Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9)

16 775 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 19:52

Lớp 92 trường THCS song hồ Giáo viên dạy: Nguyễn Đăng Liệu Trường THCS Thị Trấn Hồ Trả lời câu hỏi mẫu báo cáo thực hành C1 Làm thép nhiễm từ? Đặt thép vào từ trường nam châm, dòng điện C2 Có cách để nhận biết kim thép bị nhiễm từ hay chưa? Treo kim thăng sợi dây không xoắn xem có hư ớng Nam - Bắc hay không đưa kim lại gần mạt sắt xem kim có hút mạt sắt hay không Trả lời câu hỏi mẫu báo cáo thực hành C3 Nêu cách xác định tên từ cực ống dây có dòng điện chạy qua chiều dòng điện vòng dây kim nam châm? Đặt kim nam châm vào lòng gần đầu ống dây Căn vào định hướng kim nam châm mà xác định chiều đường sức từ lòng ống dây Từ xác định tên từ cực ống dây Sau dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều dòng điện chạy vòng ống dây Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện Mục tiêu 1.Chế tạo đoạn dây thép thành nam châm, biết cách nhận biết vật có phải nam châm không Biết dùng kim nam châm để xác định từ cực ống dây có dòng điện chạy qua chiều dòng điện chạy ống dây Biết làm việc tự lực để tiến hành có kết công việc thực hành, biết xử lí báo cáo kết thực hành theo mẫu, có tinh thần hợp tác với bạn nhóm Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I-Chuẩn bị Chuẩn bị cho nhóm HS: -Hai nguồn điện 3V 6V -Một công tắc -ống dây A khoảng 200 vòng quấn ống nhựa đường kính 1cm -ống dây B khoảng 300 vòng quấn ống nhựa đường kính khoảng 5cm, mặt ống có khoét lỗ tròn Hai đoạn dây dẫn, thép, đồng dài cỡ 3,5cm Một la bàn Hai đoạn đoạn dài 15cm Một bút để đánh dấu Báo cáo thực hành mẫu cho cuối II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép đồng dọc theo ống dây khoảng từ 1-2 phút b) Thử nam châm: Lấy đoạn KL khỏi ống dây, treo đoạn nằm thăng nhờ sợi không xoắn, sau đứng yên nằm dọc theo phương nào? SĐ lắp ráp TNTH Xoay cho đoạn kim loại (KL) lệch khỏi hướng ban đầu, buông tay, sau cân trở lại, đoạn KL nằm dọc theo hướng nào? Làm lần với đoạn KL Ghi kết vào bảng mẫu báo cáo để xác định đoạn KL trở thành nam châm vĩnh cửu c) Dùng bút để đánh dấu tên từ cực nam châm vừa chế tạo Bảng KQ Lần TN Thời gian làm nhiễm từ (phút) Thử NC Sau đứng cân bằng, đoạn dây dẫn nằm theo phương ? Lần Tự Với đoạn dây đồng Với đoạn dây thép Bắc- nam Lần Tự Bắc- nam Lần Tự Bắc- nam Đoạn dây thành nam châm vĩnh cửu II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo vào lòng ống dây Xoay ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây Cố định sợi dây treo nam châm vào giá thí nghiệm Mắc ống dây vào mạch điện có nguồn 6V Sơ đồ lắp ráp TNTH II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua a) Đóng mạch điện Quan sát tượng xảy với nam châm, cho nhận xét Dựa vào chiều nam châm lòng ống dây, xác định tên từ cực ống dây chiều dòng điện chạy qua ống dây Kiểm tra lại kết vừa thu thông qua đầu cực nguồn điện, ghi vào bảng mẫu báo cáo Đổi cực nguồn điện để đổi chiều dòng điện vào cuộn dây Lặp lại công việc làm mục a) Ghi kết vào bảng mẫu báo cáo Nhận xét Lần TN Có HT xảy Đầu với nam châm ống dây từ đóng khoá cực Bắc K Nằm dọc theo ống dây D NC quay 1800 C Dùng mũi tên cong để ký hiệu chiều dòng điện chạy vòng dây đầu C Cách khác để làm đoạn dây thép nhiễm từ Đặt vật sắt (thép) vào từ trư ờng vật bị nhiễm từ Miết đầu đoạn thép vào từ cực nam châm mạnh nhiều lần (50 lần) Đặt đoạn dây thép nối hai cực nam châm hình chữ U S N S N N S Cách khác để thử đoạn dây thép nhiễm từ La bàn kim nam châm Cách khác để thử đoạn dây thép nhiễm từ La bàn kim nam châm Dùng bút để đánh dấu cực S N thép bị nhiễm từ S La bàn kim nam châm N Dn dũ Hc k bi v xem trư ớc bi 30 trang 82, 83, 84 SGK Thứ ba ngày 21 tháng năm 2007 Chương II: Nhiệt học Các chất dãn nở nhiệt nào? Sự nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ gì? Làm để tìm hiểu tác động yéu tố lên tư ợng Chúc em học sinh lớp ngoan, học có nhiềuchăm yếu tố tác động lúc?giỏi Làm để kiểm tra dự đoán? [...]... đoạn dây thép nhiễm từ Đặt vật bằng sắt (thép) vào từ trư ờng của vật đã bị nhiễm từ Miết một đầu của đoạn thép vào một từ cực của thanh nam châm mạnh nhiều lần (50 lần) Đặt đoạn dây thép nối hai cực của nam châm hình chữ U S N S N N S Cách khác để thử một đoạn dây thép đã nhiễm từ La bàn hoặc kim nam châm Cách khác để thử một đoạn dây thép đã nhiễm từ La bàn hoặc kim nam châm Dùng bút dạ để đánh dấu... của thanh thép đã bị nhiễm từ S La bàn hoặc kim nam châm N Dn dũ Hc k bi v xem trư ớc bi 30 trang 82, 83, 84 SGK Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2007 Chương II: Nhiệt học Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào? Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì? Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yéu tố lên một hiện tư ợng Chúc các em học sinh lớp 9 2 ngoan, học khi có nhiềuchăm yếu tố cùng tác ... chiều dòng điện chạy vòng ống dây Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện Mục tiêu 1 .Chế tạo đoạn dây thép thành nam châm, biết cách nhận biết vật có... kết thực hành theo mẫu, có tinh thần hợp tác với bạn nhóm Tiết 31: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I-Chuẩn bị Chuẩn bị cho nhóm HS: -Hai nguồn điện. .. thực hành mẫu cho cuối II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép đồng dọc theo ống dây khoảng từ 1-2 phút b) Thử nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (9) , II. Nội dung thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn