Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13)

32 533 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 08:16

... giềng.” - Em bé giải câu đố quan; - Em bé giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai; - Em bé giải câu đố Sứ giả nước ngồi c) Kết truyện: Phần lại – Em bé trở thành trạng ngun TiÕt 25: EM BÉ THƠNG MINH. .. 25: EM BÉ THƠNG MINH I.ĐỌC –HIỂU CHÚ THÍCH 1)Thể loại: Truyện cổ tích 2)Bố cục: phần Em có nhận xét câu đố đặt cho em bé ? II.ĐỌC –HIỂU VĂN BẢN Ghi: Gi¶i nh÷ng c©u ®è 2)Sự mưu trí, thơng minh em. .. tài  Lần 4: TiÕt 25: EM BÉ THƠNG MINH Nước láng giềng sai sứ đưa sang vỏ ốc vặn dài, rỗng hai đầu, đố xâu sợi mảnh xun qua đường ruột ốc TiÕt 25: EM BÉ THƠNG MINH Em bé hát lên câu: Tang tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13) , Bài giảng điện tử ngữ văn 6 tham khảo em bé thông minh (13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn