Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

113 216 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 14:46

... theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường phổ thông dân tộc bán trú huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập. .. hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú 22 1.3.3 Nội dung quản lý hoạt động học tập học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú theo hướng phát triển kỹ học tập hợp. .. quản lý hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường PTDTBT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động học tập học sinh theo hướng phát triển kỹ học tập hợp tác trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh, Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh, Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn