Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 3

4 345 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

Giáo án Địa lý BÀI 3: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết vùng núi Hoàng Liên Sơn nơi cư trú số dân tộc người HS biết làng với nhà sàn; chợ phiên, lễ hội, trang phục người dân tộc 2.Kĩ năng: HS biết: - Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn - Bước đầu biết dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức - Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên & sinh hoạt người vùng núi Hoàng Liên Sơn 3.Thái độ: - Có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn II.CHUẨN BỊ: - SGK Tranh ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt số dân tộc Hoàng Liên Sơn - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Giáo án Địa lý THỜI GIAN phút phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn - Hãy vị trí dãy núi - HS trả lời Hoàng Liên Sơn đồ tự - HS nhận xét nhiên Việt Nam & cho biết có đặc điểm gì? - Khí hậu vùng núi cao Hoàng Liên Sơn nào? - Chỉ đọc tên dãy núi khác đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Dân cư vùng núi Hoàng Liên Sơn đông đúc hay thưa thớt so với vùng đồng bằng? - Kể tên dân tộc người vùng núi Hoàng Liên Sơn - Xếp thứ tự dân tộc (Dao, Thái, Mông) theo địa - HS dựa vào mục bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi SGK trả lời kết SGK cao trước lớp - Người dân khu vực núi cao thường lại phương tiện gì? Vì sao? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Bản làng thường nằm Giáo án Địa lý phút đâu? (ở sườn núi thung lũng) - Bản có nhiều nhà hay nhà? - Vì số dân tộc Hoàng Liên Sơn sống nhà sàn? - Nhà sàn làm vật liệu gì? - Hiện nhà sàn vùng núi có thay đổi so với trước đây? (nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói,…) - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm - Nêu hoạt động chợ phiên? - Kể tên số hàng hoá bán chợ? Tại chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) - Kể tên số lễ hội dân tộc Hoàng Liên Sơn - Lễ hội dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có hoạt động gì? - Nhận xét trang phục truyền thống dân tộc hình 3, 4, - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, - HS hoạt động nhóm (dựa vào mục SGK, tranh ảnh làng , nhà sàn vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi) - Đại diện nhóm trình bày kết làm Tranh việc trước lớp ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt số - HS hoạt động dân tộc nhóm vùng núi - Đại diện nhóm Hoàng trình bày kết làm Liên việc trước lớp Sơn Giáo án Địa lý phút lễ hội… số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn phút Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn phút - HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn - Các nhóm HS trao đổi tranh ảnh cho xem Các ghi nhận, lưu ý: ... hội, sinh hoạt số - HS hoạt động dân tộc nhóm vùng núi - Đại diện nhóm Hoàng trình bày kết làm Liên việc trước lớp Sơn Giáo án Địa lý phút lễ hội… số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn phút Dặn... động 3: Làm việc theo nhóm - Nêu hoạt động chợ phiên? - Kể tên số hàng hoá bán chợ? Tại chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) - Kể tên số lễ hội dân tộc Hoàng Liên Sơn - Lễ hội dân tộc. . .Giáo án Địa lý THỜI GIAN phút phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn - Hãy vị trí dãy núi - HS trả lời Hoàng Liên Sơn đồ tự -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 3 , Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 3 , Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn