Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

65 265 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 09:13

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 - MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 59 - XÃ VÔ TRANH HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 - MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 59 - XÃ VÔ TRANH HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trường Lớp : 43C – ĐCMT Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Minh Cảnh Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 - MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 59 - XÃ VÔ TRANH HUYỆN HẠ HÒA TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Môi trường Lớp : 43C – ĐCMT Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Minh Cảnh Thái Nguyên, năm 2015 ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt vài thông số phân mảnh đồ 13 Bảng 2.2: Các tiêu kỹ thuật đường chuyền kinh vĩ 16 Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất xã năm 2013 32 Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật lưới đường chuyền địa 34 Bảng 4.3 Số liệu điểm gốc [3] 36 Bảng 4.4: Tọa độ sau bình sai [3] 37 Bảng 4.5: Kết đo số điểm chi tiết 38 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Hệ toạ độ vuông góc Gauss-Kruger [2] Hình 2.2 Hệ toạ độ vuông góc UTM [2] 10 Hình 2.3 Quy trình công nghệ thành lập đồ địa 15 Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử [10] 19 Hình 2.5 : Quy trình đo vẽ chi tiết sử lý số liệu máy toàn đạc điện tử [10] 20 Hình 2.6: Quy trình thành lập đồ địa Phần mềm famis 26 Hình 4.1: Vị trí địa lý xã Vô Tranh 29 Hình 4.2: Màn hình làm việc top2as 39 Hình 4.3: Cấu trúc file liệu từ máy đo điện tử 40 Hình 4.4: Màn hình làm việc CVF.EXE 41 Hình 4.5: Phần mềm sử lý số liệu 41 Hình 4.6: File số liệu sau sử lý 42 Hình 4.7: Nhập số liệu FAMIS 42 Hình 4.8: Triển điểm chi tiết lên vẽ 43 Hình 4.9: Tạo mô tả trị đo 44 Hình 4.10: Một số điểm đo chi tiết 44 Hình 4.11 Một góc tờ đồ trình nối 45 Hình 4.12: Các đất sau nối 45 Hình 4.13: Các lỗi thường gặp 46 Hình 4.14 : Màn hình hiển thị lỗi đất 47 Hình 4.15: Các đất sau sửa lỗi 47 Hình 4.16: Tạo bảng chắp phân mảnh đồ 48 Hình 4.17: Thửa đất sau tạo tâm 49 Hình 4.18: Gán thông tin đất 50 Hình 4.18: Vẽ nhãn famis 51 Hình 4.20: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 52 iv DANH MỤC VIẾT TẮT Chữ viết tắt CSDL TN&MT Nguyên nghĩa Cơ sở liệu Tài nguyên Môi trường TT Thông tư QĐ Quyết định TCĐC Tổng cục Địa CP Chính Phủ QL Quốc lộ PT Phú Thọ UTM VN-2000 Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 v MỤC LỤC Trang PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ địa 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố Nội dung đồ địa 2.1.2.1 Các yếu tố đồ địa 2.1.2.2 Bản đồ địa tài liệu chủ yếu hồ sơ địa 2.1.3 Cơ sở toán học đồ địa 2.1.4 Lưới chiếu Gauss – Kruger 2.1.5 Phép chiếu UTM 10 2.1.6 Nội dung phương pháp chia mảnh đồ địa 11 2.2 Các phương pháp thành lập đồ địa 13 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa 13 2.2.2 Đo vẽ đồ địa phương pháp toàn đạc 14 2.3 Thành lập lưới khống chế trắc địa 15 2.3.1 Khái quát lưới tọa độ địa 15 2.3.2 Những yêu cầu kĩ thuật lưới đường chuyền kinh vĩ 16 2.3.3 Thành lập đường chuyền kinh vĩ 17 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 18 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 18 2.4.1.1 Phương pháp đo toạ độ cực điểm chi tiết 18 vi 2.4.1.2 Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết: 18 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ địa máy toàn đạc điện tử 18 2.4.2.1 Đặc điểm chức máy toàn đạc điện tử đo vẽ chi tiết 18 2.4.2.2 Quy trình đo vẽ chi tiết sử lý số liệu máy toàn đạc điện tử 19 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ địa 21 2.5.1 Phần mềm MicroStation, Mapping Office 21 2.5.2 Phần mềm famis 23 2.5.2.1 Giới thiệu chung 23 2.5.2.2 Các chức phần mềm FAMIS 23 2.5.2.3 Các chức làm việc với số liệu đo đạc mặt đất 23 2.5.2.4 Các chức làm việc với sở liệu đồ địa 24 2.5.2.5 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung 27 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Vô Tranh 27 3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 27 3.3.1.3 Tình hình quản lý đất đai xã 27 3.3.2 Thành lập lưới khống chế đo vẽ 27 3.4.2.1 Công tác ngoại nghiệp 27 3.3.2.2 Công tác nội nghiệp 28 3.3.3 Thành lập mảnh đồ địa xã từ số liệu đo chi tiết 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 28 3.4.1 Thu thập số liệu thứ cấp 28 3.4.2 Thu thập số liệu sơ cấp 28 i LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Nguyễn Minh Cảnh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Trắc địa đồ Đại Thành tận tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành khóa luận Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt trình học tập hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh viii 4.3.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo 43 4.3.2.3 Thành lập vẽ 45 4.3.2.6 Chia mảnh đồ 48 4.3.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : 48 4.3.2.8 Kiểm tra kết đo 53 4.2.2.9 In đồ 53 4.3.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 53 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 41 Hình 4.4: Màn hình làm việc CVF.EXE Sau chuyển đổi file sang dạng asc tiến hành tính tọa độ cho số liệu đo khởi động chương trình TDDC.EXE chương trình xử lý số liệu tính chỉnh tọa độ, trình tính sảy lỗi ta tiến hành sửa lỗi Hình 4.5: Phần mềm sử lý số liệu PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai yếu tố sống, đất sản xuất tồn người Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai vấn đề quan trọng Trong sống đất đai đóng vai trò tư liệu sản xuất đặc biệt thiếu sống hàng ngày với hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp sinh hoạt mình, người tác động trực tiếp vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên làm giảm dần tính bền vững đất đai Ngoài tượng xói mòn đất, thoái hoá đất sa mạc hoá ngày diễn nghiêm trọng phạm vi toàn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Ngoài đất đai thành cách mạng Đảng, Nhà nước Nhân dân ta Cho nên thế hệ hôm hệ mai sau phải đoàn kết để sử dụng hợp lý hiệu nguồn tài nguyên đất đai bảo vệ chúng khỏi nguy thoái hoá ngày rõ rệt Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công việc công tác quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật đất đai năm 2003[5] Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành địa nước nói chung tỉnh Phú Thọ nói riêng Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Thực Công văn số 872//BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 13/3/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường [4] Trong Công văn nêu rõ: “Nhiệm vụ lập hồ sơ địa ban đầu gồm công việc đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa quản lý, xây dựng sở liệu quản lý đất đai 43 Chọn đường dẫn chứa file số liệu chi tiết có đuôi asc ta file vẽ chứa tâm điểm chi tiết, vị trí điểm cần xác định thực địa tính toạ độ độ cao theo hệ thống toạ độ VN2000 Hình 4.8: Triển điểm chi tiết lên vẽ 4.3.2.2 Hiển thị sửa chữa số liệu đo - Hiển thị trị đo Từ menu Cơ sở liệu trị đo → Hiển thị → Tạo mô tả trị đo → chọn thông số hiển thị Chọn kích thước chữ = lớn tuỳ theo để thụân tiện cho việc nối điểm chi tiết với cho rõ nét dễ nhìn số thứ tự điểm Chọn màu chữ số thứ tự điểm cho chữ số so với màu Microstation, ví dụ màu Microstation màu đen ta lên chọn màu chữ số thứ tự điểm chi tiêt màu trắng chọn xong ta ấn chấp nhận 44 Hình 4.9: Tạo mô tả trị đo Vậy ta file điểm chi tiết sau: Hình 4.10: Một số điểm đo chi tiết 45 4.3.2.3 Thành lập vẽ Từ điểm chi tiết vẽ sơ hoạ thực địa ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Place Line chọn lớp cho đối tượng chương trình Micorstation để nối điểm đo chi tiết Lần lượt thực công việc nối điểm theo sơ đồ, số hiệu điểm tờ đồ, ta thu vẽ khu vực đo vẽ hình minh hoạ Hình 4.11 Một góc tờ đồ trình nối Hình 4.12: Các đất sau nối 46 4.3.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước 4.2.2.5 Sửa lỗi Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tự động tìm,sửa lỗi ( CLEAN ) Vào Parameters → Tolerances đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : Hình 4.13: Các lỗi thường gặp Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Sửa lỗi (FLAG) Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dai đối 47 tượng, cắt đối tượng, Các hình minh hoạ hình công cụ Modifi Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.14 : Màn hình hiển thị lỗi đất Hình 4.15: Các đất sau sửa lỗi trọng tâm cần đẩy mạnh để sớm hoàn thành đảm bảo đến năm 2010 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tất loại đất phạm vi toàn quốc” [4] Vì vậy, dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa sở liệu quản lý đất đai tỉnh Phú Thọ xây dựng nhằm đáp ứng nhiệm vụ Công tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân địa bàn tỉnh Phú Thọ phần dự án nêu Để bảo vệ quỹ đất đai địa phương để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ địa tài liệu cần thiết, nguồn tài liệu sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ địa mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ địa Để phục vụ mục đích trên, đồng ý Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ, Phòng quản lý dự án đo đạc đồ - Công ty cổ phần trắc địa đồ Đại Thành tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tiến hành xây dựng hệ thống đồ địa cho địa xã, phường địa bàn tỉnh có xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho toàn khu vực xã Vô Tranh, với phân công, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty Cổ phần trắc địa đồ Đại Thành với hướng dẫn thầy giáo Ths Nguyễn Minh Cảnh em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử lập đồ địa tỷ lệ 1:1000 mảnh đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 xã Vô Tranh 49 Hình 4.17: Thửa đất sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ địa → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chon kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thông tin từ nhãn xẽ tiên hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin địa ban đầu → Gán liệu từ nhãn 50 Hình 4.18: Gán thông tin đất Trong bước gán nhãn đất ta gán (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa chỉ) lớp 51,52,53 ta gán thông tin từ nhãn lớp 51 cho tên chủ sử dụng, 52 cho mục đích sử dụng, 53 cho địa chỉ, thông tin địa ban đầu để lớp ta gán lớp đấy, gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin địa cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Từ menu CSDL đồ → gán thông tin địa ban đầu → sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng CSDL địa xem thông tin bảng đầy đủ thông tin chưa thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép thay đổi bổ sung thông tin * Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sử lý đồ → Vẽ nhãn 51 Hình 4.18: Vẽ nhãn famis Đánh dấu vào Mdsd2003 vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn toàn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc gán nhãn số ứng với số đánh * Tạo khung đồ địa Khung đồ địa cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ địa Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo khung đồ 52 Hình 4.20: Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh - Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa công tác quản lý nhà nước đất đai cho UBND cấp - Giúp cho cán quản lý đất đai quản lý tốt đất địa phương cách dễ dàng - Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử công tác thành lập đồ địa quản lý sở liệu tài nguyên đất xã Vô Tranh 1.3 Yêu cầu - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ - Bản đồ thành lập theo Thông tư số 55/2013/TT - BTNMT Quy định thành lập đồ địa chính,Thông tư số 30/2013/TT - BTNMT Quy định thực lồng ghép việc đo đạc lập chỉnh lý đồ địa đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, sở liệu địa Quyết định số 08/2008/QĐ – BTNMT Quyết định Ban hành quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1: 5000 1: 10000 Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Đảm bảo tiến độ chất lượng thiết kế - Đánh giá khả chuyên môn lĩnh vực sử dụng phần mềm cán quản lý đất đai 1.4 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy toàn đạc điện tử công tác đo đạc thành lập đồ địa giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo công nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa công tác quản lý nhà nước đất đai cho UBND cấp - Giúp cho cán quản lý đất đai quản lý tốt đất địa phương cách dễ dàng - Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử công tác thành lập đồ địa quản lý sở liệu tài nguyên đất xã Vô Tranh 1.3 Yêu cầu - Ứng dụng công nghệ tin học máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ - Bản đồ thành lập theo Thông tư số 55/2013/TT - BTNMT Quy định thành lập đồ địa chính,Thông tư số 30/2013/TT - BTNMT Quy định thực lồng ghép việc đo đạc lập chỉnh lý đồ địa đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, sở liệu địa Quyết định số 08/2008/QĐ – BTNMT Quyết định Ban hành quy phạm thành lập đồ địa tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1: 5000 1: 10000 Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Đảm bảo tiến độ chất lượng thiết kế - Đánh giá khả chuyên môn lĩnh vực sử dụng phần mềm cán quản lý đất đai 1.4 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy toàn đạc điện tử công tác đo đạc thành lập đồ địa giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ địa theo công nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Anh (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành, Thái nguyên Bộ Tài Nguyên & Môi trường (2005), Quy trình đo vẽ thành lập đồ địa chính, Hà Nội Công ty cổ phần trắc địa đồ Đại Thành, Báo cáo tổng kết kỹ thuật Lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (12/04/2015, Hà Nội) Công văn số 872/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 13/3/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa sở liệu quản lý đất đai Quốc hội Luật đất đai 2013 (2014), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Quy định chia mảnh, đánh số mảnh đồ địa TT55-2013 ngày 30/12/2013 quy định thành lập BĐĐC Bộ N&MT Tổng cục Địa (1999), Ký hiệu đồ địa tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 Tổng cục Địa chính, Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử 10 UBND xã Vô Tranh (2013), Báo cáo thống kê kết biến động đất đai đất đai xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ 11 Viện nghiên cứu Địa (2002), Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation & Mappingoffice để thành lập đồ địa chính, Hà Nội [...]... phần trắc địa bản đồ Đại Thành với sự hướng dẫn của thầy giáo Ths Nguyễn Minh Cảnh em tiến hành nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và biên... đất xã Vô Tranh 1.3 Yêu cầu - Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tại xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ - Bản đồ được thành lập theo Thông tư số 55/2013/TT - BTNMT Quy định về thành lập bản đồ địa chính, Thông tư số 30/2013/TT - BTNMT Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. .. với đất xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho các địa xã, phường trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn khu vực xã Vô Tranh, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Công ty Cổ... Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử 2.4.2.1 Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ chi tiết Máy toàn đạc điện tử (Total Station ) cho phép ta giải quyết nhiều bài toán trắc địa, địa chính, địa hình và công trình, ở đây trong đề tài tốt nghiệp em chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến việc đo vẽ bản đồ địa chính Cấu tạo của máy toàn đạc điện tử là sự ghép nối... Tổng cục Địa chính , 1999) 2.2 Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính Hiện nay khi đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính ta có thể chọn một trong các phương pháp sau: - Đo vẽ bản đồ địa chính trực tiếp trên thực địa bằng các loại máy toàn đạc điên tử và máy kinh vĩ thông thường - Đo vẽ bản đồ địa chính trên cơ sở ảnh chụp máy bay... tập một tờ bản đồ địa chính tỉ lệ 1:1000 tại xã Vô Tranh 3 - Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa chính và công tác quản lý nhà nước về đất đai cho UBND các cấp - Giúp cho cán bộ quản lý đất đai quản lý tốt đất tại địa phương một cách dễ dàng - Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử trong công tác thành lập bản đồ địa chính và quản lý cơ... trong ngành địa chính phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính FAMIS có khả năng xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xây dựng, xử lý và quản lý bản đồ địa chính số Phần mềm đảm nhiệm công đoạn từ sau khi đo vẽ ngoại nghiệp cho đến hoàn chỉnh một hệ thống bản đồ địa chính số Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính kết hợp với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính để thành một cơ sở dữ liệu về bản đồ và hồ sơ địa chính thống... bản đồ địa chính Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, Phòng quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Công ty cổ phần trắc địa bản đồ Đại Thành đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã. .. được đánh số bằng chữ cái Ả rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái qua phải từ trên xuống dưới Số hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1 : 2000 là số hiệu tờ bản đồ 1 : 5000 thêm gạch nối và số hiệu ô vuông [6] - Bản đồ 1:1000: Lấy tờ bản đồ 1: 2000 làm cơ sở chia thành 4 ô vuông mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 500*500 m, ứng với một mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1000, kích thước hữu ích của bản vẽ tờ bản đồ tỷ lệ 1:1000. .. bản và Nội dung bản đồ địa chính 2.1.2.1 Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính Bản đồ địa chính được sử dụng trong quản lý đất đai là bộ bản đồ biên tập riêng cho từng đơn vị hành chính cơ sở xã, phường Mỗi bộ bản đồ có thể là một hoặc nhiều tờ bản đồ ghép lại Để đảm bảo tính thống nhất, tránh nhầm lẫn và dễ dàng vận dụng trong quá trình thành lập cũng như trong quá trình sử dụng bản đồ và quản lý đất ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 - MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 59 - XÃ VÔ TRANH. .. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH Tên đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 - MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 59 - XÃ VÔ TRANH. .. máy toàn đạc điện tử thành lập đồ địa xã Vô Tranh – huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ - Bản đồ thành lập theo Thông tư số 55/2013/TT - BTNMT Quy định thành lập đồ địa chính, Thông tư số 30/2013/TT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 mảnh bản đồ số 59 xã Vô Tranh huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn