PHIẾU KIỂM TRA 1 CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (KHOA HỌC LỚP 5 VNEN)

1 1,890 7
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2015, 21:33

Họ tên HS: ………………………………… PHIỀU KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP (VNEN) PHIẾU KIỂM TRA 1: CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE ? – Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời cho câu hỏi sau: Việc có phụ nữ làm được? A Nấu ăn B Chăm sóc C Mang thai, sinh cho bú D Dọn dẹp nhà cửa E Rửa bát đũa G May vá, thêu thùa – Viết tiếp vào chỗ chấm câu sau: a) Cách phòng bệnh viêm gan A: Ăn chín, ………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………… b) Cách phòng bệnh lây truyền muỗi đốt: Diệt muỗi, ……………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… c) Cách phòng tránh HIV/AIDS: Chỉ dùng kim tiêm lần, ……………………………………….…………………………… …………………………………………………………………………………………….………… – Hoàn thành bảng sau: Nêu việc nên làm không nên làm để phòng tránh tai nạn giáo thông đường bộ: Nên Không nên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU KIỂM TRA 1 CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (KHOA HỌC LỚP 5 VNEN), PHIẾU KIỂM TRA 1 CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (KHOA HỌC LỚP 5 VNEN), PHIẾU KIỂM TRA 1 CHÚNG TA ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (KHOA HỌC LỚP 5 VNEN)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn