Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (12)

28 497 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:16

... gian ? Em có nhận xét câu đố đặt cho em bé ? => Giải câu đố ngày khó chứng tỏ trí thông minh người bé Tiết 25: EM BÉ THÔNG MINH I TÌM HIỂU CHUNG II TÌM HIỂU VĂN BẢN III TỔNG KẾT Em bé thông minh. .. Nguyễn Thị Như Hoàng Thân Lê Quý Đôn Phạm Tuấn Minh Tiết 25: EM BÉ THÔNG MINH II TÌM HIỂU VĂN BẢN 2/ Những thử thách em bé Tiết 25: EM BÉ THÔNG MINH - Này, lão kia! Trâu lão cày ngày đường? -... yêu hòa bình D Tất ? Em cho biết Thạch Sanh có phẩm chất đáng quý để em học tập ?  Phẩm chất : nhân hậu , dũng cảm , yêu hòa bình Bài – Tiết 25: Tiết 25: EM BÉ THÔNG MINH I TÌM HIỂU CHUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (12) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (12) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (12)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn