Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5)

9 410 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 19:51

TrườngưthcsưNguyễnưĐứcưcảnh Huyện Đông Triều Giáo viên thực hiện: Trần Thị Làm thép nhiễm từ? Muốn làm cho thép nhiễm từ ta đặt thép từ trờng nam châm, từ trờng dòng điện chiều Có cách để nhận biết kim thép bị nhiễm từ hay cha? Để nhận biết kim thép bị nhiễm từ hay cha ta có cách sau: * Cách 1: Treo kim thăng sợi dây không xoắn xem có hớng Nam - Bắc hay không * Cách 2: Đa kim lại gần mạt sắt xem kim có hút mạt sắt hay không Nêu cách xác định tên từ cực ống dây có dòng điện chạy qua chiều dòng điện vòng dây kim nam châm Đặt kim nam châm vào lòng gần đầu ống dây Căn vào định hớng kim nam châm mà xác định chiều đờng sức từ lòng ống dây Từ xác định tên cực ống dây Sau đó, dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều dòng điện chạy vòng dây Bài 29 I.ưChuẩnưbị ưưưưưưThựcưhành:ưChếưtạoưnamưchâmưvĩnhưcửu,ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòngưđiện * Dụng cụ cho nhóm: + ống dây A ( 200 vòng) + ống dây B ( 300 vòng) + Hai nguồn điện ( 6V 3V) + Công tắc + Hai đoạn dây dẫn (1 thép,1 đồng) + đoạn ( đoạn dài 15cm) + bút + giá thí nghiệm Bài 29 ưưưưưưThựcưhành:ưChếưtạoưnamưchâmưvĩnhưcửu,ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòngưđiện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdungưthựcưhành Chế tạo nam châm vĩnh cửu K Bớc 1: Bố trí thí nghiệm nh hình vẽ ( với nguồn điện 3V) Bớc 2: Đặt đồng thời đoạn dây thép đồng dọc lòng ống dây, đóng công tắc điện khoảng phút Bớc 3: Mở công tắc, lấy đoạn kim loại khỏi ống dây Bớc 4: Thử từ tính để xác định xem đoạn kim loại trở thành nam châm (bằng cách lần lợt treo đoạn sợi không xoắn giá (nh hình vẽ) Bớc 5: Dùng bút đánh dấu cực nam châm vừa chế tạo Bài 29 ưưưưưưThựcưhành:ưChếưtạoưnamưchâmưvĩnhưcửu,ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòngưđiện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdungưthựcưhành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua Bớc 1: Đặt nam châm lòng ống dây B ( nh hình vẽ) cho nam châm nằm song song với mặt phẳng vòng dây Bớc 2: Đóng khoá K (cho dòng điện qua ống dây với nguồn điện 6V) Quan sát tợng, xác định tên từ cực ống dây chiều dòng điện chạy qua ống dây ghi kết vào bảng K Bớc 3: Đổi cực nguồn điện, xác định lại cực ống dây đổi chiều dòng điện -> ghi kết vào bảng Bài 29 ưưưưưưThựcưhành:ưChếưtạoưnamưchâmưvĩnhưcửu,ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòngưđiện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdungưthựcưhành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua III.ưViếtưbáoưcáoưthựcưhành - Mỗi cá nhân hoàn thành báo cáo theo mẫu (SGK/81) - Đại diện nhóm báo cáo kết thực hành Kết thực hành Kết chế tạo nam châm vĩnh cửu ( Bảng 1): Kt qu Ln TN Vi on dõy ng Th nam chõm Sau ng cõn bng, on dõy dn nm theo phng no? on dõy Thi no ó gian lm thnh nam nhim t chõm vnh Ln Ln Ln (phỳt) cu? 2 Kết nghiệm dây có dòng điện ( Bảng 2): Vi on dõy thộp lại từ tính ống Nam-Bc Nam-Bc Nam-Bc Nhn xột Ln TN Thộp Chiu dũng din chy Cú hin tng gỡ xy vi nam u no ca ng cỏc vũng dõy chõm úng cụng tc K ? dõy l t cc bc? mt u nht nh u ng dõy gn t Nam chõm quay v nm dc cc bc ca nam theo trc ng dõy chõm u ng dõy gn t Nam chõm quay v nm dc (ổi cc cc Bc ca nam theo trc ng dõy ngun in) chõm Bài 29 ưưưưưưThựcưhành:ưChếưtạoưnamưchâmưvĩnhưcửu,ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòngưđiện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdungưthựcưhành Công việc nhà Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua * Chuẩn bị 31: Hiện tợng cảm ứng điện từ III.ưViếtưbáoưcáoưthựcưhành - Mỗi nhóm chuẩn bị đinamô xe đạp IV.ưTổngưkết,ưrútưkinhưnghiệm ... dấu cực nam châm vừa chế tạo Bài 29 ưưưưư Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, ư Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòng điện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm... t Nam chõm quay v nm dc cc bc ca nam theo trc ng dõy chõm u ng dõy gn t Nam chõm quay v nm dc (ổi cc cc Bc ca nam theo trc ng dõy ngun in) chõm Bài 29 ưưưưư Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, ư... Nghiệmưlạiưtừưtínhưcủaưốngưdâyưcóưdòng điện I.ưChuẩnưbị II.ưNộiưdung thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu Nghiệm lại từ tính ống dây có dòng điện chạy qua III.ưViếtưbáoưcáo thực hành - Mỗi cá nhân hoàn thành báo cáo theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5) , Bài giảng điện tử vật lý 9 thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn