Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên

118 499 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 21:44

Luận văn thạc sĩ khoa học môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái NguyênĐại học nông lâm thái nguyên 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, với phát triển ngành công nghiệp khác khai thác khoáng sản phát triển cách mạnh mẽ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước điều kiện mở cửa kinh tế thị trường, hoạt động khai thác với quy mô ngày lớn Hoạt động đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Tuy nhiên, phát triển khai thác khoáng sản tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo thị trường mạnh để thu hút đầu tư từ nước tạo mặt tiêu cực gây ảnh hưởng xấu tới người hệ sinh thái xung quanh khu vực khai thác Các hoạt động khai thác than, quặng, phi quặng vật liệu xây dựng, như: tiến hành xây dựng mỏ, khai thác thu hồi khoáng sản, đổ thải, thoát nước mỏ… làm phá vỡ cân điều kiện sinh thái hình thành từ hàng chục triệu năm, gây ô nhiễm nặng nề môi trường đất ngày trở nên vấn đề cấp bách mang tính chất xã hội trị cộng đồng Thái Nguyên tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng phong phú, đặc biệt than Trước cách mạng tháng Tám, kỹ sư Pháp đề xuất phát triển công nghiệp luyện kim đen sở khai thác than Khánh Hòa, Phấn Mễ sắt Trại Cau Hoạt động khai thác than nơi làm thay đổi cảnh quan địa hình, thu hẹp diện tích đất trồng đất rừng diện tích khai trường bãi thải ngày phát triển, gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, tích tụ chất thải làm thay đổi tài nguyên sinh vật hệ sinh thái Mỏ than Núi Hồng nằm địa bàn huyện Đại từ, Tỉnh Thái Nguyên Với sản phẩm loại than phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt công nghiệp nhiệt điện Hằng năm, mỏ cung cấp khối lượng than lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tỉnh khu vực miền Bắc Nhìn chung, trình khai thác, ban quản lý mỏ trọng đến công tác phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường Các hoạt động phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường trì công đoạn chế biến trình khai thác Bên cạnh nỗ lực nhiều bất cập xảy ảnh hưởng đến môi trường người dân xung quanh Đề tài: “Đánh giá trạng môi trường đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên” thực nhằm đánh giá ảnh hưởng tới môi trường đất, nước, không khí hoạt động khai thác than mỏ gây ra, qua đề xuất biện pháp hoàn phục môi trường đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường phục vụ mục đích có lợi cho người sinh vật Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tác động hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng đến môi trường địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, từ đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phù hợp nhằm bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác than mỏ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trạng hoạt động khai thác than công tác quản lý môi trường Mỏ - Đánh giá trạng môi trường đất, nước, không khí khu vực mỏ xung quanh mỏ than Núi Hồng xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất biện pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác than địa bàn nghiên cứu Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ sở khoa học cách thức tiến hành đánh giá ảnh hưởng khai thác than tới môi trường 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Những kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo cho quan: - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đại Từ thực công tác quản lý bảo vệ môi trường hiệu - Ban lãnh đạo Mỏ than Núi Hồng thấy trạng môi trường từ có cải tiến công nghệ, trang thiết bị… khai thác, chế biến xử lý môi trường, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường tốt - Làm tài liệu nghiên cứu cho học viên cao học sinh viên chuyên ngành quản lý tài nguyên môi trường CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm môi trường - Khái niệm môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam năm 2014, môi trường định nghĩa sau: ―Môi trường hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo có tác động tồn phát triển người sinh vật‖[14] - Khái niệm ô nhiễm môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo Vệ Môi trương Việt Nam 2014: ―Ô nhiễm môi trường biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến người sinh vật‖[14] - Hoạt động bảo vệ môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam 2014: ―Hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đên môi trường; ứng phó cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hổi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường lành‖[14] - Khái niệm tiêu chuẩn môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo Vệ Môi trường Việt Nam 2014: ―Tiêu chuẩn môi trường mức giới hạn thông số chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng chất gây ô nhiễm chất thải, yêu cầu kỹ thuật quản lý quan nhà nước tổ chức công bố dạng văn tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường‖[14] - Quy chuẩn kỹ thuật môi trường: Theo khoản điều Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014: ―Quy chuẩn kỹ thuật môi trường mức giới hạn thông số chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng chất ô nhiễm có chất thải, yêu cầu kỹ thuật quản lý quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dạng văn bắt buộc để bảo vệ môi trường‖[14] 1.1.2 Một số khái niệm than * Khoáng sản than Từ hàng trăm năm nay, vấn đề nguồn gốc than khoáng đối tượng nghiên cứu tổng hợp nhà địa chất học, thạch học, cổ thực vật học địa hoá học Than chủ yếu loại thực vật, có chứa số di tích động vật tạo thành Sự phong phú đa dạng giới thực vật nguyên nhân tạo nên đa dạng thành phần cấu trúc loại than [18] Trong trình tạo thành than từ thực vật, tác động trình tự nhiên, bị biến đổi dần theo hướng tăng hàm lượng cacbon Cho nên gọi trình tạo thành than trình cacbon hoá Sự tăng dần hàm lượng cacbon vật liệu thực vật bị biến đổi xảy liên tục tạo dãy khoáng sản cháy: than bùn - than nâu - than đá - antraxit * Vỉa than: Vỉa than nơi tích tụ than giới hạn hai mặt tương đối song song nhau, mặt gọi trụ, mặt gọi mái (hay gọi vách) Vỉa than thành viên trầm tích chứa than, ranh giới vỉa than đá vây quanh thường rõ ràng, thấy chuyển tiếp dần qua loại đá chứa than sét than, than chứa sét…[18] Tuỳ theo có mặt hay không lớp đá kẹp vỉa than mà người ta chia vỉa có cấu trúc phức tạp hay đơn giản Trong vỉa than đơn giản phân vỉa than bao gồm nhiều lớp than thuộc loại hình nguồn gốc khác Các bể than có bề dày khác nhau, từ vài milimét (mm) tới hàng chục mét (m) chí có tới 200 - 300m Tuỳ theo bề dày người ta chia vỉa mỏng (dưới 1,3m), vỉa dày trung bình (1,3 - 3,5m) vỉa dày (trên 3,5m) Chiều dài vỉa than khác nhau, từ vài mét, vài chục mét hàng trăm kilomet * Mỏ than: Mỏ than khu vực vỏ Trái Đất, có tích tụ tự nhiên trầm tích chứa than vỉa than [18] Mỏ than thường có diện tích tương đối nhỏ, thay đổi phạm vi vài chục kilomet vuông, tới vài trăm kilomet vuông Mỏ mỏ công nghiệp hay không công nghiệp, tuỳ theo việc khai thác mỏ có lợi mặt kinh tế hay không * Bể than: Bể than khu vực vỏ Trái Đất, nằm đơn vị địa kiến tạo lớn, bao gồm nhiều mỏ than có phân bố không gian tương đối liên tục có liên quan định điều kiện thành tạo, kể biến đổi sau [18] Kích thước bể than thường lớn, có đạt tới hàng trăm nghìn km2 Theo mức độ bị phủ trầm tích chứa than, người ta chia bể than làm ba loại: Các bể than ẩn: Trầm tích chứa than hoàn toàn bị trầm tích không than phủ khớp khớp không lên Hoàn toàn không thấy mặt đáy bể Các bể than nửa ẩn: Về trầm tích chứa than bị trầm tích không than phủ lên trên, phần mặt đáy bể quan sát Các bể than hở: Ranh giới bể trùng với bề mặt lồi bề mặt đáy bể * Khu vực chứa than: Trong phạm vi bể than tuỳ theo điều kiện cấu tạo hành mà người ta chia thành khu vực chứa than Đó nhóm mỏ nằm yếu tố cấu tạo định 1.2 Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Ban khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 - Luật Đất đai 2003 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa I, kì họp thứ thông qua ngày 26/11/2003 - Luật Khoáng sản 2010 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 17/11/2010 thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 - Luật Tài nguyên nước Quốc hội nước Cồng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng năm 2012 - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường 2014 - Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 Chính Phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoáng sản 2010 - Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính Phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực bảo vệ môi trường - Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại - Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản mẫu báo cáo kết hoạt động khoáng sản, mẫu văn hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản - Thông tư 20/2009/TT-BCT ngày 07/07/2009 Bộ Công Thương quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn khai thác mỏ lộ thiên - Nghị Bộ trị số 41 - NQ/TW ngày 15/11/2004 bảo vệ môi trường thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa đất nước - Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 25/06/1998 Bộ trị tăng cường công tác bảo vệ môi trường thời kì công nghiệp hóa - đại hóa đất nước - Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 Thủ Tướng Chính Phủ cải tạo, phục hồi môi trường ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng sản - Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành ―Đề án bảo vệ môi trường thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa - đại hóa đất nước giai đoạn 2006 -2020 năm tiếp theo‖ - Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 UBND tỉnh Thái Nguyên việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm số lượng khoáng sản nguyên khai, tỷ trọng sản phẩm khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tính phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đợt 1) - Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên tuân theo Quyết định số 1593/2002/QĐUB ngày 04/06/2002 UBND tỉnh Thái Nguyên - Chỉ thị số 08/CT-UBND việc tăng cường công tác quản lí nhà nước tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, định môi trường: + QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh + QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn chất độc hại không khí xung quanh + QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp + QCVN 03:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép kim loại nặng đất + QCVN08:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt + QCVN 09:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm + QCVN 14:2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt + Quyết định 3733/2002: Quyết định Bộ Y Tế việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động 1.3 Tình hình hoạt động khai thác than giới Việt Nam 1.3.1 Hoạt động khai thác than giới 1.3.1.1 Tình hình khai thác than giới Theo kết đánh giá WEC cho thấy, nguồn tài nguyên than giới khoảng 860 tỷ tấn, có 405 tỷ (47%) than bituminous (bao gồm than anthracite), 260 tỷ (30%) than sub-bituminous 195 tỷ (23%) than nâu (lignite) Chủ yếu tập chung Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc số nước châu Âu quốc gia có nhu cầu tiêu thụ lượng ngày gia tăng [21] Hàng năm có khoảng 4,03 tỷ than khai thác, số tăng 38% vòng 20 năm qua Sản lượng khai thác tăng nhanh châu Á, châu Âu khai thác với tốc độ giảm dần Các nước khai thác than lớn là: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Úc Nam Phi Hầu khai thác than cho nhu cầu tiêu dùng nội địa, có khoảng 18% than dành cho thị trường xuất Trong năm 2013, nhu cầu than tiếp tục tăng lượng hóa thạch có tốc độ tăng trưởng cao Dù tốc độ tăng trưởng nhu cầu than năm 2013 2,4% tương đương 188 triệu tấn, tăng nhẹ so với 2012, tốc độ thấp mức tăng trung bình 10 năm qua 4,6% Trung Quốc trung tâm thị trường than giới động lực tốc độ tăng trưởng thị trường than giới, tiêu thụ 50% lượng than tiêu thụ toàn giới Ngoài ra, nước quốc gia khai thác nhà nhập than lớn giới Năm 2013, Trung Quốc nhập mức kỷ lục 341 triệu Lượng than khai thác dự báo tới năm 2030 vào khoảng tỷ tấn, với Trung Quốc chiếm khoảng nửa sản lượng (3,5-4,0 tỷ tấn), nước không thuộc khối OECD 1,6% năm, ngược lại có suy giảm OECD 0,9%/năm, với Ấn Độ 13% vượt qua Mỹ để chiếm vị trí thứ hai năm 2024 Ấn Độ khai thác khoảng 550 triệu than nội địa năm, nhập than tăng nhanh chóng: nhập 50 triệu từ 2007 đến 2008 192 triệu 2012 Than tập trung chủ yếu Bắc bán cầu, đến 4/5 thuộc Trung Quốc (tập trung phía Bắc Đông Bắc), Hoa Kỳ (chủ yếu bang miền Tây), Liên Bang Nga (vùng Ekibát Xibêri), Ucraina (vùng Đônbát), Cộng hòa liên bang Đức, Ấn Độ, Ôxtrâylia (ở bang Quinslan Niu Saouyên), Ba Lan, [22] Điều cho thấy, than có khắp nơi trái đất không tập trung địa điểm định 10 Bảng 1.1 Sản lƣợng than nƣớc giới 2012 STT Sản xuất than Nƣớc/Khu vực (triệu tấn) STT Nƣớc/Khu vực Sản xuất than (triệu tấn) Thế giới 864,70 13 Turkey 72 Trung Quốc 3,650.00 14 Canada 66,.9 Hoa Kỳ 922,1 15 Hy Lạp 60,4 Ấn Độ 605,8 16 Cồng Hòa Séc 55 - Châu Âu 580.7 17 Bắc Triều Tiên 43,2 Úc 431,2 18 Serbia Indonesia 386 19 Việt Nam Nga 354,8 20 Mông Cổ 37 Nam Phi 260 21 Romania 34,1 Đức 196,2 22 Bulgaria 32,8 Ba Lan 144,1 23 Thái Lan 18,3 10 Kazakhstan 116,4 24 United Kingdom 16,8 11 Colombia 89,2 25 Mexico 13,8 12 Ukraine 88,2 26 Bosnia Herzegovina 13,9 - 42 41,9 (Nguồn : British Petroleum) [25] Trữ lượng than toàn giới cao gấp nhiều lần trữ lượng dầu mỏ khí đốt Người ta ước tính có 10 nghìn tỷ tấn, trữ lượng khai thác 3000 tỷ mà 3/4 than đá Bụi QT vận chuyển Ý kiến khác 3.12 Kiến nghị tổ chức đo kiểm tra thông số an toàn sử dụng 4.1 Hoạt động khai thác than có ảnh hưởng tới MT đất ko Có 4.2 Nếu có ảnh hưởng nào? V Ảnh hƣởng đến 91 ÔN đất 54 Giảm S đất NLN 76 Xói mòn, sạt lở 18 Ảnh hưởng khác 86 Chất ô nhiếm không khí, nước thải 39 Dầu mỡ 32 Nước thải, rác thải sinh hoạt 29 Ý kiến khác 4.5 Kiến nghị Không Không IV Ảnh hƣởng tới 4.3 Hoạt động khai thác có gây nguy môi trƣờng đất Sạt lở cho địa hình địa mạo? Sụt lún 4.4 Nguyên nhân gây ảnh hưởng chất lượng đất? 73 Giám sát, trồng cây, xử lý tốt nước thải, rác thải, CTR 5.1 MT không khí có gây ảnh hưởng tới sức khỏe Có ảnh hưởng 48 Ít ảnh hưởng 52 sức khỏe, bệnh tật Không ảnh hưởng ngƣời dân 5.2 Ô nhiễm không khí có liên quan đến Hô hấp xuất bệnh nào? Mắt 32 44 Ngoài da 5.3 Tiếng ồn từ hoạt động mỏ có gây ảnh hưởng tới sức khỏe? 5.4 Nếu có gây ảnh hưởng tới công viêc, hoạt động sinh hoạt? 5.5 Kiến nghị Bệnh khác: tiêu hóa Không ảnh hưởng Có ảnh hưởng 71 Ít ảnh hưởng 29 Nhức đầu 91 Nghe Mất ngủ 23 Mệt mỏi 29 Tăng diện tích trồng cây, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên xe vận chuyển Quan tâm tới sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh, dẹp dọn vệ sinh Tránh vận chuyển cao điểm Có 6.1 có ảnh hưởng không? VI Ảnh hƣởng an 6.2 Những ảnh hưởng an ninh trật tự ninh trật tự thường gặp Không Rượu chè cờ bạc, gây đoàn kết Quản lý giám sát bãi thải, tăng cường công tác an ninh địa 6.3 Kiến nghị 24 phương 100 Mẫu 02: Phỏng vấn quản lý công nhân PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Người vấn: LƢƠNG THỊ HOA ngày tháng năm 2015 Thời gian vấn: Xin anh/chị vui lòng cho biết thông tin vấn đề đây: I Thông tin chung: Họ tên người cung cấp thông tin: Tổ công tác :………………………………Tuổi: Trình độ văn hóa: Địa chỉ: Thôn: Xã: Huyện: .Tỉnh: II Phỏng vấn quản lý, công nhân 2.1 Thời gian công tác anh (chị) mỏ bao lâu? < năm  -5 năm > năm 2.2 Sức khỏe anh (chị) có bị ảnh hưởng làm nghề không?  Không vấn đề  Không đáng kể  Có (nếu có ghi rõ)………………… 2.3 Trong trình lao động, anh/chị có sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động (như trang, găng tay, quần áo bảo hộ LĐ ) không?  Có  Không 2.4 Anh/chị có khám sức khỏe định kỳ không?  Có  Không 2.5 Theo anh/chị ô nhiễm khai thác mỏ có liên quan đến xuất bệnh sau đây?  Bệnh hô hấp  Bệnh mắt  Bệnh da  Bệnh khác: bệnh tiêu hóa,… 2.6 Tiếng ồn hoạt động mỏ có ảnh hưởng tới sức khỏe ông/bà không?  Không gây ảnh hưởng  Có ảnh hưởng tới sức khỏe  Ảnh hưởng 2.7 Nếu có có gây ảnh hưởng tới công việc, hoạt động sinh hoạt ông/bà không?  Gây nhức đầu  Gây ngủ  Cảm thấy mệt mỏi tiếng ồn kéo dài  Nghe 2.8 Đã có vấn đề địa hình, địa mạo từ diễn hoạt động khai thác ?  Chưa có  Hiện tượng sạt lở đât  Hiện tượng sụt lún 2.9 Các nguồn gây ô nhiễm từ Doanh nghiệp/cơ sở SX-KD  Nước thải SX-KD  Khí thải từ thiết bị máy móc  Chất thải rắn SX- KD  Chất thải nguy hại SX- KD (dầu thải, giẻ lau dính dầu, lọc dầu qua sử dụng, phanh xe qua sử dụng có chứa amiang, bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải…)  Tất ý 2.10 Nguồn nước cung cấp cho trình hoạt động, khai thác mỏ:  Nước máy  Nước giếng  Nguồn nước khác (ao, hồ ) 2.11 Nơi tiếp nhận nước thải sau khai thác thải đâu?  Hồ, suối  Sông  Bể xử lý  Kênh, rãnh nước 2.12 Nước thải có xử lý trước thải môi trường không?  Không  Có, (biện pháp xây dựng hồ lắng, bể lắng; có bể tách dầu trước đưa vào hệ thống bể lắng để thải nước ngoài; nạo vét bể lắng thường xuyên đảm bảo dung tích bể lắng…) 2.13 Đối với nước mưa chảy tràn có biện pháp xử lý để giảm thiểu ảnh hưởng chưa ?  Chưa có  Có: định hướng dòng chảy hệ thống mương rãnh thoát nước hố gạ lắng cặn trước thoát môi trường bên Thu gom đất đá rơi vãi bề mặt,… 2.14 Đối với nước thải sinh hoạt công nhân, quản lý, nhà ăn,…đã có biện pháp để giảm thiểu?  Chưa có, thải trực tiếp môi trường  Có: Nước thải sinh hoạt sau xử lý qua bể tự hoại trước xả môi trường,… 2.15 Khả gây ô nhiễm nước thải xả thải môi trường?  Không đáng kể  Không ô nhiễm  Nặng (nếu có giải thích)………………… 2.16 Đã có biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng chất thải rắn?  Chưa có  Đá thải vận chuyển đổ thải bãi thải  Chất thải rắn nguy hại đăng ký chủ nguồn thải xử lý theo quy định  Rác thải sinh hoạt phân loại, tái chế, hợp đồng với đội vệ sinh môi trường Huyện 2.17 Biện pháp áp dụng để cải thiện môi trường không khí ?  Có xe tưới nước dập bụi  Che đậy xe chở hàng Trồng xanh  Chưa có 2.18 Đã có biện pháp áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn  Chưa có  Có: Sử dụng xe tải có chất lượng tốt, có cabin kín nhằm chống bụi ồn Trang bị bảo hộ lao động, bảo vệ khỏi chấn động ồn,… 2.19 Trong trình sản xuất doanh nghiệp thực thủ tục sau chưa?(Đăng ký chủ nguồn thải CTNH/xác nhận hoàn thành công trình môi trường/tự xử lý thuê xử lý CTR/Kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ,…)  Có  Không 2.20 Doanh nghiệp có quyền địa phương phổ biến, hướng dẫn BVMT không?  Không  Có Nếu có: cho biết hình thức phổ biến, hướng dẫn ( Bằng văn  Bằng tờ rơi  Bằng nói miệng  Bằng cách khác)  Bằng tập huấn 2.21 Doanh nghiệp có tuân thủ Hướng dẫn BVMT không?  Không (Nếu không sao)………………………………………………  Không có hướng dẫn  Có hướng dẫn không làm  Có tuân thủ (Quan trắc định kỳ; Nộp phí BVMT nước thải công nghiệp; Ký quỹ BVMT; Thuế tài nguyên …) 2.22 Vậy công tác quản lý môi trường mỏ thực nào?  Thực tốt quy định chung BVMT  Thực tốt quy định an toàn mỏ, an toàn môi trường, chưa để xảy cố nghiêm trọng trình hoạt động  Thực tương đối đầy đủ quy định chung BVMT  Thực chưa tốt 2.23 Chính quyền hộ láng giềng có than phiền ảnh hưởng môi trường hoạt động SX-KD doanh nghiệp không?  Không  Có (Nếu có: nêu rõ hình thức than phiền)……………………………………… 2.24 Chính quyền địa phương có kiểm tra công tác BVMT doanh nghiệp không?  Không  Có (hình thức kiểm tra: kiểm tra, tra việc thực chấp hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường,….) 2.25 Trong trường hợp, sở SX-KD có vấn đề môi trường rõ rệt Chính quyền địa phương đề xuất sơ lược biện pháp giảm thiểu nào?  Giảm thiểu tác động đến tài nguyên sinh học  Quản lý, xử lý ô nhiễm 2.26 Kiến nghị ông/ bà:  Chưa có biện pháp cụ thể TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA MẪU 02 TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN QUẢN LÝ VÀ CÔNG NHÂN (N=50) NỘI DUNG CÂU HỎI Trình độ ĐÁP ÁN TRẢ LỜI Tổng Cấp 3, trung cấp, cao đẳng, đại học P Quản đốc, Trưởng Phòng, P Trưởng phòng, Đốc công, Kỹ thuật, Tổ công tác 2.1 Thời gian công tác anh chị mỏ? 2.2 Sức khỏe anh chị có bị ảnh hưởng làm nghề không? NV tổ động, bảo vệ, công nhân sửa chữa điện, NV sửa chữa TB khai thác, CB môi trường, Công nhân tổ bơm 5 năm 18 Không Không đáng kể 28 Có 22 Có 50 2.3 Anh chị có sử dụng, dụng cụ BHLĐ không? Không Có 2.4 Anh chị có khám sk định kỳ không? 50 Không Hô hấp 26 2.5 Ô nhiễm khai thác có liên quan đến xuất Ngoài da bệnh Bệnh mắt 2.6 Tiếng ồn có ảnh hưởg tới sức khỏe anh chị 15 Bệnh khác Không gây ảnh hưởng không? 2.7 Nếu có gây ảnh hưởng tới công việc, hoạt động anh chị? Có ảnh hưởng tới sức khỏe 25 Ảnh hưởng 21 Gây nhức đầu Gây ngủ Gây mệt mỏi 10 Nghe 2.8 Đã có vấn đề địa hình, địa mạo từ diễn hoạt động khai thác? 2.9 Các nguồn gây ÔN từ sở sản xuất? 2.10 Nguồn cung cấp nước cho trình hoạt động mỏ? 2.11 Nơi tiếp nhận nước thải sau khai thác Chưa có 44 Sạt lở Sụt lún Nước thải Khí thải từ thiết bị máy móc CTR SX- KD CTNH SX Tất ý 50 Nước máy Nước giếng Nguồn nước ao, hồ 50 Hồ suối 17 Sông Bể xử lý Kênh, rãnh nước 2.12 Nước thải xử lý trước MT ? Có 33 50 2.13 Nước mưa chảy tràn có biện pháp xử lý? 2.14 Nước thải SH có biện pháp xử lý chưa? Không Chưa có Có Chưa có Có Không ÔN 2.15 Khả gây ô nhiễm nước thải môi Không đáng kể trường? ÔN nặng Chưa có 2.16 Biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng CTR 2.17 Biện pháp áp dụng để cải thiện MT KK 2.18 Biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn? 50 50 43 0 Đá thải VC đến bãi thải 50 CTNH dđăng ký chủ nguồn thải 50 Tưới nước 50 Che đậy 50 Trồng 50 Chưa có Chưa có Có 50 2.19 Trong QT SX DN thực đầy đủ thủ tục Có 50 hành chưa? Không 2.20 Doanh nghiệp có dđược quyền địa phương có (hình thức tập huấn, văn hướng dẫn) 50 hướng dẫn BVMT không? không 2.21 Doanh nghiệp có tuân thủ hướng dẫn BVMT Không không? Không có hướngg dẫn Có hướng dẫn không làm Có tuân thủ 50 Thực tốt QĐ chung BVMT 50 2.22 Công tác quản lý môi trường mỏ thực Thực tốt quy định an toàn mỏ nào? Thực tg đối đầy đủ QĐ BVMT Thực chưa tốt 2.23 Chính quyền hộ dân có than phiền ảnh hưởng MT mỏ hoạt động mỏ không ? Không 50 0 50 Có 2.24 Chính quyền có kiểm tra công tác BVMT DN Có 50 không? Không 2.25 Trong trường hợp sở sx có vấn đề MT Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh học quyền địa phương đề xuất sơ lược biện pháp giảm thiểu nào? Quản lý, xử lý ÔN Chưa có biện pháp cụ thể 2.26 Kiến nghị 50 Bổ sung thêm nguồn kinh phí cho công tác bảo môi trường, Quan tâm chế độ chăm sóc sức khỏe cho công nhân cần có hướng dẫn cụ thể công tác BVMT, cấp xem xét đạo kịp thời Chú thích vị trí lấy mẫu - NM-2.01.1-2: Trên suối Na Mao sau chảy qua vực mỏ, trước nhập lưu với suối Cầu Tây (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) (21041'859'; E:105031'813'') - NM-2.01.1-3: Trên suối Đồng Bèn sau điểm tiếp nhận nước thải moong khai thác 1A khoảng 100m phía hạ lưu (21041'938'; E:105030'996'') - TNN9/NM-2: Mẫu nước suối Na Mao đoạn chảy qua phân xưởng gạch Na Mao 21041’796’’N; 105031’932’’E - TNN9/NM-3: Mẫu nước suối Đồng Bèn đoạn chảy qua mặt SCN 21042’159’’N; 105030’779’’E - NT1: Tại cửa xả nước thải moong 1A sau hệ thống ao lắng, trước thải môi trường (chảy suối Đồng Bèn) (N: 21042’155‖; E: 105030'778") - NT2: Tại cửa xả nước thải moong khai thác khu sau hệ thống ao lắng trước thải môi trường (suối Cầu Tây, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ) (N: 21041’788‖; E: 105031'866") - NN-2.01.1-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - NN-2.01.1-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - NN-3.02.3-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") -NN-3.02.3-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - NN-2.01.3-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - NN-2.01.3.3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - TNN9/NG-2: Tại giếng khoan nhà ăn công ty (N: 21041’489‖; E: 105030'906") - TNN9/NG-3: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - KK1: Tại khu vực khai trường thấu kính I (N: 21042’626‖; E: 105030'691") - KK2: Tại khu vực khai trường thấu kính II (N: 21041’659‖; E: 105031'699") - KK3: Tại khu vực ven đường vận chuyển (N: 21041’847‖; E: 105031'454") - KK4 : Tại khu vực sàng than sân công nghiệp (N: 21041’171‖; E: 105030'906") - KK5: Tại khu vực trung tâm bãi xúc than tiêu thụ (N:21041.760’; E: 105o31.001’) - KKXQ6: Tại khu vực văn phòng công ty (N: 21041’489‖; E: 105031'906") - KKXQ7: Tại khu vực ngã ba đường quốc lộ 37 vào đường rẽ vào mỏ than(N: 21041’287‖; E: 105031'873") - KKXQ8: Tại nhà ông Đặng Văn Toản, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách khu vực sàng tuyển sân công nghiệp khoảng 300m phía Nam (N: 21041’898‖; E: 105031'042") - KKXQ9: Tại nhà bà Lê Thị Hải, xóm Đoàn Kết, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, cách sân sàng tuyển công nghiệp khoảng 600m phía Tây Nam (N: 21041’860‖; E: 105030'919") - MĐ-2.01.1-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.1-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.2-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.2-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.3-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - MĐ-2.01.3-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - MĐ-2.01.4-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') -MĐ-2.01.4-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') - TNN10/Đ-1: Tại khu vực đất ruộng khu dân cư xã Na Mao, cách phân xưởng vật liệu xây dựng 100m phía Đông Bắc (N: 21041'866''; E:105031'817'') - TNN10/Đ-2: Tại khu vực vườn phân xưởng vật liệu xây dựng (N: 21041'843''; E:105031'807'') ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƢƠNG THỊ HOA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TẠI MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Thái Nguyên – 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LƢƠNG THỊ HOA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN TẠI MỎ THAN NÚI HỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THẾ HÙNG Thái Nguyên - 2015 [...]... (Đề tài nghiên cứu, thu thập và sử dụng số liệu quan trắc, phân tích từ năm 2013 đến tháng 7/2015 của Mỏ than Núi Hồng) 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Hiện trạng hoạt động khai thác than và công tác quản lý môi trường Mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 2.3.2 Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 2.3.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động khai thác. .. thúc khai thác vào năm 2040, mỏ Núi Hồng sẽ kết thúc khai thác năm 2026, mỏ than Phấn Mễ sẽ kết thúc khai thác năm 2016, mỏ than Âm Hồn dự kiến năm 2028 sẽ kết thúc khai thác, mỏ Bá Sơn khai thác 50 năm nữa sẽ kết thúc khai thác 1.3.3.3 Thực trạng môi trường do hoạt động của các mỏ than trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Trong quá trình khai thác, hoạt động, mở rộng và nâng cao công suất các mỏ than trong. .. hưởng của hoạt động khai thác than tới đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh khu vực hoạt động khai thác than của mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 2.3.4 Khó khăn tồn tại và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than của mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 33 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu, thông tin thứ cấp - Thu thập qua... Dương: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động khai thác và vận chuyển than của mỏ Mạo Khê và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, 2013, Đại Học Dân Lập Hải 22 Phòng + Luận Văn Thạc sĩ Đặng Xuân Thường: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước thải hầm lò tại ổng công ty Than Đông Bắc và nghiên cứu mô hình xử lý thu gom tuần hoàn phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, 2013, Đại Học Nông Lâm Thái. .. khoa học của các học viên, sinh viên - Tài liệu, số liệu về hoạt động, quá trình hình thành và phát triển của mỏ than, công nghệ sử dụng trong hoạt động khai thác tại mỏ tại Phòng An toàn – môi trường của Công Ty mỏ than Núi Hồng Gồm: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ than Núi Hồng (Dự án cải tạo mở rộng), năm 2013 + Các báo cáo kết quả quan trắc giám sát môi trường năm 2013, 2014, và 6 tháng... [21] 1.3.2.2 Khai thác than ảnh hưởng đến môi trường ở Việt Nam Hiện trạng môi trường tại các mỏ than Việt Nam: Hiện nay, TKV có khoảng 29 mỏ lộ thiên, 14 mỏ hầm lò phần lớn nằm ở khu vực bể than Quảng Ninh Trong những năm gần đây, cùng với việc tăng sản lượng khai thác thì nạn ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác cũng đang tăng lên ở mức báo động 20 Môi trường vùng than Việt Nam hiện nay đang... Thái Nguyên Có thể nói, việc khai thác than trong những năm qua đã và đang kéo theo nhiều những tác động xấu cho môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến HST tại khu vực khai thác và hoạt động sống của người dân quanh vùng Trong khi đó thì chính sách đầu tư cho các giải pháp bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm lại chưa tương xứng với sản lượng khai thác hàng năm 1.3.3 Hoạt động khai thác than ở tỉnh Thái Nguyên. .. 1910, Công ty Mỏ than Bắc Kỳ cho khai thác mỏ than Phấn Mễ, rồi cho khai thác tiếp mỏ than Làng Cẩm, Núi Hồng Năm 1924 hoạt động khai thác than ở tỉnh Thái Nguyên do Công ty than và mỏ kim loại Đông Dương tiến hành, sản lượng than khai thác ở Phấn Mễ không ngừng tăng: năm 1912 là 7.646 tấn, năm 1918 lên tới 9.000 tấn, tổng cộng cả 7 năm (1912-1918) Công ty than Phấn Mễ đã khai thác được 40.646 tấn Trong. .. tụ trong hầm quá lớn [22] Đề tài: Việc đốt và khai thác than ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường, WilliamM Castleder, David Sheamar, George Crlap, Philip Find Các vấn đề môi trường hiện nay đang tồn tại: 15 Hiện nay, khai thác than trên thế giới đang áp dụng hai loại hình công nghệ khai thác chủ yếu đó là công nghệ khai thác hầm lò và khai thác lộ thiên Tuy nhiên, với mỗi loại hình công nghệ khai thác. .. lƣợng, công suất các mỏ than tỉnh Thái Nguyên Đơn vị khai TT Tên mỏ và vị trí Trữ lƣợng Công suất khai Diện tích thác mỏ (Triệu tấn) thác hiện tại (tấn/năm) chiếm đất (ha) 15,08 400.000 278,1 59,30 400.000 328,0 Công ty 1 2 Mỏ than Núi Hồng, Yên Lãng, Đại Từ TNHH MTV Công nghiệp Mỏ Việt Bắc- Mỏ than Khánh Hòa, Xã Phúc Hà TKV Công ty TNHH MTV - Thành phố Thái Nguyên và xã An Khánh - Đại Từ Công nghiệp Mỏ ... biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoạt động khai thác than mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên thực nhằm đánh giá ảnh hưởng tới môi trường đất, nước, không khí hoạt động khai thác than mỏ. .. cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác lộ thiên mỏ Núi Hồng 2013) [3] 50 3.2 Hiện trạng môi trƣờng khu vực khai thác than mỏ than Núi Hồng Tỉnh Thái Nguyên Để đánh giá trạng môi trường. .. 7/2015 Mỏ than Núi Hồng) 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Hiện trạng hoạt động khai thác than công tác quản lý môi trường Mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên 2.3.2 Đánh giá trạng môi trường khu vực khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Núi Hồng tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay