Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn

35 548 0

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2013, 08:35

Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn MỤC LỤC 1.2. CHỦ DỰ ÁN .4 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA CỦA DỰ ÁN 4 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN .4 CHƯƠNG 3 .25 GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANCT - An ninh chính trị BOD 5 - Nhu cầu oxy sinh hố đo ở 20 0 C trong 5 ngày BQLDA - Ban quản dự án BTCT - Bê tơng cốt thép COD - Nhu cầu oxy hóa học CSGT - Cảnh sát giao thơng CTCC - Cơng trình cơng cộng CTNH - Chất thải nguy hại CTR - Chất thải rắn CTRSH - Chất thải rắn sinh hoạt DO - Ơxy hòa tan DQTV - Dân qn tự vệ ĐTM - Đánh giá tác động mơi trường KDC - Khu dân cư KTXH - Kinh tế xã hội NTSH - Nước thải sinh hoạt NVL - Ngun vật liệu NVQS - Nghĩa vụ qn sự PCCC - Phòng cháy chữa cháy TCVN - Tiêu chuẩn Việt Nam TDTT - Thể dục thể thao THC - Tổng hydrocacbon THCS - Trung học cơ sở TN&MT - Tài ngun Mơi trường TSS - Tổng chất rắn lơ lửng UBND - Ủy ban Nhân dân. UBMTTQ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc WHO - Tổ chức Y tế thế giới XLNT - Xử nước thải GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Các thơng số cơ bản về hệ thống đường giao thơng khu vực dự án Bảng 1.2. Tính tốn phụ tải điện cho Khu dân cư Bình Thắng Bảng 1.3. Tính tốn nhu cầu dùng nước cho KDC Bình Thắng Bảng 1.4. Tổng hợp chi phí đầu tư dự án Bảng 1.5. Tiến độ xây dựng dự án KDC Bình Thắng Bảng 2.1. Chất lượng khơng khí tại 1 số vị trí thuộc khu vực dự án. Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực dự án Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án Bảng 2.4. Các hoạt động, nguồn gây tác động trong q trình thi cơng dự án Bảng 2.5. Các nguồn gây tác động khơng liên quan đến chất thải trong q trình xây dựng khu dân cư Bình Thắng Bảng 2.6. Các hoạt động nguồn gây tác động mơi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án Bảng 2.7. Các nguồn gây tác động khơng liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động của khu dân cư Phú Mỹ. Bảng 2.8. Đối tượng, quy mơ bị tác động trong giai đoạn xây dựng KDC Bình Thắng Bảng 2.9. Đối tượng, quy mơ bị tác động trong q trình hoạt động của KDC Bình Thắng Bảng 2.10: Ước tính tải lượng các chất ơ nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển NVL xây dựng. Bảng 2.11. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển thiết bị thi Bảng 2.12. Khối lượng chất ơ nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào mơi trường. Bảng 2.13. Tải lượng các chất ơ nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại cơng trường. Bảng 2.14. Nồng độ các chất ơ nhiễm trong nước thải sinh hoạt Bảng 2.15. Đánh giá tổng hợp tác động mơi trường trong q trình xây dựng dự án Bảng 2.16. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thơng trong 1 ngày Bảng 2.17. Hệ số ơ nhiễm do khí thải giao thơng của Tổ chức Y tế Thế giới Bảng 2.18. Dự báo tải lượng ơ nhiễm khơng khí do các phương tiện giao thơng Bảng 2.19. Mức ồn của các loại xe cơ giới Bảng 2.20. Tác động của tiếng ồn các chất gây ơ nhiễm khơng Bảng 2.21. Tổng lượng các chất nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong q trình hoạt động của của KDC Phú Mỹ. Bảng 2.22. Nồng độ các chất ơ nhiễm trong nước thải sinh hoạt Bảng 2.23. Tác động của các chất ơ nhiễm trong nước thải Bảng 2.24. Tổng hợp các tác động chính trong q trình đầu tư hoạt động dự án Bảng 3.1. Ước tính hiệu suất xử của hệ thống XLNT tập trung KDC Phú Mỹ Bảng 3.2. Hạng mục, khối lượng kinh phí xây dựng hệ thống thốt nước mưa KDC Phú Mỹ Bảng 3.3. Khối lượng kinh phí xây dựng mạng lưới thốt nước thải KDC Phú Mỹ GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 3 CHƯƠNG 1 MƠ TẢ TĨM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BÌNH THẮNG TẠI XÃ BÌNH AN, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 1.2. CHỦ DỰ ÁN CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒN CẦU − Địa chỉ : Số 141 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh − Điện thoại : 08.9303787 Fax: : 08.9260311 − Đại diện là : Ơng Phan Đình Tân − Chức vụ : Tổng giám đốc Cơng ty 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA CỦA DỰ ÁN Khu đất có tổng diện tích 26.855,8 m 2 nằm trên địa bàn xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cách trung tâm huyện Dĩ An 8 km cách thị xã Thủ Dầu Một 25km về phía Tây Bắc, cách TP.HCM 20km về phía Tây Nam. Vị trí tương đối của khu đất dự án như sau : - Phía Bắc : giáp KCN Dệt May Bình An. - Phía Nam : giáp Cơng Ty Trung Việt một phần đất dân cư. - Phía Đơng : giáp Cơng Ty Tân Việt Phát một phần đất dân cư. - Phía Tây : giáp KCN Dệt May Bình An. 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 1.4.1. HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN Khu đất dự án có nguồn gốc là đất nơng nghiệp của người dân địa phương, khu vực này trước đây chưa có các cơng trình kiến trúc cơng cộng, chưa có hệ thống cung cấp điện cấp thốt nước. Do dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng nằm trong quy hoạch của Khu Đơng Bắc Bình An, khu quy hoạch này đã đã được triển khai xây dựng nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật như mạng lưới cấp điện, cấp thốt nước, giao thơng, tại khu vực này hầu như đã được hồn thiện. Vì vậy khi thiết kế quy hoạch mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu Dân Cư Bình Thắng sẽ được đấu nối với hệ thống kỹ thuật của Khu Đơng Bắc Bình An theo đúng thiết kế được duyệt của Khu Đơng Bắc Bình An. 1.4.2. GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 1.4.2.1. Quy mơ dân số dự kiến Khu dân cư Bình Thắng được xây dựng sẽ có 253 căn hộ dân cư 03 căn hộ thương mại. Nếu tính trung bình có 04 người/căn hộ, cộng với 20 người làm việc tại khu thương mại dịch vụ (khu trưng bày mặt hàng đá Grainit của Cơng ty) thì tổng quy mơ dân số tồn KDC là 1.044 người. Dự tính cho q trình phát triển lâu dài trong tương lai thì quy mơ dân số tối đa của KDC Bình Thắng khoảng 1.200 người. 1.4.2.2. Các hạng mục cơng trình (1). Nhà ở Nhà ở trong KDC Bình Thắng bao gồm Chung cư cao tầng, nhà phố nhà liên kế song lập. a). Khu chung cư A1 : Khu chung cư A1 được xây dựng trong khn viên khu đất 8.906,3 m 2 bao gồm 03 đơn ngun có diện tích kiến trúc giống nhau, tất cả đều gồm 09 tầng (kể cả tầng lửng) với GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 4 tổng số 228 căn hộ (trong đó có 03 căn hộ thương mại - dịch vụ phục vụ nhu cầu mua bán trao đổi hàng ngày của KDC). - Gian phòng thương mại – dịch vụ (tầng trệt tầng lửng): DTTB: 200 m2. - Căn hộ loại A 03 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB:115 m2. - Căn hộ loại B 02 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB: 100 m2. - Căn hộ loại C 01 phòng ngủ (tầng 02 – tầng 8): DTTB: 75 m2. b). Nhà phố liên kế A2 : Nhà phố liên kế A2 được xây dựng trên diện tích khn viên 1.554,8 m 2 gồm 03 tầng với tổng số 18 căn, với các chỉ tiêu sau đây : - Diện tích khn viên khu đất 1 nền : 89,4 – 102,8 m 2 . - Diện tích xây dựng 1 nền : 65 m 2 . - Tổng diện tích sàn : 3.510 m 2 . c). Nhà liên kế song lập A3 : Nhà phố liên kế song lập A3 được xây dựng trên diện tích khn viên 2.212,5 m 2 gồm 03 tầng (01 trệt, 01 lửng, 01 lầu) với tổng số 10 căn, với các chỉ tiêu sau đây : - Diện tích khn viên khu đất 1 nền : 185 -270 m 2 . - Diện tích xây dựng 1 nền : 118,7 m 2 . - Tổng diện tích sàn : 3.579 m 2 . (2). Khu thương mại – dịch vụ Khu thương mại - dịch vụ được bố trí xây dựng trong khn viên khu đất rộng 1.453 m 2 , trong đó diện tích xây dựng chỉ 782 m 2 . Khu thương mại – dịch vụ có 02 tầng lầu với chức năng làm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đá Granite của Cơng ty. Tổng diện tích sàn xây dựng của trung tâm thương mại – dịch vụ là 1.576 m 2 . (3). Đất hoa viên - cây xanh: Tổng diện tích trồng cây xanh là 5.354 m 2 , chiếm 19,93% tổng quỹ đất. Trong đó: - Diện tích cây xanh tập trung : 548,5 m 2 . - Diện tích cây xanh hoa viên (cây xanh trong khn viên cao tầng): 1.555 m 2 - Diện tích cây xanh dọc hành lang QL1A: 3.250,5 m 2 - Cây xanh ven đường khác : khoảng 50 cây. Cây xanh đường phố được trồng trên vỉa với khoảng cách 10m/cây. Trồng các loại cây bóng mát. u cầu cây trồng khơng được che khuất tầm nhìn tại các góc rẽ, giao lộ. (4). Quy hoạch đường giao thơng Do KDC Bình Thắng nằm trong tổng thể Khu quy hoạch Đơng Bắc Bình An nên được thừa hưởng hạ tầng giao thơng nói riêng các hạ tầng cơ sở nói chung của Khu Đơng Bắc Bình An. Tuy nhiên ngồi việc sử dụng hệ thống giao thơng của khu vực, chủ dự án cũng đã lập quy hoạch hệ thống giao thơng nội bộ cho khu dân cư Bình Thắng. Một số thơng số về hệ thống đường giao thơng khu vực dự án được đưa ra trong bảng 1.1 dưới đây. Bảng 1.1. Các thơng số cơ bản về hệ thống đường giao thơng khu vực dự án Stt Loại đường Chiều rộng Lòng đường Lề đường Lề trái Lề phải 1 Đường chính 33,0m 9+3+9m 6m 6m 2 Đường tạm 12,0m 8,0m 1m 3m 3 Đường nội bộ 4,5m 3,5m 1m Nguồn : Thuyết minh quy hoạch chi tiết KDC Bình Thắng, 5/2007 a). Tuyến đường chính khu vực của Khu Đơng Bắc Bình An GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 5 Do khu quy hoạch dân cư Bình Thắng có quy mơ nhỏ, lại bám theo trục đường chính của Khu Đơng Bắc Bình An vì vậy khu quy hoạch được thiết kế lấy trục giao thơng của Khu Đơng Bắc Bình An làm trục giao thơng chính. Tuyến đường chính khu vực của Khu Đơng Bắc Bình An có đặc điểm kỹ thuật như sau : - Bề rộng đường chính 33m trong đó lòng đường rộng 21m (dải phân cách trồng hoa rộng 3m), mỗi vỉa rộng 6m. Tổng chiều dài của tuyến đường là 204 m. - Chỉ giới đường đỏ (tính từ tim đường) là 16,5m . - Chỉ giới xây dựng (tính từ tim đường) về bên trái theo hướng mặt cắt là 31,5m, chỉ số này là 19,5m về bên phải theo hướng mặt cắt . - Mặt đường trải bê tơng nhựa nóng với Eyc=1.530 daN/cm2. - Vĩa lát gạch trồng cây xanh khoảng cách 10m. - Đường được bố trí chiếu sáng bằng đèn cao áp. - Kết cấu mặt đường dự kiến như sau : + Mơ đun đàn hồi u cầu : Eyc = 1.530 daN/cm2. + Bê tơng nhựa hạt mịn : 5cm. + Bê tơng nhựa hạt thơ : 7cm. + Nhựa dính bám : 1,1kg/m2. + Cấp phối đá dăm : 35cm. + Cát đầm chặt, chiều cao thay đổi theo chiều cao san nền. Hiện nay tuyến đường chính của Khu Đơng Bắc Bình An đã được đầu tư xây dựng gần như hồn chỉnh, chỉ còn lại đoạn đi qua dự án KDC Bình Thắng là chưa thi cơng xây dựng. b). Đường nội bộ đường tạm - Tuyến đường tạm : Do tuyến đường chính Khu Đơng Bắc Bình An chưa được thi cơng liên thơng với Quốc lộ 1A, nên tạm thời sẽ thiết kế 01 con đường tạm dẫn vào khu dân cư từ Quốc lộ 1A hiện hữu. Sau khi trục đường chính hòan thành, đường tạm này sẽ khơng còn được sử dụng nữa. Tổng chiều dài của tuyến đường tạm là 115,0m, Đường tạm rộng 12m với lòng đường rộng 8m, vỉa bên trái rộng 1m, vỉa bên phải là 3m. Diện tích mặt đường là 389,5 m 2 , vĩa 225,0 m 2 . - Đường nội bộ : + Bề rộng đường 4,5m (Trong đó lòng đường rộng 3,5m, vĩa 1m) + Mặt đường trải bê tơng nhựa nóng với Eyc=1.190 daN/cm 2 . + Vỉa lát gạch trồng cây xanh cách khoảng 10m. + Đường được bố trí chiếu sáng bằng đèn cao áp. (5). Quy hoạch cấp điện a). Phụ tải điện: Phụ tải điện cho Khu dân cư Bình Thắng được tính tốn theo bảng 1.2 dưới đây. Bảng 1.2. Tính tốn phụ tải điện cho Khu dân cư Bình Thắng Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 6 01 Dân số dự kiến Người 1.200 02 Tổng số lơ trong khu Nhà 256 03 Chỉ tiêu sử dụng điện chiếu sáng Kw/nhà 2.4 04 Hệ số cosfi cosfi 0,8 05 Tổng chỉ tiêu Kw 491,5 06 Dự phòng 10% * tổng chỉ tiêu Kw 49,15 07 Tổng cơng suất ( cho máy biến áp ) KVA 541,00 Nguồn : Thuyết minh quy hoạch chi tiết KDC Bình Thắng, 5/2007 Qua kết quả tính tốn ở bảng 1.2 chủ dự án quyết định chọn máy biến áp 600 KVA (trạm giàn) cho KDC Bình Thắng. b). Nguồn lưới điện : - Nguồn điện cấp cho khu dân cư Bình Thắng là nguồn cấp theo tuyến đường chính của Khu Đơng Bắc Bình An đã được thi cơng, được lấy từ nguồn điện quốc gia 2 tuyến 22KV từ trạm Thủ Đức. - Mạng lưới điện phân phối cho khu dân cư được bố trí theo trục đường đi đến các hộ liên tục. - Khoảng cách xa nhất giữa hai trụ là 35m. Dùng trụ bêtơng ly tâm dài 8,4m trụ cơn thép tráng kẽm kết hợp đường dây hạ thế đi nổi với mạng chiếu sáng lối đi, sân bãi bố trí đi ngầm trong ống. - Lưới điện sử dụng điện áp 380V - 3 pha 4 dây, trung tính nối đất . - Dùng dây tải cáp LV – ABC 4x70mm 2 đến cho hệ thống điện hạ thế cấp đến các hộ tiêu thụ. - Dùng dây tải cáp CV 3x22mm 2 cho hệ thống chiếu sáng lối đi, sân bãi được kết hợp với trụ cơn thép tráng kẽm cao 08m, khoảng cách trung bình giữa các trụ là 25 -30m. - Hệ thống điều khiển hồn tồn tự động bằng 2 chế độ để tiết kiệm điện khi giờ thấp điểm (Đầu hơm tất cả các đèn đều sáng sau 10giờ tắt ½ xen kẽ nhau ). - Lắp một trạm hạ thế 600KVA – 22/0,4KV theo vị trí thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp cho khu quy hoạch. Đồng thời xây dựng các tuyến cấp điện sinh hoạt đến các lơ nhà trên trụ BTCT cao 8,4m, kết hợp trụ cơn thép tráng kẽm mạng lưới chiếu sáng đường phố bằng đèn cao áp Sodium 250w đi ngầm. Chủ dự án còn đầu tư mua sắm lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng có cơng suất 600 KVA để phòng ngừa trường hợp mất điện lưới ảnh hưởng đến dân cư trong KDC Bình Thắng. (6). Quy hoạch cấp nước a). Nguồn cấp nước Khu quy hoạch nằm trong Khu Đơng Bắc Bình An có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được thiết kế, đầu tư tương đối hồn chỉnh. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ thiết kế mạng lưới cấp nước cho KDC Bình Thắng trên cơ sở đấu nối vào nguồn nước cấp của Khu Đơng Bắc Bình An. Hiện nay, KCN Dệt May Bình An nằm sát dự án KDC Bình Thắng đã đi hoạt động đang sử dụng nguồn nước từ khu quy hoạch chung Đơng Bắc Bình An, vì vậy sau khi Chủ dự án thiết kế lắp đặt hồn chỉnh mạng lưới cấp nước nội bộ KDC Bình Thắng thì mạng lưới này sẽ được đấu nối vào mạng lưới cấp nước (đã có sẵn) của Khu Đơng Bắc Bình An ngay bên cạnh dự án. b). Tiêu chuẩn cấp nước nhu cầu dùng nước Nhu cầu dùng nước được tính tốn cho các mục tiêu sử dụng như sau : - Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt với tiêu chuẩn : q = 180 l/người/ngày. GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 7 - Nhu cầu dùng nước khác: + Nước cho các cơng trình cơng cộng, dịch vụ : tạm tính bằng 15% nhu cầu nước sinh hoạt ( Qsh ). + Nước dùng để tưới cây, rửa đường : tạm tính bằng 10% nhu cầu nước sinh hoạt ( Qsh). + Nước thất thốt, rò rỉ : tạm tính bằng 20% nhu cầu dùng nước (Qnc). Nhu cầu dùng nước được tính tốn theo bảng 1.3 dưới đây. Bảng 1.3. Tính tốn nhu cầu dùng nước cho KDC Bình Thắng Stt Các yếu tố tính tốn D (người) Tiêu chuẩn Nhu cầu ( m 3 /ng) 1. 2. 3. 4. 5. Nước sinh hoạt (Qsh) Nước cho CTCC, dịch vụ, Nước tưới cây Tổng nhu cầu dùng nước (Qnc) Nước thất thốt, rò rỉ 1.200 180 lít/người /ngày 15 % Qsh 10 % Qsh 20 % Qnc 216,0 32,4 21,6 270,0 54,0 Tổng cơng suất mạng Qm 324,0 Nguồn : Thuyết minh quy hoạch chi tiết KDC Bình Thắng, 5/2007 Lưu cấp nước cần thiết là Qct = Qngày max = Qm x Kngày max = 324 x 1,3 = 417,3 m 3 /ngày (làm tròn là 420 m 3 /ngày), trong đó Kngày max là hệ số dùng nước khơng điều hòa ngày. Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 10l/s cho một đám cháy theo TCVN, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1. c). Thiết kế mạng lưới cấp nước Do Khu dân cư hồn tồn chưa có hệ thống đường ống cấp nước, nên bố trí mạng lưới đường ống hồn tồn mới. Theo qui hoạch dân cư bố trí dọc theo trục đường, vì vậy mạng lưới đường ống được bố trí một bên đường cho các tuyến ống, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cơng suất 420 m 3 /ngày. Hành lang đặt ống sẽ được tn thủ theo qui hoạch của từng tuyến đường giao thơng trong khu dân cư. Để cấp nước cho dân cư, Chủ dự án xin phép đấu mạng lưới phân phối nước vào tuyến ống cấp nước chạy dọc đường chính của khu quy hoạch Đơng Bắc Bình An. (7). Phương án thốt nước Qui hoạch Khu dân cư Bình Thắng nằm trong Khu Đơng Bắc Bình An đã được đầu tư hệ thống thốt nước chung, do đó thiết kế thốt nước cho khu dân cư Bình Thắng chỉ cần tn thủ theo thiết kế thốt nước chung của Khu Đơng Bắc Bình An trong đó đảm bảo việc thiết kế an tồn mạng lưới thốt nước nội bộ cho khu dân cư trước khi đấu nối vào hệ thống thốt nuớc chung. Phương án của Cơng ty là chọn cống thốt nước kín, tiết diện tròn bằng bêtơng cốt thép ly tâm, đấu nối bằng phương pháp xảm. Hệ thống thốt nước thải sinh hoạt nước mưa được tách riêng biệt. Đối với nước thải sinh hoạt, sau khi xử qua hệ thống tự hoại hộ gia đình, nước thải sẽ chảy qua hệ thống hố ga cống thốt thốt để chảy về hệ thống XLNT tập trung của Khu Đơng Bắc Bình An. Hệ thống XLNT tập trung của Khu có cơng suất thiất kế 1.000m 3 /ngày được bố trí ở phí Tây Bắc, giáp với rạch Cầu Bà Hiệp, diện tích khu xử nước thải tập trung là 5.000 m 2 . NTSH sau xử tập trung đảm bảo đạt TCVN 6772:2000 - mức I trước khi cho chảy ra rạch Cầu Bà Hiệp rồi thốt về sơng Đồng Nai. 1.4.3. CHI PHÍ ĐẦU TƯ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 8 1.4.3.1. Chi phí đầu tư Tổng chi phí đầu tư dự án 181.760.000.000 đồng trong đó : - Chi phí chuẩn bị đầu tư (trước thuế) : 15.023.800.000 đồng; - Chi phí đầu tư (trước thuế) : 125.260.608.000 đồng; - Chi phí đầu tư khác (trước thuế) : 28.949.289.276 đồng. Chi phí đầu tư dự án được đưa ra trong bảng 1.4 dưới đây. Bảng 1.4. Tổng hợp chi phí đầu tư dự án Stt Hạng mục Thành tiền A Chi phí chuẩn bị đầu tư 15,023,800,000 1 Chi phí bồi thường giải tỏa 2,362,970,000 2 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất 12,308,830,000 3 Chi phí khác 352,000,000 B Chi phí đầu tư 125,260,608,000 5 Khu nhà ở 114,810,530,000 - Khu Thương mai-Dịch vụ 3,940,000,000 - Cây xanh 214,700,000 - Hạ tầng kỹ thuật 6,295,378,000 C Chi phí đầu tư khác 28,949,289,276 13 Chi phí quản dự án 3,757,818,240 14 Chi phí quyết tốn, hồn cơng. 1,252,606,080 15 Lãi vay ngân hàng 17,675,834,556 16 Dự phòng phí 6,263,030,400 D Tổng mức đầu tư trước thuế 169,233,697,276 17 Thuế GTGT 12,526,060,800 E Tổng mức đầu tư sau thuế 181,759,757,876 Tổng mức đầu tư (làm tròn) 181,760,000,000 Nguồn : Thuyết minh quy hoạch chi tiết KDC Bình Thắng, 5/2007 1.4.3. 2. Tiến độ xây dựng dự án Tiến độ xây dựng dự án KDC Bình Thắng được đưa ra trong bảng 1.5 dưới đây. Bảng 1.5. Tiến độ xây dựng dự án KDC Bình Thắng Stt Hạng mục Tiến độ 1 San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã hội (đường giao thơng, hệ thống cấp thốt nước, cơng viên, khu thể dục thể thao, ). 8/2007 – 6/2008 2 Xây dựng nhà ở (biệt thự đơn lập, liên lập, nhà chung cư cao tầng, ) 7/2008 – 6/2009 Nguồn : Cơng ty TNHH Hồn Cầu, 5/2007 GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 9 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG Khu đất dự án KDC Bình Thắng nằm trong tổng thể Khu quy hoạch Đơng Bắc Bình An nên hiện nay tồn bộ khu đất đã được giải toả đền bù san lấp sơ bộ. Vì vậy, hiện nay cơng tác đánh giá tác động mơi trường cho dự án chúng tơi tập trung chủ yếu vào các hoạt động san lấp hồn chỉnh, tập kết ngun vật liệu, xây dựng hạ tầng q trình hoạt động sau này của dự án. 2.1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 2.1.1 HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MƠI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 2.1.1.1. Chất lượng khơng khí tiếng ồn Bảng 2.1. Chất lượng khơng khí tại 1 số vị trí thuộc khu vực dự án. Stt Thơng số Đơn vị K1 K2 K3 K4 QCVN 05 QCVN 06 01 Bụi µg/m 3 390 350 240 310 300 02 SO 2 µg/m 3 230 kph 120 100 350 03 NO 2 µg/m 3 150 210 100 170 200 04 CO µg/m 3 3.500 kph 2.600 kph 30.000 05 Ồn dBA 65 -72 60 -78 60 -66 54 -59 60 (**) Nguồn : Viện KHCN QLMT (IESEM), 7/2007. Ghi chú : - QCVN 05: 2009/BTNMT: Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về Chất lượng khơng khí - Giới hạn các thơng số cơ bản trong khơng khí xung quanh (trung bình 1 giờ); - (*) TCVN 5938 - 2005: Chất lượng khơng khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong khơng khí xung quanh (trung bình 1giờ); - (**) TCVN 5949 - 1995: Âm học - Tiếng ồn khu vực cơng cộng dân cư - mức ồn tối đa cho phép; - Vị trí lấy mẫu chất lượng khơng khí như sau: + K1 : Vị trí giáp ranh giữa khu đất dự án với đường chính Khu Đơng Bắc Bình An + K2 : Vị trí tại khu đất dự án, cách QL1A 15m + K3 : Khu vực trung tâm của khu đất dự án + K4 : Khu vực gần bờ tường Cơng ty Tân Việt Phát. Nhận xét : Kết quả phân tích ở bảng 2.1 cho thấy : Nhìn chung chất lượng khơng khí tại khu vực dự án còn khá tốt, ngoại trừ mẫu K1 K2 nằm ở vị trí gần đường chính (thi cơng chưa hồn chỉnh) đường QL1A có hàm lượng Bụi Độ ồn vượt tiêu chuẩn cho phép khá cao thì các điểm lấy mẫu còn lại có các thơng số phân tích cơ bản đạt tiêu chuẩn cho phép hoạc vượt tiêu chuẩn ở mức khơng đáng kể. 2.1.1.2. Chất lượng nước (1). Chất lượng nước mặt Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án đưa ra trong bảng 2.2 dưới đây. Bảng 2.2. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực dự án. Stt Thơng số Đơn vị M1 M1’ M2 M2’ QCVN 08: 2008, cột B 01 pH - 6,8 6,7 6,8 6,8 5,5 – 9,0 02 BOD 5 mgO 2 /l 15 18 17 18 <25 03 COD mgO 2 /l 29 31 30 32 <50 04 DO mgO 2 /l 4 4 4 3 ≥ 2 GVHD: Ths.NCS.Lê Ngọc Tuấn Môn: Môi Trường Trong Xây Dựng 10 [...]... 3 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHỊNG NGỪA ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 3.1 QUY HOẠCH, THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN THU GOM CHẤT THẢI RẮN Quan điểm của đơn vị chủ dự án là vấn đề quản xử chất thải rắn phải được định hướng ngay trong q trình quy hoạch thiết kế nên chủ dự án đưa ra phương án thiết kế định hướng quản chất thải rắn khu dân cư Bình Thắng như sau : - Tất cả các... CỤ THỂ 3.3.2.1 Khống chế giảm thiểu tác động đến mơi trường tự nhiên (1) Phương án quản xử chất thải rắn Phương án thiết kế hệ thống thu gom quản chất thải rắn trong KDC Phú Mỹ đã được giới thiệu ở trên Phương án quản thu gom cụ thể CTR tại KDC Phú Mỹ của chủ dự án như sau : a) Cơng tác thu gom CTR tại nguồn  Đối với khu vực cơng cộng - Chủ dự án sẽ cho đặt các thùng chứa rác... mang đi xử b) Phương án thu gom xử của đội vệ sinh - Trước khi tham gia cơng tác thu gom xử CTR, đội thu gom vận chuyển rác của KDC phải được sự cho phép của Sở TN&MT Tp.HCM Trong trường hợp khơng tham gia vận chuyển xử chất thải trực tiếp, đội này có thể đại diện KDC hợp đồng thu gom vận chuyển xử CTR với các đơn vị dịch vụ mơi trường có chức năng thu gom xử CTR - Hàng... dịch vụ mơi trường thu gom vận chuyển đến bãi của khu vực để xử - Hiệu quả xử lý của hệ thống XLNT tập trung : Theo thiết kế của hệ thống XLNT tập trung KDC Phú Mỹ, ước tính hiệu suất xử đạt được như ở bảng 3.1 dưới đây Bảng 3.1 Ước tính hiệu suất xử lý của hệ thống XLNT tập trung KDC Phú Mỹ Nước thải Xử bằng hệ thống Hiệu suất Stt Chất ơ nhiễm Đơn vị đầu vào XLNT Tập trung xử mgO2/l 1 BOD... Trong Xây Dựng 30 a) Phương án thốt nước chung cho tồn khu dân cư Phú Mỹ  Sơ đồ thu gom xử thốt nước chung Phương án thu gom xử nước thải tổng thể của tồn khu dân cư Phú Mỹ được đưa ra trong hình 4.1 dưới đây NTSH SAU XỬ TỰ HOẠI TẠI NGUỒN Cống dẫn NƯỚC THẢI DV KHÁC ĐÃ XỬ ĐẠT TCVN 5945:2005 - loại B Cống dẫn NƯỚC MƯA BỀ MẶT Cống dẫn HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG RẠCH CHỔM HỆ THỐNG... tích bố trí mỗi hố thu gom rác ở lầu trệt là 3,0 m 3 - Quy hoạch bãi tập kết vạch tuyến thu gom chất thải rắn : Dựa vào diện tích, dân số sự bố trí kiến trúc KDC Bình Thắng mà đơn vị chủ dự án lựa chọn 02 điểm tập kết chất thải rắn (điểm R 1và R2) Điểm tập kết CTR có nền bê tơng chống thấm, có rào chắn, có mái che, diện tích mỗi điểm tối thiểu là 30m 2 Việc lựa chọn vị trí tập kết phù hợp sẽ góp... sinh chất thải rải rác tại cơng trường, - Cử ra một cơng nhân vệ sinh chun thu gom các loại chất thải rắn phát sinh tại cơng trường nhằm tiện lợi cho cơng tác xử + Đối với CTRSH phát sinh: Thu gom đưa về bãi vệ sinh để th các đơn vị dịch vụ mơi trường cơng cộng thu gom đưa về bãi xử CTR của khu vực; + Đối với các loại xà bần, gỗ, các vật liệu khác phát sinh trong sau q trình xây dựng. .. Chổm Mơ hình bể tự hoại xử nước thải sinh hoạt được đưa ra trong hình 4.2 dưới đây Nước vào Nước ra Hình 3.2 Sơ đồ cơng nghệ bể tự hoại xử nước thải sinh hoạt  Cơng nghệ xử nước thải tập trung Quy trình cơng nghệ xử nước thải tập trung của KDC Phú Mỹ đã được Sở Tài ngun Mơi trường phê duyệt tại văn bản số 8794/TNMT-QLMT - Quy trình xử nước thải tập trung : Quy trình XLNT tập trung... được thu gom để tái sử dụng hoặc bán lại cho các cá nhân hay đơn vị có nhu cầu (xà bần dùng làm vật liệu san lấp, gỗ sử dụng làm nhiên liệu đốt hay làn giáo cho các cơng trình xây dựng khác, ) + Đối với CTR là giẻ lau nhiễm dầu một số chất độc hại khác sẽ được thu gom riêng vào thùng phuy chứa có nắp đậy kín để định kỳ th các đơn vị có chức năng thu gom xử theo quy chế CTNH (3) Thu gom xử lý. .. thu gom phải đưa phương tiện thu gom (xe đẩy, xe lơi, ) đến thu gom CTR đã được tập trung tại các thùng chứa, hố thu gom CTR (tại khu vực chung cư cao tầng) - Ngồi việc thu gom rác tại thùng, đội vệ sinh sẽ có trách nhiệm qt dọn thu gom rác thải tại các tuyến đường nội bộ - Đội vệ sinh cũng có trách nhiệm trong cơng tác nạo vét thu gom bùn cặn tại các hố ga trên đường thốt nước, vận chuyển bùn thải . d ng th CTR c ng có th r i v i trong q trình v n chuy n. M i khi ph t sinh các lo i ch t th i r n n y có th ph t th i trực tiếp ho c gi n tiếp (do. x y d ng n n h th ng h t ng k thu t như m ng l i cấp i n, cấp th t n ớc, giao th ng, .. t i khu v c n y h u như đã được h n thi n. V v y khi thi t k
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy hoạch, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý thu gom chất thải rắn, Quy mơ dân số dự kiến Các hạng mục cơng trình, cột B VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN, TÊN DỰ ÁN CHỦ DỰ ÁN CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒN CẦU ĐỐI TƯỢNG, QUY MƠ BỊ TÁC ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay