Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 5

2 100 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 08:14

... gắng làm Luyện đọc lại Đoạn3-4 Kể chuyện: Hs đọc yêu cầu bài1 Từng cặp thảo luận nêu kết Kể chuyện Hs quan sát tranh.Thứ tự :3- 4-2-1 Hs đọc yêu cầu Từng cặp kể cho nghe Gọi số em kể Môt em kể toàn... em chưa làm, lần đầu áolúc đầu lại ngạc nhiên? tiên mẹ bảo đến việc Vì Cô -li -a lại vui vẻ làm việc mẹ Nhớ việc em nói tập bảo? làm văn Bài đọc giúp em hiểu điều gì? Lời nói đôi với việc làm, những... cho nghe Gọi số em kể Môt em kể toàn Củng cố: Nhắc nội dung Tổng kết :Nhận xét-dặn dò Hs kể Hs kể nhận xét.Bình chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 5 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 5 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn