Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2

3 147 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 08:10

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM I MỤC TIÊU • Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạkể lại đoạn tồn câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Tranh minh hoạ tập đọc (phóng to, có thể) • Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc • Một nứa tép, số hoa mười III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (5’) • Hai, ba HS đọc Ông ngoại trả lời câu hỏi1 SGK • GV nhận xét, cho điểm Bài Hoạt động dạy Hoạt động học KỂ CHUYỆN Hoạt động dạy Hoạt động : Xác đinh yêu cầu (1’) Hoạt động học - Gọi đến HS đọc yêu cầu - Dựa vào tranh sau kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu : Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạkể lại đoạn tồn câu chuyện  Cách tiến hành : - Gọi HS kể nối tiếp trước lớp, HS kể - HS kể đoạn - Chú ý: HS lúng túng, GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS + Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính dịnh làm ? + Tranh : Cả nhóm vượt rào cách ? Chú lính vượt rào cách ? Chuyện xảy sau ? + Tranh : Thầy giáo nói với bạn ? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy ? Thầy mong muốn điều bạn HS ? + Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ nói làm ? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính nhỏ ? - Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm HS Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò - Em dũng cảm nhận lỗi chưa ? Khi em mắc lỗi ? Em nhận lỗi với ? Em suy nghĩ việc ? 1, HS trả lời - Tổng kết học, dặn dò HS nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : - ... tranh sau kể lại câu chuyện Người lính dũng cảm Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện (19’)  Mục tiêu : Dựa vào trí nhớ tranh minh ho kể lại đoạn tồn câu chuyện  Cách tiến hành : - Gọi HS kể nối... Thầy giáo nói với bạn ? Khi nghe thầy giáo nói lính cảm thấy ? Thầy mong muốn điều bạn HS ? + Tranh : Viên tướng lệnh ? Chú lính nhỏ nói làm ? Mọi người có thái độ trước lời nói việc làm lính. .. Tổ chức cho nhóm thi kể chuyện Nhóm - nhóm kể, HS lớp theo dõi kể đoạn 1, nhận xét, bình chọn nhóm thắng - Nhận xét cho điểm HS Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò - Em dũng cảm nhận lỗi chưa ? Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2 , Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn