Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7)

18 269 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 19:51

Tiết 30 Bài 29 Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện a K Từ cực Nam Từ cực Bắc K I.chuẩn bị Đối với nhóm học sinh Hai nguồn điện chiều: 3V 6V Một công tắc ống dây A khoảng 200 vòng, d=0,2mm (có phòngTN) ống dây B khoảng 300 vòng, d=0,2mm (có phòngTN) Hai đoạn dây dẫn đoạn thép, đoạn đồng (th ờng kèm theo ống dây trên: dài 3,5 cm (d=0,4mm) Một la bàn Hai đoạn nilon mảnh, đoạn dài 15cm Một bút để đánh dấu Giá thí nghiệm Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu dặn dò tiết trớc II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép đồng dọc theo ống dây khoảng từ 1-2 phút b) Thử nam châm: Lấy đoạn KL khỏi ống dây, lần lợt treo đoạn nằm thăng nhờ sợi không xoắn, sau đứng yên nằm dọc theo phơng nào? B SĐ lắp ráp TNTH Xoay cho đoạn kim loại (KL) lệch khỏi hớng ban đầu, buông tay, sau cân trở lại, đoạn KL nằm dọc theo hớng nào? Làm nh lần với đoạn KL Ghi kết vào bảng mẫu báo cáo để xác định đoạn KL trở thành nam châm vĩnh cửu c) Dùng bút để đánh dấu tên từ cực nam châm vừa đợc chế tạo II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa đợc chế tạo vào lòng ống dây Xoay ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây Cố định sợi dây treo nam châm vào giá thí nghiệm Mắc ống dây vào mạch điện có nguồn 6V Sơ đồ lắp ráp TNTH II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua a) Đóng mạch điện Quan sát tợng xảy với nam châm, cho nhận xét Dựa vào chiều nam châm lòng ống dây, xác định tên từ cực ống dây chiều dòng điện chạy qua ống dây Kiểm tra lại kết vừa thu đợc thông qua đầu cực nguồn điện, ghi vào bảng mẫu báo cáo Đổi cực nguồn điện để đổi chiều dòng điện vào cuộn dây Lặp lại công việc nh làm mục a) Ghi kết vào bảng mẫu báo cáo III thí NGHIệM ảO Sau em theo dõi TN ảo để minh hoạ cho TH nhóm vừa làm Chế tạo nam châm vĩnh cửu a 55 60 K 10 50 15 45 40 20 35 30 25 III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Nam Bắc Tự III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Tự Nam Bắc III thí NGHIệM ảO Y Thử nam châm, đánh dấu lập bảng : Lần Tự Nam Bắc III thí NGHIệM ảO Nghiệm lại từ tính nam châm có dòng điện chay qua a) Đóng mạch điện B Từ cực Bắc Từ cực Nam K Nhận xét: Kim nam châm lệch song song với ống dây (hay vuông góc với mặt phẳng vòng dây) III thí NGHIệM ảO Nghiệm lại từ tính nam châm có dòng điện chay qua b) Đổi cực nguồn điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Nhận xét: Kim nam châm quay 1800 , từ cực ống dây thay đổi III thí NGHIệM ảO Nghiệm lại từ tính nam châm có dòng điện chay qua Kết nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Cách khác để làm đoạn dây thép nhiễm từ Đặt vật sắt (thép) vào từ tr ờng vật bị nhiễm từ Đặt đoạn dây thép nối hai cực nam châm hình chữ U S N N S Cách khác để thử đoạn dây thép nhiễm từ La bàn kim nam châm Cách khác để thử đoạn dây thép nhiễm từ La bàn kim nam châm Dùng bút để đánh dấu cực S N thép bị nhiễm từ S La bàn kim nam châm N Dn dũ Hc k bi v xem trớc bi 30 trang 82, 83, 84 SGK Bài học kết thúc Cám ơn em ý theo dõi! [...]... tính của nam châm có dòng điện chay qua b) Đổi cực của nguồn điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Nhận xét: Kim nam châm quay 1800 , từ cực của ống dây cũng thay đổi III thí NGHIệM ảO 2 Nghiệm lại từ tính của nam châm có dòng điện chay qua Kết quả nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện B Từ cực Nam Từ cực Bắc K Cách khác để làm một đoạn dây thép nhiễm từ Đặt vật bằng sắt (thép) vào từ tr ờng của vật đã... nhiễm từ Đặt đoạn dây thép nối hai cực của nam châm hình chữ U S N N S Cách khác để thử một đoạn dây thép đã nhiễm từ La bàn hoặc kim nam châm Cách khác để thử một đoạn dây thép đã nhiễm từ La bàn hoặc kim nam châm Dùng bút dạ để đánh dấu cực S và N của thanh thép đã bị nhiễm từ S La bàn hoặc kim nam châm N Dn dũ Hc k bi v xem trớc bi 30 trang 82, 83, 84 SGK Bài học kết thúc tại đây Cám ơn các em chú ... làm Chế tạo nam châm vĩnh cửu a 55 60 K 10 50 15 45 40 20 35 30 25 III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Nam Bắc Tự III thí NGHIệM ảO Thử nam châm : Lần Tự Nam Bắc III thí NGHIệM ảO Y Thử nam. .. để xác định đoạn KL trở thành nam châm vĩnh cửu c) Dùng bút để đánh dấu tên từ cực nam châm vừa đợc chế tạo II Nội dung thực hành Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua Đặt ống dây... dấu Giá thí nghiệm Chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu dặn dò tiết trớc II Nội dung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu a) Nối hai đầu ống dây A với nguồn điện 3V Đặt đồng thời đoạn dây thép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (7) , II. Nội dung thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn