Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (35)

15 122 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:19

CHÀO Q THẦY CƠ VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MƠN: VĂN Câu 1:? Tóm tắt truyện “ Thạch Sanh”(8đ) ? Nêu ý nghĩa truyện ? (2đ) Câu 2: Em đọc truyện Em bé thơng minh, truyện có nhân vật kể đời kiểu nhân vật ?( 6đ) Kiểm tra soạn (4 đ) Bài: Tiết: 25 văn Thứ hai ngày 26 tháng năm 2012 Bài :7 Tiết: 25 Văn EM BÉ THƠNG MINH (Truyện Cổ tích) I Đọc – Tìm hiểu thích: 1.Đọc - kể tóm tắt truyện: a.Đọc: Nhanh thể vui tươi, hóm hỉnh, ý lời nói nhân vật lời đối thoại b.Kể tóm tắt: Bài :7 Tiết: 25 Văn EM BÉ THƠNG MINH (Truyện Cổ tích) I Đọc – Tìm hiểu thích: 1.Đọc - kể tóm tắt truyện: a.Đọc: Nhanh thể vui tươi, hóm hỉnh, ý lời nói nhân vật lời đối thoại b.Kể tóm tắt: TĨM TẮT TRUYỆN Có ông vua sai viên quan tìm người tài giỏi Viên quan khắp nơi để tìm Khi qua cánh đồng thấy hai cha làm ruộng Viên quan câu đố trâu ngày cày đường Đứa bé hỏi ngược lại: ngựa ngày bước ông ta cứng miệng cho người có tài viên quan tâu với Vua Vua câu đố làm cho trâu đực đẻ con, thòt chim sẻ dọn ba cỗ thức ăn  Cậu bé giải đố cách: Ba cậu không đẻ, rèn dao kim  Vua phục tài ban thưởng cho cậu Vua láng giềng muốn xâm phạm bờ cõi nước ta sai sứ đem vỏ ốc đố làm cách xâu qua Cậu bé giúp vua giải đố: lấy kiến cột vào, thoa mỡ đầu bên kiến đánh sang trước thán phục sứ giả Vua phong em bé làm trạng ngun xây dinh thự bên hoàng cung để tiện hỏi han I Đọc – Tìm hiểu thích: 1.Đọc - kể tóm tắt truyện: a.Đọc: chậm rãi, ý lời nói nhân vật b.Kể tóm tắt: Chú thích: Thể loại: Truyện cổ tích (SGK/53) Từ khó: 1,2,4,8,11,13,16 Phương thức biểu đạt: Tự Bố cục: đoạn 1) Từ đầu tâu Vua 2) Tiếp ăn mừng với 3) Tiếp ban thưởng hậu 4) Còn lại Tiết 25 EM BÉ THƠNG MINH I Đọc – Tìm hiểu thích: II Đọc - Tìm hiểu văn bản: Những thử thách em bé:  Câu đố – phổ biến: Trạng Quỳnh, Huyện Thái Gia tuổi, chuyện Lương Thế Vinh Trong câu chuyện gồm có ? Hình thức thử tài ởø đâynhân gì?vật Nó có phổ biếnNhân trongvật truyện cổ tích nào? không? Hãy tìm vài câu ai? chuyện có dạng thế? Tiết 25 EM BÉ THƠNG MINH I Đọc – Tìm hiểu thích: II Đọc - Tìm hiểu văn bản: Những thử thách em bé: - Câu hỏi viên quan: Trâu cày ngày đường ? ?Sự mưu trí, thơng minh em bé - Câu hỏi nhà vua: Ni làm thử thách qua lần ? để trâu đực đẻ con; làm Ai ba cỗ người thức ănthử thách em qua lần đó? * Thảo luận theo nhóm đơi ( phút ) chim sẻ - Câu hỏi sứ thần: Làm cách để xâu sợi qua ốc vặn dài V TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TÂP: 1.Tổng kết: ? Truyện Em bé thơng minh kể đời kiểu nhân vật nào? (3đ) + Truyện kể nhân vật thơng minh ? Nêu thử thách em bé ?(7đ) + Những thử thách em bé : Câu hỏi viên quan: Trâu cày ngày đường ? Câu hỏi nhà vua: Ni để trâu đực đẻ ; làm ba cỗ thức ăn chim sẻ Câu hỏi sứ thần: Làm cách để xâu sợi qua ốc vặn dài ? Ở nội dung vừa tìm hiểu em thấy cách kể chuyện có độc đáo ? + Dùng câu đố để thử tài nhân vật làm cho nhân vật bộc lộ tài 2.Hướng dẫn học tập: * Đối với học tiết này: + kể tóm tắt truyện + Học thuộc: ghi + Vẽ tranh theo chi tiết em thích * Đối với học tiết 26: Em bé thơng minh(tiếp theo) + Đọc kĩ văn + Trả lời câu hỏi 2,3,4-SGK/74 [...]... Tiết 25 EM BÉ THÔNG MINH I Đọc – Tìm hiểu chú thích: II Đọc - Tìm hiểu văn bản: 1 Những thử thách đối với em bé: - Câu hỏi của viên quan: Trâu cày một ngày được mấy đường ? ?Sự mưu trí, thông minh của em bé được - Câu hỏi của nhà vua: Nuôi làm thử thách qua mấy lần ? sao để trâu đực đẻ con; làm Ai ba là cỗ người thức ănthử thách em qua các lần đó? * Thảo luận theo nhóm... chỉ qua con ốc vặn rất dài ? Ở nội dung vừa tìm hiểu em thấy cách kể chuyện có gì độc đáo ? + Dùng câu đố để thử tài nhân vật làm cho nhân vật bộc lộ tài năng 2.Hướng dẫn học tập: * Đối với bài học ở tiết này: + kể tóm tắt truyện + Học thuộc: bài ghi + Vẽ tranh theo chi tiết em thích * Đối với bài học ở tiết 26: Em bé thông minh( tiếp theo) + Đọc kĩ văn bản + Trả lời các câu hỏi 2,3,4-SGK/74 ... sứ thần: Làm cách nào để xâu được sợi chỉ qua con ốc vặn rất dài V TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TÂP: 1.Tổng kết: ? Truyện Em bé thông minh kể về cuộc đời kiểu nhân vật nào? (3đ) + Truyện kể về nhân vật thông minh ? Nêu những thử thách đối với em bé ?(7đ) + Những thử thách đối với em bé : Câu hỏi của viên quan: Trâu cày một ngày được mấy đường ? Câu hỏi của nhà vua: Nuôi làm sao để trâu đực đẻ con ; làm ... Câu 2: Em đọc truyện Em bé thơng minh, truyện có nhân vật kể đời kiểu nhân vật ?( 6 ) Kiểm tra soạn (4 đ) Bài: Tiết: 25 văn Thứ hai ngày 26 tháng năm 2012 Bài :7 Tiết: 25 Văn EM BÉ THƠNG MINH (Truyện... dạng thế? Tiết 25 EM BÉ THƠNG MINH I Đọc – Tìm hiểu thích: II Đọc - Tìm hiểu văn bản: Những thử thách em bé: - Câu hỏi viên quan: Trâu cày ngày đường ? ?Sự mưu trí, thơng minh em bé - Câu hỏi nhà... + kể tóm tắt truyện + Học thuộc: ghi + Vẽ tranh theo chi tiết em thích * Đối với học tiết 26: Em bé thơng minh( tiếp theo) + Đọc kĩ văn + Trả lời câu hỏi 2,3,4-SGK/74
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (35) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (35) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (35)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn