Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú

62 416 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2015, 08:48

... vệ sinh 2 .Bài học: Về nhà học bài, Chuẩn bị mới: - Viết thu hoặch theo nhóm Kẻ bảng 1, 2 tr 60 SGK vào tập Trần Quốc Hùng 34 Tuần : 09 Tiết : 17 Ngày soạn :11 /10 /2 010 Ngày dạy :12 /10 /2 010 Bài 17 : ... Tiết : 16 Ngày soạn :11 .10 .11 Ngày dạy :12 .10 .11 Bài 16 : THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT GIUN ĐẤT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nhận biết lồi giun khoang, rõ cấu tạo ngồi (đốt, vòng tơ, đai sinh dục)... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số KTBC H Hãy kể tên động vật thường gặp nơi em ở? Chúng có đa dạng, phong phú khơng? H Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? Bài Mở bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú, Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú, Giáo án sinh học 7 bài 1 thế giới động vật rất đa dạng và phong phú, Mục tiêu: HS nắm được tập tính của ốc sên, mực. Giải thích được sự đa dạng về tập tính là nhờ có hệ thần kinh phát triển., II. Vai trò thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn