Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn 2

3 156 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 08:14

Giáo án Tiếng việt Tập đọc Bài tập làm văn I Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủn, - Biết đọc phân biệt lời nhân vật " " với lời người mẹ + Rèn kĩ đọc - hiểu : - Hiểu nghĩa từ đực giải cuối ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủn ) - Đọc thầm nhanh, nắm chi tiết quan trọng diễn biễn câu chuyện Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên Lời nói HS phải đôi với việc làm, nói phải làm cho điều muốn nói II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ chuyện HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy A Kiểm tra cũ Hoạt động trò - Đọc lại : Cuộc họp chữ viết - HS đọc - Trả lời câu hỏi 1, SGK - Trả lời câu hỏi - Nhận xét bạn B Bài Giới thiệu - GV giới thiệu Luyện đọc a Đọc diễn cảm toàn - HS theo dõi SGK - HD HS giọng đọc, cách đọc b HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Kết hợp tìm từ khó đọc - GV viết : Liu - xi - a, Cô - li - a * Đọc đoạn trước lớp - GV HD HS ngắt nghỉ câu - Giải nghĩa từ giải cuối * Đọc đoạn nhóm - QS tranh minh hoạ đọc HD tìm hiểu - Nhân vật xưng " Tôi " chuyện tên ? - Cô giáo cho lớp đề văn ? - Vì Cô - li - a thấy khó viết TLV - HS nối đọc câu - Luyện đọc từ khó - 1, HS đọc - HS nối đọc đoạn trước lớp - HS đọc theo nhóm đôi - nhóm tiếp nối đọc đồng thanh, HS đọc đoạn - HS đọc + lớp đọc thầm đoạn 1, - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li - a làm - Cô - li - a cách để viết dài ? - Vì mẹ bảo Cô - li - a giặt quần áo, lúc đầu Cô - li - a ngạc nhiên ? - Vì sau đó, Cô - li - a vui vẻ làm theo lời mẹ ? - Bài đọc giúp em hiểu điều ? Luyện đọc lại - GV đọc mẫu đoạn 3, - Em làm để giúp đỡ mẹ ? - HS trao đổi nhóm, trả lời + HS đọc thành tiếng đoạn 3, lớp đọc thầm - Cô - li - a nhớ lại việc làm kể việc chưa làm giặt áo lót, + HS đọc thành tiếng đoạn - Cô - li - a ngạc nhiên chưa phải giặt quần áo, lần đầu mẹ bảo bạn làm việc - Vì nhớ việc bạn nói TLV - Lời nói phải đôi với việc làm - vài HS thi đọc diễn cảm văn - HS tiếp nối thi đọc đoạn văn IV Củng cố, dặn dò - Em có thích bạn nhỏ câu chuyện không ? Vì ? - GV khuyến khích HS nhà kể chuyện cho người thân nghe ... - a vui vẻ làm theo lời mẹ ? - Bài đọc giúp em hiểu điều ? Luyện đọc lại - GV đọc mẫu đoạn 3, - Em làm để giúp đỡ mẹ ? - HS trao đổi nhóm, trả lời + HS đọc thành tiếng đoạn 3, lớp đọc thầm -... khó - 1, HS đọc - HS nối đọc đoạn trước lớp - HS đọc theo nhóm đôi - nhóm tiếp nối đọc đồng thanh, HS đọc đoạn - HS đọc + lớp đọc thầm đoạn 1, - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li - a làm - Cô - li... Luyện đọc a Đọc diễn cảm toàn - HS theo dõi SGK - HD HS giọng đọc, cách đọc b HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Kết hợp tìm từ khó đọc - GV viết : Liu - xi - a, Cô - li - a * Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài tập đọc bài tập làm văn 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn