Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn

35 495 0

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 08:35

Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn . d ng th CTR c ng có th r i v i trong q trình v n chuy n. M i khi ph t sinh các lo i ch t th i r n n y có th ph t th i trực tiếp ho c gi n tiếp (do. x y d ng n n h th ng h t ng k thu t như m ng l i cấp i n, cấp th t n ớc, giao th ng, .. t i khu v c n y h u như đã được h n thi n. V v y khi thi t k
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy mơ dân số dự kiến Các hạng mục cơng trình, cột B VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN, TÊN DỰ ÁN CHỦ DỰ ÁN CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒN CẦU ĐỐI TƯỢNG, QUY MƠ BỊ TÁC ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay