Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghề trồng hoa ở huyện yên định thanh hóa

99 312 3
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 11:13

... tài: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nghề trồng hoa huyện Yên Định – Thanh Hoá” Mục tiêu nghiên cứu 12 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sản xuất số loài hoa từ... đến 17/05/2010 thực tập tốt nghiệp Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Định tiến hành thực đề tài: “ Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển nghề trồng hoa huyện Yên Định – Thanh Hóa Vì vậy,... Thực trạng sản xuất hoa huyện Yên Định 4.1.1 Tình hình phát triển sản xuất hoa huyện Yên Định Cùng với chủ trương phát triển sản xuất hoa, cảnh nước Những năm gần đây, nông dân huyện Yên Định mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghề trồng hoa ở huyện yên định thanh hóa , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghề trồng hoa ở huyện yên định thanh hóa , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nghề trồng hoa ở huyện yên định thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn