nghiên cứu vài nét về công ty cổ phần và vấn đề phát hành chứng khoán trên thị trường phỉ tập trung của công ty cổ phần

63 257 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 17:09

Luận vãn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẰU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẰN THƠ KHÒA LUẬT Bộ MÔN LUẬT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI - Trong phát triển kinh tế xã hội gắn liền với phát triển doanh nghiệp, lựa chọn doanh nghiệp cho phù họp với xã hội điều cần thiết xã hội ngày phát triển Ngày nay, phát triển không riêng mà tất cộng đồng xã hội, hình thức doanh nghiệp cá nhân mà nhiều cá nhân chung sức cạnh ừanh kịp phù họp với phát triển Vì vậy, công ty cổ phàn doanh nghiệp tập họp nhiều cá nhân lại với phát triển cao xã hội Đặc biệt từ có luật chứng khoán năm 2006 đời điều chỉnh tham gia thị trường chứng khoán công ty cổ phần hình thức doanh nghiệp trội rõ lên ừở thành doanh nghiệp quan trọng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT - Trong hai năm gần thị trường 32 chứng khoán Việt Nam phát triển sôi động có KHÓA (2006 - 2010) tác động mạnh mẽ đến kinh tế nước nhà Thị trường chứng khoán Việt Nam thật trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho kinh tế Hoạt động chào bán cổ phần lẫn chào bán riêng lẻ diễn mạnh mẽ Từ có thị trường chứng khoán V ĐÈ công ty TÀI: cổ phần tham gia có lợi, bên cạnh đó, hình ảnh doanh nghiệp mua bán chứng V khoán tăng uy tín công ty thị trường CÔNG TY CỎ PHÀN VÀ VẤN ĐỀ - Chúng ta phải thừa nhận HÀNH thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ nên luật PHÁT CHỨNG KHOÁN chưa thể vào sống Thị trường chứng khoán nước ta thị trường nên TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN quy mô nhỏ, chế hoạt động chưa thật ổn định khung pháp lý trình Ạhoàn thiện, PHI TRUNG CÔNG PHÀN vănTẬP pháp luật đangCỦA xây dựng theo lộ TY trình.CỎ Và nay, hầu Ạhết vấn đề chế hoạt động hành lang pháp lý hoạt động phát hành chứng khoán nói chung, hoạt động chào bán thị trường phi tập trung (OTC) nói riêng chưa đầy đủ Do vậy, vấn đề tạo điều kiện cho công ty cổ phần hoạt động ngày hiệu vấn đề cần thiết Vì thế, người viết tiến hành vào nghiên cứu vài nét công ty cổ phần vấn đề phát hành chứng khoán thị trường phỉ tập trung công ty cổ phần dựa vào sở luật hành Do mảng đề tài công ty cổ phần phát hành chứng khoán tương đối rộng với nhiều quy định pháp lý liên quan nên dây người viết tìm hiểu khái quát chung công ty cổ phần tập trung vào vấn đề phát hành chứng khoán công ty cổ phần thị trường phi tập trung (OTC) Đồng thời lượng kiến thức hạn hẹp, nên người viết chủ yếu nghiên cứu quy định pháp lý Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, văn pháp lý tài liệu có liên quan, mà chưa có mổ xẻ toàn chi tiết công ty cổ phàn thị trường chứng khoán Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dân: Trần Văn Minh Phạm Mai Phương - Trong trình nghiên cứu đề tài người viết sử dụng phương pháp thu MSSV: 5062338 Lớp:Luật TM - K32 -E cần Thơ Thám 04 năm 2010 Luận văn tốt nghiệp thập tài liệu, tống họp, so sánh phân tích, dẫn chứng Luận văn có kết cấu sau: - Lòi mở đầu - Nội dung Chương Khái niệm, đặc trưng công ty cổ phần thị trường chứng khoán; Chương Quy chế pháp ỉý vẩn đề phát hành chứng khoản thị trường phi tập trung công ty cố phần; Chương Thực tiễn giải pháp vẩn đề phát hành chứng khoán thị trường phi tập trung công ty cố phần - Kết luận Để hoàn thành đề tài nghiên cứu, người viết hướng dẫn tận tình cô Phạm Mai Phưomg, giúp đỡ quý thầy cô, bạn nổ lực thân Mặc dù, cố gắng hoàn thành tốt luận văn, nhiên không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong đóng góp quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm om! GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG SVTH: TRẦN VẨN MINH Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG1 KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm đặc trưng công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm công ty cổ phần Để hiểu rõ công ty cổ phần, trước tiên ta tim hiểu khái niệm công ty cổ phần góc độ kinh tế góc độ pháp lý * Trước hết góc độ kinh tế, công ty cổ phàn doanh nghiệp thành viên góp vốn, hưởng lợi nhuận, chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi phàn góp vốn mình1 - Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia2 công ty cổ phần thể chế kinh doanh, loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn phát triển góp vốn nhiều cổ đông Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ công ty chia nhỏ thành phần gọi cổ phàn Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi cổ đông Công ty cổ phần loại hình công ty tồn thị trường để niêm yết thị trường chứng khoán * Còn góc độ pháp lý xem xét trước luật công đời chưa có khái niệm cụ thể Việt Nam định nghĩa rõ công ty cổ phần đến Luật Công ty Việt Nam năm 1990 chưa thức đưa định nghĩa chung công ty cổ phần, vào Điều Luật Công ty năm 1990 công ty cổ phần hiều sau: “công ty cồ phần doanh nghiệp thành viên góp vốn, chia lợi nhuận, chịu lỗ tưong ứng với phần von góp vào chịu khoản nợ công ty phạm vi phần vốn góp góp vào công ty” - Để hoàn thiện sở pháp lý cho loại hình công ty cổ phần Luật doanh nghiệp Quốc Hội nước ta thông qua ngày 29/11/2005 quy định rõ công ty cổ phàn hiểu sau3: + Công ty cổ phàn doanh nghiệp, đó: + Vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần; + Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu ba không hạn chế số lượng tối đa; PGS.TS Nguyễn Năng Phúc , phân tích tài công ty cổ phần, Trương đại học kinh tế quốc dân, trang 17 htlp://vi.wikipedia.0rg/wiki/Công ty cố_phần GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG SVTH: TRẦN VẨN MINH Luận văn tốt nghiệp + Cổ đông có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường họp quy định khoản Điều 81 khoản Điều 84 Luật Doanh Nghiệp; + Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Công ty cổ phần cỏ quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn 1.1.2 Đặc trưng công ty cổ phần * Qua khái niệm công ty cổ phàn theo luật doanh nghiệp 2005 ta rút ra số đặc trưng công ty cổ phần sau: - Vốn điều lệ công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần đặc trưng công ty cổ phàn trình hoạt động công ty cổ phàn có quyền phát hành chứng khoán công chúng để công khai huy động vốn đó, đời công ty cổ phàn gắn liền với đời thị trường chứng khoán việc chuyển nhượng cổ phần thực dễ dàng thông qua hành vi bán cổ phếu thị trường chứng khoán - Công ty cổ phàn có số lượng thành viên thường đông, có công ty cổ phần có tới hàng vạn cổ đông hầu hết khắp nước giới Vì vậy, khả huy động vốn rộng rãi công chúng để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác công nghiệp - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm khoản nợ tài sản công ty Điều có nghĩa công ty chịu trách nhiệm tài sản công ty, cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp vào công ty - Công ty cổ phàn tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đây loại hình công ty có cách tổ chức cao, hoàn thiện vốn hoạt động mang tính xã hội hóa cao - Đặt trưng quan trọng công ty cổ phàn (để phân biệt với công ty trách nhiệm hữu hạn) quyền phát hành cổ phiếu công khai huy động vốn công chúng - Cổ đông có quyền hạn trách nhiệm với công ty: chia cổ tức (lợi tức thu từ cồ phần) theo kết kinh doanh bầu cử ứng cử vào máy quản trị kiểm soát công ty phải chịu trách nhiệm việc thua lỗ phá sản công GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG SVTH: TRẦN VẨN MINH Luật kinh té dùng trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, NXB giáo dục, tháng năm 2008, trang 48 Giáo trinh luật thương mại tập 1, Trường đại học luật Hà Nội, NXB - CAND năm 2007, trang 115 Luận văn tốt nghiệp phân phối, mệnh giá tăng lên ngày bỏ xa giá trị ban đầu cổ phiếu có đặt trưng sau đây: + Mỗi cổ phiếu thể giá trị thực tế ban đầu tính thành tiền gọi mệnh giá cổ phiếu; + Cổ phiếu lưu thông, chuyển nhượng tự thị trường thứ hàng hóa cổ phiếu thừa kế làm tài sản chấp, cầm cố quan hệ tín dụng; + Cổ phiếu thường thời hạn, tồn taị với tồn công ty Cổ đông không rút vốn khỏi công ty Muốn thu lại tiền ban đầu mua cổ phiếu cổ đông bán lại cho người khác việc bán cổ phiếu thực thị trường chứng khoán Đây lợi công ty cổ phần so với loại hình doanh nghiệp khác, lợi khả huy động vốn Công chúng thích mua cổ phiếu công ty cổ phần để kiếm lợi nhuận mà không sợ đồng vốn bị bất động, họ chuyển vốn từ công ty sang công ty khác, từ lĩnh vực sang lĩnh vực khác cách dễ dàng qua mua bán cổ phiếu, cổ phiếu công cụ huy động vốn hiệu quả, khiến cho loại hình công ty có sức thu hút mạnh mẽ không nhà kinh doanh mà với công chúng 1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần - Trong giai đoạn lịch sử thưcmg mại, người buôn bán thường hoạt động độc lập phạm vi gia đình Khi việc kinh doanh phát triển đòi hỏi có tham gia nhiều người hom người buôn bán có mối quan hệ thân thiết có tính nhiệm tập họp thành “phường”, “hội” Từ đó, người kinh doanh tìm cách liên kết, ràng buộc để kinh doanh có hiệu hom nên “công ty đời4” Qua năm tồn phát triển, công ty có nhiều loại hình khác nhau, có loại tồn có xu hướng phát triển có xu hướng dần Căn vào tính chất liên kết, chế độ trách nhiệm thành viên công ty ý chí nhà lập pháp, góc độ pháp lý người ta chia công ty thành hai loại sau 5: công ty đối nhân công ty đối vốn - Công ty đối nhân công ty thảnh lập dựa liên kết chặt chẽ chế độ tin cậy nhân thân thành viên tham gia Sự hình thành vốn yếu tố thứ yếu Công ty đối nhân có đặc điểm quan trọng tách bạch rạch ròi tài sản trách nhiệm công ty thành viên Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty Công ty đối nhân tồn dạng sau: công ty họp danh, công ty họp vốn đơn GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG SVTH: TRẦN VẨN MINH PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, Phân tích tài công ty cổ phàn, Trường đại học kinh té quốc dân, trang 16 Giáo trinh luật thương mại tập 1, Trường đại học luật Hà Nội, NXB - CAND năm 2007, trang 120 Luận Luậnvăn văntốt tốtnghiệp nghiệp Nội dung trách hữudoanh hạn Công 1.3 So sánh công Công ty cổ ty phần vói nhiệm hình thức nghiệp ty kháccổ Côngphần ty trách nhiệm hữu hạn hai thànhhai viên thành trở lên (CTTNHH 2) viên trở lên(CTCP) giản.* Bảng so sánh cấu trúc công ty trách nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên (CTTNHH2) (CTTNHH2) với công ty cổ phần (CTCP)8 Tư cách pháp nhân + Công ty hợp- danh loại hình CTCP công tysẽtrong cácpháp thànhnhân viênkểcùng CTTNHH2 có tưđó cách từ tiến hành hoạt động thưomg mại hãng chung liên đới chịu trách nhiệm vô ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hạn khoản nợ công ty Công ty hợp danh gọi công ty góp danh loại đặc trưng ty hay đối nhân viên mặt lịch lượng công ty danh - Hai nhiều Xét thành trở sử - Số cổhợp đông tối đời sớm Số lượnghình thành viên, cổ công nhất, thực tế công ty dược thành lập dòng họ gia đình Do tính chất liên lên, không vượt 50thiểu người, đông quy định đới chịu trách nhiệm vô hạn nên thành viên phải thật hiểu biết nhau, tin tưởng thành viên lý(Điều 38.1thương a LDN hạnhạp chếvốn số với lượng Điều phản ánh tâm giakhông hùn để kinh doanh; 2005) cổ đông tối đa (Điều 71.1.Ồ LDN + Công ty hợp vốn đơn giản lọai công ty có thành viên chịu trách 2005) nhiệm vô hạn (thành viên nhận vốn), thành viên khác chịu trách nhiệm khôngviênđược - CTCP phát Phát hành cổ phàn số cổ hữu hạn vốn -gópCTTNHH2 vào công ty (thành góp vốn) quyền phát hành cổ phần, cổ hành chứng khoán phiếu - Công ty đối phiếu vốn: mặt38.3 lịch LDN sử, công ty đối vốn đời huy sau công (Điều 2005) loạira để độngty đối vốnnhân Khác với công ty đối nhân, thành lập công ty đối vốn,(Điều người73.3 ta không quan tâm nhiều đến LDN 2005) nhân thân người góp vốn Yếu tố định vị trí, quyền hạn trách nhiệm góp vốn phần vốn góp họ vàođăng công ty - CTTNHH2 không - CTCP đăng ký Đăng ký người phát hành trênchính thị ký phát hành chứng khoán phát hành thỏa mãn trường chứng khoán - Đặc điểm quan trọng công ty đối vốn có tách bạch sản công cácsựđiều kiện theo tàiquy ty tài sản cá nhân, luật nước gọi nguyên tắc phân tách tài sản Công ty đối định Điều 12 Lật vốn có tư cách pháp nhân, thành viên công ty chịu trách nhiệm khoản nợ chứnghữu khoán 2006 công ty phần vốn góp vào công ty (trách nhiệm hạn) Do đó, việc thành lập quan tâm đến phần vốn góp, nên thành viên công ty thường đông, Khái niệm vốn điều lệ - Vốn điều doanh lệ vốn có cácthể thành viên người không hiểu biết kinh tham giagóp vàohoặc côngcam ty kết Công ty phải thời phải gianđóng thuế địnhthu nhập Có quyrấtđịnh đóng thuế cho nhàtrong nước,một khoản thành viên nhiều quy định gía trị pháptrong lý vềđiều tổ chức hoạt động công ty đối vốn, thành viên công lệ CTTNHH2 CTCP ty dễ dàng thay đỗi Các công ty đối vốn thường chia thành hai loại: Công ty cổ phần Góp vốn công vào tyvốn điều lệ hữu - Tài sản góp vốn tiền Việt Nam, ngoại tệ tự trách nhiệm hạn thành viên / cổchuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền loài hìnhcông côngnghệ, ty bí đờiquyết muộnkỹ Công cổ sản phần phôi thai đông sáng lập- Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ, thuật, cácty tài từ đầu kỷ XV ởkhác châughi Âu.trong Cho điều đến kỷ XVI, tác động chủ lệ CTTNHH2 thành viên gópnghĩa trọng thương với phát triển mạnh mẽ thương mại quốc tế hình thành công Nguyễn Ngọc Bích - Nguyễn CTCP để tạo thành vốn CTTNHH2 Đình Cung ,ty hoạt động chủ yếu dựa vốn góp cổ phần Các công ty cổ phần “Công ty vốn, quản lý tranh chấp”,giới đời vào khoản kỷ thứ XVII Nó gắn liền với bóc lột chủ nghĩa đế quốc NXB Tri thức, tháng năm 2009, với nước thuộc địa Sang kỷ XIX công ty cổ phần phát triển mạnh mẽ trang 81 ngày chiếm ưu phát triển nhiều quốc gia giới xem phát minh loài người nên sản xuất xã hội7 GVHD: GVHD:PHẠM PHẠMMAI MAIPHƯƠNG PHƯƠNG 67 SVTH: SVTH:TRẦN TRẦNVẨN VẨNMINH MINH nhận phần vốn góp toán đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn 90 ngày, kể từ ngày CTCP cấp cách sau đây: giấy chứng nhận số cổ phần chưa góp đủ cổ đông sáng lập xử lý theo góp; GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG lập lại góp đủ số cổ SVTH: TRẦN VẨN MINH Luận văn tốt nghiệp phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ vốn điều lệ CTCP; + Huy đông người khác góp vốn vào CTTNHH2; + Một số cổ đông sáng lập nhận + Các thành viên lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp họ vốn điều lệ CTTNHH2 góp đủ số vốn cổ phần đó; + Huy động người khác cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đương nhiên trở thành cổ - Thảnh viên có quyền yêu cầu CTTNHH2 CTCP mua lại phần vốn góp mình, thành viên bỏ phiếu không tán thành với định hội đồng thành viên ĐHĐCĐ vấn đề sau đây: Mua lại phần vốn góp + Sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ CTTNHH2 CTCP liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, HĐTV ĐHĐCĐ; + Tổ chức CTTNHH2 CTCP; - Nếu thành viên muốn chuyển - Cổ phần tự nhượng phần toàn bộchuyển Chuyển nhượng phần vốn góp/ cổ phần nhượng trừ phần vốn góp trướctrường họp tiên phải chào bán cổ phần gópđậy Việc chuyển cho thành viên lạinhượng thực theo tỷ lệ tương ứng với phầnbằng văn theo cách vốn góp họ trongthông thường CTTNHH2 với điều kiện cách trao tay cổ phiếu Luận văn tốt nghiệp chuyển nhượng - Cơ cấu quản lý công ty CTTNHH2 có Hội đồng CTCP có Đại hội thành viên thểđồng chuyển Bên nhượng thành viên (HĐTV), chủcótịch cổ chuyểnđông nhượng cho người là người sở hữu HĐTỴ, GĐ / Tổng giám đốc (ĐHĐCĐ), Hội đồng cổ phần thành viên thành viên có liên quan quảnkhông trị tên (HĐQT), chủ lại CTTNHH2 người nhận HĐQT nhượng Tổng mua hoặccókhông mua tịch hết chuyển CTTNHH2 từ 11 thành thời hạn 30 ngày, kểGiám từ ngày đăng ký vào sổ đăng ký đốc viên trở lên phải thành lập Ban bán cổ đông kiểm Soát (Điều 46) - CTCP có 11 họp hạn - Các trường cổ chế chuyển nhượng cổ : có đông cáphần nhân cổ đông tổ chức sở Khoản Điều luật chứng khoán năm 2006 10 Khoản Điều 12 luật chứng khoán năm 2006 11 Khoản Điều 12 luật chửng khoán năm 2006 12 Khoản Điều 12 luật chứng khoán năm 2006 + Trong thời hạn năm kể từ ngày công ty cổ phần cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông 1.4 Stf lược chứng khoán, thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán sáng lập có quyền tự giao dịch chứng khoán chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác, 1.4.1 Khái niệm chứng khoán chuyển nhựng cố phần phổ thông mìnhthì cho - Từ khái niệm công ty cổ phần ta biết đựơc trình hoạt động công phảiquyền cổvà ty có quyền phát hành chứng khoán “Chứng khoán bằngngười chứngkhông xác nhận lợi ích họp pháp người sở hữu tài sản phần vốnđông tổsáng chứclập phátnếu hành” bút chấp củadữ Chứng khoán thể hình thức chứng chỉ, toán ghinhận sổ hạnmua liệu điện tử, bao gồm loại sau đây: Co phiếu, trải phiếu, ĐHĐCĐ, chứng chỉsau quỹ,thời quyền năm,đồng kể từtưcmg ngày lai, côngnhóm ty cố phần, chủng quyền, quyền chọn mua, chọn bản, hợp cấp giấy chứng chứng khoản số chứng khoản nhận đăng ký kinh doanh hạn chế đối + Cổ phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền lợi với ích họp pháp cổ phần phổ người thôngsở cổ đông sáng lập hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành10 điều bị bãi bỏ; + Trái phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích+ họp củaưu người Cổpháp phần đãisở 11 hữu phần vốn nợ tổ chức phát hành biểu không + Chứng quỹ loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu nhà đầu tư đối GVHD: GVHD: PHẠM PHẠM MAI MAI PHƯƠNG PHƯƠNG 10 SVTH: SVTH: TRẦN TRẦN VẨN VẨN MINH MINH 13 14 15 Khoản Điều 12 luật chứng khoán năm 2006 Khoản Luận Luận văn văn tốt tốt nghiệp nghiệp Điều 12 luật chứng khoán năm 2006 Trần Quang Phú, Nguyễn Thanh Tùng , Nguyễn Đức Dũng , “ Thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế”, NXB Chính tri quốc gia - tháng năm 2008 trang 13 cổ phiếu ưu đãi biểu Điều lệ phiếu thông, số phiếu biểu phiếu phổ theo điều kiện đượccủa xácmột địnhsố công ty quy - Tổ chức phát hànhđịnh -Chính phủ, quyền - Công ty cổ phẩn + Chứng quyền loại chứng khoán phát hành với việc phát hành trái • Cố cổ phiếu ưu ưu đãiđãi, cổ tức cổ phiếu trả chứng cổ tức cao hom so với mứcmua cổ tức phiếu phiếu cholàphép ngườiđược sở hữu khoán quyền mộtcủa số cổ thông hoặcđịnh mứctheo ổn định hàng chia hàng năm gồm cổ14.tức cổ phiếu phổ thông mức giá đãnăm đượccổ xáctức định trước thời định không quyềnniệm biểu thị quyết, quyền dự đại hội cổ đông 1.4.2có Khái trường chứng khoán - Cổ tức lãi lệch - Thu nhập người - Lãi trái phiếu • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cổ phiếu công ty hoàn lại vốn góp - Thị trường chứng khoán có hàng trăm năm phát triển lịch sử kinh tế nhân theo yêu cầu người sở hữu theo điều kiện ghi cổ phiếu ưu đãi loại Tuy người nhiên, Việt Nam, dohỏithịthanh trường chứng khoán đời thực sự16từ năm 2000, - Quyền Quyền đòiquyết, - Quyền hưởng hoàncủa lại -quyền biểu không toán có quyền dự họpbiểu Đại hội cổvà đông nên có nhận thức quan điểm khác thị trường chứng khoán sở hữu tổ chức gốc lãi cổ tức theo kết kinh 1.4.3.2 Phát hành trái phiếu - Theo giáo trình vấn đề chứng khoán thị trường chứng khoán cácnhà tráinước phiếuthìsau: phiếuchứng chínhkhoán phủ, trái địa UỷTrái ban phiếu chứnggồm khoán “thịtrái trường thựcphiếu chất quyền trình vận Được toán cuối ngành kinh trái phiếu doanh nghiệp - Thứ phưomg, động tự củacủa tưtoán tiền tệ” Các chứng khoán mua bán thị trường chứng khoán - Được ưutế tiên toán đem lại thu nhập cho người nắm giữ sau thời gian định lưu thông tổ chức phát hànhtrước cổ phiếu 16 Phan Thếtrên thị trường chứng khoán theo giá thị trường, bề coi Hải, Đoàn Văn Hoài, - Trái phiếu doanh nghiệp loại ừái phiếu doanh nghiệp phát hành để huykhoán đường làm “Chứng 15 tư hàng hóa Quan điểm chỉdoanh rõ hai nội dung bản: giàu”, động NXB Thanh Niên, tháng thêm vốn phục vụ cho sản xuất kinh 17 năm Phan Thế “Chứng giàu”, năm - + Thực chất thị trường chứng khoán vận động tư tiền tệ Trái phiếu chuyển đổi loại trái phiếu công ty cổ phần cho phép người 2008 trang 30 Hải, Đoàn Vãn Hoài, khoán đường làm Thanh Niên, tháng nắmNXB 2008 trang 32 + hình thức chứng khoán lưu thông ừên thị trường biểu tư hàng hóa 1.4.3 Phát hành chứng khoán công ty cổ phần 1.4.3.1 Phát hành cổ phiếu - Cổ phiếu phát hành công ty cổ phần huy động vốn để thành lập công ty công ty cổ phàn huy động thêm vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cố phiếu ghi danh không ghi danh gồm loại sau: + Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) loại cổ phiếu công ty, cho phép cổ đông hưởng quyền lợi thông thường công ty; phát hành thu hồi cuối cùng; cổ đông có quyền biểu tham gia định vấn đề quan trọng đến hoạt động công ty, chia cổ tức theo kết kinh doanh + Cổ phiếu ưu đãi: loại cổ phiếu phát hành sau cổ phiếu thường, cho phép người phiêusốcủa cônglợi ty ưu baođãi gôm hưởng loại sau: nắm- Trái giữ quyền mức cổ tức định, chia cổ tức + Trái phiếu có bảo đảm trái phiếu đảm bảo tài sản chấp cụ GVHD: GVHD: PHẠM PHẠM MAI MAI PHƯƠNG PHƯƠNG 11 12 13 SVTH: SVTH: TRẦN TRẦN VẨN VẨN MINH MINH 60 61 Thị trường chúng khoán PGS.TS Lê Hoàng Nga, NXB Tài Chinh, quý 1/2009 trang 197 http://viettin.vn/home/index.php?option=com content&task=view&id=91&Itemid=59 10/07/2008 Luận văn tốt nghiệp niêm yết chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết SGDCK thị trường KOSDAQ60 3.4 Hướng hoàn thiện - ủy ban Chứng khoán càn phải điều chỉnh việc chào mua công khai cổ phiếu công ty đại chúng Theo việc hoạt động chào mua công khai hình thức giao dịch mà tổ chức cá nhân phải thực tiến hành mua dẫn đến việc sở hữu toàn phần cổ phần có quyền biểu công ty đại chúng Giao dịch phải tuân thủ năm (5) nguyên tắc sau61: + Thứ nhất, việc chào mua công khai cố phiếu công ty đại chúng phải đảm bảo điều kiện chào mua công khai áp dụng công tất cổ đông công ty mục tiêu (công ty đại chúng có cổ phiếu đối tượng chào mua) + Thứ hai, bên tham gia chào mua công khai phải có thời gian hợp lý để xem xét đề nghị mua, bán cổ phiếu + Thứ ba, bên tham gia chào mua công khai cung cấp đầy đủ thông tin để tiếp cận đề nghị mua, bán cổ phiếu + Thứ tư, việc chào mua phải tôn trọng quyền tự định đoạt cổ đông công ty mục tiêu + Thứ năm, phải tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán pháp luật khác - Đối với tổ chức, cá nhân nắm giữ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu công ty đại chúng, có ý định mua tiếp cổ phàn công ty này, phải chào mua công khai trường họp mua đạt tới mức sở hữu 51%, 65% 80% - Ngoài ra, việc chào mua công khai bao gồm trường họp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu để hủy bỏ nhằm mục đích giảm vốn điều lệ theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua; trường họp khác mà theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, đối tượng chào mua bắt buộc phải bán cổ phiếu họ sở hữu - Các trường họp chào mua công khai bao gồm mua cổ phiếu phát GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 53 SVTH: TRẦN VÂN MINH 62 http://www.vinacorp.vn/news/bung-no-co-phieu-otc-bai-l-coi-chung-bao-phat-bao-tan/ct-293267 [truy 21/04/2010] _ cập Luận văn tốt nghiệp - Yêu càu thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc) tổ chức chào mua công khai, công ty mục tiêu, nhân viên công ty chứng khoán người khác có khả biết thông tin đợt chào mua công khai không lợi dụng việc biết thông tin để mua bán chứng khoán cho cung cấp thông tin, xúi giục, lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán trước thời điểm chào mua công khai thức - Đối với công ty chưa niêm yết, mức giá chào mua không thấp hom giá giao dịch thỏa thuận điện tử bình quân công ty mục tiêu 10 ngày giao dịch liền trước ngày đưa chào mua thức (đối với tổ chức đăng ký giao dịch) giá bình quân công ty mục tiêu 10 ngày giao dịch liền trước ngày đưa chào mua thức công ty chứng khoán thường xuyên yết giá cổ phiếu công ty (đối với công ty chưa đăng ký giao dịch) Bên chào mua công khai tăng giá chào mua cổ phiếu với điều kiện bên chào mua phải công bố việc tăng giá bảy ngày trước kết thúc đợt chào mua Việc tăng giá thực quy định đăng ký chào mua công khai phải đảm bảo giá tăng thêm áp dụng tất cổ đông công ty mục tiêu, kể cổ đông chấp nhận bán tới bên chào mua - Đối với nhả đầu tư để chọn mua loại cổ phiếu OTC đó, trước hết nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ hoạt động đơn vị phát hành, tình hình tài chính, Ngoài ra, nhà đàu tư phải thận trọng tìm hiểu, ý thông tin phân tích giao dịch, trình chuyển đổi chủ sở hữu Trong thời điểm nay, thông tin tổ chức phát hành loại cổ phiếu OTC thị trường phần lớn tin đồn, chưa minh bạch rõ ràng, nhà đàu tư nên cân nhắc thật kỹ trước định đầu tư, tránh trường họp đổ tiền vào mua loại cổ phiếu mà biết thông qua lời rỉ tai62 - Điều chỉnh nhà nước thị trường OTC phương thức giao dịch thực trực tiếp chủ thể phát hành nhà đầu tư sở thương lương giá cả, diễn địa điểm thời gian thuận lợi nào, nên giá hình thành tự theo quan hệ cung - cầu thị trường Do đặc điểm phương thức giao dịch nên can thiệp nhà nước vào điều tiết giá khó khăn Chính vậy, thị trường phải từ giai đoạn đàu đời thị trường chứng khoán, nhân loại chịu tác động mạnh không quy luật tự phát kinh tế thị trường, mà chiu sức ép mạnh tâm lý “bày đàn” lên hành vi mua - bán nhà đầu tư lẫn chủ thể phát hành Do đó, thực tiễn xảy nhiều tượng lừa đảo thôn tính lẫn tàn bạo Thị trường chứng khoán OTC phát triển đến trình độ cao nhờ kỹ thuật số xuất chế tự quản can thiệp Nhà nước vào hình thành giá chứng khoán kiểu GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 54 SVTH: TRẦN VẨN MINH ngày 63 64 “Thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” Trần Quan Nguyễn Luận văn tốt nghiệp Đức Dũng- NXB Chính Trị Quốc Gia tháng năm 2008- trang 49 http:/Mettin.vn/home/index.php?option=com content&task=view&id=205&Itemid=59 Phú, Nguyễn NASDAQ Mỹ63 - Thị trường OTC nhà nước tổ chức tự quản đứng tổ chức vận hành nhờ trợ giúp hệ thống tổ chức môi giới trung gian, tạo lập thị trường liên kết với trưng tâm quản lý, có định chế thực giao dịch, toán bù trừ lưu ký chứng khoán song nguyên tắc giao dịch dựa thương lượng trực tiếp chủ thể phát hành nhà đầu tư Sự điều tiết Nhà nước tạo hành lang pháp lý chặt chẽ tạo thuận lợi kỹ thuật cung cấp thông tin phối hợp tác nhân trao đỗi toán, nên giá hình thảnh đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, tức dựa quan hệ cung - cầu chặt chẽ Do đó, có hiệu nhờ giảm chi phí giao dịch điều phối vốn linh hoạt, kịp thời không kinh tế quốc gia mà phạm vi khu vực toàn cầu nhờ hệ thống kỹ thuật số - Nhờ hệ thống giao dịch đại, lại vươn rộng phạm vi quốc tế nên hệ thống tập trung sức mạnh vốn phân phối nơi có nhu cầu thực sự, sử dụng vốn có hiệu nhờ tận dụng lợi so sánh vùng nước Tuy nhiên, lợi hình thành giá sở chế thị trường chế tự phát chứa đựng lòng nguy sụp đỗ dây truyền từ nước sang nước khác, tạo thành khủng hoảng tài toàn khu vực hay toàn cầu thông tin bị cân đối nghiêm trọng bị lợi dụng nhà đầu chứng khoán tiền tệ lớn Do đó, việc điều tiết thị trường đòi hỏi nỗ lực chế phối họp liên quốc gia - Đe phát triển thị trường OTC, cần có công ty chứng khoán với công ty chứng khoán vai trò nhà tạo lập thị trường Vì thế, hoạt động tự doanh công ty chứng khoán đỏng vai trò quan trọng Đe tạo tính khoản cho cổ phiếu, công ty chứng khoán mua vào bán cổ phiếu Trên thực tế, nhiều công ty chứng khoán tham gia vào thị trường OTC qua hình thức tự doanh, mua vào cổ phiếu giá thấp bán giá lên64 - Cần phải xử lý nghiêm hành vi đầu chứng khoán lòng tin, gây tính đoàn kết đại chúng thị trường phi tập trung - Tuy nhiên, có vấn đề quan trọng làm tảng cho việc phát triển thị trường OTC nói riêng, thị trường tài dài hạn cần phải có thông công khai minh bạch Tạo niềm tin cho nhả đầu tư Khi mà doanh nghiệp, công chúng, thói quen chấp nhận việc công khai, minh bạch tình hình hoạt động GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 55 SVTH: TRẦN VẨN MINH Thanh Tùng, S5 http://docj %El ax.cloudapp.net/sear ch/mdex.shtml?q=t%C3%ACm+hi%El%BB%83u+th%El%BB%8B+tr%C6%B0 %BB%9Dng+otc [ truy cập ngày 21/04/2010] Luận văn tốt nghiệp rào cản lớn để áp dụng hệ thống chuấn mực kế toán tốt, có thông tin đủ độ tin cậy cho tổ chức đánh giá mức độ tín nhiệm xếp loại cách xác doanh nghiệp Khi đó, khả phát triển bị sụp đổ thị trường điều khó tránh khỏi Mặt khác, vấn đề mà doanh nghiệp, công ty cổ phần cần phải ý nâng cao hiệu việc quản trị công ty Khi mà quy mô công ty ngày lớn, chủ sở hữu không đồng thời người điều hành trực tiếp doanh nghiệp việc xử lý xung đột người sở hữu người điều hành càn đặc biệt quan tâm65 GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 56 SVTH: TRẦN VẨN MINH Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN - Thông qua việc tìm hiểu công ty cổ phần trình phát hành chứng khoán thị trường phi tập trung (OTC) thấy hoạt động diễn mạnh mẽ phát ừiến khoa học kỹ thuật Đặc biệt phát triển công nghệ thông tin giúp trình hoạt động công ty cổ phần ngày tốt hom, khả huy động vốn để kinh doanh từ nguồn vốn nhàn rỗi, vốn đàu tư nước nước - Để cỏ môi trường vốn hoạt động kinh doanh tốt, thị trường phi tập trung nơi diễn nhanh số vụ lừa đảo tin tưởng lẫn mà chưa tìm hiểu kỹ, phương thức giao dịch an toàn thông qua nhà môi giới chứng khoán công ty chứng khoán, không hạn chế rủi ro mà tránh trường họp lừa đảo - Hiện luật chứng khoán vào thực tế bốn năm chưa điều chỉnh hết thị trường chứng khoán nói chung thị trường chứng khoán phi tập trung nói riêng Vì thế, để hoạt thị trường chứng khoán tốt cần phải có hiểu chứng khoán, nhà đầu tư, nhà kinh doanh, chủ thể phát hành cần phải thu thập thông tin vấn đề xây dựng triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, phải coi việc phát hành gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh không dùng làm hội cho minh để đầu chứng khoán giúp phát triển chứng khoán ngày động phù họp ừong hội - Như vậy, thông việc tìm hiểu hoạt động chào bán chứng khoán thị trường phi tập trung công ty cổ phần, ta thấy thị trường chứng khoán cần thiết giai đoạn nay, khả tài để phát triển doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 57 SVTH: TRẦN VẨN MINH Luận văn tốt nghiệp GVHD: PHẠM MAI PHƯƠNG 58 SVTH: TRẦN VẨN MINH MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐÀU .Error! Bookmark not deíĩned CHƯƠNG1 Error! Bookmark not defined KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÀ THỊ TRƯỜNG CHÚNG KHOÁN .Error! 1.1 Khái niệm đặc trưng công ty cổ phần Error! Bookmark not deíĩned Bookmark not deíĩned 1.1.1 Khái niệm công ty cổ phần Error! Bookmark not dehned 1.1.2 Đặc trưng công ty cổ phần Error! Bookmark not deỉĩned 1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phầnError! Bookmark not deíỉned 1.3 So sánh công ty cổ phần vói hình thức doanh nghiệp khác Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (CTTNHH 2) Error! Bookmark not deíĩned 1.4 Stf lược chứng khoán, thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán giao dịch chứng khoán .Error! Bookmark not deíĩned 1.4.1 Khái niệm chứng khoán .Error! Bookmark not defined 1.4.2 Khái niệm thị trường chứng khoán Error! Bookmark not deílned 1.4.3 Phát hành chứng khoán công ty cổ phần Error! Bookmark not deílned 1.4.3.1 Phát hành cổ phiếu .Error! Bookmark not dellned 1.4.3.2 Phát hành trái phiếu .Error! Bookmark not dehned 1.4.3.3 Phát hành chứng quỹ Error! Bookmark not dellned CHƯƠNG2 Error! Bookmark not deíĩned QUY CHẾ PHÁP LÝ VÈ CÔNG TY CỔ PHẦN YÀ VẮN ĐÈ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHAN Error! 2.1 Quy chế pháp lý công ty cổ phần .Error! Bookmark not deíĩned Bookmark not deíĩned 2.1.4.2 Hội đồng quản trị Error! Bookmark notdellned 2.1.4.3 Giám đốc Tổng giám đốc công ty Error! Bookmark not dellned 2.1.4.4 Ban kiểm soát .Error! Bookmark notdefined 2.2 Giao dịch thị trường chứng khoán phỉ tập trung (OTC)Errorỉ Bookmark not detinec 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm cách yết giá chứng khoán thị trường phi tập trung (OTC) Error! Bookmark not deỉĩned 2.2.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not detined 2.2.1.2 Đặc điểm Error! Bookmark not detined 2.2.1.3 Cách yết giá chứng khoán thị trường phi tập trưng (OTC)Error! Bookmark not de 2.2.2 Phát hành chứng khoán Error! Bookmark not defined 2.2.3 Giao dịch chứng khoán thị trường phi tập trưng (OTC)Error! Bookmark not deỉĩned 2.2.4 Hồ sơ chào bán chứng khoán công chúng 2.2.4.1 Hồ sơ chào bán cổ phiếu công chúng: Error! Bookmark notdeílned 2.2.4.2 Hồ sơ chào bán trái phiếu công chứng: Error! Bookmark notdefined 2.2.4.3 Hồ sơ chào bán chứng quỹ cổ phiếu công ty chứng khoánError! Bookmark noi 2.2.5 Bản cáo bạch Error! Bookmark not detĩned 2.2.6 Các phương pháp chào bán chứng khoán công chúngError! Bookmark not deũned 2.2.7 Sự giống khác thị trường OTC thị trường tập trung Error! Bookmark not dellned 2.2.7.1 So sánh điểm mạnh điểm yếu thị trường OTC thị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Don đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh Tôi là: (ghi rõ họ tên chữ in hoa) Nam/Nữ: Chức danh: Sinh ngày: / ./ .Dân tộc: .Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: Ngày cấp: ./ ./ Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Đại diện theo pháp luật công ty Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần vói nội dung sau: Tên công ty viết tiếng Việt: (ghi chữ in hoa): Tên công ty viết tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: Địa trụ sở chính: Điện thoại: .Fax: Tên Cổ Đị Quyết Phục lục a định Phụ lục rp A Số TT đôn g sáng (1) (2) A A A Thời Chữ Loại cổ phần Tổng số cổ phần điể ký Phổđông thông Danh sách cổ sáng lập công ty cổ phần Giao dịch sô cô phiêu OTC thành cổ Số Giá Số Giá m Gi Số - Ông sô cô phân: lượn lượn trị lượn trị g g g lập góp đông - Mệnh giá cổ phần: : vốn sáng Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: Tên, địa chi nhánh: Giá cao Mã cổ Giá thấp Giá trung Tên, địaphiếu vãn phòngnhất đại diện: bình r Nhóm khác Tôi cổ đông sáng lập cam kết: AGPP 900.000,00 930.000,00 Công ty cổ phần 930.000,00 bảo vệ thực -vậtKhông thuộc diện quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp An Giang - Trụ Nhóm sở thuộchàng quyền hữu/quyền sử dụng họp pháp công ty; Ngân sở bảo hiểm , ngày .tháng năm EAB 4.000.000,0 4.050.000,00 4.025.000,0 Ngân hàng TM - Chịu ừách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung hồ sơ 0 cổ phần Đông Áđăng ký kinh doanh Đại diện theo pháp luật công ty EXB 41.000,00 42.000,00 41.500,00 Ngân hàng TM ., ngày tháng năm cổ phàn XNK ( Ký ghi rõ họ tên ) Việt Nam Đại diện theo pháp luật công ty HBB 22.000,00 23.000,00 22.500,00 Ngân hàng TM (Ký ghi rõ họ tên) cổ phần Ghi chú: Habubank MB 26.000,00 27.000,00 26.500,00 Ngân hàng- Cột TM11 ghi tổng giá trị góp vốn cổ phần cổ đông sáng lập cổ phàn Quân Đội - Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần cổ đông sáng lập liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn2.400.000,00 cổ phần ; số lượng loại tài sản trị góp vốn cổ OCB 2.300.000,0 2.350.000,0 Ngân hàng phần ; giá trị lại loại tài sản trị góp vốn cổ phần; thời điểm trị góp vốn cổ phàncổ loại tài0 sản thuong mại phần Đông Phưomg - Sở hữu vốn: Nhà nước (NN), Dân doanh (DD), Tổ chức trị, xã hội (TCCT, kiều (VK), Nước (ngoài) PNB 20.000,00 21.000,00 Ngân hàngTCXH), TM Việt cổ phần Phưomg Nam 20.500,00 Ngân Hàng TM Cổ Phần Sài SCB 2.300.000,0 2.400.000,00 2.350.000,0 TCB 20.000.000, 21.000.000, Gòn Ngân hàng TM cổ phẩn 22.000,00 00 Kỹ 00 Thương Ngân cổ hàng phần TM doanh nghiệp quốc VPB 21.000,00 22.000,00 21.5000,00 VAS 17.000,00 19.000,00 18.000,00 PJICO 40.000,00 42.000,00 41.000,00 doanh Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Xăng Dầu Nhóm ngành caosu - gỗ Công ty cổ phần MERUFA 30.000,00 40.000,00 35.000,00 65.000,00 64.500,00 400.000,00 350.000,00 172.000,00 171.000,00 cao su y tế Công ty cổ phần CASUMI 64.000,00 cao su Miền NA Nam Công Ty Cổ Phàn Cao Su KIMDAN 300.000,00 Sài Gòn Công ty cổ phàn Hoàng Anh Gia Lai HAGL 170.000,00 Nhóm ngành cấp nước Công ty cổ phần cấp nước Nhà NBSAWA 22.500,00 24.500,00 23.00,00 TDSAWA 20.000,00 23.000,00 21.500,00 Bè Công ty cổ phần cấp Đức nước Thủ Công ty cổ phần CLSAWA 16.000,00 cấp nước Chợ Lớn Công Ty Cổ Phần Cấp Nước GDSAWA 15.000,00 18.000,00 17.000,00 16.000,00 15.500,00 Gia Định Nhóm ngành đia ốc vât liêu xây dưng Công Ty Cổ GDSAWA 15.000,00 Phần Đầu tư Kinh doanh nhà Công ty cổ phần 16.000,00 15.500,00 RES10 600.000,00 620.000,00 610.000,00 RES11 50.000,00 52.000,00 51.000,00 địa ốc 10 Công ty cổ phần địa ốc 11 Nhóm ngành điện tử - vật liệu viễn thông Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn CSG 30.000,00 31.000,00 30.500,00 Nhóm ngành dược phẩm Công ty cổ phần BTH OTC 40.000,00 44.000,00 42.000,00 dược 3/2 Công ty cổ phần VDP 55.000,00 60.000,00 57.500,00 MKP 140.000,00 150.000,00 145.00000 dược VIDIPHA Công ty cổ phàn MEKOPHAR Nhóm ngành thực phẩm giải khát Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền Tây WSB 50.000,00 Công Ty Cổ THBREW 360.000,00 Phần Bia Thanh Hóa Công Ty Phàn Dầu Bình CổNAKYDA Tân CO 200.000,00 55.000,00 52.500,00 380.000,00 370.000,00 240.000,00 22.000,00 Công ty cổ phầnVIN ABIC bánh keo o 200.000,00 240.000,00 22.000,00 Vinabico Công ty cổ phàn Cà phe Biên VINACEF 1.400.000,0 1.500.000,00 1.450.000,0 Hòa Nhóm ngành Thủy Sản Công ty cổ phần chế biến XNK thủy hải sản Cà CAMIME X 30.000,00 32.000,00 31.000,0 50.000,00 660.000,00 55.000,00 Mau Công ty cổ phần chế biến XNK thủy sản XNK STAPIME X Sóc Trăng Nhóm ngành vận tải dịch vụ vận tải Cong ty cổ phần hàng không dịch NASCO 27.000,00 30.000,00 28 .500,00 VOSA 32.000,00 36.000,00 34.000,00 vụ Nội Bài Công ty cổ phần địa lý hàng hải Cosa Luân vãn tốt nshiêv TÀI LIỆU THAM KHẢO * Các văn luật: Hiếp pháp 1992; Luật doanh nghiệp 1999; Luật doanh nghiệp 2005; Luật chứng khoán 2006; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2003; Luật cán công chức 2008; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 Chính phủ hướng thi hành số điều luật doanh nghiệp; Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 phủ đăng ký kinh doanh; Nghị định 14/2007 NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 quy định chi tiết thi hành số điều luật chứng khoán * Sách 10 “Giáo trình luật thưomg mại 2A” Trường Đại Học cần Thơ Th.s Dương Kim Thế Nguyên; 11 “Luật kinh doanh” Th.s Nguyễn Thị Khế - Bùi Thị Khuyên nhà xuất thống kê; 12 “Luật doanh nghiệp vốn quản lý công ty cổ phần” Luật sư nguyễn ngọc Bích nhà xuất trẻ; 13 “Phân tích tài công ty cổ phần”, PGS.TS Nguyễn Năng Phúc - Trường đại học kinh tế quốc dân; 14 “Luật kinh tế” dùng trường cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, NXB [...]... đông29 2.1.3 Thành viên của công ty cổ phần Cổ đông là người cổ phần của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tưomg ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty 2.1.3.1 Chủ sở hữu cổ phần phổ thông - Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ... YÈ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VẤN ĐÈ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN 2.1 Quy chế pháp lý về công ty cổ phần 2.1.1 Điều kiện thành lập công ty cổ phần 2.1.1.1 Điều kiện về chủ thể đăng ký kình doanh - Đe có một doanh nghiệp hoạt động thì càn phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, vì thế muốn có một công ty cổ phần ra đời thì đòi hỏi chủ thể muốn thành... thị trường thì gọi là đợt phát hành chứng khoán bổ sung Tuy nhiên, không phải mọi đối tượng đều được phát hành chứng khoán mà chỉ những chủ thể phát hành mới có được quyền này - Hình thức phát hành chứng khoán: Có 2 hình thức phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp Đó là phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng + Phát hành riêng lẻ (Private Placement): Là việc công ty phát hành chào bán chứng. .. trên thị trường OTC 2.2.2 Phát hành chứng khoán - Khái niệm về phát hành chứng khoán 44: Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới gọi là phát hành chứng khoán Neu đợt phát hành dẫn đến việc đưa một loại chứng khoán của một tổ chức lần đầu tiên ra công chúng thì gọi là phát hành lần đầu ra công chứng Neu việc phát hành đó là việc phát hành bổ sung bởi tổ chức đã có chứng khoán cùng loại lưu thông trên. .. luật phải có chứng chỉ hành nghề Mẩu đơn đăng ký kinh doanh và danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phàn được trình bày ở phàn phụ lục 1 và 2 sau 2.1.2 Các loại cổ phần Công ty cổ phàn là công ty đối vốn nên phàn vốn góp của mỗi thành viên vào công ty được thể hiện trên cổ phần, vì thế cổ phần được chia ra thành các loại sau: - Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông... cấp cho thị trường một cách giao dịch khác với phưomg thức của thị trường tập trung Chính vì vậy, thị trường OTC góp phần hoàn thiện thị trường chứng khoán3 7 - Thị trường phi tập trung (OTC) là loại thị trường không có địa điểm giao dịch tập trung, các giao dịch được tiến hành qua hệ thống giao dịch của công ty chứng khoán, điện thoại, internet38 2.2.1.2 Đặc điểm - Thị trường phi tập trung (The -... nghiệp - Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hom so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty Mức cổ tức cố định cụ thể và phưomg thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức - Cổ đông sở hữu cổ phần. .. điểm và cách yết giá chứng khoán trên thị trường phi tập trung (OTC) 2.2.1.1 Khái niệm - Thị trường OTC là một bộ phận cấu thành không thể thiếu của một hệ thống thị trường chứng khoán Vì sự có mặt của thị trường này đã góp phần mở rộng thị trường dành cho các loại chứng khoán chưa được niêm yết trên thị trường tập trung, tạo ra một kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp cho thị. .. lãnh phát hành chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tố chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phàn hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tố chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công. .. mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định - Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau - Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông29 ... PHÁP LÝ YÈ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ VẤN ĐÈ PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN 2.1 Quy chế pháp lý công ty cổ phần 2.1.1 Điều kiện thành lập công ty cổ phần 2.1.1.1... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Khái niệm đặc trưng công ty cổ phần 1.1.1 Khái niệm công ty cổ phần Để hiểu rõ công ty cổ phần, trước tiên ta tim hiểu khái niệm công ty cổ phần. .. thức chứng khoán lưu thông ừên thị trường biểu tư hàng hóa 1.4.3 Phát hành chứng khoán công ty cổ phần 1.4.3.1 Phát hành cổ phiếu - Cổ phiếu phát hành công ty cổ phần huy động vốn để thành lập công
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu vài nét về công ty cổ phần và vấn đề phát hành chứng khoán trên thị trường phỉ tập trung của công ty cổ phần , nghiên cứu vài nét về công ty cổ phần và vấn đề phát hành chứng khoán trên thị trường phỉ tập trung của công ty cổ phần , nghiên cứu vài nét về công ty cổ phần và vấn đề phát hành chứng khoán trên thị trường phỉ tập trung của công ty cổ phần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn