁC BẠN CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG BA THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP Nội dung sinh hoạt           Trả lời câu hỏi Trò chơi “hiểu ý đồng đội” Câu đố khán giả Trò chơi “nốt nhạc vui” Thử tài đoán vật Nghe thấu hát tài Đuổi hình bắt chữ Nhìn nhanh nói khẽ Con đường sỏi đá Trổ tài ăn uống Trả lời câu hỏi Bạn hiểu nghề ? Trả lời câu hỏi  2) ước mơ bạn chọn nghề ? Vì sao? Trả lời câu hỏi 3) Bài hát :” Giữa Mạc tư khoa nghe câu hò Nghệ Tónh“của ai?  A : Văn Cao  B : Phạm Tuyên  C : Trần Hoàn  D : Tác giả khác  Đáp án :c  Trả lời câu hỏi Bài hát :”suối LÊ – NIN “ nhạc ? A : Phan Long B : Phong Nhã C : Lưu Hữu Phước D : Phạm Tuyên Đáp án : d Trả lời câu hỏi 5) Ngày nhà giáo việt nam tổ chức nước ta vào năm ? A : 20-11-1956 B : 20-11-1957 C : 20-11-1958 D : đáp án khác Đáp án : c Trả lời câu hỏi Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ? A 22-12-1944 B 22-12-1945 C 12-2-1946 D đáp án khác Đáp án : a Trả lời câu hỏi 7) khởi nghỉa Lí Bí diễn vào năm ? A 540 B 41 C 542 D Năm khác Đáp án : c Nghe thấu hát tài   Trong trò chơi đội cử bạn Bạn thứ đeo hepphone bạn lại nghe hai câu hát mô tả cho bạn đeo hepphone biết hai câu hát Mỗi hát 50đ Đuổi hình bắt chữ  Đáp án : đầu voi đuôi chuột Đuổi hình bắt chữ  Đáp án : Nồi vung Đuổi hình bắt chữ  Đáp án : Đại Việt Đuổi hình bắt chữ  Đáp án : văn miếu Đuổi hình bắt chữ  Đáp án : Mãnh hổ DỮ Con đường sỏi đá   Các thành viên đội chơi cử bạn cõng bạn khác vượt qua chướng ngại vật Khi đến đòa điểm, bạn ngồi lưng lấy bong bóng cho bạn cõng thổi Trong phần bong bóng tương ứng 20đ Nhìn nhanh nói khẽ Nhìn nhanh nói khẽ Nhìn nhanh nói khẽ Nhìn nhanh nói khẽ Ai ăn nhanh   Mỗi đội phát bánh Đội hoàn thành xong phần thi 50đ, sau30đ Nhìn nhanh nói khẻ Kết thúc sinh hoạt [...]... đội cử ra một bạn xem từ gợi ý rồi diển tả bằng những hành động hoặc cụm từ có liên quan đến từ gợi ý (trong cụm từ gợi ý không được dùng từ trùng với đáp án ,từ đồng nghóahay tiếng nước ngoài ) sao cho ba thành viên còn lại hiểu được đáp án Chủ đề 1: Chủ đề 2: Câu đố khán giả  Chúng ta hãy cùng xem những dữ kiện sau và hãy cho biết nhanh đây là nghề gì ? Câu đố khán giả      Mắt Thuốc Điều...Trả lời câu hỏi 8 Nhà Lý được thành lập vào năm nào ?  A 1010  B 1400  C 1927  D 938  Đáp án : a  Trả lời câu hỏi 9) Câu thơ sau được trích trong tác phẩm nào và của ai ? Em không nghe mùa thu Lá thu rơi xào xạc Con nai vàng ngơ ngác... bài hát Mỗi bài hát đúng 10đ Thử tài đoán vật   Mỗi đội cử ra 2 bạn để lần lượt được trao những túi đồ vật và một bạn sẽ mô tả cho bạn còn lại biết là cái gì (trong cụm từ gợi ý không được trùng từ với đáp án ,từ đồng nghóa hay tiếng nước ngoài ) Mỗi từ đúng 10đ Nghe thấu hát tài   Trong trò chơi này mỗi đội cử ra 2 bạn Bạn thứ nhất sẽ đeo hepphone bạn còn lại sẽ được nghe hai câu hát và mô tả ...CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG BA THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP Nội dung sinh hoạt           Trả lời câu hỏi Trò chơi “hiểu... từ gợi ý (trong cụm từ gợi ý không dùng từ trùng với đáp án ,từ đồng nghóahay tiếng nước ) cho ba thành viên lại hiểu đáp án Chủ đề 1: Chủ đề 2: Câu đố khán giả  Chúng ta xem kiện sau cho... nghỉa Lí Bí diễn vào năm ? A 540 B 41 C 542 D Năm khác Đáp án : c Trả lời câu hỏi Nhà Lý thành lập vào năm ?  A 1010  B 1400  C 1927  D 938  Đáp án : a  Trả lời câu hỏi 9) Câu thơ sau trích
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh niên với vấn đề lập nghiệp , Thanh niên với vấn đề lập nghiệp , Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn