Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (37)

10 181 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:18

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo em tham dự hội thi giáo viên giỏi Tiết 25: Những việc truyện Em bé thông minh: - Vua sai quan khắp nơi tìm người tài giỏi - Em bé giải câu đố viên quan - Em bé giải câu đố thứ nhà vua - Em bé giải câu đố thứ hai nhà vua - Em bé giải câu đố sứ thần nước - Em bé phong trạng nguyên Bố cục truyện Em bé thông minh: I Mở truyện: Ngày xưa thật lỗi lạc - Vua sai quan khắp nơi tìm người tài giỏi II Diễn biến truyện: Một hôm nước láng giềng - Em bé giải câu đố viên quan - Em bé giải câu đố thứ nhà vua - Em bé giải câu đố thứ hai nhà vua - Em bé giải câu đố sứ thần nước III Kết truyện: Liền hỏi han - Em bé phong trạng nguyên Viên quan nhiều nơi, đến đâu quan câu đố oăm để hỏi người Viên quan dùng hình thức thi tài giải đố để tìm người tài giỏi - Tạo thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất - Tạo tình cho cốt truyện phát triển - Gây hứng thú cho người đọc, người nghe - Này, lão kia! Trâu lão cày ngày đường? - Câu đố đột ngột, bất ngờ - Câu đố oăm - Ngựa ông ngày đư - Là câu trả lời đồng thời ợc bước, ? câu hỏi - Em bé đố lại viên quan, vô lí câu hỏi viên quan - Em bé dùng nghệ thuật gậy ông đập lưng ông, đẩy bí phía viên quan - Em bé ứng xử nhanh, đối đáp giỏi, cứng cỏi, không run sợ trư ớc người có quyền lực Bài tập: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật truyện cổ tích? A Nhân vật mồ côi, bất hạnh; B Nhân vật khỏe; C Nhân vật thông minh, tài giỏi; D Nhân vật có phẩm chất tốt đẹp hình thức bề xấu xí Truyện em bé thông minh kể lời ai? A Nhân vật em bé; B Viên quan; C Nhà vua; D Người kể chuyện giấu mặt ... Những việc truyện Em bé thông minh: - Vua sai quan khắp nơi tìm người tài giỏi - Em bé giải câu đố viên quan - Em bé giải câu đố thứ nhà vua - Em bé giải câu đố thứ hai nhà vua - Em bé giải câu đố... - Em bé phong trạng nguyên Bố cục truyện Em bé thông minh: I Mở truyện: Ngày xưa thật lỗi lạc - Vua sai quan khắp nơi tìm người tài giỏi II Diễn biến truyện: Một hôm nước láng giềng - Em bé. .. Em bé giải câu đố viên quan - Em bé giải câu đố thứ nhà vua - Em bé giải câu đố thứ hai nhà vua - Em bé giải câu đố sứ thần nước III Kết truyện: Liền hỏi han - Em bé phong trạng nguyên Viên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (37) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (37) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (37)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn