Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5

4 509 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:30

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN (tt) A MỤC TIÊU : - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên : + Sử dụng sức nước sản xuất điện + Khai thác gỗ lâm sản - Nêu vai trò rừng đới sống sản xuất : cung cấp gỗ , lâm sản , nhiều thú quý … - Biết cần thiết phải bảo vệ rừng - Mô tả sơ lược : rừng rậm nhiệt đới ( rừng rậm , nhiều loại , tạo thành nhiều tầng … ) , rừng khộp ( rừng rụng mùa khô ) - Chỉ đồ ( lược đồ ) kể tên sông bắt nguồn từ Tây Nguyên : sông Xê Xan , sông Xrê Pốk , sông Đồng Nai * HS khá, giỏi: + Quan sát hình kể công việc cần phải làmt rong qui trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ + Giải thích nguyên nhân khiến rừng Tây Nguyên bị tàn phá B CHUẨN BỊ - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Tranh ảnh nhà máy thủy điện rừng TN C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Kể tên loại trồng vật nuôi Tây Nguyên ? - TN nuôi vật nhiều ? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng a Khai thác khoáng sản Hoạt động1 :Làm việc theo nhóm Quan sát hình + Kể tên số sông Tây Nguyên ? + Tại sông Tây Nguyên thác nhiều ghềnh ? + Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm ? + Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Y a Li lược đồ hình cho biết nằm sông ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày b Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên Hoạt động : làm việc nhóm đôi - TN có loại rừng ? - Vì TN có loại rừng khác ? - Mô tả rừng rậm nhiệt đới rừng khộp dựa vào quan sát tranh - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động : Làm việc lớp - –3 HS trả lời - HS nhắc lại - HS làm việc theo nhóm - Sông Ba, Đồng Nai , Xê xan - Các sông chảy qua nhiều độ cao khác nên lòng sông thác nhiều ghềnh - Chạy tua bin sản xuất điện - HS lên - Nằm sông Xê Xan - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp HS quan sát hình 6, mục SGK trả lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Rừng TN có giá trị ? - Rừng rậm nhiệt đới rừng khộp - Gỗ dùng làm ? - Vì có hai mùa rỏ rệt -Kể công việc phải làm quy trình sản xuất sản phẫm đồ gỗ - ( HS , giỏi ) -Rừng rậm nhiệt đới rừng rậm rạp cối chen chúc - Nguyên nhân hậu việc rừng Tây Nguyên ? Rưng khộp : rừng rụng vào mùa khô - Chúng ta cần phải làm để bảo vệ rừng ? GV nhận xét chung Quan sát hình ,9 ,10 SGK trả lời IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Cho nhiều sản vật gỗ - Tại cần phải bảo vệ rừng trồng lại rừng - Làm nhà , đóng bàn ghế … - Dặn HS nhà học thuộc xem sau - Vận chuyển gỗ , xưởng cưa , xẻ gỗ xưởng mộc - ( HS , giỏi ) - Do dân sống du canh du cư - HS nêu - HS trả lời RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... Bài giảng a Khai thác khoáng sản Hoạt động1 :Làm việc theo nhóm Quan sát hình + Kể tên số sông Tây Nguyên ? + Tại sông Tây Nguyên thác nhiều ghềnh ? + Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Kể tên loại trồng vật nuôi Tây Nguyên ? - TN nuôi vật nhiều ? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng... thác nhiều ghềnh - Chạy tua bin sản xuất điện - HS lên - Nằm sông Xê Xan - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp HS quan sát hình 6, mục SGK trả lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Rừng TN có giá trị ? -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5, Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5, Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn