Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6)

9 293 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 19:51

Kiểm tra cũ C1 Làm thép nhiễm từ? Trả lời: - Đặt thép vào từ trường ( chẳng hạn: đặt thép vào lòng ống dây cho dòng điện chạy qua ống dây đặt từ trường nam châm) C2 có cách để nhận biết kim thép bị nhiễm từ hay chưa? Hãy chọn phương án đúng: A Treo kim sợi dây không soắn Hoc ưa kim lại gần mạt sắt B Đưa kim lại gần kim nam châm hay nam châm C Cả ba phương án A B C - Ta biết ống dây có dòng điện chay qua có từ tính nam châm thẳng biết lõi thép đặt từ trường sau thời gian bị nhiễm từ trở thành nam châm Vậy chế tạo nam châm vĩnh cửu nào? Cách nghiệm lại từ tính ống dây ? ta nghiên cứu hôm nay: Tiết 30.BI 29: -thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I Mục đích thí nghiệm: -Biết chế tạo nam châm vĩnh cửu -Biết cách nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua - Có ý thức làm việc khoa học, rèn tính cẩn thận, trung thực, ý thức tìm tòi khoa học II Dụng cụ: - nguồn điện chiều, - đoạn dây:1 thép, đồng dài 3,5cm, đường kính 0,4 mm -ống dây A khoảng 200 vòng, dây quấn có đường kính 0,2 mm quấn ống nhựa ĐK cỡ cm (H29.1a) - ống dây B khoảng 300 vòng, quấn quanh ống nhựa ĐK khoảng cm, có khoét lỗ tròn ĐK mm (H29.1b) - đoạn không soắn, công tắc, giá TN, bút H29.1 III Tiến hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu a Nối đầu ống dây A với nguồn điện 3V, bên đặt đoạn dây thép đồng khoảng đến phút b, Thử nam châm: -Lấy đoạn dây khỏi ống dây treo đoan dây thép đồng băng sợi dây không soắn, đợi đến thăng bằng, nằm dọc theo phương ? _ Xoay cho đoạn kim loại lệch khỏi vị trí ban đầu buông tay ra,sau cân trở lại, đoạn kim loại nằ dọc theo phương ? ( làm lần ) _ Ghi kết vào báo cáo c- Dùng bút đánh dấu tên cực từ nam châm vừa chế tạo 2- Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua - Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo được, xoay cho ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây, cố định sơi dây treo nam châm vào giá thí nghiệm, mắc ống dây vào mạch điện 6v a, Đóng mạch điện Quan sát tư ợng xảy với nam châm, nhận xét - Dựa vào nam châm đặt lòng ống dây xác định cực từ ống dây chiều dòng điện chạy vòng dây Ghi kết vào báo cáo b, Đổi cực nguồn điện để đổi chiều dòng điện chạy vào ống dây, lặp lại thí nghiêm mục a Ghi kết vào báo cáo III Tiến hành: ( Thư ký nhóm viết báo cáo theo mẫu SGK ) 2- Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua - Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo được, xoay cho ống dây cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây ( H29.2 ), cố định sơi dây treo nam châm vào giá thí nghiệm, mắc ống dây vào mạch điện 6v a, Đóng mạch điện Quan sát tư ợng xảy với nam châm, nhận xét - Dựa vào nam châm đặt lòng ống dây xác định cực từ ống dây chiều dòng điện chạy vòng dây Ghi kết vào báo b, Đổi cực nguồn điện để đổi chiều dòng điện chạy vào ống dây, lặp lại thí nghiêm mục a Ghi kết vào báo cáo H29.2 I Mục đích thí nghiệm: II Dụng cụ: III Tiến hành: IV Thu nộp báo cáo tổng kêt thực hành Hướng dẫn- dặn dò - Về nhà làm tập số 30 ( SGK T82 ) tập 30 ( SBT T 37 ) ... 30.BI 29: -thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện I Mục đích thí nghiệm: -Biết chế tạo nam châm vĩnh cửu -Biết cách nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện. ..- Ta biết ống dây có dòng điện chay qua có từ tính nam châm thẳng biết lõi thép đặt từ trường sau thời gian bị nhiễm từ trở thành nam châm Vậy chế tạo nam châm vĩnh cửu nào? Cách nghiệm lại từ... từ nam châm vừa chế tạo 2- Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua - Đặt ống dây B nằm ngang Luồn qua lỗ tròn ống dây B để treo nam châm vừa chế tạo được, xoay cho ống dây cho nam châm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn