SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS trong giai đoạn hiện nay

16 1,576 9
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 22:32

Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn PHÒNG GD – ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH    - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Họ tên: Huỳnh Vũ Chương Đơn vị công tác:THCS Lê Đình Chinh Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Môn đào tạo: Lịch Sử Quảng Điền, ngày 01 tháng 02 năm 2015 Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn MỤC LỤC Phần I: MỞ ĐẦU Mục I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 Tên đề mục Lí chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Trang 2 2 Phần II: NỘI DUNG Mục I.1 I.2 I.3 I.4 Tên đề mục Cơ sở lí luận Thực trạng Giải pháp biện pháp Kết Trang 3-5 - 12 13 Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Mục I.1 I.2 Huỳnh Vũ Chương Tên đề mục Kết luận Kiến nghị Trang 14 14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn I MỞ ĐẦU I.1 Lí chọn đề tài: a Khách quan: Hiện công cải cách, đổi ngành giáo dục diễn cách mạnh mẽ đòi hỏi mang tính tất yếu giáo dục nước ta nay, mười năm qua với việc thay sách giáo khoa, việc đổi phương pháp dạy học tiến hành song song nhiệm vụ hàng đầu ngành giáo dục bên cạnh thành công to lớn song nhiều hạn chế thiếu sót điều lại đặt yêu cầu trước mắt tiếp tục đổi chương trình nội dung phương pháp giáo dục cho phù hợp với tình hình phát triển giới nước ta Trong nhà trường phổ thông nói chung việc dạy học môn Lịch sử nói riêng tình hình b Chủ quan: Trải qua trình giảng dạy môn Lịch sử từ năm học 1997 – qua nhiều lần tập huấn thay sách giáo khoa, bồi dưỡng phương pháp dạy học môn Lịch sử từ năm 2001 – thân có nhiều trăn trở để nâng cao chất lượng môn Lịch sử trường THCS viết nhiều sáng kiến “ Phương pháp hướng dẫn học sinh học tập làm tập lịch sử ”, “ Phương pháp hướng dẫn học sinh làm đồ dùng trực quan học tập lịch sử ”, “ Kinh nghiệm sử dụng báo chí với việc dạy học lịch sử trường THCS” Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử… để góp phần vào việc nâng cao chất lượng môn Lịch sử trường THCS song nhiều vấn đề cần nghiên cứu kĩ lưỡng nội dung lẫn phương pháp nên sau năm học 2013 – 2014 bắt tay vào việc tổng kết kinh nghiệm giảng dạy để tiếp tục sâu vào đổi phương pháp dạy học với đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trường THCS giai đoạn để làm tư liệu phục vụ cho giảng dạy bồi dưỡng nhằm học sinh giỏi nhằm góp phần đổi nâng cao chất lượng dạy học nhà trường địa phương Tôi nghĩ điều cần thiết ngành giáo dục huyện tỉnh nhà nói chung I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ : Nghiên cứu xác đình rõ đối tượng, mục đích, nội dung phương pháp dạy học trình giảng dạy Nhiệm vụ đề tài giúp giáo viên định hình cách rõ ràng giải pháp cần thiết để phát huy hiệu phương pháp, phương tiện dạy học tích cực lựa chọn cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ có hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển kiến thức, kĩ tư tưởng cho học sinh môn Lịch sử I.3 Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề phương pháp nội dung chương trình Môn Lịch sử trường THCS I.4 Phạm vi nghiên cứu: Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Xung quanh vấn đề phương pháp, kĩ thuật dạy hoc đối tượng học sinh, cách xây dựng môi trường học tập nội dung kiểm tra đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh nhằm giúp học sinh học tốt môn lịch sử bậc trung học sở I.5 Phương pháp nghiên cứu: Gồm phương pháp sau: - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp điều tra II NỘI DUNG II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN: Cơ sở lí luận đề tài dựa tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin toàn quan điểm Đảng lí luận dạy học đại phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm trình dạy học Các nghiên cứu lí luận thực tiễn dạy học Phương pháp dạy học Lịch Sử khoa học nghiên cứu phát qui luật trình dạy học lịch sử, xác định nội dung hình thức tổ chức phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn, tâm lí lứa tuổi học sinh mục tiêu đào tạo nhà trường Việt Nam công đổi hội nhập đất nước Phương pháp dạy học tích cực tiên tiến giúp nâng cao chất lượng môn lịch sử Từ thực tiễn việc dạy học lịch sử nhà trường phổ thông thành tựu đạt nhìn nhận tồn cần có thay đổi điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường THCS để góp phần vào công đổi giáo dục nước ta II.2 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: a Thuận lợi khó khăn: Trước hết môn khác thực đổi chương trình sách giáo khoa đổi phương pháp dạy học khắc phục nhiều hạn chế lối dạy học truyền thống coi người dạy trung trung trình dạy học với biểu đọc – chép lối truyền thụ kiến thức chiều áp đặt nhàm chán mà tạo chuyển biến to lớn nhận thức hành động thực tiễn giáo viên dạy học phần lớn giáo viên trang bị lí luận dạy học Tâm lí học Giáo dục học, Phương pháp giảng dạy học tích cực quen dần với phương châm dạy học lấy người học làm trung tâm trình dạy học, bỏ kiêủ dạy học nhồi nhét sang phát huy tính tích cực học sinh, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học đại vào dạy học làm cho học sinh chủ động tích cực hứng thú học tập… Tuy nhiên đâu, lúc nào, đối tượng học sinh có thay đổi hoàn toàn tích cực b Thành công hạn chế: Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Trong trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh qua năm, nhận thấy để học sinh thích thú môn lịch sử đạt chất lương cao Giáo viên không tìm tòi mặt kiến thức, trau dồi phương pháp kĩ sư phạm mà phải làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho học sinh cách chu đáo, nên trước hết quan tâm đến tư tưởng tâm lí học sinh giúp em có tự tin vai trò nhiệm vụ nên thu kết mong muốn Đó thành công mặt lí luận thực tiễn c Mặt mạnh – mặt yếu: Mặt mạnh việc thực đề tài gắn thực tiễn với lí thuyết, lấy thực tiễn công việc để từ đúc kết lí luận ngược lại lí luận kiểm nghiệm qua thực tế bồi dưỡng Tuy nhiên vấn đề khó khăn nên mò mẫm thử nghiệm nên không tránh khỏi chủ quan, lúng túng d Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân từ thực trạng nói chia thành hai nhóm nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan: - Nguyên nhân khách quan quan niệm sai lầm phận xã hội chưa nhìn nhận vai trò vị trí Khoa học Lịch sử phát triển xã hội nói chung hình thành nhân cách người nói riêng - Nguyên nhân chủ quan nhiều người làm công tác giáo dục tư tưởng phân biệt môn môn phụ nên gây tâm lí tự ti cho người học lẫn người dạy e Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Trong năm qua với phát triển kinh tế văn hoá xã hội giáo dục dịa bàn huyện có tiến khởi sắc tình hình đời sống nhân dân cải thiện quan tâm toàn xã hội đến giáo dục ngày lớn Đối với ngành giáo dục việc trọng nâng cao chất lượng ngày quan tâm đầu tư ngày sâu nhiều mặt - Tình hình kinh tế, văn hóa – xã hội huyện nhà năm qua ngày phát triển An ninh – trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo - Đời sống nhân dân ngày cải thiện nâng cao - Công tác chăm lo đến chất lượng giáo dục cấp, ngành nhân dân có trọng, đầu tư hỗ trợ - Nhu cầu học tập nâng cao kiến thức học sinh ngày tăng - Lãnh đạo phòng, lãnh đạo trường trọng đến đầu tư chất lượng mũi nhọn đơn vị, cá nhân có điều kiện tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Về phía giáo viên: Đội ngũ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ hàng năm tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức chuyên đề phương pháp dạy học, có kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề trình độ chuyên môn vững vàng Về phía học sinh làm quen với phương pháp học tập nhu cầu học tập tìm hiểu khám phá ngày tăng phương tiện tài liệu học tập ngày phong phú Một phận không nhỏ nhân dân đời sống khó khăn nên đầu tư cho học tập em hạn chế, số cha mẹ không quan tâm nhắc nhở việc học tập mà khoán trắng cho nhà trường thầy cô giáo không nhắc nhở em học bài, chuẩn bị bài, tìm tòi học tập Nhiều học sinh chưa ý thức tầm quan trọng việc học năm bắt tri thức toàn diện - Bộ môn Lịch sử nhiều em chưa thích học cho môn khó học, dài dòng, phải nhớ nhiều, nhiều thời gian, môn phụ cần đủ điểm - Chương trình môn Lịch sử nhiều bất cập nặng nề đặc trưng môn nhìn thấy diễn ra, thiếu điều kiện để tiếp xúc với bảo tàng, di tích lịch sử nên khó tạo hứng thú cao cho học sinh Xuất phát từ vấn đề trên, theo muốn nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử phải nổ lực thực đổi triệt để tất khâu trình dạy học II GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp - Nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, thúc đẩy phong trào học tập rộng rãi học sinh Góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trường, ngành - Giáo viên có điều kiện để nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Tạo niềm tin, ủng hộ cấp lãnh đạo, nhân dân địa phương, gia đình học sinh em học sinh ngành giáo dục huyện nhà Nâng cao niềm tin mến phục học sinh người thầy - Giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc b Nội dung cách thực giải pháp biện pháp Nội dung giải pháp thực vấn đề thực chất giải vấn đề đặt theo câu hỏi sau: - Dạy cho ai? (Đối tượng dạy học) Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn - Dạy để làm gì? (Mục tiêu hướng đến) - Dạy gì? (Nội dung kiến thức kĩ năng) - Dạy nào? (Phương pháp tiến hành) Dưới giải pháp cụ thể cho vấn đề nói Tìm hiểu đối tượng dạy học: Đối tượng dạy học học sinh phổ thông THCS Vậy biết học sinh yêu thích môn học dạy cách rõ ràng mà không phụ thuộc vào cảm tính ? Hãy thực trắc nghiệm khách quan sau: Cho lớp khối dạy trả lời câu hỏi 1/ Hãy cho biết ý kiến em môn Lịch sử A.Rất thích B Thích C Không thích 2/ Sự giảng dạy thầy(cô) giáo môn Lịch sử theo em A Sinh động dễ hiểu B Bình thường C Khô khan khó hiểu 3/ Tài liệu học tập chủ yếu em môn Lịch sử A Sách giáo khoa B Vở ghi C Tài liệu khác 4/ Khó khăn em môn Lịch sử A Quá nhiều kiện khó ghi nhớ B Trừu tượng khó hiểu C Ít tư liệu 5/ Quan niệm em việc học Lịch sử A Học thuộc lòng B Nắm nội dung, kiện hướng đến hiểu biết Lịch sử C Cả hai ý 6/ Hãy nêu kiến nghị em Thầy (Cô) giảng dạy môn Lịch sử nay: Bài kiểm tra giúp dễ dàng nắm thông tin tình hình thái độ học tập đánh giá học sinh môn mức độ tín nhiệm học sinh với từ định hướng cho việc đổi phương pháp giảng dạy Thực tốt đổi phương pháp dạy học: Chúng ta cần tích cực đổi phương pháp dạy học sở đối tượng học sinh, mặt học sinh địa phương theo hướng phát huy tính tích cực tự giác chủ động, sáng tạo học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập lịch sử cho em - Đổi phương pháp dạy học lịch sử cần tiến hành qua biện pháp sư phạm chủ yếu sau: Thứ nhất: Lịch sử diễn khứ người khôi phục, dựng lại tái lại xâu chuỗi kết nối lại với nhờ tư liệu truyền miệng, vật, chữ viết học sinh tiếp xúc trực tiếp dạy học lịch sử giáo viên dạy kiến thức cần gợi cho học sinh nhớ lại kiến thức học có liên quan học kiến thức Điều khó học sinh quên nhiều biết cách hướng dẫn gợi mở học sinh nhớ Giáo viên cần gợi ý vấn đề mà Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn học sinh học kết nối xâu chuỗi với kiến thức thành vấn đề, chủ đề kiến thức hệ thống logic Ví dụ: dạy Nước Văn Lang dạy mục Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh nào? Giáo viên gợi ý giúp học sinh nhớ lại kiến thức học phần lịch sử giới học quốc gia cổ đại phương Đông cách đạt câu hỏi cho biết quốc gia cổ đại phương Đông hình thành đâu? Trong điều kiện nào? Từ dẫn dắt vào giúp em dễ hiểu lí đời nhà nước Văn Lang Hay học sinh lớp 7,8, giáo viên yêu cầu học sinh lập bảng thống kê khởi nghĩa tiêu biểu nhân dân ta phong trào Cần Vương cuối kỉ XIX theo mẫu: thời gian, tên khởi nghĩa, người lãnh đạo từ giáo viên hướng dẫn học sinh rút điểm chung phong trào yêu nước chống Pháp cuối kỉ XIX Ví dụ Lập bảng niên đại phát kiến địa lí lớn Thời gian Tên nhà phát kiến Thành tựu Ý nghĩa Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức giúp học sinh khát quát kiến thức tổng hợp từ nội dung cụ thể học Cần vận dụng tốt kĩ khai thác vốn kiến thức sẵn có học sinh dạy học lịch sử Dạy học dạy cho học sinh chưa biết sở biết Vì dạy đặt câu hỏi giúp học sinh tìm em biết phát triển thêm cho em kiến thức nhằm tạo mối liên hệ kiến thức có kiến thức cần phải có Ví dụ: Khi dạy “ Các quốc gia cổ đại phương Tây” lớp khai thác vốn kiến thức học sinh có để xác lập mối quan hệ với câu hỏi: “Hãy so sánh khác thành phần xã hội quốc gia cổ đại phương Đông với quốc gia cổ đại phương Tây” Thứ hai: Ở lớp, giáo viên không trình bày đầy đủ, chi tiết nội dung mục bài,mà nhấn mạnh, mở rộng nội dung sách giáo khoa để học sinh tự học sách giáo khoa tài liệu để học sinh học tập Để làm điều này, giáo viên phải làm việc tích cực giúp học sinh tự học, phải trình bày kĩ, bổ sung tài liệu tham khảo Học sinh tích cực tự học sách giáo khoa điều mà giáo viên không giảng, theo dõi điều giáo viên trình bày thêm, sách giáo khoa để nhà tự tìm hiểu Thứ ba: Trong dạy lớp, giáo viên xác định rõ mục tiêu học- điểm cần phải đạt sau học tập mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ… Tiếp giới thiệu mục để học sinh hoạt động tiếp thu kiến thức Chú ý tìm hiểu hoạt động cần tiến hành sau: - Thông báo thông tin cho học sinh làm việc với sách giáo khoa, tư liệu lịch sử tranh ảnh, đồ, xem băng… Tuy nhiên phải có định hướng giáo viên Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn - Xử lí thông tin nêu câu hỏi, tập,vấn đề thảo luận thông qua hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm lớp tổ chức, hướng dẫn giáo viên - Kết xử lí kết luận: HS thông báo kết xử lí thông tin giáo viên tổ chức, hướng dẫn, đưa kết luận đúng, sai, sữa chữa, bổ sung - Trong hoạt động tìm hiểu nội dung học, giáo viên ý đến việc phát triển hoạt động nhận thức độc lập tư độc lập sáng tạo học sinh.Vì hoạt động nhận thức độc lập học sinh điều kiện có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu giảng dạy giáo dục phát triển nhân cách học sinh Hoạt động nhận thức học sinh đảm bảo cho em học sinh lĩnh hội sâu sắc nhớ lâu kiến thức lịch sử Ví dụ: dựa sở hướng dẫn giáo viên học sinh tự rút kết luận: Tại “Cuộc Duy Tân Minh Trị cách mạng tư sản”, học sinh nắm vững khái niệm “cách mạng tư sản”và biết vận dụng kiến thức để hiểu tính chất cách mạng tư sản sau đó… Hơn hoạt động độc lập nhận thức học sinh phương tiện tốt để hình thành kiến thức niềm tin, gợi dậy xúc động, mong muốn, kích thích hứng thú học tập giáo dục đạo đức học sinh Ví dụ: dạy Chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950 giáo dục tinh thần chiến đấu dũng cảm, hy sinh quên quân dân ta, hình ảnh La Văn Cầu nhờ đồng đội chặt cánh tay để làm nhiệm vụ…sẽ gợi dậy trái tim học sinh thái độ đồng tình, khâm phục tình cảm yêu thương anh đội Thứ tư: Để phát triển hoạt động nhận thức độc lập học sinh, giáo viên sử dụng cách đa dạng, có hiệu quả, biết kết hợp nhuần nhuyễn hợp lí phương pháp, cách dạy học lịch sử như: - Phương pháp trao đổi đàm thoại - Phương pháp thảo luận nhóm - Sử dụng đồ dùng trực quan + Trong đổi phương pháp dạy học,đồ dùng dạy học trực quan tranh ảnh,bản đồ, lược đồ, sơ đồ, mô hình, vật…không phải phương tiện minh họa mà nguồn tri thức từ đồ dùng phương tiện dạy học trực quan học sinh giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu hình ảnh, kiến thức lịch sử mà em tiếp thu + Giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác hình ảnh, lược đồ có hiệu phát huy tính tích cực học sinh giúp tự tìm hiểu nội dung tranh, ảnh… - Phương pháp thích hợp hiệu đưa thơ văn vào giảng dạy lịch sử.Vì văn thơ dễ nhớ mau thuộc làm dẫn chứng sinh động tiết dạy, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng, thỏa mái cho em.Từ gây hưng phấn, tích cực cho em học môn lịch sử Ví dụ: Khi dạy “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược MôngNguyên”đưa vào đoạn trích thay cho lời nói Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn :” Ta thường tới bữa quên ăn, ruột đau cắt……” Huỳnh Vũ Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Hoặc dạy Xô Viết Nghệ Tĩnh giáo viên đưa ca cách mạng vào để nói rõ nguyên nhân, diễn biến, tinh thần đấu tranh cách mạng quần chúng công nông - Và nhiều phương pháp khác - Chú ý vận dụng dung lượng phương pháp hợp lí để không làm nặng nề học, trình bày nhồi nhét, tiết kiệm thời gian đạt hiệu cao Thứ năm: Giáo viên nên vận dụng tốt dạy học nêu vấn đề Giáo viên tạo tình có vấn đề, nêu vấn đề tổ chức, thúc đẩy hoạt động tìm tòi sáng tạo học sinh giải vấn đề Để thực tốt chuẩn bị giáo án, giáo viên nêu rõ nhiệm vụ học sinh học dạng câu hỏi nêu vấn đề Các câu hỏi nêu vấn đề đưa vào đầu học nhằm động viên ý, huy động lực học thức học sinh vào việc theo dõi giảng để tìm câu trả lời Những câu hỏi vấn đề học mà học sinh cần nắm Ví dụ: Khi dạy “Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất” để học sinh hiểu nguyên nhân, tác động chương trình khai thác lần thứ hai Thực dân Pháp giáo viên nêu câu hỏi: + Vì Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ hai Đông Dương có Việt Nam? + Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ hai Đông Dương có Việt Nam tác động đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta? Hoặc dạy “Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945” giáo viên nêu nhiệm vụ nhận thức học sinh câu hỏi: + 1.Tại Đảng ta định khởi nghĩa Nhật đầu hàng đồng minh? + 2.Tại cách mạng tháng Tám 1945 lại thắng lợi nhanh chóng, ý nghĩa lịch sử Thứ sáu: Không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy lịch sử, giảng dạy giáo án điện tử tạo hứng thú thầy trò tiết học Khai thác kiến thức thông qua hình ảnh,phim tư liệu sinh động hấp dẫn Giáo viên giảm nhẹ việc thuyết giảng, hiệu học cao Tuy nhiên dạy giáo án điện tử cần phải kết hợp tốt với phương pháp trình bày bảng để chắt lọc nội dung cho em ghi hệ thống kiến thức tránh tình trạng lạm dụng mà gây phản tác dụng Thứ bảy: Sử dụng đồ dạy học lịch sử có hiệu quả: hướng dẫn học sinh lập sơ đồ chân chim tự vẽ đồ tư giúp học sinh dễ hiểu khắc sâu, khái quát hóa kiến thức học.Từ dễ nhớ, dễ học kiện lịch sử bản… Ví dụ: Khi tìm hiểu giai đoạn lịch sử 1930 – 1945 giáo viên hướng dẫn học sinh nắm kiến thức dạng sơ đồ sau: Huỳnh Vũ Chương 10 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Thứ tám: Giáo viên tổ chức trò chơi thi Trong trình dạy học lịch sử áp dụng hình thức thay tiết ngoại khóa tham quan cho học sinh tham gia thi em yêu Lịch sử Việt Nam….Vì điều kiện kinh phí di tích lịch sử để tham quan, dã ngoại địa bàn huyện Krông Ana ít, Không có kinh phí Hình thức tổ chức trò chơi “Theo dòng lịch sử”, sân khấu hóa… Ví dụ: chương trình lịch sử cho học sinh diễn kịch đóng vai Đinh Bộ Lĩnh lúc nhỏ chăn trâu bẻ cờ lau chia bên tập trận Khi đất nước có loạn 12 sứ quân, ông nhờ từ nhỏ quen tài đánh giặc dã, có óc thao lược dụng binh cộng với lòng yêu nước, ông dẹp loạn đem lại bình an cho dân chúng Đối với học sinh khối 8, tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng ĐăkLăk Nhà đày Buôn Mê Thuột 3.Thực tốt đổi kiểm tra đánh giá: Việc kiểm tra đánh giá học sinh thực theo nguyên tắc sư phạm sau: - Việc kiểm tra đánh giá phải nhằm giải yêu cầu học, nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ phù hợp với tất đối tượng học sinh - Tiến hành kiểm tra, đánh giá cách phong phú, đa dạng phần học tập lớp Ngoài việc kiểm tra cũ kiểm tra trình bày đặt câu hỏi cho học sinh phát hiện, so sánh, đánh giá,nhận xét yêu cầu em dựa vào nội dung sách giáo khoa để hoàn thành tập giáo viên đề ra, làm cá nhân hay cặp đôi,theo bàn,theo tổ…tùy nội dung mức độ tập sau giáo viên nhận xét, đánh giá ghi điểm để khích lệ động viên học sinh - Với đặc điểm tình hình học sinh địa bàn trường THCS giáo viên đề theo mức độ: nhận biết 40%, thông hiểu 30%, vận dụng 30% -Hình thức đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm với tự luận: Huỳnh Vũ Chương 11 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn + Tự luận:70% + Trắc nghiệm:30% - Để thực tốt đạt hiệu cao việc kiểm tra đánh giá dạy học môn lịch sử trường THCS nay, giáo viên phải nỗ lực nhiều, phải tự học hỏi, bồi dưỡng kiến thức lực sư phạm, phải nghiên cứu kĩ văn định hướng đạo thực cấp.Việc kiểm tra đánh giá học sinh không dừng lại việc việc đề câu hỏi đòi hỏi học sinh ghi nhớ kiện, nhân vật, niên đại, địa danh số liệu cách chi tiết trả lời có hay không, hay sai mà phải bao gồm loại câu hỏi kiểm tra trí thông minh em việc biết kiện xảy hiểu lại diễn mà vận dụng kiện có kết mặt tư hoạt động thực tiễn C Điều kiện để thực giải pháp biện pháp * Đối với nhà trường - Xác định mục tiêu tầm quan trọng giáo dục kiến thức đạo đức truyền thống cách mạng qua việc dạy học môn lịch sử Mục tiêu phải thể cụ thể từ kế hoạch cá nhân, đến tổ chuyên môn kế hoạch nhà trường, đồng thời phải nêu biện pháp để thực mục tiêu - Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm tra, thao giảng, dự giờ, chuyên đề phương pháp dạy học… tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá khách quan - Tổ chức bồi dưỡng thi học sinh giỏi Sau trình tổ chức thực phải có đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm tiến hành trao thưởng cho học sinh có thành tích cao, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi Công khai kết trước toàn trường thông báo đến gia đình học sinh * Đối với giáo viên - Nắm yêu cầu mục tiêu nhiệm vụ dạy học mục đích chương trình cấu trúc nội dung chương trình chương, cụ thể, biết rõ đóng góp cụ thể vào việc thực mục tiêu chương trình - Nắm vững nội dung học phân chia học thành đơn vị kiến thức khác Xác định vai trò ý nghĩa đơn vị kiến thức phát triển nhân cách học sinh - Phân chia thời gian hợp lý cho tài liệu học tập - Lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp với kiểu lên lớp tài liệu học tập Ngoài yêu cầu trên, việc giáo dục tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức, giáo dục lao động, thẩm mỹ, lực tư hoạt động thực tiễn yêu cầu quan trọng dạy học lịch sử d Mối quan hệ biện pháp giải pháp Huỳnh Vũ Chương 12 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Để thực mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường THCS giai đoạn đòi hỏi phải có đổi đồng khâu bước trình dạy học phải có thời gian thực qua vài năm học để có đánh giá xác kết Các biện pháp giải pháp có mối quan hệ tác động qua lại bổ sung mật thiết với cụ thể đổi phương pháp dạy học làm sở để đổi kiểm tra đánh giá ngược lại đổi kiểm tra đánh giá lại thúc đẩy trình đổi dạy học qua chất lượng giảng dạy nâng lên e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Trước chưa thực theo giải pháp học sinh thường tiếp cận với môn học cách thụ động chiều nên hứng thú say mê với môn học sau thực giải pháp nói học sinh bắt đầu có thay đổi tích cực suy nghĩ hành động em chủ động tìm hiểu tư liệu lịch sử, đặt câu hỏi vấn đề lịch sử dân tộc giới vấn đề thời liên quan đến lịch sử chẳng hạn vấn đề “ Chủ quyền Biển Đảo Việt Nam” …và yêu cầu giáo viên phải giải thích cặn kẽ, tham gia tích cực vào thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” Chất lượng đại trà tăng lên cụ thể khối lớp mà phụ trách sau: NĂM HỌC 2012 - 2013 2013 - 2014 GIỎI (TL) 7.6% 8.3% KHÁ (TL) 30.7% 32.9% T B (TL) 57% 56.5% YẾU (TL) 4.7% 2.3% Từ khẳng định học sinh không quan tâm đến môn lịch sử hay học môn lịch sử mà vấn đề chưa khơi giá trị lịch sử để giáo dục học sinh để học sinh lấy giá trị lịch sử để tự giáo dục tự điều chỉnh Đó mục tiêu trình dạy học II.4 KẾT QUẢ Như nói với kế hoạch định hướng mục tiêu thân không ngừng cố gắng phấn đấu để bước thực mục tiêu đề quan tâm lãnh đạo đơn vị đồng nghiệp thân giành thành tựu sau đây: Về chất lượng đại trà năm gần tỉ lệ giỏi đạt từ 30 – 40%, tỉ lệ yếu khoảng 2- 3%, Huỳnh Vũ Chương 13 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Về chất lượng mũi nhọn: liên tục từ năm 1999 đến có học sinh giỏi đặc biệt từ 2010 đến số học sinh đạt giải cao kì thi học sinh giỏi cấp Năm học 1998- 1999 1999- 2000 2003- 2004 2004- 2005 2005- 2006 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 2011 - 2012 2013 - 2014 Tên học sinh bồi dưỡng Lê Thị Diệu Lê Thị Hoài Nghĩa Trần Thị Hồng Lụa Đỗ Thị Kim Hà Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thị Lương Linh Phạm Thị Hồng Đào Phạm Đình Quang Trịnh Thị Lê Vy Trần Thị Thu Thảo Ngô Thị Ngọc Anh Hồ Thị Phương Thảo Phạm Thị Tha Kết Cấp huyện Cấp tỉnh HSG HSG HSG HSG HSG Giải ba Giải ba Giải Giải Giải ba Ghi Giải ba Giải khuyến khích HSG HSG III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ: 1/ Kết luận Huỳnh Vũ Chương 14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn - Việc nâng cao hiệu dạy học lịch sử, phải tiến hành đồng thời tất mặt: mục tiêu - nội dung - phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả… mặt có mối quan hệ chặt chẽ với - Trong ý đổi phương pháp dạy học cần tiến hành cách có hiệu - Trong điều kiện cho phép, thân đề số giải pháp thực nhằm muốn nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử Mong thầy cô môn góp ý thấy có hiệu nên áp dụng giảng dạy 2/ Kiến nghị - Nhà trường cần đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học môn lịch sử - Tổ chức thi tìm hiểu Lịch sử địa phương, danh nhân, kiện phạm vi nhà trường - Duy trì tổ chức tham quan học tập năm cho học sinh khối lớp 8, Quảng Điền ngày 01 tháng năm 2015 Người viết Huỳnh Vũ Chương NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Huỳnh Vũ Chương Tên tài liệu Tác giả 15 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Phương pháp dạy học lịch sử Phan Ngọc Liên & Trần Văn Trị ( chủ biên ) Thuật ngữ khái niệm lịch sử Phan Ngọc Liên ( chủ biên ) Ôn tập môn lịch sử theo chủ đề Nguyễn Tiến Hỷ Đại cương lịch sử việt nam Tập 1- 2- Đinh Xuân Lâm, Lương Ninh Lịch sử giới cổ đại Lương Ninh Lịch sử giới trung đại Nguyễn Gia Phu Lịch sử giới cận đại Vũ Dương Ninh Lịch sử giới đại Nguyễn Anh Thái Huỳnh Vũ Chương 16 [...]... tỉnh HSG HSG HSG HSG HSG Giải ba Giải ba Giải nhất Giải nhất Giải ba Ghi chú Giải ba Giải khuyến khích HSG HSG III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ: 1/ Kết luận Huỳnh Vũ Chương 14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay - Việc nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử, phải được tiến hành đồng thời trên tất cả các mặt: mục tiêu - nội dung - phương pháp và kiểm tra đánh giá... những thành tựu sau đây: Về chất lượng đại trà trong những năm gần đây tỉ lệ khá giỏi luôn đạt từ 30 – 40%, tỉ lệ yếu khoảng 2- 3%, không có kém Huỳnh Vũ Chương 13 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay Về chất lượng mũi nhọn: liên tục từ năm 1999 đến nay tôi đều có học sinh giỏi đặc biệt từ 2010 đến nay số học sinh đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi... Vũ Chương 11 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay + Tự luận:70% + Trắc nghiệm:30% - Để thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao trong việc kiểm tra đánh giá dạy học môn lịch sử ở trường THCS hiện nay, giáo viên phải nỗ lực nhiều, phải tự học hỏi, bồi dưỡng về kiến thức năng lực sư phạm, phải nghiên cứu kĩ các văn bản định hướng chỉ đạo thực hiện của các cấp.Việc... cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay 1 Phương pháp dạy học lịch sử Phan Ngọc Liên & Trần Văn Trị ( chủ biên ) 2 Thuật ngữ khái niệm lịch sử Phan Ngọc Liên ( chủ biên ) 3 Ôn tập môn lịch sử theo chủ đề Nguyễn Tiến Hỷ 4 Đại cương lịch sử việt nam Tập 1- 2- 3 Đinh Xuân Lâm, Lương Ninh 5 Lịch sử thế giới cổ đại Lương Ninh 6 Lịch sử thế giới trung đại Nguyễn Gia Phu 7 Lịch sử. . .Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay Thứ tám: Giáo viên có thể tổ chức trò chơi hoặc các cuộc thi Trong quá trình dạy học lịch sử có thể áp dụng là một hình thức thay thế các tiết ngoại khóa tham quan hoặc cho học sinh tham gia cuộc thi em yêu Lịch sử Việt Nam….Vì điều kiện kinh phí cũng như di tích lịch sử để tham quan, dã ngoại... trong giai đoạn hiện nay Để thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử ở trường THCS trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ các khâu các bước của quá trình dạy học và phải có thời gian thực hiện qua vài năm học để có sự đánh giá chính xác kết quả Các biện pháp giải pháp có mối quan hệ tác động qua lại bổ sung mật thiết với nhau cụ thể là đổi mới phương pháp dạy... phương pháp dạy học thích hợp với các kiểu bài lên lớp và các tài liệu học tập Ngoài các yêu cầu trên, việc giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, giáo dục lao động, thẩm mỹ, năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn là những yêu cầu quan trọng trong dạy học lịch sử d Mối quan hệ giữa các biện pháp giải pháp Huỳnh Vũ Chương 12 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử ở trường THCS trong giai. .. với nhau - Trong đó chú ý đổi mới phương pháp dạy học cần được tiến hành một cách có hiệu quả hơn nữa - Trong điều kiện cho phép, bản thân đã đề ra một số giải pháp thực hiện nhằm muốn nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử Mong các thầy cô bộ môn góp ý và nếu thấy có hiệu quả nên áp dụng giảng dạy 2/ Kiến nghị - Nhà trường cần đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học bộ môn lịch sử - Tổ chức... đổi mới dạy học qua đó chất lượng giảng dạy sẽ được nâng lên e Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Trước đây khi chưa thực hiện theo các giải pháp này học sinh tôi thường tiếp cận với môn học một cách thụ động một chiều nên cũng ít hứng thú say mê với môn học nhưng sau khi thực hiện các giải pháp nói trên học sinh đã bắt đầu có những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành... bộ môn lịch sử hay bài học của môn lịch sử mà vấn đề chính ở đây là chúng ta chưa khơi được giá trị của lịch sử để giáo dục học sinh và để học sinh lấy giá trị lịch sử để tự giáo dục tự điều chỉnh chính mình Đó cũng là mục tiêu của quá trình dạy học II.4 KẾT QUẢ Như đã nói trên với một kế hoạch và sự định hướng về mục tiêu của mình bản thân tôi đã không ngừng cố gắng phấn đấu để từng bước thực hiện ... học lịch sử d Mối quan hệ biện pháp giải pháp Huỳnh Vũ Chương 12 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Để thực mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường. .. Chương Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai đoạn Trong trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh qua năm, nhận thấy để học sinh thích thú môn lịch sử đạt chất lương cao Giáo... Giải ba Giải ba Giải Giải Giải ba Ghi Giải ba Giải khuyến khích HSG HSG III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ: 1/ Kết luận Huỳnh Vũ Chương 14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS giai
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS trong giai đoạn hiện nay , SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS trong giai đoạn hiện nay , SKKN một số giải pháp nâng cao chất lượng môn lịch sử trường THCS trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay