Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (2)

30 331 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:17

I Tìm hiểu chung Thể loại: Đọc – Kể: * Kể: Sự việc chính: - Vua sai tìm người tài giỏi, nhờ câu hỏi oăm câu đáp thông minhphát nhân tài - Vua tạo tình oăm thử tài em bé - Em bé mang trí thông minh thắng mưu sâu kẻ thù, giữ nguyên bờ cõi đất nước - Em bé phong trạng nguyên trở thành vị cố vấn trẻ tuổi giúp vua việc triều đình 3.Bố cục: đoạn - Phần 1: Từ đầu “về tâu vua”: Em bé giải câu đố quan - Phần 2: Tiếp “ăn mừng với rồi”: Em bé giải câu đố vua - Phần 3: Tiếp “ban thưởng hậu”: Em bé giải câu đố vua - Phần 4: Còn lại: Em bé giải câu đố sứ thần II Tìm hiểu văn bản: 1) Hình thức thử tài - Hình thức: dùng câu đố để thử tài - Tác dụng: + Tạo thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất + Tạo tình cho cốt truyện phát triển + Gây hứng thú, hồi hộp cho người nghe Câu hỏi: Trong truyện “ Em bé thông minh”, em bé trải qua lần thử thách? Các lần khác mức độ? • Gợi ý: - Ai đố? - Nội dung câu đố? - Đối tượng, thành phần giải đố? Thử Người thách câu đố Lần Lần Lần Lần Nội dung câu đố Viên quan Trâu cày ngày đường Vua Ba trâu đực đẻ thành chín Vua Sứ thần Một chim sẻ làm ba mâm cỗ Xâu qua ruột ốc vặn Cách giải Thú vị Câu hỏi thảo luận Trong bốn lần thử thách Cậu bé ứng xử tình cách Em nhanh trí nhân vật lần vượt đố? - Này, lão kia! Trâu lão cày ngày đường? Ngựa ông ngày bước? Thử Người thách câu đố Lần Lần Lần Lần Nội dung câu đố Cách giải Viên quan Trâu cày ngày đường Đố vặn lại viên quan Vua Ba trâu đực đẻ thành chín Chỉ vô lí câu đố Vua Sứ thần Một chim sẻ làm ba mân cỗ Xâu qua ruột ốc vặn Thú vị Đẩy bị động sang người đố Đưa vào bẫy, tự nói điều phi lí Đố vặn lại Lấy “ gậy ông nhà vua đập lưng ông” Nước láng giềng sai sứ đưa sang vỏ ốc vặn dài, rỗng hai đầu, đố xâu sợi mảnh Vì xuyên sứ thầnqua đường ốc.lại nước ruột thách đố triều đình ta? Em thử hình dung không khí triều đình lúc này? Em bé hát lên câu: Tang tình tang! Tính tình tang Bắt kiến buộc ngang lưng Bên thời lấy giấy mà bưng Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang Tang tình tang … Rồi bảo: - Cứ theo cách xâu ngay! Thử Người thách câu đố Lần Lần Lần Lần Viên quan Vua Vua Sứ thần Nội dung câu đố Trâu cày ngày đường Ba trâu đực đẻ thành chín Một chim sẻ làm ba mân cỗ Xâu qua ruột ốc vặn Cách giải Thú vị Đố vặn lại viên quan Đẩy bị động sang người đố Chỉ vô lí câu đố Đưa vào bẫy tự nói điều phi lí Đố vặn lại nhà vua Lấy “ gậy ông đập lưng ông Hát đồng dao Kinh nghiệm đời sống dân gian Trong bốn lần thử thách trên, em thú vị với lần vượt thử thách ? Vì sao? Hãy nêu số kinh nghiệm dân gian mà em biết? Một số kinh nghiệm dân gian: Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen Tháng bảy kiến bò nhớ lo lại lụt Mau nắng, vắng mưa Chuồn chuồn bay thấp mưa Bay cao nắng, bay vừa râm Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa Ráng mỡ gà, có nhà giữ Theo em, qua bốn lần thử thách, cách giải đố cậu bé lí thú điểm nào? Sự lí thú thể hiện: Đấy bí người câu đố, dùng “ gậy ông đập ” Làm cho người câu đố tự thấy vô lí, phi lí điều mà họ nói Những lời giải đố dựa vào kiến thức đời sống Làm cho người câu đố, người chứng kiến ,người nghe ngạc nhiên bất ngờ, giản dị hồn nhiên lời giải Những lời giải chứng tỏ trí tuệ thông minh người( đại thần, ông trạng , nhà thông thái) ý nghĩa đề cao trí thông minh em bé bộc lộ rõ III Tổng kết : 1.Nghệ thuật: - Dùng câu đố thử tài- tạo tình thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất - Cách dẫn dắt việc với mức độ tăng dần câu đố cách giải đố tạo nên tiếng cười hài hước Ý nghĩa: - Đề cao thông minh, trí khôn, kinh nghiệm đời sống dân gian - Tạo tiếng cười vui vẻ, hài hước, mua vui, hồn nhiên đời sống Bài tập củng cố: Vẽ sơ đồ tư so sánh vẻ đẹp hình tượng Thạch Sanh hình tượng em bé thông minh? * Hướng dẫn nhà: -Học cũ + Về tập kể lại bốn lần thử thách mà em bé thông minh vượt qua + Học theo ghi + Tìm đọc truyện nhân vật thông minh: Trạng Quỳnh, Trạng Hiền… - Chuẩn bị: Tập luyện nói kể chuyện theo đề yêu cầu sgk [...]... Tạo tiếng cười vui vẻ, hài hước, mua vui, hồn nhiên trong đời sống Bài tập củng cố: Vẽ sơ đồ tư duy so sánh về vẻ đẹp của hình tượng Thạch Sanh và hình tượng em bé thông minh? * Hướng dẫn về nhà: -Học bài cũ + Về tập kể lại bốn lần thử thách mà em bé thông minh đã vượt qua + Học bài theo vở ghi + Tìm đọc truyện về nhân vật thông minh: Trạng Quỳnh, Trạng Hiền… - Chuẩn bị: Tập luyện nói kể chuyện theo... trí tuệ thông minh hơn người( hơn bao nhiêu đại thần, ông trạng , nhà thông thái) ý nghĩa đề cao trí thông minh của em bé càng bộc lộ rõ III Tổng kết : 1.Nghệ thuật: - Dùng câu đố thử tài- tạo ra tình huống thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất - Cách dẫn dắt sự việc cùng với mức độ tăng dần của những câu đố và cách giải đố tạo nên tiếng cười hài hước 2 Ý nghĩa: - Đề cao sự thông minh, trí... nhớ lo lại lụt 3 Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa 4 Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm 5 Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa 6 Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ Theo em, qua bốn lần thử thách, cách giải đố của cậu bé lí thú là ở điểm nào? Sự lí thú thể hiện: 1 Đấy thế bí về người ra câu đố, dùng “ gậy ông đập ” 2 Làm cho người ra câu đố tự thấy cái vô lí, phi lí của điều... láng giềng sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh Vì sao xuyên sứ thầnqua đường ốc.lại nước ruột ngoài thách đố triều đình ta? Em thử hình dung không khí triều đình lúc này? Em bé hát lên một câu: Tang tình tang! Tính tình tang Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng Bên thời lấy giấy mà bưng Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang Tang tình tang … Rồi bảo:... người đố Chỉ ra sự vô lí ở câu đố Đưa vào bẫy tự nói ra điều phi lí Đố vặn lại nhà vua Lấy “ gậy ông đập lưng ông Hát bài đồng dao Kinh nghiệm đời sống dân gian Trong bốn lần thử thách trên, em thú vị nhất với lần vượt thử thách nào ? Vì sao? Hãy nêu một số kinh nghiệm dân gian mà em biết? Một số kinh nghiệm dân gian: 1 Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen 2 Tháng bảy kiến bò nhớ lo lại lụt 3 Mau sao thì... động sang người đố Đưa vào bẫy tự nói ra điều phi lí Qua hôm sau,khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: - Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim Thử Người thách ra câu đố Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần... Đố vặn lại viên quan Thú vị Đẩy thế bị động sang người đố Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải em nộp đủ, nếu không cả làng phải tội -Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ! Thử Người thách ra câu ... giỏi, nhờ câu hỏi oăm câu đáp thông minh phát nhân tài - Vua tạo tình oăm thử tài em bé - Em bé mang trí thông minh thắng mưu sâu kẻ thù, giữ nguyên bờ cõi đất nước - Em bé phong trạng nguyên trở... Thạch Sanh hình tượng em bé thông minh? * Hướng dẫn nhà: -Học cũ + Về tập kể lại bốn lần thử thách mà em bé thông minh vượt qua + Học theo ghi + Tìm đọc truyện nhân vật thông minh: Trạng Quỳnh,... đầu “về tâu vua”: Em bé giải câu đố quan - Phần 2: Tiếp “ăn mừng với rồi”: Em bé giải câu đố vua - Phần 3: Tiếp “ban thưởng hậu”: Em bé giải câu đố vua - Phần 4: Còn lại: Em bé giải câu đố sứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (2) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (2) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn