Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện

62 158 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 11:30

Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Lời nói đầu Với t cách sinh viên thực tập làm nghiên cứu khoa học, thực đề tài Xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần kỹ thuật khí kỹ thuật điện thời gian không dài, điều kiện không khó khăn Để hoàn thành công trình nghiên cứu này, khẩn trơng thu thập, xử lý chọn lọc tài liệu, thực nhiệm vụ nghiên cứu đặt Những kết mà đạt đợc cố gắng thân, đợc tận tình giúp đỡ thầy cô giáo khoa giáo dục tiểu học động viên, khích lệ bạn bè Qua xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Thái Văn Thành, ngời trực tiếp hớng dẫn trình thực đề tài xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa giáo dục tiểu học trờng Đại học Vinh cho ý kiến đóng góp quý báu Cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình cô giáo, em học sinh trờng tiểu học Cửa Nam 1- thành phố Vinh tạo điều kiện hoàn thành đề tài Đây công trình tập dợt nên chắn không tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận đợc góp ý, lời bảo, nhận xét thầy cô giáo bạn Tác giả: Trịnh Thị Thu Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Mục lục Trang 4 5 5 * Lời nói đầu Mở đầu 1.Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Chơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài 1.1 Phơng pháp dạy học 1.2 Phơng pháp dạy học giải vấn đề 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc trng phơng pháp dạy học giải vấn đề 1.2.3 Cơ sở xuất phát phơng pháp dạy học giải vấn đề 1.2.4 Các hình thức dạy học giải vấn đề 1.3 Một số đặc điểm tâm lý học sinh tiểu học 1.4 Thực trạng sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học bậc tiểu học 7 9 11 13 15 16 18 1.5 Cấu trúc chơng trình môn kỹ thuật phần mô hình kỹ thuật 19 khí kỹ thuật điện 1.6 Thực trạng nhận thức giải vấn đề dạy học phần 20 mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện Chơng 2: Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải 28 vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 2.1 Khái niệm quy trình 28 2.2 Các nguyên tắc xây dựng quy trình 29 2.3 Quy trình thực chung 2.4 Thiết kế dạy theo quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải 31 vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Kết luận 41 41 41 41 42 42 42 54 54 Kiến nghị 56 Chơng 3: Thực nghiệm s phạm 3.1 Mục đích thực nghiệm 3.2 Đối tợng thực nghiệm 3.3 Nội dung thực nghiệm 3.4 Thời gian tiến hành thực nghiệm 3.5 Chỉ tiêu đánh giá kết thực nghiệm 3.6 Tiến trình kết thực nghiệm kết luận 58 * Tài liệu tham khảo Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Mở đầu Lý chọn đề tài Ngay nay, nớc ta tiến hành thời kỳ CNH-HĐH, đòi hỏi ngành giáo dục phải đào tạo ngời đáp ứng đợc yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Để đạt đợc mục đích đó, đòi hỏi nhà trờng phải đổi mạnh mẽ nội dung phơng pháp đào tạo, nh nghị TW lần thứ II Đảng nhấn mạnh: Đổi mạnh mẽ phơng pháp giáo dục-đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp t duy- sáng tạo ngời học, bớc áp dụng phơng pháp tiên tiến phơng tiện đại vào qúa trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh[22, trang 41] Từ năm học 2002-2003, Bộ giáo dục đào tạo triển khai thực chơng trình Tiểu học Một phơng pháp dạy học phát huy đợc tính tích cực, sáng tạo học sinh đồng thời thực tốt chơng trình Tiểu học phơng pháp giải vấn đề Một số tác giả nghiên cứu việc sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học Song việc nghiên cứu họ dừng lại số môn học nh: Vật lý, Sinh học, Lịch Sử bậc Trung học Việc sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện thực mức độ định Song việc sử dụng phơng pháp giáo viên lúng túng cha có khoa học, chất lợng đạt đợc cha cao Do việc nghiên cứu quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện để phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh, để thực tốt chơng trình Tiểu học việc làm Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu cần thiết quan trọng Chính lẽ mà lựa chọn đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao chất lợng trình dạy học môn kỹ thuật bậc Tiểu học Khách thể đối tợng nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện môn kỹ thuật bậc Tiểu học 3.2 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học môn kỹ thuật bậc Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện bậc Tiểu học theo giai đoạn, bớc cách hợp lí nâng cao đợc chất lợng trình dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 5.2 Đề xuất quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 5.3 Thực nghiệm s phạm Nhằm kiểm tra quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện môn kỹ thuật bậc Tiểu học Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Phơng pháp nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu lý luận 6.2 Phơng pháp quan sát 6.3 Phơng pháp điều tra Điều tra thông qua toạ đàm với giáo viên vai trò phơng pháp giải vấn đề việc sử dụng phơng pháp dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện môn kỹ thuật bậc Tiểu học 6.4 Thực nghiệm s phạm Nhằm kiểm tra tính hiệu quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 6.5 Phơng pháp toán học thống kê Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Nội dung nghiên cứu Chơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài 1.1 Phơng pháp dạy học Trớc hết tìm hiểu khái niệm phơng pháp Phơng pháp đợc hiểu nh hệ thống nguyên tắc, hệ thống thao tác nhằm từ điều kiện định ban đầu tới mục đích xác định Dấu hiệu chất phơng pháp tính hớng đính, phạm trù phơng pháp có chức năng, phơng tiện đặc trng kết thúc Về chất, phơng pháp gắn bó tơng hợp với đối tợng Do mà nội dung định phơng pháp hay yêu cầu thiết phải có phù hợp phơng pháp với logic vật Theo Hegel: Phơng pháp ý thức hình thức tự vận động bên nội dung[17, trang 22] Phơng pháp gắn liền với tính kế hoạch tính liên tục thao tác Nói cách khác, phơng pháp gắn với xây dựng hành động dạng nó, theo trình tự định với phơng tiện tơng ứng để đạt đợc mục đích dự kiến Về phơng pháp dạy học: Có nhiều định nghĩa phơng pháp dạy học , từ có nhiều cách phân loại hình thành hệ thống phơng pháp dạy học Theo Iu.K.Babanxki: Phơng pháp dạy học cách thức tơng tác thầy trò nhằm giải nhiệm vụ giáo dục, giáo dỡng phát triển trình dạy học [20, trang 46] I.Ia lecne cho rằng: Phơng pháp dạy học hệ thống hành động có mục đích giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức, thực hành học sinh, đảm bảo cho em lĩnh hội nội dung học vấn [20, trang 46] Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Theo Nguyễn Ngọc Quang: Phơng pháp dạy học cách thức làm việc thầy trò phối hợp thống dới đạo thầy, nhằm làm cho trò tự giác, tích cực, tự lực đạt tới mục đích dạy học [17, trang 23] Mặc dù cha có thống khái niệm phơng pháp dạy học, song tác giả thống chung quan niệm là: Phơng pháp dạy học có dấu hiệu đặc trng sau đây: - Phản ánh vận động nội dung học vấn đợc nhà trờng quy định - Phản ánh vận động trìng nhận thức học sinh nhằm đạt đợc mục đích đặt - Phản ánh cách thức trao đổi thông tin thầy trò - Phản ánh cách thức điều khiển hoạt động nhận thức, kích thích xây dựng động cơ, tổ chức hoạt động nhận thức kiểm tra, đánh giá kết hoạt động Qua phân tích khái niệm, phơng pháp dạy học tính đến việc đổi phơng pháp dạy học theo hớng quy trình hoá việc tiến hành dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập học sinh, cho rằng: Phơng pháp dạy học hệ thống tác động liên tục giáo viên để tổ chức hoạt động nhận thức học sinh nhằm làm cho học sinh tự giác, tích cực, tự học đạt tới mục đích dạy học Các phơng pháp dạy học chung đợc phân loại nh sau: -Phơng pháp tiếp nhận thông tin - Phơng pháp tái - Phơng pháp trình bày nêu vấn đề - Phơng pháp tìm tòi phần - Phơng pháp nghiên cứu Ba phơng pháp sau có ý nghĩa đặc biệt việc hình thành phát triển hoạt động sáng tạo, hoạt động mô tả nh hệ thống hành động đợc điều khiển hay quy định cách nghiêm ngặt Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu 1.2 Phơng pháp dạy học giải vấn đề 1.2.1 Khái niệm phơng pháp dạy học giải vấn đề Giải vấn đề ý tởng xuất giáo dục đại cách phổ biến có tính hấp dẫn vòng thập kỷ Hớng lấy vấn đề, chủ đề, tình có vấn đề hớng đổi phơng pháp dạy học, lấy bồi dỡng lực giải vấn đề yêu cầu giáo dục Có nhiều quan điểm khác thuật ngữ dạy học nêu vấn đề.Có ngời cho kiểu dạy học hình thức tổ chức dạy học, có ngời lại xem phơng pháp dạy học Theo I.IA Lecne: Dạy học nêu vấn đề phơng pháp dạy học học sinh tham gia cách có hệ thống vào trình giải vấn đề toán có vấn đề đợc xây dựng theo nội dung tài liệu học chơng trình [13] Trên quan điểm chung nhất, dạy học nêu vấn đề phơng pháp giáo viên dùng câu hỏi đa học sinh vào tình có vấn đề, tạo điều kiện cần thiết để học sinh giải đợc nhng vấn đề nêu Nh vấn đề gì? Và tình có vấn đề? Vấn đề xuất hình thành điều kiện để giải chúng, hay nói cách khác vấn đề câu hỏi đặt cho học sinh mà cha biết lời giải từ trớc, phải có trình độ t duy, tìm tòi sáng tạo để tìm lời giải, nhng học sinh có sẵn số phơng tiện ban đầu để bổ dụng thích hợp vào việc tìm tòi [19] Theo M.L macmutốp: Tình có vấn đề trở ngại trí tuệ ngời, xuất ngời ta cha biết cách giải thích tợng, kiện, cha đạt tới mục đích cách thức hành động quen thuộc Tình kích thích ngời tìm tòi cách giải thích hành động Tình có vấn đề quy luật hoạt động nhận thức, sáng tạo có hiệu quả, quy định khởi đầu t duy, hành động t tích cực diễn trình nêu giải vấn đề [18] Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Theo thuyết thông tin: Tình có vấn đề trạng thái chủ thể có độ bất định trớc việc lựa chọn giải pháp tình có vấn đề nhiều khả có mà cha số xuất Nh tình có vấn đề trạng thái tâm lý độc đáo chớng ngại nhận thức xuất mâu thuẫn nội tâm, có nhu cầu giải mâu thuẫn tái hay bắt chớc mà tìm tòi sáng tạo tích cực đầy hng phấn Khi tới đích lĩnh hội đợc kiến thức, phơng pháp dành kiến thức niềm vui sớng phát [18] Nh tình có vấn đề khó khăn đợc chủ thể ý thức rõ ràng, mà muốn khắc phục phải tìm tòi tri thức mới, phơng thức hành động Tình có vấn đề đặc trng cho thái độ chủ thể trở ngại nảy sinh lĩnh vực hoạt động thực hành hay trí óc, nhng thái độ mà chủ thể cha biết cách khắc phục trở ngại phải tìm tòi cách khắc phục Nếu không ý thức đợc khó khăn không nảy sinh nhu cầu tìm tòi nhu cầu tìm tòi t sáng tạo Một đứa trẻ cha ý thức đợc nguy hiểm hố đờng vấp ngã, đứa trẻ tình có vấn đề cha sảy Đối với thiếu niên biết gắp hố nhảy qua tránh mà không cần suy nghĩ tình tình tình có vấn đề C.L Rubin stein nhấn mạnh t thờng vấn đề hay câu hỏi, từ ngạc nhiên hay thắc mắc, từ mâu thuẫn Tình có vấn đề nh có tác dung lôi cá nhân vào trình t [19] Muốn tình có vấn đề hoàn thành đợc chức kích thích t phải đợc chủ thể tiếp nhận để giải Tình xảy chủ thể sẵn có tri thức ban đầu đáp ứng đợc nội dung cụ thể tình huống, sẵn có phơng tiện trí óc để sử xự với nội dung cụ thể Trong trờng hợp tình có vấn đề trở thành vấn đề 10 Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu k X = n x i i =1 k S = ( x )2 n x N i =1 i i x i N ni : tần số xuất điểm số học sinh thứ i N : tổng số học sinh thực nghiệm Nhìn vào bảng thấy: trớc thực nghiệm điểm trung bình - kết kiểm tra hai lớp thực nghiệm đối chứng xấp xỉ nhau, độ lệch chuẩn SX (Độ phân tán điểm số quanh giá trị trung bình ) xấp xỉ Nhng sau thực nghiệm, lớp thực nghiệm có điểm trung bình cao lớp đối chứng cụ thể X t n= 8,1 > 7,275 = X ĐC Trong độ lệch chuẩn SX lại bé (1,350,375) Điều chứng tỏ hiệu tác động thực nghiệm, nghĩa sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện kích thích đợc hứng thú học tập học sinh làm cho chất lợng dạy học đợc nâng cao Chúng sử dụng phép thử t-student cho nhóm sóng đôi để so sánh kết đầu vào đầu lớp thực nghiệm nhằm mục đích so sánh khác biệt hai kết đầu vào đầu để chứng minh hiệu tác động thực nghiệm Chúng đa gỉa thuyết H0 tác động thực nghiệm hiệu Sau tính t, tra bảng t-student, tìm giá trị t tới hạn Nếu t>= t bác bỏ gỉa thuyết H0, nghĩa tác động thực nghiệm có hiệu Nếu t< t, chấp nhận gỉa thuyết H0, nghĩa tác động thực nghiệm hiệu Theo công thức: t= X S X Chúng ta có: t= 8,1 =2,44 1,35 48 Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Tra bảng phân phối student với bậc tự F=N -1=39, với mức P=0,05, ta có t=1,68 Vậy t = 2,56 > 1,68 = t Nh vậy, bác bỏ gỉa thuyết H0, nghĩa tác động thực nghiệm có hiệu rõ rệt Sử dụng phép thử t-student cho nhóm không sóng đôi để tìm khác biệt kết hai lớp thực nghiệm lớp đối chứng để chứng minh cho hiệu tác động thực nghiệm, đa gỉa thuyết H0 tác động thực nghiệm hiệu quả, nghĩa kết lớp thực nghiệm không khác biệt so với kết lớp đối chứng Sau tính giá trị t theo công thức: t= _ X X S +S N 2 2 ( lớp có số học sinh nhau) Tra bảng t-student tìm t tới hạn (p=0,05) với bậc tự F= 2N-2 Nếu t>= t bác bỏ gỉa thuyết H0, nghĩa kết hai lớp khác rõ rệt Nếu t< t chấp nhận gỉa thuyết H0, nghĩa khác biệt kết hai lớp ý nghĩa Ta có: 8,1 7,725 t= 1,075 + 0,375 =4,58 40 Tra bảng phân phối t-student, bậc tự F=78, mức P=0,05, ta có t=1,67 Vậy t=4,58>1,67 = t Nh bác bỏ gỉa thuyết H0, nghĩa khác biệt kết thực nghiệm đối chứng có ý nghĩa mặt xác xuất thống kê hay tác động thực nghiệm có kết Chúng ta quy ớc, loại giỏi có điểm kiểm tra đạt từ trở lên(Đ>=7), loại trung bình nhỏ đạt từ trở lên (5[...]... dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện + Mức độ sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong quá trình dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện + Cách sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề của giáo viên trong quá trình dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện 20 Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu + Chất lợng học tập của học sinh phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ. .. dạy học 2.2 Các nguyên tắc xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện Khi xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề, chúng tôi dựa vào các nguyên tắc cơ bản sau: - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, tính cụ thể: Quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện. .. cao việc sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện Có tới 70% số giáo viên đợc hỏi cho rằng sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện là rất cần thiết Theo đánh giá của giáo viên tiểu học, việc sử dụng phơng pháp này trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện cho phép nâng cao... phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện 1.6.1 Khảo sát thực trạng - Mục đích điều tra: Khảo sát nhằm đánh giá thực trạng sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện của giáo viên, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện - Đối tợng... phơng pháp dạy học giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện, tuy nhiên vẫn còn nhầm lẫn giữa phơng pháp vấn đáp với phơng pháp dạy học này Mặc dù phần lớn giáo viên đều khẳng định vai trò quan trọng của phơng pháp dạy học giải quy t vấn đề trong việc phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật. .. lý 26 Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Chơng 2: Quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện 2.1 Khái niệm về quy trình Quy trình là trình tự phải tuân theo để tiến hành một công việc nào đó Quy trình sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện là một trật tự tuyến tính các giai đoạn, các... dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện nên chất lợng của học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện còn cha cao, các em cha chú ý nhiều đến bài học Do vậy mà thực hành kém hiệu quả, không nắm vững đợc quy trình kỹ thuật (5) Chất lợng học tập phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện so với phần mô hình vờn trờng ở học sinh tiểu học Bảng 4:... của việc sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhng đa số giáo viên cha biết cách sử dụng, cha biết cách tổ chức, vận dụng vào giờ dạy của mình 24 Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thu Việc sử dụng phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện phải... chất của phơng pháp giải quy t vấn đề (2) Nhận thức của giáo viên về vai trò của phơng pháp giải quy t vấn đề trong việc phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện Bảng 2: Các mức độ nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của phơng pháp giải quy t vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện 22 Luận... phơng pháp dạy học giải quy t vấn đề Theo chúng tôi, phơng pháp dạy học giải quy t vấn đề là một phơng pháp pháp dạy học trong đó giáo viên tạo ra những tình huống gợi vấn đề, điều khiển học sinh giải quy t vấn đề, hoạt động tự giác tích cực, chủ động và sáng tạo để giải quy t vấn đề nhằm đạt đợc mục đích dạy học 1.2.2 Đặc trng của phơng pháp dạy học giải quy t vấn đề 1.2.2.1 Đặc trng cơ bản của phơng pháp ... pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 5.2 Đề xuất quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện 5.3 Thực nghiệm... mô hình kỹ thuật 19 khí kỹ thuật điện 1.6 Thực trạng nhận thức giải vấn đề dạy học phần 20 mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện Chơng 2: Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải 28 vấn đề dạy học. .. kết học (3) Các mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ thuật khí kỹ thuật điện giáo viên tiểu học Bảng 3: Các mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học phần mô hình kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện , Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện , Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học phần mô hình kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện , Chương 3: Thực nghiệm sư phạm, Vậy t = 2,56 >1,68 = t. Như vậy chúng ta bác bỏ giả thuyết H0, nghĩa là tác động thực nghiệm có hiệu quả rõ rệt., Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay