Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (3)

41 540 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:17

GV: Uông Thị Hương Giang Trường THCS Tây Sơn KIM TRA BI C: Truyn c tớch thng k v nhng nhõn vt no? Truyn c tớch thng k v nhng nhõn vt quen thuc: - Ngi riờng, em ỳt - Ngi cú hỡnh dng xu xớ - Nhõn vt thụng minh, dng s - Nhõn vt l ngi i lt vt Quan sỏt nhng hỡnh nh sau truyn Thch Sanh, em hóy k nhng th thỏch m Thch Sanh ó tri qua? Thch Sanh cu Thỏi t vua Thy t Thch Sanh c tng n thn Thch Sanh c tng n thn Thch Sanh b vu oan Thch Sanh gy n gii cõm cho cụng chỳa, gii oan cho mỡnh Tit 25, 26 Vn bn (TRUYN C TCH SINH HOT) GV: Uụng Th Hng Giang Trửụứng THCS Tõy Sn Vn 25 Tit bn: - Vn bn: EMEM BẫBẫ THễNG THễNG MINH MINH I c tỡm hiu bn c - Ging c vui ti, húm hnh - Chỳ ý ging ca nhõn vt, ngi k Vn 25 Tit bn: - Vn bn: EMEM Bẫ Bẫ THễNG THễNG MINH MINH 2.Gii thớch t khú - Vụ hiu: Khụng cú tỏc dng, kt qu - i thn: quan ln thi phong kin - Kin cng: kin cú cng to Tit 25 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH -> Kiu nhõn vt thụng minh -> Th loi: Truyn c tớch sinh hot Em hóy cho bit nhõn vt chớnh truyn Em thụng minh l ai? Kiu nhõn vt gỡ? Kiu nhõn vt ú ng vi loi truyn c tớch no? Tit 25 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Th loi: Truyn c tớch sinh hot B cc: phn a/ M u truyn: T u tht li lc (Vua sai quan i khp ni tỡm ngi hin ti giỳp nc) Truyn cú th chia lm my phn? Em hóy nờu ni dung chớnh ca tng phn? b/ Din bin truyn: Mt hụm nc lỏng ging (Em thụng minh vt qua cỏc th thỏch) c/ Kt thỳc truyn: Cũn li (Em thụng minh tr thnh trng nguyờn) (?) Lit kờ nhng s vic chớnh mi phn em va tỡm c b cc? S vic (1): Nh vua anh minh sai quan i tỡm ngi hin ti lo vic nc S vic (2): Viờn quan gp cha ngi th cy v cõu -> em gii -> quan v bỏo vua S vic (3): Vua th ti em hai ln -> em gii -> vua cụng nhn trớ thụng minh ca em v ban thng S vic (4): Em gii cõu ca s thn nc lỏng ging -> vua phong em l trng nguyờn (?) T nhng s vic chớnh ú, em hóy túm tt truyn Em thụng minh? Vn 25 Tit bn: - Vn bn: EMEM BẫBẫ THễNG THễNG MINH MINH Túm tt Ngy xa, cú mt v vua anh minh sai quan i dũ la khp ni tỡm ngi ti gii Mt hụm, viờn quan gp hai cha ngi th cy v cõu Trờn ng rng quờ hng, em ó i ỏp nh thn lm cho viờn quan phi kinh ngc Gia sõn rng, em ó khin vua t núi s phi lớ cõu ca mỡnh v chin thng Ri sau ú, ti cụng quỏn, em li phn ng cc kỡ nhanh nhy gii khin ng tụn phi tõm phc Cui cựng, c triu thn phi lc u bú tay trc cõu ca s thn nc lỏng ging, em ó ung dung gii bng mt cõu hỏt ng dao cũn ang ựa nghch sau nh Cụng nhn s thụng minh li lc y, vua phong cho em lm trng nguyờn Em thụng minh v nhng cuc phiờu lu: LN LN LN LN AI RA CU Quan Vua Vua S thn lỏng ging NHNG AI GII Ngi nụng dõn (cha cu bộ) Trõu cy NI DUNG mt ngy my ng CCH GII Hi li C lng Hai cha Vua, quan, trng, nh thụng thỏi Ba thỳng go np nuụi ba trõu c, mt nm thnh chớn Mt chim s lm thnh ba c thc n Xõu si ch mnh qua rut c di vua tnúi Ra iu s phi lớ kin li Dựng m nh kin NHN XẫT Ngy cng quan trng hn ụng hn, quan trng hn Oỏi om hn Lý thỳ Vn Tit Vn26 bn: bn: - Vn bn: EM EMBẫ EM BẫTHễNG THễNG Bẫ THễNG MINH MINH MINH - Th thỏch th hai hay v thỳ v hn c, vỡ: Trong bốn thử thách trí thông minh em bé, em thích thử thách nàonhất ? Vì sao? + C làng khụng tỡm c li gii + Cu khụng tr li m y vua vo tỡnh vua nhn s vụ lý cõu hi ca mỡnh + Em khụng tham v cú tinh thn trỏch nhim cao vi cụng vic Cỏch gii khin ngi cõu , ngi chng kin v c ngi nghe phi h hờ sung sng Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH - Cỏch xõy dng tỡnh Bn ln th thỏch vi th thỏch sau khú hn th thỏch trc, tỏc gi dõn gian xõy dng iu ny nhm mc ớch gỡ? truyn gay cn, sp xp theo trỡnh t tng cp, hp lớ => Th thỏch cng ln, ti nng ca em thụng minh cng c bc l v khng nh Nếu câu chuyện tiếp tục phát triển với lần thử thách câu đố oăm em bé lại tiếp tục giải đố cách hỏi Trong giao tiếp đặc khitruyện nói với vặnbiệt lại xảy ngi lớn em phải ý thưa ra? gửi cho lễ phép, lịch tránh hỏi vặn lại người lớn bị coi thiếu văn hoá giao tiếp ứng xử Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Kt thỳc truyn: Sau k v bn ln vt qua th thỏch ca nhõn vt, phn kt thỳc, tỏc gi dõn gian k chuyn gỡ? Em cú ng ý vi kt thỳc ú khụng? Vỡ sao? - Em thụng minh nhn c phn thng xng ỏng: tr thnh trng nguyờn Thảo luận nhóm hai người Trong truyn c tớch S Da, nhõn vt chớnh cng tr thnh trng nguyờn Con ng tr thnh trng nguyờn ca S Da cú gỡ ging v khỏc vi nhõn vt em thụng minh truyn? Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH S Da Ging Em thụng minh - u thụng minh - u thi ti v kt thỳc cú hu Mit mi ốn sỏch, d thi v trng nguyờn => Tr thnh trng Khỏc nguyờn theo cỏch thụng thng (qua thi c, kin thc chng, ch ngha) Khụng d thi nhng thi ti, u trớ vi nhng ngi ti gii bng kin thc thc tin => Tr thnh trng nguyờn theo cỏch khụng thụng thng Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH I C - TèM HIU CHUNG II C TèM HIU CHI TIT VN BN III TNG KT Ni dung - cao s thụng minh v trớ khụn dõn gian - To ting ci vui v, hn nhiờn i sng hng ngy Ngh thut Ngh thut xõy dng tỡnh truyn mang tớnh tng cp Em hóy nờu ý ngha ca truyn c tớch Em thụng minh? Hóy ch bin phỏp ngh thut m tỏc gi dõn gian s dng bn? Ghi nh (SGK 74) Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài tập1: Em so sánh truyện cổ tích thần kỳ truyện cổ tích sinh hoạtđể tìm điểm giống khác nhau? Truyện cổ tích thần kỳ Có nhiều yếu Truyện cổ tích sinh hoạt Thể ước mơ nhân tố tưởng tượng dân công thần kỳ xã hội Có yếu tố thần kỳ Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài 1: Chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời: Trí thông minh em bé truyện Em bé thông minh bộc lộ hình thức nào? A.Hình thức thi cử C Dùng câu đố để thử tài B.Dân làng tiến cử D Tự tiến cử Nhận xét sau lần thử thách tài trí em bé? A.Lần đố sau có nội dung khó lần đố trước B.Lần đố sau có đối tượng câu đố cao lần đố trước C.Lần đố sau có đối tượng tham gia trả lời nhiều lần đố trư ớc D.Kết hợp A,B,C Cách giải đố em bé có lí thú? A Đẩy bí phía người câu đố B Làm họ tự nhận điều phi lý câu đố họ C Dùng kinh nghiệm dân gian để trả lời câu đố hóc búa D Kết hợp A, B, C Cái hay truyệnEm bé thông minh tạo biện pháp nghệ thuật chính? A Tương phản đối lập B Tạo tình truyện bất ngờ tăng cấp C Phóng đại D Sử dụng yếu tố hoang đường Đáp án sau nêu đầy đủ ý nghĩa truyện Em bé thông minh? A Đề cao thông minh người, B Ca ngợi trí khôn dân gian C Tạo tiếng cười sảng khoái hồn nhiên D Đề cao thông minh, trí khôn dân gian, từ tạo tiếng cười hồn nhiên vui vẻ sống hàng ngày Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu nêu cảm nghĩ em nhân vật Em bé thông minh Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Hướng dẫn học nhà K din cm truyn Em thụng minh V bn t nh vo giy A4 hoc giy A3 nm c ni dung kin thc c bn ca bi Son bi mi: Vn bn Cõy bỳt thn XIN CHN THNH CM N CC THY Cễ V D GI THM LP [...]... Hi vn GII li: Nga ca ụng mt ngy vua t núi ra s phi lớ trong cõu ca minh NI DUNG LN 3 LN 4 NHN XẫT Mục đích ra câu đố lần này là để thử trí thông minh của em bé vậy mà vua lại ra câu đố cho cả làng Tại sao vậy? Vn 26 Tit bn: - Vn bn: EM Bẫ EM THễNG Bẫ THễNG MINH MINH Em có nhận xét gì về mức độ thử thách trí thông minh của em bé ở lần thứ ba này? Qua hụm sau, khi hai cha con ang n cm cụng quỏn,... li: Nga ca ụng mt ngy LN 2 LN 3 LN 4 NHN XẫT Em có thích câu trả lời của em bé không? Vì sao? Vn 26 Tit bn: - Vn bn: EM Bẫ EMTHễNG Bẫ THễNG MINHMINH Em có nhận xét gì về mức độ thử thách trí thông minh của em bé ở lần thứ hai này? Vua sai ban cho lng y ba thỳng go np vi ba con trõu c, ra lnh phi nuụi lm sao cho ba con trõu y thnh chớn con, hn nm sau phi em np , nu khụng c lng phi ti -` a) Cuc th ti... quan trng hn Oỏi om hn Lý thỳ Vn Tit Vn 26 bn: bn: - Vn bn: EM EMBẫ EM BẫTHễNG THễNG Bẫ THễNG MINH MINH MINH - Th thỏch th hai hay v thỳ v hn c, vỡ: Trong bốn thử thách trí thông minh của em bé, em thích thử thách nàonhất ? Vì sao? + C làng khụng ai tỡm c li gii + Cu bộ khụng tr li ngay m y vua vo tỡnh hung vua nhn ra s vụ lý trong cõu hi ca mỡnh + Em bộ khụng tham v cú tinh thn trỏch nhim cao vi cụng... Qua sgỡ? vic ú hiu giỳp em truyn cụng dõnhiu gian em vua nh th no v khụng? Em hóy nờu ny nh th no? nhngh vua?thut tỏc dng ca hỡnh thc y? Tit 25 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Cng c: - Túm tt truyn - Tỡnh hung Dn dũ: 1 Hc thuc túm tt 2 Em hóy cho bit c im ca truyn c tớch sinh hot GV: Uông Thị Hương Giang Trường THCS Tây Sơn Tit 26 Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Tit 26 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH I c Tỡm hiu vn bn:... Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH 2 Din bin truyn: Em bộ thụng minh v nhng cuc th ti a) Cuc th ti lần th nht: Học sinh chuẩn bị bài theo nhóm + Nhúm 1: Trỡnh by cuc th ti ln th nht ca em bộ thụng minh + Nhúm 2: Trỡnh by cuc th ti ln th hai ca em bộ thụng minh + Nhúm 3: Trỡnh by cuc th ti ln th ba ca em bộ thụng minh + Nhúm 4: Trỡnh by cuc th ti ln th t ca em bộ thụng minh a) Cuc th ti th nht: LN 1 AI RA CU... vậy? - Nước láng giềng có dã tâm xâm lược nước ta nhưng còn e ngại - Thử dò tìm người tài ở nước ta Em có nhận xét gì về mức độ thử thách trí thông minh của em bé ở lần thứ tư này? Tit 26 - Vn bn: Vì sao em bé có thể giải được câu đố hóc hiểm của sứ thần trong khi cả triều đình phải bó tay? EM Bẫ THễNG MINH Em bộ hỏt lờn mt cõu: Tang tỡnh tang! Tớnh tỡnh tang Bt con kin cng buc ch ngang lng Bờn thi ly... truyn (Em bé thông minh và những cuộc thử tài.) PHIU HC TP LN 1 AI RA CU NHNG AI GII NI DUNG CCH GII LN 2 LN 3 LN 4 NHN XẫT Tit 26 Vn - Vn bn:bn: EM Bẫ THễNG MINH Em cú nhn xột gỡ v cõu ca viờn quan? - Ny, lóo kia! Trõu ca lóo cy mt ngy c my ng ? - Th xin hi ụng cõu ny ó Nu ụng tr li ỳng nga ca ụng i mt ngy c my bc, tụi s cho ụng bit trõu ca cha tụi cy mt ngy c my ng Tit 26 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH. .. thnh chớn con Mt con chim s lm thnh ba c thc n LN 4 NHN XẫT Vậy là cả hai lần em bé đã giải đư ợc câu đố của vua, qua đó em nhận thấy phẩm chất đáng quý nào của em bé? thông minh hơn người, vua t núi Trí Ra iu ra s phi lớ ca kin li: lòng can đảm, hồn nhiên cõu Nhờ vua rèn cây kim thành con dao Tit 26 - Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Vì sao sứ thần nước láng giềng lại ra câu đố oái oăm như vậy? - Nước láng... vt em bộ thụng minh trong truyn? Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH S Da Ging nhau Em bộ thụng minh - u thụng minh - u thi ti v kt thỳc cú hu Mit mi ốn sỏch, d thi v trng nguyờn => Tr thnh trng Khỏc nhau nguyờn theo cỏch thụng thng (qua thi c, kin thc vn chng, ch ngha) Khụng d thi nhng thi ti, u trớ vi nhng ngi ti gii bng kin thc thc tin => Tr thnh trng nguyờn theo cỏch khụng thụng thng Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH. .. VN BN III TNG KT 1 Ni dung - cao s thụng minh v trớ khụn dõn gian - To ting ci vui v, hn nhiờn trong i sng hng ngy 2 Ngh thut Ngh thut xõy dng tỡnh hung truyn mang tớnh tng cp Em hóy nờu ý ngha ca truyn c tớch Em bộ thụng minh? Hóy ch ra bin phỏp ngh thut m tỏc gi dõn gian s dng trong vn bn? Ghi nh (SGK 74) Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài tập1: Em hãy so sánh truyện cổ tích thần kỳ và truyện ... ngy LN LN LN NHN XẫT Em có thích câu trả lời em bé không? Vì sao? Vn 26 Tit bn: - Vn bn: EM Bẫ EMTHễNG Bẫ THễNG MINHMINH Em có nhận xét mức độ thử thách trí thông minh em bé lần thứ hai này? Vua... bn: EM Bẫ THễNG MINH IV.LUYệN TậP: Bài tập 3: Viết đoạn văn ngắn khoảng đến câu nêu cảm nghĩ em nhân vật Em bé thông minh Vn bn: EM Bẫ THễNG MINH Hướng dẫn học nhà K din cm truyn Em thụng minh. .. hn Lý thỳ Vn Tit Vn 26 bn: bn: - Vn bn: EM EMBẫ EM BẫTHễNG THễNG Bẫ THễNG MINH MINH MINH - Th thỏch th hai hay v thỳ v hn c, vỡ: Trong bốn thử thách trí thông minh em bé, em thích thử thách nàonhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (3) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (3) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn