thiết kế mô phỏng hệ thống sản xuất linh hoạt fms (flexible manufacturing system)

58 303 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 01:23

... tài: Thiết kế mô hệ thống sản xuất linh hoạt FMS (Flexible Manufacturing System) nhằm ngƣời có nhìn khách quan với hệ thống sản xuất linh hoạt SVTH:Huỳnh Thanh Vũ iv Thiết kế mô hệ thống sản xuất. .. công nghệ thông tin sản xuất mà sản xuất linh hoạt phát triển trở lại với tốc SVTH:Huỳnh Thanh Vũ Thiết kế mô hệ thống sản xuất linh hoạt FMS độ đáng kinh ngạc Hệ thống sản xuất linh hoạt lần... suất hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Thiết kế mô hệ thống sản xuất linh hoạt FMS hiệu từ việc chọn dạng bố trí phù hợp dựa dựa tổng chi phí thời gian sản xuất suất từ việc mô hệ thống FMS phần
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế mô phỏng hệ thống sản xuất linh hoạt fms (flexible manufacturing system) , thiết kế mô phỏng hệ thống sản xuất linh hoạt fms (flexible manufacturing system) , thiết kế mô phỏng hệ thống sản xuất linh hoạt fms (flexible manufacturing system)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn