Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 2

4 427 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài : MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN A MỤC TIÊU : - Nêu tên số dân tộc người Hoàng Liên Sơn : Thái ,Mông , Dao … - Biết Hoàng Liên Sơn nơi dân cư thưa thớt - Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà sàn vá trang phục cua số dân tộc Hoàng Liên Sơn : + Trang phục : Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng ; trang phục dân tộc may , thêu trang trí công phu thường có màu sắc sặc sở … + Nhà sàn làm vật liệu tự nhiên gỗ , tre , nứa * HS giỏi: Giải thích người dân Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở: để tránh ẩm thấp thú B CHUẨN BỊ - Bản đồ địa lí VN - Tranh ảnh nhà sàn , trang phục , lễ hội C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I/.Ổn định : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát II/ Kiểm tra cũ - Bài “ Dãy Hoàng Liên Sơn ” trả lời câu hỏi -HS trả lời SGK - Nhận xét ghi điểm cho hS III / Bài GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 1/ Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng / HLS – nơi cư trú số dân tộc người -2 HS nhắc lại Hoạt động : Làm viêc cá nhân Bước : Dựa vào hiểu biết mục SGK trả lời : - Dân cư HLS đông đúc hay thưa thớt so với đồng ? - Kể tên dân tộc người HLS ? - Xếp thứ tự dân tộc theo địa bàn cư trú thấp đến cao ? - Dân cư thưa thớt vùng đồng - Thái , Mông ,Dao - Thái – Dao –Mông - Người dân nơi núi cao thường lại phương tiện ? Bước 2: - Người dân thường , ngựa - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời kết luận / Bản làng với nhà sàn - HS trả lời câu hỏi trước lớp Hoạt động :Thảo luận nhóm Bước - Bản làng thường nằm đâu ? - Bản có nhiều nhà hay nhà ? - Vì số dân tộc HLS sống nhà sàn ? HS dựa vào mục SGk tranh ảnh trả lời : - Ở sườn núi thung lũng - Có nhà GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - ( HS giỏi ) - Để tránh ẩm thấp thú - Hiện nhà sàn có thay đổi so với trước ? - ( HS , giỏi ) - Hiện nhiều nơi Bước : có nhà sàn lợp ngói GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Đại diện nhóm trình bày kết / Chợ phiên , lễ hội ,trang phục - Lớp nhận xét bổ sung Hoạt động 3: làm việc lớp - HS dựa vào mục tranh ,ảnh chợ phiên Bước trả lời : - Nêu hoạt động chợ phiên ? - Kể tên số hàng hoá bán chợ ? - ( HS , giỏi ) - Mua bán , trao đổi hàng hoá - Hàng thổ cẩm , măng , mộc nhĩ … - Tại chợ bán nhiều hàng hoá ? - ( HS ,giỏi ) - Vì hàng hoá người dân tự làm tự kiếm - Kể tên số lễ hội dân tộc HLS ? - Hội chơi núi mùa xuân , hội xuống đồng … - Lễ hội tổ chức vào mùa ?trong lễ hội có hoạt động ? - Nhận xét trang phục truyền thống dân tộc hình 4,5 - Được tổ chức vào mùa xuân ,thi hát , múa sạp , múa … - ( HS , giỏi ) Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng , thiêu trang trí công phu màu sắc rực rỡ Bước : -GV nhận xét kết luận chốt lại nội dung học IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân cư - HS trình bày GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP sinh hoạt , trang phục , lể hội số dân tộc HLS - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 1/ Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng / HLS – nơi cư trú số dân tộc người -2 HS nhắc lại Hoạt động : Làm viêc cá nhân Bước : Dựa vào hiểu biết mục SGK trả lời : - Dân. .. nhiều nhà hay nhà ? - Vì số dân tộc HLS sống nhà sàn ? HS dựa vào mục SGk tranh ảnh trả lời : - Ở sườn núi thung lũng - Có nhà GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - ( HS giỏi ) - Để tránh ẩm thấp thú - Hiện nhà... học IV CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân cư - HS trình bày GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP sinh hoạt , trang phục , lể hội số dân tộc HLS - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau RÚT KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 2 , Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 2 , Giáo án địa lý 4 bài 3 một số dân tộc ở hoàng liên sơn 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn