Về đại số lie nửa đơn và đại số lie đơn

23 159 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2015, 07:20

... số r ú t trì ệ tí t ủ số số ợ ệt ợ trì tết ộ ủ ể ụ ụ ệ trì s số số trọ t ủ ệ trì ệ ề số số tí t ủ số ổ t ợ ữ số ợ số ... K ó số G ột số ủ EndV ề ệ s t số ợ T r(x y) = 0; x G, y [G, G] ứ ị ý số số r ú t ó ề số ợ ột ệ trù ệ số ế số ợ ò tồ t số ó số ... số số t tử ủ số ủ số số ợ số số số
- Xem thêm -

Xem thêm: Về đại số lie nửa đơn và đại số lie đơn , Về đại số lie nửa đơn và đại số lie đơn , Về đại số lie nửa đơn và đại số lie đơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn