Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 2

5 1,957 7
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:29

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài : TRUNG DU BẮC BỘ A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ : +Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải ,xếp cạnh bát úp - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân trung du Bắc Bộ : +Trồng chè ăn mạnh vùng trung du + Trống rừng đẩy mạnh - Nêu tác dụng việc trồng rừng trung du Bắc Bộ : che phủ đối , ngăn cản tình trạng đất bị xấu * HS khá, giỏi: Nêu qui trình chế biến chè B CHUẨN BỊ - Bản đồ hành VN - Tranh vùng trung du bắc C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : II/ Kiểm tra cũ - Người dân HLS làm nghề ? nghề ? - GV nhận xét ghi điểm III/ Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng Hoạt động :làm viêc cá nhân Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải - Vùng trung du vùng núi , vùng đồi hay vùng đồng ? - Các đồi ? xếp ? - Mô tả sơ lược vùng trung du ? - Nêu nét riêng biệt vùng trung du Bắc Bộ ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Kể tên tỉnh có vùng trung du Bắc Bộ ? Hoạt động : Thảo luận nhóm Chè ăn trung du Bước : Dựa vào kênh hình kênh chữ SGK thảo luận câu hỏi sau : - Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng loại ? - Hát vui - –3 HS trả lời - HS nhắc lại - HS quan sát tranh ảnh SGK trả lời câu hỏi - Đây vùng đồi - Có đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh bát úp -Vùng đồi đỉnh tròn sườn thoải xếp cạnh bát úp - ( HS , giỏi ) - Mang dấu hiệu đồng vừa miền núi - Hình ,2 cho biết trồng Thái Nguyên Bắc Giang ? - Thái Nguyên , Phú thọ , Vĩnh Phúc , Bắc Giang GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Em biết chè Thái Nguyên ? - Chè trồng để làm ? - Trong ăn gần ,ở Trung du Bắc Bộ xuất trang trại chuyên trồng loại ? Bước : - Cây ăn công nghiệp - Cây chè vải - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện - Quan sát hình nêu quy trình chế biến chè ? - Chè nỗi tiếng thơm ngon Hoạt động : Làm việc lớp - Trồng để phục vụ cho nhu cầu nước - Vì vùng Trung du Bắc Bộ có xuất nơi đất đồi trọc ? - Chuyên trồng loại vải - Để khắc phục tình trạng người dân nơi trồng loại ? - GV liên hệ tực tế giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Hãy mô tảvùng trung du Bắc Bộ - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau - HS trả lời ( HS ,giỏi ) - Vì rừng bị khai khác cạn kiệt , đốt phá rừng , làm nương rẩy dể trồng trọt - ( HS , giỏi ) - Người dân tích cực trồng rừng GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Vài HS mô tả lại RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... ,2 cho biết trồng Thái Nguyên Bắc Giang ? - Thái Nguyên , Phú thọ , Vĩnh Phúc , Bắc Giang GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Em biết chè Thái Nguyên ? - Chè trồng để làm ? - Trong ăn gần ,ở Trung du Bắc Bộ. .. lời - Kể tên tỉnh có vùng trung du Bắc Bộ ? Hoạt động : Thảo luận nhóm Chè ăn trung du Bước : Dựa vào kênh hình kênh chữ SGK thảo luận câu hỏi sau : - Trung du Bắc Bộ thích hợp cho việc trồng... đỉnh tròn, sườn thoải - Vùng trung du vùng núi , vùng đồi hay vùng đồng ? - Các đồi ? xếp ? - Mô tả sơ lược vùng trung du ? - Nêu nét riêng biệt vùng trung du Bắc Bộ ? - GV sửa chữa giúp HS hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 2 , Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn