SKKN sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy về quang hợp SGK sinh học 11 cơ bản

11 386 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015, 17:59

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ MỤC LỤC Đặt vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lí luận thực tiễn 3.1 Cơ sơ lí luận 3.2 Cơ sở thực tiễn .5 3.3 Biện pháp tiến hành 3.3.1 Bài Quang hợp thực vật .5 3.3.2 Bài Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM 3.4 Hiệu sáng kiến Kết luận .10 Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK: Sách giáo khoa PTTQ: Phương trình tổng quát TTPU: Trung tâm phản ứng ATP: Adenozin triphotphat ADP: Adenozin diphotphat Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện Bộ Giáo dục Đào tạo tiến hành đổi toàn diện giáo dục cấp học Trong đó, có cấp trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Công đổi liên quan nhiều lĩnh vực đổi chương trình, đổi sách giáo khoa, đổi thiết bị dạy học, đổi phương pháp dạy học, đổi quan niệm cách thức kiểm tra đánh giá, đổi quản lí………Trong việc đổi phương pháp dạy học coi vấn đề then chốt Tuy nhiên, đổi có đem lại hiệu hay không phụ thuộc nhiều vào người giáo viên, người trực tiếp thể tinh thần đổi nói tiết học Trong năm gần có nhiều chương trình nghiên cứu ứng dụng biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu giáo dục, biện pháp phương pháp dạy học tích cực “Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) thuật ngữ rút gọn, dùng nhiều nước để phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học tập trung vào phát huy tính tích cực người dạy” Phương pháp dạy học tích cực với đặc trưng sau: - Dạy học không qua tổ chức hoạt động học tập học sinh - Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác - Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong tình hình đổi phương pháp dạy học trường phổ thông có tiến đáng kể Phương pháp dạy học truyền thống “giáo viên làm trung tâm”, học sinh thụ động ghi chép bước thay phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm”, giáo viên đóng vai trò đạo định hướng trình nhận thức học sinh Song việc đổi phương pháp dạy học gặp nhiều khó khăn nhiều lí (nhận thức giáo viên, phương tiện dạy học, nôi dung chương trình sách giáo khoa, sở vật chất….) nhiều điều bất cập Trong dạy học, việc lựa chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với nội dung dạy phù hợp với đối tượng học sinh vấn đề cần thiết Nhiều giáo viên trình giảng dạy tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm hình thức tổ chức hoạt động nhóm thường nghèo nàn nên gây nhàm chán học sinh Trong chương trình Sinh học 11 bản, có hai liên quan đến quang hợp với số nội dung trừu tượng, HS khó nắm bắt nội dung học phương pháp dạy để tạo hứng thú cho HS HS nhàm chán Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Xuất phát từ vấn đề trên, thân tìm cho phương pháp dạy riêng nhằm nâng cao hiệu dạy Sử dụng phương pháp tích cực để dạy Quang hợp SGK 11 Cơ bản, mong phương pháp bạn đồng nghiệp tham khảo ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 11 ban 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Quang hợp Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 3.1 Cơ sở lí luận: Thực chương trình dạy học theo quan điểm dạy học Lấy học sinh làm trung tâm Dạy học lấy học sinh làm trung tâm dạy học tập trung vào học sinh, hướng vào học sinh, vào học sinh, kiểu dạy học mà toàn trình dạy học hướng vào nhu cầu, kỹ năng, hứng thú học sinh, nhằm mục đích phát triển học sinh lực độc lập học tập giải vấn đề Trong phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm hoạt động giáo viên học sinh tương ứng sau: * Học sinh khai phá tri thức – Giáo viên hướng dẫn cung cấp thông tin * Học sinh tự trả lời thắc mắc đặt ra, tự kiểm tra – Giáo viên trọng tài * Học sinh tự hành động, tự kiểm tra, tự điều chỉnh – Giáo viên làm cố vấn Trong dạy học Lấy học sinh làm trung tâm vai trò người giáo viên bị mờ nhạt mà trái lại rõ nét hơn, giáo viên "linh hồn" học phải làm cho học sinh động sáng tạo Giáo viên người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập hay theo nhóm nhỏ để học sinh tự lực chiếm lĩnh tri thức mới, hình thành kỹ năng, thái độ Giáo viên phải nắm vững chất quy luật trình dạy học để tìm ứng dụng phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng Vai trò hoạt động học sinh học quan trọng Học sinh tham gia chủ động vào trình nhận thức, thông qua: + Học sinh có nhu cầu nhận thức, khao khát tìm hiểu kiến thức học + Tự giác chủ động thực hoạt động học tập nhằm tìm tòi, phát tri thức học cách tìm tri thức + Bộc lộ khả tự nhận thức + Tham gia vào hoạt động hợp tác, theo nhóm, giúp , tìm tòi, phát kiến thức + Tham gia thảo luận, tranh luận, góp ý kiến với bạn bảo vệ ý kiến cá nhân Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ + Khuyến khích nêu thắc mắc, phát vấn đề tham gia giải đáp + Tự đánh giá tham gia nhận xét đánh giá lẫn + Tự bổ sung hoàn thiện kiến thức Trong hoạt động dạy học, dạy học theo kiểu hoạt động nhóm xem phổ biến Hoạt động tập thể giúp giải vấn đề gay cấn nhanh Hình thức giúp cho em quen dần sớm thích ứng với đời sống xã hội giai đoạn 3.2 Cơ sở thực tiễn Trong chương trình sinh học 11 có hai tiết Quang hợp, Quang hợp thực vật C3, C4 CAM ; Quang hợp thực vật C3, C4 CAM có nội dung trừu tượng bao gồm trình sinh học phức tạp, HS nắm bắt đuợc kiến thức thông qua kênh hình vẽ minh hoạ Việc hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu tự lĩnh hội kiến thức từ sách giáo khoa việc rèn luyện cho học sinh khả tự học Giáo viên người điều hành, chuyển đơn vị kiến thức thành nội dung hoạt động để học sinh thông qua việc thực hoạt động lĩnh hội kiến thức Học sinh vùng khó khăn khả nhận thức em nhiều hạn chế, nội dung trừu tượng giáo viên dạy theo cách truyền thống học sinh khó lĩnh hội Nếu việc soạn giảng giáo viên nặng phương pháp dạy truyền thống học sinh nhàm chán học nội dung chương Nhiều GV đề cập đến phương pháp hoạt động nhóm học tính sáng tạo không tạo hứng thú cho học sinh Từ vấn đề trên, trình giảng dạy tìm giải pháp để nâng cao hiệu giảng dạy nêu 3.3 Biện pháp tiến hành 3.3.1 Bài Quang hợp thực vật * Khái quát quang hợp GV: Vấn đáp HS, giúp HS chủ động phát kiến thức + Yêu cầu Hs quan sát hình 8.1 trang 36 SGK nêu nguyên liệu sản phẩm quang hợp + Từ yêu cầu viết PTTQ quang hợp + Suy khái niệm quang hợp + Điều xảy quang hợp ( oxi, thực phẩm ) Con người cần làm để thực vật thực tốt vai trò quang hợp mình? + Từ yêu cầu HS nêu vai trò quang hợp GV: + Yêu cầu HS kể tên quan thực vật + Cơ quan làm chức quang hợp? * Lá quan quang hợp Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ GV: + Yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập Tìm hiểu cấu tạo phù hợp với chức quang hợp (7p) Trong lớp biểu bì có khí A Dẫn nước khoáng đến tế bào dẫn khổng sản phẩm quang hợp khỏi Diện tích bề mặt lớn B Giúp CO2 khuếch tán vào cung cấp cho quang hợp Hệ gân bao gồm mạch gỗ C Là bào quan quang hợp mạch rây Nhiều tế bào có chứa D Giúp hấp thụ nhiều tia sáng lục lạp Đáp án: 1B; 2D; 3A; 4C + Sau nhóm làm việc xong, giáo viên yêu cầu nhóm treo bảng phụ, nhóm lại nhận xét bổ sung - GV yêu cầu HS quan sát hình 8.3 trang 37 SGK kết hợp với kiến thức học lớp 10, nêu cấu tạo lục lạp phù hợp với chức quang hợp (Chất chứa enzim pha tối, hệ thống tilacoit chứa enzim pha sáng quang hợp) + Treo tranh yêu cầu học sinh nêu lại cấu tạo lục lạp? + Đặc điểm lục lạp phù hợp với chức quang hợp? (Chất chứa enzim pha tối, hệ thống tilacoit chứa enzim pha sáng quang hợp) + Các HS khác nhận xét bổ sung * Hệ sắc tố quang hợp - GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp tìm hiểu mục SGK trang 38 vẽ sơ đồ phân loại loại sắc tố quang hợp xanh + Yêu cầu hai học sinh lên bảng trình bày + Các HS khác so sánh hai kết quả, nhận xét kết luận Diệp lục a Diệp lục Diệp lục b Sắc tố quang hợp Caroten Carotenoit Xantophyl - GV yêu cầu tiếp tục tìm hiểu mục SGK trang 37 vẽ sơ đồ trình hấp thụ, truyền chuyển hóa lượng sắc tố quang hợp cách: Sử dụng Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ bìa có nội dung (Ánh sáng, Diệp lục a , Diệp lục a TTPU , Carotenoit , Diệp lục b ATP NADPH) ghép lại với thành sơ đồ + Yêu cầu học sinh lên bảng ghép + Các HS khác so sánh hai kết quả, nhận xét kết luận Ánh sáng → Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a TTPU → ATP NADPH 3.3.2 Bài Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM * Pha sáng - GV: + Nhấn mạnh loại thực vật khác không gian thời gian trình quang hợp + Yêu cầu HS quan sát hình 9.1 SGK trang 40 thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập + Sau nhóm làm việc xong, giáo viên yêu cầu nhóm treo bảng phụ, nhóm lại nhận xét bổ sung Tìm hiểu hai pha quang hợp Nội dung Pha sáng Pha tối Nơi xảy Hệ thống tilacoit lục lạp Chất stroma lục lạp Nguyên liệu Ánh sáng, nước, ADP, ATP, NADPH NADP+ Sản phẩm O2, ATP, NADPH ADP, NADP+, cacbohydrat - GV: Vậy oxi có nguồn gốc từ tạo từ trình nào? Dựa vào trình quang phân li nước HS trả lời Quá trình quang phân li nước: 2H2O + A/s (diệp lục) → 4H+ + 4e- + O2 * Pha tối - Thực vật C3: GV yêu cầu HS quan sát hình 9.2 SGK trang 41, thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập Tìm hiểu thực vật C3 + Đại diện: + Chất nhận CO2 đầu tiên: + Sản phẩm ổn định chu trình: + Các giai đoạn chu trình: + Tại gọi chu trình C3? Yêu cầu HS quan sát hình 9.1 SGK trang 40 thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập Sau nhóm làm việc xong, giáo viên yêu cầu nhóm treo bảng phụ, nhóm lại nhận xét bổ sung - Thực vật C4 CAM Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Thực vật C4 Thực vật CAM GV: Chiếu hai sơ đồ yêu cầu HS quan sát sơ đồ trên, thảo luận nêu điểm giống khác chu trình C3, C4 CAM Trong điểm khác thực cách hoàn thành phiếu học tập sau: Điểm so sánh Đại diện C3 Đa số gỗ lớn rừng C4 Mía, ngô, cao lương CAM Loài mọng nước sống nơi khô hạn: dứa, long, xương rồng Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Hình thái giải phẫu - Lá bình thướng - Có loại lục lạp mô giậu - Lá bình thường - Có hai loại lục lạp: tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch Axit oxaloaxetic ( AOA) Cao - Lá mọng nước - Có loại lục lạp mô giậu Chất nhận CO2 Ribulozo 1,5 Axit oxaloaxetic photphat ( AOA) Cường độ Trung bình Thấp quang hợp Sản phẩm đầu Axitphotphoglyxeric Photphoenolpiruv Photphoenolpiruvat tiên ổn định ( APG) at (PEP) chu trình (PEP) Hô hấp sáng Có Không Không Năng suất sinh Trung bình Cao Thấp học GV: + Tại lại gọi thực vật C4? + Tại thực vật CAM khí khổng chúng lại đóng vào ban ngày, mở vào ban đêm? + Tại miền núi địa phương trồng long suất thấp? 3.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Đề tài nghiên cứu áp dụng dạy lớp ban Qua tiết dạy lớp, nhận thấy tạo hứng thú, sôi cho tiết học, nhờ em chủ động lĩnh hội kiến thức, nắm vững kiến thức nhớ lâu hơn, đồng thời học sinh có thói quen tự học thông qua sách giáo khoa, từ học sinh có nhiều tiến Qua năm học 2012 – 2013 2013 – 2014 thân giảng dạy hai lớp A5, lực học học sinh hai lớp Sau học xong hai học sinh làm kiểm tra 15 phút, kết thu sau: Loại điểm Điểm giỏi Điểm Điểm trung bình Điểm yếu Điểm Năm học 2012 – 2013 (sử dụng phương pháp truyền thống) 5/37 = 13,5% 15/37 = 40,5% 10/37 = 27% Năm học 2013 – 2014 (sử dụng phương pháp tích cực) 7/37 = 19% Không 2/40 = 5% Không 10/40 = 25% 20/40 = 50% 8/40 = 20% Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Kết luận Trên số kỹ thuật tổ chức hoạt động lên lớp mà thường xuyên áp dụng công tác giảng dạy học sinh lớp 11 nói riêng học sinh THPT nói chung; chia nội dung tiết học thành hoạt động riêng biệt để học sinh tự tìm kiến thức giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tốt Nhưng vận dụng hình thức nào, tổ chức hoạt động nhóm phụ thuộc vào nội dung bài, đối tượng học sinh cụ thể, tuỳ điều kiện giáo viên Việc lựa chọn đắn, kết hợp hài hòa kỹ thuật dạy học nhằm đạt hiệu cao phụ thuộc nhiều vào trình độ, vào khả sư phạm lòng yêu nghề thầy cô giáo Không thể có khuôn mẫu sẵn cho cụ thể, đơn vị kiến thức cụ thể mà hoàn toàn phụ thuộc vào thầy cô giáo Vì nghĩ đôi chút kinh nghiệm phần kiến thức nhỏ rút từ thực tế giảng dạy tôi, xin viết để chia sẻ với đồng nghiệp Do thời gian lực có hạn chắn nội dung trình bày có nhiều thiếu sót Rất mong cảm thông đồng nghiệp góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện nội dung Người thực Nguyễn Thị Ngọt Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn 10 Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo Sinh học 11 Cơ bản, Nhà xuất Giáo dục Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn sinh học lớp 11, Nhà xuất Giáo dục Hóa sinh học, Phạm Thị Trân Châu, Nhà xuất giáo dục Phương pháp dạy học tích cực, PGS.TS Vũ Hồng Tiến , Nguồn tin: Dạy học intel.net Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số Văn Bàn 11 [...].. .Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy về Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ bản TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo Sinh học 11 Cơ bản, Nhà xuất bản Giáo dục 2 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn sinh học lớp 11, Nhà xuất bản Giáo dục 3 Hóa sinh học, Phạm Thị Trân Châu, Nhà xuất bản giáo dục 4 Phương pháp dạy học tích cực, PGS.TS Vũ Hồng Tiến , Nguồn tin: Dạy học intel.net Nguyễn... xuất bản Giáo dục 3 Hóa sinh học, Phạm Thị Trân Châu, Nhà xuất bản giáo dục 4 Phương pháp dạy học tích cực, PGS.TS Vũ Hồng Tiến , Nguồn tin: Dạy học intel.net Nguyễn Thị Ngọt – Trường THPT số 4 Văn Bàn 11 ... Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Xuất phát từ vấn đề trên, thân tìm cho phương pháp dạy riêng nhằm nâng cao hiệu dạy Sử dụng phương pháp tích cực để dạy. .. 10 Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo Sinh học 11 Cơ bản, Nhà xuất Giáo dục Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn sinh học. .. Văn Bàn Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy Quang hợp SGK Sinh học 11 Cơ Kết luận Trên số kỹ thuật tổ chức hoạt động lên lớp mà thường xuyên áp dụng công tác giảng dạy học sinh lớp 11 nói
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy về quang hợp SGK sinh học 11 cơ bản , SKKN sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy về quang hợp SGK sinh học 11 cơ bản , SKKN sử dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy về quang hợp SGK sinh học 11 cơ bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay