Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

28 12,367 112
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2015, 15:59

Trong bối cảnh tình hình kinh tế cũng như chính trị việt nam hiện nay thì chúng ta có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm.Song có lẽ vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay không chỉ có Việt nam chúng ta quan tâm , mà nó được cả thế giới quan tâm đó là vấn đề thất nghiệp.Với khả năng nhận thức cũng như hạn chế của bài viết chính vì thế mà bài viết này chúng ta không phân tích kỹ từng vấn đề cụ thể . Mục lục Lời mở đầu I Khái quát chung thất nghiệp Khái niệm 2.Các dạng thất nghiệp II Thực trạng thất nghiệp Việt Nam Tỷ lệ thất nghiêp Việt Nam năm gần Dự báo tỷ lệ thất nghiệp năm nay(2015) III.Phân tích số nguyên nhân Do trình độ học vấn Tỷ lệ sinh đẻ cao Do cấu ngành nghề không phù hợp Do sách nhà nước IV Tác động việc thất nghiệp V Các biện pháp giải thất nghiệp VI Phương hướng phát triển vài năm tới Kết luận I/ Khái quát chung thất nghiệp 1.Khái niệm Lực lượng lao động xã hội : phận dân số bao gồm người độ tuổi lao động có khả lao động ,có nhu cầu lao động (và người độ tuổi thực tế có tham gia lao động ) Thất nghiệp: người lực lượng lao động xã hội việc làm tích cực tìm kiếm việc làm 2.Các dạng thất nghiệp a) Theo lý thất nghiệp: Mất việc: người lao động việc làm đơn vị sản xuất kinh doanh cho việc lí Bỏ việc: người tự ý xin việc lí chủ quan người lao động Nhập mới: người lần bổ xung vào lực lượng lao động , chưa tìm việc làm, tích cực tìm kiếm việc làm Tái nhập: người rời khỏi lực lượng lao động muốn quay trở lại làm việc chưa tìm việc làm b) Theo nguồn gốc thất nghiệp Thất nghiệp tạm thời: xảy có số người lao động thời gian tìm kiếm việc làm tìm kiếm công việc làm khác tốt hơn,phù hợp với nhu cầu riêng Thất nghiệp cấu:là thất nghiệp xảy không ăn khớp cấu cung cầu lao động kĩ năng, nghành nghề ,địa điểm … Thất nghiệp chu kỳ (thất nghiệp thiếu cầu): xảy mức cầu chung lao động giảm.Nguyên nhân suy giảm tổng cầu kinh tế thất nghiệp xảy toàn thị trương lao động Thất nghiệp yếu tố thị trường (thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển ): xảy tiền lương danh nghĩa ấn định cao mức lương cân thực tế thị trường lao động Loại thất nghiệp yếu tố trị -xã hội tác động c) Theo phân tích đại thất nghiệp Thất nghiệp tự nguyện: người “tự nguyện “ không muốn làm việc việc làm mức lương chưa phù hợp với mong muốn Thất nghiệp tự nguyện bao gồm người thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu Thất nghiệp không tự nguyện: người muốn làm mức lương hành không thuê Thất nghiệp không tự nguyện thất nghiệp thiếu cầu thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Thất nghiệp tự nhiên: mức thất nghiệp thị trường lao động trạng thái cân Tại đó, mức tiền lương giá hợp lý, thị trường đạt cân dài hạn II/ Thực trạng thất nghiệp Việt Nam 1.Tình hình chung Ngày 27/12, Hà Nội, Tổng cục Thống kê vừa công bố số việc làm, suất lao động, thất nghiệp năm 2014 * Về tỉ lệ thất nghiệp: Ước tới cuối tháng 12/2014, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2014 2,08% Tỉ lệ quý 1,2,3,4 là: 2,21%; 1,84%; 2,17% 2,1% Tỉ lệ thất nghiệp niên (từ 15 - 24 tuổi) năm 2014 6,3%, cao mức 6,17% năm 2013; khu vực thành thị 11,49%, cao mức 11,12% năm trước; khu vực nông thôn 4,63%, xấp xỉ 2013 * Về việc làm: Người lao động làm việc ngành kinh tế năm 2014 ước tính 53 triệu người, tăng 800.000 người so với năm 2013 Trong đó, người lao động làm việc khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 46,6% tổng số (giảm 00,2 % so với năm 2013), khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 21,4% (tăng 00,2% so với năm 2013), khu vực dịch vụ chiếm 32,0% (năm 2013 32%) Ước tính tỷ lệ lao động phi thức khu vực phi hộ nông nghiệp năm 2014 56,1%, giảm điểm phần trăm so với năm 2013 * Về suất lao động: Theo Tổng cục Thống kê, suất lao động xã hội năm 2014 theo giá hành toàn kinh tế ước tính đạt 74,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.515 USD/lao động) Trong đó, suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 28,9 triệu đồng/lao động, 38,9% mức suất lao động chung toàn kinh tế; khu vực công nghiệp xây dựng đạt 133,4 triệu đồng/lao động, gấp 1,8 lần; khu vực dịch vụ đạt 100,7 triệu đồng/lao động, gấp 1,36 lần Tính theo giá so sánh năm 2010, suất lao động toàn kinh tế năm 2014 ước tính tăng 4,3% so với năm 2013, suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,4%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 4,3%; khu vực dịch vụ tăng 4,4% Theo Tổng cục Thống kê, suất lao động Việt Nam chưa cao phụ thuộc vào tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản cao; công nghệ thiết bị sản xuất lạc hậu; chất lượng nguồn lao động chưa cap, cấu đào tạo chưa hợp lý… Năm 2014, câu chuyện suất lao động tỉ lệ thất nghiệp nóng lên sau kết thống kê ILO suất lao động lao đông Việt Nam 1/15 suất lao động Singapore, 1/6 Malaysia Thậm chí, suất lao động thấp gây nhiều ý kiến khác thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia việc đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 Bên cạnh đó, Bản tin thị trường lao động việc làm quý 2/2014 Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Thống kê, ILO công bố tỉ lệ thất nghiệp 1,84 % làm dấy lên tranh luận khác thực chất “sức khỏe” thị trường lao động Việt Nam nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Hơn triệu việc làm từ doanh nghiệp thành lập năm 2014 Trong năm 2014, nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 432,2 nghìn tỉ đồng, giảm 2,7% số doanh nghiệp tăng 8,4% số vốn đăng ký so với năm trước Số lao động dự kiến tạo việc làm doanh nghiệp thành lập 1.091.000 người, tăng 2.8% so với năm trước • Tính đến thời điểm 1/7/2014, nước có 69,3 triệu người từ 15 tuổi trở lên, có 53,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động Mặc dù tiến trình đô thị hóa diễn nước ta, 70,2% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thôn • Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 77,5% Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dân số khu vực nông thôn (81,2%) cao khu vực thành thị (70%) Bên cạnh đó, có chênh lệch đáng kể tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam nữ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ 73,4% thấp 8,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam • Lực lượng lao động nước bao gồm 52,8 triệu người có việc làm 0,9 triệu người thất nghiệp • Quý năm 2014, tỷ số việc làm dân số 76,2%, có chênh lệch đáng kể tỷ số việc làm dân số thành thị nông thôn Tỷ số việc làm dân số thành thị thấp nông thôn 12,5 điểm phần trăm • Đến thời điểm 1/7/2014, nước có 1140,2 nghìn người thiếu việc làm Có tới 86,3% người thiếu việc làm sinh sống khu vực nông thôn • Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp mức thấp (1,84%), đến thời điểm 1/7/2014, nước có 0,9 triệu người thất nghiệp • Trong quý năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp niên 15-24 tuổi 5,09% Số người thất nghiệp từ 15-24 tuổi chiếm 43,9% tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng khu vực thành thị (39,8%) thấp khu vực nông thôn (48,9%) Trong đó, số người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chiếm 19,7% tổng số người thiếu việc làm 2-Những nhân tố tác động ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp nước ta năm 2014 2.1 Lực lượng lao động 2.1.1 Quy mô phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến thời điểm 1/7/2014, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước 53,7 triệu người Mặc dù có tăng lên đáng kể tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị, đến 70,2% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thôn Bên cạnh đó, 56,9% tổng số lực lượng lao động nước tập trung vùng Đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung, Đồng sông Cửu Long Nữ giới chiếm 48,6% tổng số lực lượng lao động nước, tương ứng với 26,1 triệu người Bảng 1: Tỷ trọng LLLĐ tỷ lệ tham gia LLLĐ quý năm 2014 Đvt:% Nơi cư trú/vùng Tỷ trọng lực lượng lao động Tỷ lệ tham gia LLLĐ Chung Nam Chung Nam Nữ Nữ %nữ Cả nước 100,0 100,0 100,0 48,6 77,5 81,9 73,4 Thành thị 29,8 30,3 29,4 47,9 70,0 75,8 64,5 Nông thôn 70,2 69,7 70,6 49,0 81,2 84,8 77,8 Trung du miền núi phía bắc 13,8 13,4 14,3 50,2 85,8 87,3 84,3 Đồng sông hồng 15,3 14,7 15,9 50,6 76,6 78,2 75,1 Bắc trung duyên hải miền trung 22,2 21,7 22,7 49,7 80,6 83,2 78,0 Tây nguyên 6,1 6,2 5,9 47,4 84,0 87,5 80,5 Đông nam 8,3 8,5 8,2 47,7 74,9 80,9 69,2 Đồng sông Cửu long 19,4 20,4 18,3 45,9 77,5 85,2 70,1 Hà Nội 7,1 7,0 7,2 49,3 70,2 73,8 66,8 Các vùng Thành phố Hồ Chí 7,8 Minh 8,0 7,6 47,2 65,4 74,1 57,7 Dựa vào bảng ta thấy: Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 77,5% Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dân số khu vực nông thôn (81,2%) cao khu vực thành thị (70%) Bên cạnh đó, có chênh lệch đáng kể tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam nữ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ 73,4% thấp 8,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam Đáng ý, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao hai vùng Trung du miền núi phía Bắc (85,8%) Tây Nguyên (84%), tỷ lệ lại thấp hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn nước Hà Nội (70,2%) thành phố Hồ Chí Minh (65,4%) 2.1.2 Cơ cấu tuổi lực lượng lao động Cơ cấu lực lượng lao động theo nhóm tuổi phản ánh tình trạng nhân học kinh tế-xã hội Lực lượng lao động Việt Nam tương đối trẻ, nửa (50,2%) số người thuộc lực lượng lao động từ 15-39 tuổi Biểu đồ : Tỷ trọng LLLĐ chia theo nhóm tuổi nơi cư trú quý 2014 Đvt:% Nhận xét: Có khác đáng kể phân bố lực lượng lao động theo tuổi khu vực thành thị nông thôn (Hình 1) Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động nhóm tuổi trẻ (15-24) già (55 tuổi trở lên) khu vực thành thị thấp khu vực nông thôn Ngược lại, nhóm tuổi lao động (25-54) tỷ lệ thành thị lại cao khu vực nông thôn Mô hình phản ánh xu hướng, nhóm dân số trẻ khu vực thành thị có thời gian học dài so với khu vực nông thôn người lao động khu vực nông thôn khỏi lực lượng lao động muộn so với khu vực thành ph ố 2.2 Việc làm Trong tổng số lao động làm việc nước có 70,6% lao động sinh sống khu vực nông thôn lao động nữ chiếm 48,7% Trong vùng lấy mẫu, Bắc Trung Duyên hải miền Trung Đồng sông Cửu Long chiếm tương ứng 22,2% 19,4% số người có việc làm nước Tỷ số việc làm dân số quý năm 2014 đạt 76,2% Quý năm 2014 số người có việc làm tăng 312,2 nghìn người so với quý năm 2014 Trong vùng chọn mẫu, vùng có số người có việc làm giảm so với quý năm 2014, giảm nhiều Đông Nam Bộ (giảm 75 nghìn lao động); vùng lại tăng so với quý năm 2014, tăng nhiều vùng Bắc Trung Duyên hải miền Trung (tăng 108,2 nghìn lao động) So với quý năm 2013 số người có việc làm tăng 436,1 nghìn người, tương ứng với 0,8% Quý năm 2014, tỷ số việc làm dân số 76,2%, có chênh lệch đáng kể tỷ số việc làm dân số thành thị nông thôn Tỷ số việc làm dân số thành thị thấp nông thôn 12,5 điểm phần trăm Số liệu vùng cho thấy, tỷ số việc làm dân số cao Trung du miền núi phía Bắc Tây Nguyên, thấp hai vùng kinh tế phát triển nước Hà Nội thành phố HCM Giới tính/nơi cư trú/vùng Cả nước Khu vực kinh tế Loại hình kinh tế Nông lâm nghiệ p thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Nhà nước Ngoài Có vốn nhà nước đầu tư nước Cả nước 47,1 21,1 31,8 10,2 86,1 3,6 Thành thị 14,5 26,7 58,8 20,0 74,0 6,1 Nông thôn 60,6 18,8 20,6 6,2 91,2 2,6 Nam 45,2 25,1 29,7 10,8 86,7 2,5 Nữ 49,0 16,9 34,0 9,6 85,5 4,8 Trung du miền núi phía Bắc 69,8 11,8 18,5 9,7 88,9 1,3 Đồng sông Hồng 39,2 31,3 29,5 9,8 85,9 4,3 Bắc Trung Bộ DH miền Trung 55,2 16,5 28,2 9,4 89,3 1,3 Tây Nguyên 72,8 6,9 20,3 9,0 90,8 0,2 35,0 31,4 9,0 74,0 17,0 Giới tính Các vùng Đông Nam Bộ 33,6 Đồng sông Cửu Long 51,2 16,9 32,0 7,5 91,1 1,4 Hà Nội 24,1 27,9 48,0 18,4 78,6 3,0 31,7 65,7 16,2 76,4 7,4 Thành phố Hồ 2,6 Chí Minh Bảng 2: Cơ cấu lao động có việc làm theo khu vực kinh tế loại hình kinh tế, quý năm 2014( Đơn vị tính: Phần trăm) - Việc làm khó phục hồi, hụt doanh nghiệp nhỏ Theo Báo cáo Thế giới Việc làm 2013, bất bình đẳng thu nhập gia tăng giai đoạn từ năm 2010 đến 2011 14 số 26 kinh tế phát triển, bao gồm Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha Hoa Kỳ Bất bình đẳng kinh tế đồng thời gia tăng Các DN nhỏ bị tụt lại phía sau so với công ty lớn lợi nhuận hiệu đầu tư Trong phần lớn DN lớn trở lại khả tiếp cận thị trường vốn, công ty nhỏ thành lập bị ảnh hưởng điều kiện tín dụng ngân hàng Đây vấn đề khó khăn hồi phục việc làm ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế lâu dài III Phân tích số nguyên nhân 1.Do trình độ học vấn: Tính đến năm 2014, có khoảng 1,3 triệu người độ tuổi 15 – 60 mù chữ, tỷ lệ tác động phần đến tỷ lệ thất nghiệp Bởi lẽ người không nhận thức công việc phù hợp với mình, trình độ học vấn mà khả nhận thức việc làm hạn chế, đặc biệt tìm công việc phù hợp với hạn chế Hơn thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, phủ, nhà nước ta có nhiều biện pháp ngành nghề, tạo công ăn việc làm như: mở cửa để đưa đầu tư vốn khoa học kỹ thuật vào Việt Nam Song, khả nhận thức máy móc, thiết bị điều khiển máy móc hạn chế, dẫn đến tình trạng lao động có tay nghề thấp không đảm bảo yêu cầu nhà tuyển dụng Mặt khác chọn nhân viên vào làm việc khâu tuyển chọn nhân viên thường người nước ngoaì tuyển chọn, họ lại cần trình độ học vấn định trình độ văn hoá, trình độ tiếng anh… Để khắc phục tình trạng nhà nước ta phải có chủ trương đào tạo, người phải có trình độ văn hoá định, phù hợp với kinh tế thị trường Khuyến khích tất tầng lớp, có sách ưu tiên gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trợ cấp phần ngân sách Bên cạnh cần có biện pháp giải việc làm cho số sinh viên tốt nghiệp trường chưa tìm công ăn việc làm, điều kích thích học hỏi toàn xã hội Không lực lượng lao động cấp, mà tình trạng cử nhân thất nghiệp, cầm tay đại học, có học vấn cao việc làm Theo điều tra, số lao động có trình độ ĐH, CĐ độ tuổi lao động thất nghiệp thừi gian qua tăng cao số tốt nghiệp số có việc làm; số lao động trình độ ĐH, CĐ thất nghiệp năm 2014 so với năm 2010 tăng 103% Đó nhu cầu lựa chọn ngành nghề phù hợp với chuyên môn với sở thích người lao động, hay thói quen học để làm thầy không muốn làm thợ, hay thích làm việc cho nhà nước mà không thích làm việc cho tư nhân Với lý đó, nhu cầu xã hội không đáp ứng hết nhu cầu lao động, điều thiếu thiết thực không dựa khả thân nhu cầu xã hội Một phận lao động lại muốn tìm công việc yêu thích công việc khác tốt nhiều, dẫn đến nghành cần lao động lại thiếu lao động, lại thừa nhiều lao động ngành không cần nhiều lao động Tỷ lệ sinh đẻ cao: Tính đến cuối năm 2014 dân số nước ta đạt đến 90,7 triệu người, có 54,4 triệu người thuộc lực lượng lao động, có nửa có việc làm Dù cố gắng để tạo điều kiện việc làm tăng chưa đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động Dân số gia tăng kéo theo nguồn lao động tăng lên dồi dào, nhu cầu việc làm tăng lên việc đáp ứng lại không kịp thời, dẫn đến tình trạng thiếu việc làm trầm trọng Khi dân số tăng nhanh nguồn lao động bổ sung ngày lớn, lượng lao động thời chưa có việc làm Bên cạnh đó, gia tăng dân số nhanh khiến nguồn chất lượng giảm sút tỷ lệ có tay nghề, lao động qua đào tạo thấp Thất nghiệp nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu gia tăng dân số nhanh Do cấu ngành nghề không phù hợp Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa.Cùng với tốc độ tăng cao liên tục ổn định GDP, cấu ngành kinh tế có thay đổi đáng kể theo hướng tích cực Đó tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp giảm nhanh từ 38,1% năm 1990 xuống 18,4% năm 2014, theo số lượng lao động ngành nong nghiệp dần thu hẹp lại buộc phận người lao động ngành nông nghiệp phải di chuyển lên thành thị tìm công việc Với vốn kiến thức nông nghiệp việc tìm công việc thành thị mà đa phần công nghiệp dịch vụ vô khó khăn Tỉ trọng công nghiệp GDP tăng nhanh, từ 23,96% năm 1998 lên 38,3% năm 2014 Dịch vụ tăng từ 29,74% năm 1998 lên 43,3% năm 2014 kéo theo số lượng lao động ngành cần nhiều trình độ cần nâng cao máy móc thiết bị ngày cải tiến đại Chỉ số người lao động đáp ứng yêu cầu học thức Nguồn lao động dồi cần thuê kĩ sư, hướng dẫn người nước để giúp đỡ công việc đòi hỏi tay nghề cao, phần nguyên nhân giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Số lượng cử nhân thất nghiệp lên đến 178000 với thực trạng kiến thức chuyên môn hạn chế, kiến thức thực tế chưa có nhiều Phần đông người muốn tìm việc làm không thích ứng với thay đổi môi trường việc làm vô khắc nghiệt dẫn dẫn đến tình trạng thất nghiệp ngày cao 2011 2012 2013 2014 GDP Nông, lâm nghiệp thủy sản 2006 2010 6,32 3,53 6,24 4,02 5,25 2,68 5,42 2,64 5,82 2,73 Công nghiệp xây dựng 6,39 6,68 5,75 5,43 6,08 Dịch vụ 7,64 6,83 5,90 6,57 6,83 Năm Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê Do sách nhà nước Thất nghiệp-một tình hình phổ biến vấn đề nan giải xã hội ngày không Việt Nam mà giới.Nó mang lại hậu vô nghiêm trọng cho toàn thể xã hội,nó phá hủy gia đình hạnh phúc,nó cướp nhà ấm êm đứa trẻ,nó đem đến cho xã hội tệ nạn để phá hủy nhân cách người.Với tác hại mà đem đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp đâu?Theo nhà kinh tế học vĩ mô giới theo báo cáo điều tra nước thất nghiệp nhiều nguyên nhân gây nguyên nhân quan trọng là: sách thuế nhà nước - Chính sách thuế đánh vào doanh nghiệp cao làm giảm thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc đầu tư doanh nghiệp khác vào doanh nghiệp doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác.Điều buộc doanh nghiệp phải sa thải số lượng nhân viên tương đối lớn để giảm thiểu chi phí sản xuất cho nhân viên thay phiên nghỉ phép hưởng từ 50-75% lương làm cho nhân viên chán làm tự động nghỉ việc - Mỗi quốc gia có cấu trúc thuế thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khác Ở Việt Nam, cấu trúc thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế toàn phần- mức thuế suất (25%) thống đánh vào thu nhập chịu thuế Trong Mỹ, cấu trúc thuế doanh nghiệp loại thuế lũy tiến phần gồm nhiều nhóm nhóm thuế suất thấp 15%, cao 35% (với thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đô la trở lên) +Indonesia: thuế suất có ba mức thuế suất lũy tiến theo thu nhập: từ 0-50 triệu: 10%, từ 50-100 triệu: 15%, 100 triệu: 30% + Malaysia: thuế suất phổ thông 28% áp dụng chung cho công ty cư tú không cư trú Một số thuế suất đặc biệt áp dụng cho số loại thu nhập khác công ty không cư trú: lãi tiền vay 15%, tiền quyền bí công nghệ 10%, tiền trả cho quyền sử dụng tài sản lưu động 10% Các công ty cư trú hay không cư trú kinh doanh dầu khí phải nộp thuế suất 38% +Thailand: thuế suất tiêu chuẩn 30% Thuế chuyển lợi nhuận nước chi nhánh 10% + Singapore: thuế suất 25,5% áp cho công ty cư trú không cư trú Ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quỹ tín thác, công ty bảo hiểm công ty cho thuê tài phải nộp 10% thuế đánh vào lợi tức từ hoạt động kinh doanh nước Thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc định đầu tư + Mô hình định đầu tư trường hợp thuế Quyết định đầu tư định việc công ty thiết lập lợi ích biên chi phí đầu tư Công ty ước tính tiền lời nhận từ đầu tư cho kỳ đầu tư lợi ích lớn chi phí MB1=Fk Chi phí tiền lời/dollar A K1 MC1=δ+ρ Vốn(K) Quyết định đầu tư trường hợp thuế Gọi Fk lợi ích đầu tư đô la đầu tư vào thiết bị tạo δ : Số tiền thiết bị hao mòn ρ : tiền cổ tức cho đô la đồng vốn huy động kỳ (δ+ρ): tổng chi phí cần thiết cho kỳ Đường lợi ích biên đo lường tiền thực đô la đầu tư kỳ (Fk) Lợi ích biên giảm xuống đầu tư gia tăng giả thuyết sản phẩm biên giảm dần; tiền lời đôla đầu tư tăng thêm giảm sản phẩm biên đôla vốn tăng thêm giảm Chi phí biên số (δ+ρ) minh họa đường MC1 Tại điểm A mức đầu tư K1: doanh nghiệp đầu tư đồng đôla đầu tư biên tạo kết chi phí lợi ích Các doanh nghiệp đầu tư đồng đôla đầu tư tạo vừa mức tiền lời (δ+ρ) để trang trải chi phí kỳ + Nếu đầu tư số tiền (bên trái K1): tiền lới biên từ đôla đầu tư tăng thêm chi phí biên, công ty đầu tư thêm + Nếu đầu tư nhiều số tiền (bên phải K1) : tiền lời biên từ đôla đầu tư thấp chi phí biên nó, đầu tư không nên thực - Mô hình định đầu tư trường hợp có thuế Điều xảy ta đánh thuế với thuế suất t vào khoản thu nhập trừ chi phí lao động (trong trường hợp chi phí lao động = 0) (giả sử không giảm trừ cho bất ký khoảng chi tiêu đầu tư)? Khi đó, lợi ích thu từ đôla đầu tư giảm xuống Fk(1-t) Sự giảm trừ dẫn đến đường lợi ích biên di chuyển đến MB2 Lựa chọn tối ưu điểm B, đầu tư giảm xuống K2 Chi phí tiền lời/Đầu tư MB1=Fk MB2= Fk(1-t) A B K2 MC1=δ+ρ K1 Đầu tư(K) → Các công ty đầu tư phủ phân phối thu nhập họ qua thuế công ty Bởi tỷ suất tiền lời sau thuế công ty đầu tư phải đủ lớn để Quyết định đầu tư trường hợp có thuế đáp ứng tiền lời kỳ vọng Kết quả, tỷ suất tiền lời trước thuế phải cao tỷ suất tiền lời thuế công ty đầu tư Ảnh hưởng khấu hao giảm trừ thuế đầu tư công ty - z: giá trị số tiền khấu hao (PDV dòng tiền khấu hao) Vì khấu hao tính vào chi phí nên khấu trừ thuế Vì đôla khấu hao tiết kiệm cho doanh nghiệp t đôla toán thuế Vì với giá trị số tiền khấu hao z mang lại cho công ty giá trị t*z đôla → Thuế tiết kiệm cho 1đôla chi tiêu: (τ× z) đôla Mà chi phí cho chi tiêu cho kỳ (δ+ρ) đôla → Chi phí đôla thiết bị giảm xuống còn: (δ+ρ) × (1 - τ× z) - Giả sử phủ đưa sách giảm trừ thuế cho tiền đầu tư (gọi sách ITC) ITC cung cấp cho công ty mức giảm trừ α/1 đôla đầu tư - Chính sách giảm trừ thuế cho tiền đầu tư ITC: mức giảm trừ α/1 đôla đầu tư Cùng với khấu hao, ITC bù đắp chi phí cho công ty → Chi phí đôla thiết bị (tiền lời kỳ vọng đôla đầu tư): (δ+ρ) × (1 - τ× z - α) Chi phí MB1=Fk tiền lời/Đầu tư MB2= Fk(1-t) A B MC1=δ+ρ 0.2 MC2=(δ+ρ) × (1 - τ× z - α) C 0.14 K2 K3 K1 Đầu tư(K) Đường lợi ích biên thích hợp MB2 Tiền lời kỳ vọng giảm trừ từ tiền khấu hao ITC làm giảm MC từ MC1 đến MC2 Cân điểm C, với mức đầu tư K3, điểm tối ưu Mức đầu tư cao trước đưa vào tiền khấu hao ITC, thấp trước đưa vào thuế Kết luận: Đầu tư giảm tổng thể đánh thuế IV Tác động việc thất nghiệp Số người tăng thêm lực lượng lao động năm số người giải việc làm năm Trong năm gần nhờ đường lối thay đổi Đảng mà nhiều lao động thu hút vào ngành nghề, lĩnh vực địa bàn khác nhau, nhiều thành phần kinh tế phạm vi quốc gia bước hòa nhập vào cộng đồng quốc tế Bên cạnh xuất phát điểm Việt Nam thấp nên nước nghèo, thiếu việc làm việc làm không ổn định việc chăm lo giải việc làm vấn đề vô cấp bách phải đòi hỏi ngành cấp, gia đình xã hội phải đặc biệt quan tâm Từ cấu dân số, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý I/2014 ước tính 58,3 triệu người, tăng 0.8 triệu người so với kỳ năm 2013 tăng 0.5 triệu người so với năm 2013 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Q1/2014 không thay đổi so với Q4/2013(77.5%)tuy cao Q1/2013 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp/ chứng có chuyển biến nhẹ, tăng 0.4% so với Q1/2013 Tỷ lệ thất nghiệp lao động tuổi Q1/2014 tăng so với Q4/2013 trì mức thấp(2.21%) Tỷ lệ thất nghiệp niên Q1/2014(6.66%) tăng cao so với Q4/2013(5,95%) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp/ chứng Tỷ lệ thất nghiệp tuổi Trong -Thất nghiệp thành thị(%) -Thất nghiệp niên(nhóm 15-24 tuổi)(%) Lực lượng lao động Q1 18 2.2 2013 Q2 Q3 18.0 18.2 2014 Q1 18.6 2.17 2.32 Q4 18 1.9 3.8 6.1 3.66 3.59 5.58 6.95 3.19 3.72 5.95 6.66 77 77.5 77.9 77.5 77.5 2.21 Nguồn lao động(dân số từ 15 tuổi trở lên) Q1/2014 69.2 triệu người, giảm 79.6 nghìn người so với Q4/2013 tăng 669 nghìn người(1%) so với Q1/2013, nữ tăng 323 nghìn người, khu vực thành thị tăng gần 155 nghìn người Lực lượng lao động(dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế) Q1/2014 53.6 triệu người, giảm 116 nghìn người so với Q4/2013 Tuy nhiên, tăng 592 nghìn người so với Q1/2013,trong nữ tăng 258 nghìn người,khu vực thành thị tăng 112 nghìn người 1.Dân số từ 15+ 2.LLLĐ Nam Nữ Nông thôn Thành thị 2013 Q1 68 53 27.2 Q2 Q3 69.0 69 53.4 53 27.4 27 25 26.1 26 15.9 16.1 16 37.1 37.4 37 2014 Q4 Q1 69.3 69.2 53.7 53.6 27.7 27.5 26.1 26.1 16.3 16.0 37.4 37.6 Vậy toàn kinh tế, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp chiếm 18.2% lực lượng lao động Điều cho thấy lực lượng lao động chưa thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế giai đoạn Trong số lao động qua đào tạo cấu trình độ ngành nghề nhiều bất cập trước yêu cầu trình công nghiệp hóa đại hóa… V Các biện pháp giải thất nghiệp Đứng trước thực trạng vấn đề thất nghiệp nước ta Nhà nước ta cần có biện pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức tối đa để đưa đất nước ta phát triển Đó vấn đề quan tâm -Tăng nguồn vốn đầu tư ( chủ yếu lấy ừu dự trữ quốc gia , vay nước ngoài) đẩy nhanh tiến sở hạ tầng làm thủy lợi , thủy điện , giao thông… nhằm tạo việc làm khu vực sản xuất kinh doanh nới lỏng sách tài chính, cải cách thủ tục hành nhằm thu hút vốn đầu tư nước tạo việc làm cho người lao động - Bên cạnh phải khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, cho doanh nghiệp vay vốn để mua sắm trang thiết bị sán xuất mở rộng quy mô sản xuất Tại hội nghị trung ương Đảng ( khóa 8) nhấn mạnh chủ trương phát huy nội lực , khai thác nguồn vốn nước , đầu tư trì phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ vốn đầu tư nước Với mở cửa ta năm 1998 tổng số vốn FDI lên tới 36 tỷ USD => giải 25 vạn lao động àng chục vạn lao động khác có việc làm nhờ tham gia xây dựng công trình đưa vào sản xuất Với hai mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tạo mở việc làm hoạt động hỗ trợ trực tiếp để giải việc làm cho đối tượng yếu thị trường lao động Chính nhờ có cho vay vốn nhà nước mà quỹ quốc gia việc làm cho vay 13600 dự án thu 480 tỷ tạo việc làm cho 268000 lao động -Sắp xếp lại nâng cao hiệu hệ thống dịch vụ việc làm -Xã hội hóa nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống đào tạo dạy nghề -Xem xét điều chỉnh tiền lương tối thiểu đảm bảo tính cân đối khu vực có đầu tư nước nước nhằm mục đích mở rộng thu hút lao động xã hội Ngày mà nước ta ngày mở rộng quan hệ với đối tác kinh doanh giới, mở cửa thị trường nước nhằm thu hút vốn đầu tư nước , có nhiều công ty liên doanh hợp tác phát triển kinh tế lĩnh vực giải tỷ lệ thất nghiệp lớn Năm 2001 vừa qua nhà nước ta ký hiệp định thương mại Việt Mỹ đặc biệt năm 2003 tới Việt Nam nhập khối AFTA giải phần nạn thất nghiệp Hơn với chế như sách quản lý nước ta việc xuất lao động nước có chiều hướng tăng nhanh vài năm gần Một số nước Hàn Quốc , Đài Loan, Nhật Bản giấc có khắt khe song thu nhập phần phù hợp, xuất lao động phần tăng mạnh vài năm gần *Các giải pháp chế quản lý thiết chế xã hội -Xúc tiến xây dựng việc làm chống thất nghiệp -Xây dựng phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động quốc gia -Thành lập hệ thống hội đồng tư vấn việc làm từ trung ương đến đia phương cấp với đại diện người sử dụng lao động , công đoàn nhà nước -Vì ý nghĩa kinh tế trị xã hội vấn đề đối tượng cần đặc biệt quan tâm thất nghiệp dài hạn (>1 năm ) thất nghiệp niên, người tìm việc lần đầu ( tuổi 15-> 24) thất nghiệp thương bệnh binh, người tàn tật -Nhà nước ta cho vay vốn doanh nghiệp có nguy không phát triển nữa, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất Đặc biệt nhà nước ta cần trọng việc phát triển số ngành nghề truyền thống nông thôn nghề thêu dệt… Hoặc đầu tư vốn để xây dựng sở chế biến mặt hàng nông thủy sản… Bởi nông thôn lao động dư thừa việc làm thiếu, hàng năm số lượng người từ nông thôn thành thị tìm kiếm việc làm số lớn, nhiên mức thu nhập họ khả quan cho VI Phương hướng phát triển, giải tình trạng thất nghiệp năm tới 1.Xu hướng phát triển thị trường lao động giai đoạn 2010- 2020 Phát triển thị trường lao động trình biến đổi quy mô,phạm vi khôbg gian hoạt động chất lượng yếu tố cấu thành thị trường lao động(cung lao động,cầu lao động,giá lao động,thể chế quan hệ lao động) xu hướng thị trường lao động năm tới -Phát triển kinh tế thị trường đa thành phần kinh tế,đa hình thức sản xuất kinh doanh theo quy luật khách quan,cạnh tranh lành mạnh cở sở pháp luật -Thị trường nước ta thị trường phát triển mạnh mẽ,lao động làm công ăn lương lên đến 40% tổng lực lượng lao động năm 2015 -Môi trường đầu tư lành mạnh ổn định cho phát triển loại hình doanh doanh nghiệp thành phần kinh tế để tăng cầu sử dụng lao động -Chất lượng nguồn nhân lực nâng lên thông qua đẩy mạnh giáo dục,đào tạo,dạy nghề Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010-2020 đề mục tiêu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm khoảng 50% tổng lực lượng lao động vào 2010 đạt khoảng 70% vào năm 2020 -Hệ thống an sinh xã hội đa tầng,linh hoạt có khả hỗ trợ lẫn Bảo hiểm xã hội đa dạng( bảo hiểm bắt buộc,bảo hiểm tự nguyện,bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm y tế .)góp phần phòng ngừa,khắc phục rủi ro xã hội kinh tế thị trường,giúp cho hoạt động thị trường lao động trở nên an toàn hiệu 2.Các tiêu kinh tế -Đưa GDP tăng.nhịp đọ tăng năm la 7.5% -Giá trị sản xuất nông,lâm,ngư nghiệp tăng -Giá trị sản xuất ngành công nghiệp,dịch vu tăng 3.Các tiêu xã hội -Tiếp tục củng cố,duy trì mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học,trung học -Giảm tỷ lệ sinh bình quân -Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo Dự báo lao động việc làm Trong năm tới dự tính thu hút đào tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động ngành kinh tế xã hội,bình quân năm khoảng 1,5 triệu người đó: -Ở nông thôn,với việc chuyển đổi mạnh cấu sản xuất,mùa vụ,cây trồng,vật nuôi,phát triển đa dạng ngành nghề lĩnh vực coing nghiệp,dịch vụ .dự kiến thu hút tạo thêm việc làm cho khoảng triệu lao động,đưa số lao động nông thôn tăng lên khoảng 28 triệu người -Ở khu vực thành thị,dự kiến năm tới thu hút tạo việc làm cho khoảng 1,78 triệu người tronh ngành sản xuất xây dựng,công nghiệp,dịch vụ,đưa số lao động thành thị tăng lên khoảng 11 triệu người Về việc thu hồi vốn từ nước -Khả thu hút vốn ODA Trong năm tới,khả thực nguồn vốn ODA khoảng 10-11 tỷ USD,bao gồm dự án có vốn ODA hợp thức hoá hiệp định vay vốn chưa giải ngân khoản cam kết thời gian tới -Về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước Dự kiến vốn đầu tư trực tiếp từ nước thực năm tới khoảng 9-10 tỷ USD,bao gồm vốn dự án da cấp giấy phép chưa thực từ năm trước Ngoài thu hút vốn đầu tư nước thông qua phát hành trái phiếu,cổ phiếu nước ngoài,mở thị trường chứng khoán tìm thêm nguồn vay khác để đầu tư trung dài hạn Kết luận Trong bối cảnh tình hình kinh tế trị việt nam có nhiều vấn đề cần quan tâm.Song có lẽ vấn đề nóng bỏng Việt nam quan tâm , mà giới quan tâm vấn đề thất nghiệp.Với khả nhận thức hạn chế viết mà viết không phân tích kỹ vấn đề cụ thể Như từ lý phân tích trên,cũng tình hình thực tế Việt Nam ta thấy tầm quan trọng việc quản lý Nhà nước sách ngày nay.Có điều phụ thuộc vào người chúng ta,những chủ nhân tương lai đất nước Đặc biệt sinh viên Đại học Thương Mại - chủ nhân tương lai đất nước,những nhà quản lý kinh tế,những cán tương lai đất nước vấn đề phải quan tâm Cuối em xin chân thành cảm ơn cô giáo truyền đạt cho em kiến thức quan trọng,cần thiết để em hoàn thành tập này.Trong trình nghiên cứu phân tích chắn tránh khỏi thiếu sót, mong giúp đỡ tận tình cô [...]... dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các biến động trên thị trường lao động 2.3.2 Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động được tính cho nữ từ 1554 tuổi và nam từ 15-59 tuổi Quý 2 năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị (3,26%) cao hơn nông thôn (1,2%), và có sự chênh lệch không đáng kể về tỷ lệ thất nghiệp giữa nam và nữ Tỷ lệ thất nghiệp của các... 2,77 1,84 3,26 1,20 Năm 2014  Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên được tính cho những người từ 15-24 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp của nhóm còn lại được tính cho những người từ 25 tuổi trở lên Ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao gấp 5,2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên (10,65% so với 2,04%) So với quý 2 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm 0,49 điểm phần... tâm.Song có lẽ vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay không chỉ có Việt nam chúng ta quan tâm , mà nó được cả thế giới quan tâm đó là vấn đề thất nghiệp. Với khả năng nhận thức cũng như hạn chế của bài viết chính vì thế mà bài viết này chúng ta không phân tích kỹ từng vấn đề cụ thể Như vậy từ những lý do phân tích ở trên,cũng như tình hình thực tế hiện nay ở Việt Nam ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc quản... Thiếu việc làm và thất nghiệp 2.3.1 Số người thiếu việc làm và số người thất nghiệp Đến thời điểm 1/7/2014, cả nước có 1140,2 nghìn người thiếu việc làm và 876,1 nghìn người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Bên cạnh đó, có tới 86,3% người thiếu việc làm sinh sống ở khu vực nông thôn và 55% người thiếu việc làm là nam giới Có 54,9% số người thất nghiệp sinh sống ở khu vực thành... các doanh nghiệp hiện nay Số lượng cử nhân thất nghiệp lên đến 178000 với thực trạng là do kiến thức chuyên môn còn hạn chế, kiến thức thực tế chưa có nhiều Phần đông những người muốn tìm việc làm không thích ứng được với sự thay đổi và môi trường việc làm vô cùng khắc nghiệt hiện nay dẫn nay dẫn đến tình trạng thất nghiệp ngày càng cao 2011 2012 2013 2014 GDP Nông, lâm nghiệp và thủy sản 2006 2010 6,32... khu vực thành thị và 54,8% người thất nghiệp là nam giới Trong quý 2 năm 2014, số thất nghiệp thanh niên từ 15-24 tuổi chiếm 43,9% trong tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng này ở khu vực thành thị (39,8%) thấp hơn khu vực nông thôn (48,9%) Trong khi đó, số người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chỉ chiếm 19,7% trong tổng số người thiếu việc làm Thất nghiệp thanh niên đang trở thành vấn đề quan tâm của xã... trình công nghiệp hóa hiện đại hóa… V Các biện pháp giải quyết thất nghiệp Đứng trước thực trạng về vấn đề thất nghiệp của nước ta hiện nay Nhà nước ta cần có những biện pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức tối đa để đưa đất nước ta phát triển hơn nữa Đó mới là vấn đề quan tâm hiện nay -Tăng nguồn vốn đầu tư ( chủ yếu lấy ừu dự trữ quốc gia , vay nước ngoài) đẩy nhanh tiến bộ cơ sở hạ tầng... thuế đánh vào các doanh nghiệp quá cao làm giảm thu nhập của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc đầu tư của các doanh nghiệp khác vào doanh nghiệp cũng như là của doanh nghiệp vào các doanh nghiệp khác.Điều nay buộc các doanh nghiệp phải sa thải một số lượng nhân viên tương đối lớn để giảm thiểu chi phí sản xuất hoặc là cho các nhân viên thay phiên nhau nghỉ phép nhưng vẫn hưởng từ 50-75% lương làm... và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau Ở Việt Nam, cấu trúc thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế toàn phần- một mức thuế suất (25%) thống nhất đánh vào thu nhập chịu thuế Trong khi đó ở Mỹ, cấu trúc thuế doanh nghiệp là loại thuế lũy tiến từng phần gồm nhiều nhóm nhóm thuế suất thấp nhất là 15%, cao nhất là 35% (với thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đô la trở lên) +Indonesia: thuế suất có... trung bình vẫn ở mức cao Nhiều hộ gia đình vốn đã thoát nghèo, nay lại đối mặt với nguy cơ bị rơi trở lại xuống dưới chuẩn nghèo Ngược lại, ở các nền kinh tế phát triển, bất bình đẳng về thu nhập lại gia tăng trong hai năm vừa qua, trong bối cảnh thất nghiệp toàn cầu tiếp tục gia tăng Số người thất nghiệp được dự báo sẽ tăng từ 200 triệu hiện nay, lên gần 208 triệu năm 2015 Theo đề án, năm 2015, nước ta ... bao gồm người thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu Thất nghiệp không tự nguyện: người muốn làm mức lương hành không thuê Thất nghiệp không tự nguyện thất nghiệp thiếu cầu thất nghiệp theo lý... lệ thất nghiệp niên tính cho người từ 15-24 tuổi tỷ lệ thất nghiệp nhóm lại tính cho người từ 25 tuổi trở lên Ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp niên cao gấp 5,2 lần so với tỷ lệ thất nghiệp. .. thuyết cổ điển Thất nghiệp tự nhiên: mức thất nghiệp thị trường lao động trạng thái cân Tại đó, mức tiền lương giá hợp lý, thị trường đạt cân dài hạn II/ Thực trạng thất nghiệp Việt Nam 1.Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015, Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015, Phân tích thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam từ 2010 đến 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay