thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

83 262 2
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 12:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học Cán hướng dẫn: Họ tên SV: Nguyễn Hữu Đức Hoàng Hải Yến MSSV: 2111809 CẦN THƠ - 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học Cán hướng dẫn: Họ tên SV: Nguyễn Hữu Đức Hoàng Hải Yến MSSV: 2111809 CẦN THƠ - 2015 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức i Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đề tài: “Thiết kế video clip hướng dẫn số phần mềm ứng dụng giảng dạy hóa học” đề tài thiết thực giai đoạn cải cách PPDH Trong trình thực đề tài, tác giả hoàn thành nhiệm vụ đề tài hướng dẫn sử dụng phần mềm (vẽ công thức hóa học, thiết kế giảng theo sơ đồ tư duy, trộn đề thi trắc nghiệm) thực video clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề tài cung cấp tài liệu có tính trực quan giúp giáo viên hóa học sử dụng phần mềm dễ dàng hiệu Hạn chế đề tài chưa kiểm định chất lượng thông qua thực nghiệm sư phạm nhận xét đánh giá người sử dụng GVPB Nguyễn Văn Bảo GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức ii Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Thầy Bùi Phương Thanh Huấn) GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức iii Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học LỜI CẢM ƠN - - Trong trình thực đề tài, em nhận giúp đỡ tận tình gia đình, quý thầy cô bạn bè Em xin gởi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến: - Cô Hoàng Hải Yến, môn Hóa, khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ, giảng viên hướng dẫn luận văn Cô tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài luận văn - Quý Thầy Cô môn Hóa, khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ, tạo điều kiện, giúp đỡ, thẳng thắn góp ý cho em trình thực luận văn - Và em chân thành gởi lời cám ơn đến tập thể lớp Sư phạm Hóa học K37, gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên em suốt trình thực đề tài Chân thành cảm ơn Nguyễn Hữu Đức GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức iv Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học MỤC LỤC - - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii TÓM TẮT LUẬN VĂN .ix MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích đề tài Nhiệm vụ đề tài Các phương pháp phương tiện thực đề tài 4.1 Phương pháp thực đề tài 4.2 Phương tiện thực đề tài Các bước thực đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHEMWIN .4 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm ChemWin .4 1.3 Giao diện chương trình ChemWin .14 1.3.1 Thanh Menu .14 1.3.1.1 Menu File 14 GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức v Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học 1.3.1.2 Menu Edit 14 1.3.1.3 Menu View 15 1.3.1.4 Menu Arrange 17 1.3.1.5 Menu Analytical 19 1.3.1.6 Menu Other 21 1.3.2 Các công cụ 22 1.3.2.1 Thanh công cụ chuẩn 22 1.3.2.2 Thanh định dạng văn .26 1.3.3 Thư viện (Libraries) trang mẫu (Template) 26 1.3.3.1 Thư viện 26 1.3.3.2 Trang mẫu .26 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MINDJET MINDMANAGER .28 2.1 Giới thiệu chung .28 2.2 Hướng dẫn cài đặt phần mềm Mindjet Mindmanager 28 2.3 Giao diện chương trình Mindjet Mindmanager 34 2.3.1 Home 34 2.3.2 Insert (chèn) 36 2.3.3 Format (định dạng) 37 2.3.4 Review (sửa lỗi, thay văn bản) 38 2.3.5 View (các chế độ hiển thị) 38 2.3.6 Tools (các công cụ) 39 2.3.7 Export (xuất) 39 2.3.8 Catalyst .40 GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức vi Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học 2.3.9 Nút lệnh Mindjet Mindmanager Button 40 2.4 Hướng dẫn cách tạo sơ đồ tư phần mềm Mindjet Mindmanager 42 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRỘN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MCMIX .45 3.1 Giới thiệu chung .45 3.2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm McMix 46 3.2.1 Cài đặt 46 3.2.2 Cách trộn đề thi trắc nghiệm .47 3.3 Hướng dẫn trộn đề thi trắc nghiệm .63 3.3.1 Chuẩn bị sẵn đề thi gốc .63 3.3.2 Tiến hành trộn đề .63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức vii Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - PPDH Phương pháp dạy học - GV Giáo viên - HS Học sinh - SV Sinh viên - GD Giáo dục - SGK Sách giáo khoa - THPT Trung học phổ thông - CTCT Công thức cấu tạo - CTPT Công thức phân tử GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức viii Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Nhập số lượng đề hoán vị cần tạo nhấp “Lưu” McTEST-Lite tự động tạo mã đề tự động trộn đề cho mã đề * Sửa mã đề hoán vị: Chọn mã đề cần sửa nhấp vào nút “Sửa” * Hoán vị lại (hoán vị tự động): Nếu muốn hoán vị câu hỏi & chọn lựa cách tự động, chọn mã đề nhấp vào nút “Hoán vị” Lưu ý: Nếu người dùng không muốn hoán vị chọn lựa toàn câu hỏi thi đề thi, chọn nhiệm ý [x] Giữ nguyên vị trí câu chọn lựa Nhiệm ý cho phép thay đổi ON/OFF chưa có đề hoán vị tạo * Thay đổi thứ tự câu hỏi cách thủ công: chọn mã đề , Drag & Drop câu hỏi cửa sổ bên phải * Thay đổi thứ tự chọn lựa cách thủ công: chọn mã đề , nhấp chuột phải vào câu hỏi tương ứng chọn “Hoán vị lựa chọn” * In đề hoán vị: Chọn mã đề cần in nhấp nút “In” - Có thể chọn nhiều mã đề thi để in lần - Tên file đề thi hoán vị (McTEST-Lite lưu tự động) \Data\\__.DOC Trong đó: tên đường dẫn cài đặt McTEST-Lite GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 58 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học mã kỳ thi mã môn thi mã đề thi hoán vị Lưu ý 1: - Đây file Word, người sử dụng tùy ý sửa đổi theo ý muốn - Người sử dụng lưu lại đề thi với tên khác Tuy nhiên dùng chức “Xem file đề thi …”, McTEST-Lite mở file thức Lưu ý 2: - Việc in đề thi file Word gây lỗi mong muốn không lường trước Vì môi trường Word có phức tạp riêng, McTEST-Lite tự giải lỗi Các lỗi thường dẫn đến việc ngừng in đột ngột báo lỗi hệ thống - Trong trường hợp người sử dụng vào lại chương trình McTESTLite & cho in trở lại Nếu lỗi xảy liên tục, cần cài đặt lại Word (cài đặt full) để khắc phục e In đáp án: Tại cửa sổ “Đề thi hoán vị”, nhấp nút “In đáp án” Đáp án in giấy cho mã đề thi trang in riêng Có thể dùng nút Export document (Ctrl+E) phía hình để xuất đáp án dạng pdf Excel GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 59 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học * Xuất đáp án file Excel: Tại cửa sổ “Đề thi hoán vị”, nhấp nút “Xuất đáp án” Khi đáp án xuất thành công, ta nhận thông báo: Các file mã đề, đáp án đề chuẩn, công thức hoán vị, đáp án mã đề (format Excel) Export thư mục \Data\ để hỗ trợ cho việc chấm thi * Khóa đề thi: nhấp “Khóa” để khóa biến động đề thi, đề phòng tai nạn vô tình làm ảnh hưởng đến nội dung đề thi cho in tổ chức thi * Mở khóa đề thi: Khi cần sửa đổi nhấp “Mở Khóa” * Lưu ý quan trọng: Sau tạo đề hoán vị, McTEST-Lite khóa việc thêm & bớt, thay đổi số nhóm khóa việc hoán vị đề thi gốc Mục đích bảo đảm tính đắn cho đề thi hoán vị Tuy nhiên McTEST-Lite cho phép người sử dụng thay đổi nội dung đáp án câu hỏi Trong thay đổi nội dung đáp án câu hỏi người sử dụng phải lưu ý tự kiểm tra tính đắn đề hoán vị Ví dụ đừng thay đổi chọn lựa hoán vị thành chọn lựa hoán vị (sẽ mâu thuẫn với hoán vị có v.v…) + Bước 2.4 Xuất đáp án in phiếu làm bài: a Xuất đáp án cho chương trình chấm thi dùng máy quét Tại cửa sổ “Đề thi hoán vị”, nhấp nút “Xuất đáp án” Khi đáp án xuất thành công, ta nhận thông báo: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 60 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Các file mã đề, đáp án đề chuẩn, công thức hoán vị, đáp án mã đề (format Excel) export thư mục \Data\ để hỗ trợ cho việc chấm thi Trong đó: tên đường dẫn cài đặt McMIX mã kỳ thi mã môn thi Các file xuất dùng để import vào chương trình chấm thi trắc nghiệm như: McTESTLite, McSCORE,… b Xuất đáp án cho việc chấm thủ công Tại giao diện “Đề thi chuẩn”, nhấp vào nút Chọn mẫu phiếu (trong thư mục \Templates có sẵn file phieudapan.doc) File phiếu chứa phần định nghĩa tiêu đề, thông tin khác, phiếu Sau chọn file mẫu xong, nhấp “Open” Chọn hình thức đánh dấu đáp án phiếu chấm: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 61 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học (nếu in lên film chấm hình nên chọn để trắng ô đáp án) Sau chọn xong, nội dung phiếu chấm ra, nhấp nút in để in đáp án đồng thời xuất file dạng Word có tên \Data\\__phieudapan.doc Trong đó: tên đường dẫn cài đặt McMIX mã kỳ thi mã môn thi File chứa nội dung phiếu chấm, chép sang máy khác để chấm thi c In phiếu làm Tại giao diện “Đề thi chuẩn”, nhấp vào nút Chương trình yêu cầu chọn mẫu phiếu (trong thư mục \Templates có sẵn file phieutraloi.doc) File phiếu chứa phần định nghĩa tiêu đề, thông tin khác phiếu Sau chọn file mẫu xong, nhấp “Open”, chương trình hiển thị nội dung phiếu làm ra, đồng thời xuất File dạng word có tên là: + __phieutraloi.doc: file in đồng loạt để phát cho thí sinh làm thi Vị trí lưu file: \Data\ Trong đó: tên đường dẫn cài đặt McMIX GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 62 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học mã kỳ thi mã môn thi Tại đây, muốn in máy in nhấp vào nút 3.3 Hướng dẫn trộn đề thi trắc nghiệm 3.3.1 Chuẩn bị sẵn đề thi gốc Giả sử tất câu có đáp án A 3.3.2 Tiến hành trộn đề - Bước 1: Mở thư mục McMix, khởi động phần mềm - Bước 2: Chuẩn bị * Tạo kỳ thi mới: + Tại giao diện McMix, chọn nút “Thêm” bên ngăn trái Sẽ xuất cửa sổ: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 63 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học * Tạo môn thi mới: + Tại giao diện McMix, chọn nút “Thêm” bên ngăn phải Sẽ xuất cửa sổ: + Đặt mã, tên kỳ thi, ghi (không bắt buộc), nhấp “Lưu” GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 64 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học - Bước 3: Tạo in đề thi trắc nghiệm Tại giao diện McMix nhấp nút Import đề gốc vào Nhấp “Thêm” để xuất cửa sổ , xuất cửa sổ để nhấn nút Import để mở file đề gốc chuẩn bị Kiểm tra lại nội dung nhấn nút “Lưu” a Định dạng trang đề thi: Tại cửa sổ “Đề thi chuẩn”, nhấp nút “Định dạng” bên dưới, cửa sổ định dạng ra: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 65 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học b In đề gốc: Tại cửa sổ “Đề thi chuẩn”, nhấp nút “In đề gốc” Đề thi gốc in thứ tự nhập vào McTEST-Lite, có in đáp án để kiểm tra c Trộn & in đề hoán vị Tại cửa sổ đề thi chuẩn, nhấp nút “Đề hoán vị” (góc bên phải) để mở cửa sổ đề hoán vị * Thêm đề hoán vị: nhấp vào nút thêm cửa sổ “đề hoán vị” Chọn đề hoán vị GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 66 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Tiếp tục nhấn “Lưu” Ta đề hoán vị * In đề hoán vị: Chọn mã đề cần in nhấp nút “In đề hoán vị” Ta mã đề sau: Mã đề 132: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 67 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Mã đề 209: Mã đề 357: Mã đề 485: GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 68 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Sau việc chỉnh sửa lại tiêu đề trang đề thi * In đáp án: Tại cửa sổ “Đề thi hoán vị”, nhấp nút “In đáp án” Đáp án in giấy cho mã đề thi trang in riêng GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 69 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc hướng dẫn sử dụng phần mềm Mindjet Mindmanager (thiết kế giảng sơ đồ tư duy), Chemwin (vẽ công thức cấu tạo hóa học), McMix (trộn đề thi trắc nghiệm) dạng sách giúp người sử dụng nắm toàn chức chương trình Tuy nhiên, lại gây trở ngại, khó hiểu cho người dùng cách diễn đạt dài dòng, tính trực quan không cao Vì đề tài: “Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học” nhằm tạo tài liệu có tính trực quan cao, giúp thầy cô bạn sinh viên ngành Sư phạm Hóa học dễ dàng tự học cách sử dụng số phần mềm Mindjet Mindmanager (thiết kế giảng sơ đồ tư duy), Chemwin (vẽ công thức cấu tạo hóa học), Mc Mix (trộn đề thi trắc nghiệm) Các thao tác hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm minh họa thông qua video kèm theo hướng dẫn lời nói giúp người dùng tiếp thu dễ dàng mà không gặp trở ngại Quá trình thực đề tài: “Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học” thu kết mong muốn, luận văn thực mục đích nhiệm vụ đề hướng dẫn cài đặt sử dụng thông qua việc quay lại video clip ba phần mềm Chemwin, McMix, Mindjet Mindmanager Đóng góp luận văn tìm biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học GV, khả tư học sinh, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy Hóa học Đáp ứng tình hình đổi phương pháp dạy học nước ta, phù hợp với trình độ nhận thức HS Kiến nghị Sau trình thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đặc biệt thực tập sư phạm trường THPT, em có số kiến nghị sau: - HS cần rèn luyện ý thức học tập khả tự học tốt - Trang bị đầy đủ cho GV trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có lực Sư phạm khả nắm bắt tâm lý HS - Nhà trường phổ thông cần đầu tư, trang bị đầy đủ sở vật chất phương tiện dạy học đại phục vụ cho việc dạy học theo phương pháp GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 70 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học - Khuyến khích SV tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt đề tài ứng dụng phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin trình dạy học Hóa học thiết kế dạy hóa học Trên tất công việc mà đề tài luận văn thực Do số hạn chế thời gian phương tiện thực nên đề tài giới hạn đến GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 71 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Phan Hồng Diễm (2011), Thiết kế dạy học hóa học 12, ban theo sơ đồ tư Tony Buzan, Luận văn tốt nghiệp khoa sư phạm ngành sư phạm Hóa học, Đại học Cần thơ (2) Trần Mỹ Giàu (2012), Thiết kế dạy học hóa học lớp 10, ban theo sơ đồ tư Tony Buzan, Luận văn tốt nghiệp khoa sư phạm ngành sư phạm Hóa học, Đại học Cần thơ (3) Nguyễn Văn Kiệt (2012), Thiết kế dạy học hóa học lớp 11, ban theo sơ đồ tư Tony Buzan phần mềm NovaMind 5, Luận văn tốt nghiệp khoa sư phạm ngành sư phạm Hóa học, Đại học Cần thơ (4) Huỳnh Kim Liên, Hoàng Hải Yến (2012), Tin học ứng dụng hóa học, (1) Chương trình ChemOffice (5) Huỳnh Kim Liên, Hoàng Hải Yến (2012), Tin học ứng dụng hóa học, Chương trình ChemWin (6) Đặng Thị Trang Thư (2011), Thiết kế dạy học hóa học 11, ban theo sơ đồ tư Tony Buzan, Luận văn tốt nghiệp khoa sư phạm ngành sư phạm Hóa học, Đại học Cần Thơ (7) Võ Thị Thu Thủy (2008), Thiết kế giáo án theo phương pháp dạy học tích cực thông qua kết hợp Grap- Bloom, Luận văn tốt nghiệp khoa sư phạm ngành sư phạm Hóa học, Đại học Cần Thơ (8) http://www.chemwindow.com/ (9) www.google.com.vn (10) http://www.mindjet.com/mindmanager/ (11) http://www.sodotuduy.com/ GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 72 [...]... Hữu Đức 11 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học - Bước 6: Chọn Next - Chương trình chạy GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 12 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học - Chọn Finish Khởi động Chemwindow 6.0 - Chon: Start All programs Chemwindow Cửa sổ ứng dụng: đây là cửa sổ ứng dụng của chương trình.. .Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học TÓM TẮT LUẬN VĂN - - Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng dạy học tích cực đang là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Và việc sử dụng tin học trong việc nâng cao chất lượng dạy học càng trở nên phổ biến trong giáo dục, đặc biệt là các phần mềm hỗ trợ Đề tài: : Thiết kế video clip hướng dẫn. .. sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan đến đề tài Thời gian từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2014 GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 2 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học - Giai đoạn 3: Thực hiện các video clip hướng dẫn sử dụng các phần mềm: Mindjet Mindmanager, Chemwin, Mc Mix, phần mềm quay phim màn hình đồng thời cũng thực hiện một số video. .. thiết bị mới GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 4 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học - Hoặc có thể bấm vào Device and Printers  chọn vào Add a printer Bước 2: Sau đó xuất hiện cửa sổ Add Printer Wizard thì bạn bấm vào Next để tiếp tục GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 5 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong. .. sử dụng các phần mềm đó Nhằm tạo ra một tài liệu có tính trực quan cao, giúp các thầy cô và các bạn sinh viên ngành Sư phạm Hóa học có thể dễ dàng tự học cách sử dụng một số phần mềm như Mindjet Mindmanager (thiết kế bài giảng bằng sơ đồ tư duy), Chemwin (vẽ công thức cấu tạo hóa học) , Mc Mix (trộn đề thi trắc nghiệm) tôi thực hiện đề tài: Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng. .. sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học sẽ giúp cho giáo viên sử dụng dễ dàng các phần mềm Mindjet Mindmanager (thiết kế bài giảng bằng sơ đồ tư duy), Chemwin (vẽ công thức cấu tạo hóa học) , Mc Mix (trộn đề thi trắc nghiệm) mà không gặp bất kỳ khó khăn nào Từ đó giáo viên cũng như các bạn sinh viên có thể ứng dụng các phần mềm trong việc giảng dạy giúp nâng cao chất lượng dạy và học. .. trước hội đồng phản biện GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 3 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học NỘI DUNG - - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHEMWIN 1.1 Giới thiệu chung Đây là phần mềm thông dụng để vẽ công thức hóa học, phản ứng hóa học và các dụng cụ thí nghiệm trong hóa học Sau khi vẽ chỉ việc copy qua Word là xong Chemwindow 6.0 có bộ... phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học Các thao tác hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm này đều được minh họa thông qua video kèm theo hướng dẫn bằng lời nói giúp người dùng tiếp thu dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào 2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI - Hướng dẫn sử dụng các phần mềm: Mindjet Mindmanager, Chemwin, Mc Mix, - Góp phần sử dụng phổ biến các phần mềm trên trong giảng dạy và học tập, hỗ trợ... Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức ix Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học MỞ ĐẦU - - 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, tin học được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất từ nông nghiệp cho đến công nghiệp, dịch vụ, khoa học, giáo dục Trong giáo dục, tin học là công cụ quan trọng để quản... 2: Trong cửa sổ chọn Next - Bước 3: Trong cửa sổ User information, nhập số serial có sẵn trong phần mềm rồi chọn Next GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 10 Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Hóa học - Bước 4: Trong cửa sổ Software License Agreement, chọn Yes - Bước 5: Chọn mục “Typical”, tiếp tục chọn Next GVHD: Hoàng Hải Yến SVTH: Nguyễn Hữu Đức 11 Thiết ... Đức i Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đề tài: Thiết kế video clip hướng dẫn số phần mềm ứng dụng giảng dạy hóa học ...TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ VIDEO CLIP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học Cán hướng dẫn: Họ... cấu tạo hóa học) , Mc Mix (trộn đề thi trắc nghiệm) thực đề tài: Thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng số phần mềm ứng dụng giảng dạy Hóa học Các thao tác hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm minh
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học , thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học , thiết kế video clip hướng dẫn sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong giảng dạy hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay