Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã văn hán, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014

74 508 2
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 09:17

... dụng đất biến động đất đai xã Văn Hán - Hiện trạng sử dụng đất xã Văn Hán năm 2014 - Biến động đất đai xã Văn Hán giai đoạn 2012 - 2014 3.3.3 Thực trạng công tác quản lý nhà nước đất đai xã Văn. .. phương pháp quản lý nhà nước đất 2.2.1 Đối tượng, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc quản lý quản lý nhà nước đất đai 2.2.1.1 Đối tượng quản lý đất đai Đối tượng quản lý đất đai vốn đất nhà nước (toàn... hướng dẫn thầy giáo Th.S Nguyễn Quý Ly tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác Quản lý nhà nước đất đai địa bàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 ii DANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã văn hán, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014, Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã văn hán, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014, Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã văn hán, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn