một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

37 246 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015, 09:43

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong Quốc gia, thời kỳ, điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội cụ thể có chiến lược cụ thể đảm bảo an ninh lương thực khác nhau, mục đích cuối đảm bảo đủ nhu cầu lương thực tối thiểu cho thành viên xã hội Việt Nam lên từ lúa nước, từ nông nghiệp lạc hậu, nay, lao động nông nghiệp chiếm khoảng 75%, nguồn thu nhập chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp Vì vậy, Đảng Nhà nước ta trọng việc sản xuất lương thực, coi nhiệm vụ hàng đầu cho vấn đề an ninh lương thực Quốc gia Trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước ngày nay, diện tích sản xuất lúa phải nhường chỗ cho công trình xây dựng, cho phát triển công nghiệp, cho trình đô thị hoá diễn ạt, vấn đề đảm bảo lương thực đặt lên vai người nông dân trọng trách lớn lao Xã Quảng Phước xã vùng ven phá huyện Quảng Điền trung tâm KT-VH-XH huyện Quảng Điền Trong nhiều năm qua sản xuất nông nghiệp đạt tiến đáng kể, lúa đóng vai trò chủ đạo Với lợi thế, địa hình phẳng, đất đai phì nhiêu, xã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đưa giống lúa có suất cao Nhờ mà năm qua sản lượng lúa ổn định diện tích canh tác giảm Bên cạnh không hộ nông dân sản xuất hiệu quả, mùa chăm sóc bón phân, phun thuốc không kỹ thuật, suất không cao sử dụng giống lúa sẵn có từ vụ thu hoạch trước, giống không Trước thực trạng đó, để nghiên cứu cách toàn diện biện pháp kỹ thuật, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu trình sản xuất, vấn đề giống lúa có suất cao, phẩm chất tốt thích nghi với điều kiện khí hậu đất đai Page địa phương, để nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân đơn vị diện tích Được giúp đỡ nhà trường quý thầy cô giáo, nhóm có hội nghiên cứu thực tế, để từ đánh giá thực trạng sản xuất lúa địa phương, khẳng định lại vai trò chủ lực lúa kinh tế nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất lúa hộ địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trong trình nghiên cứu sử dụng phương pháp: Phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp toán học, phương pháp điều tra vấn hộ nông dân, phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp phân tích số liệu ( hieu vas u dung nhung Phuong phap la ntn) Trong suốt trình thực tế, hạn chế kiến thức từ nhà trường đem áp dụng vào thực tiễn, hạn chế kiến thức từ thân nên chắn có nhiều sai sót Kính mong giúp đỡ quý thầy cô, đóng góp ý kiến bạn bè để báo cáo hoàn thiện PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SƠ LÝ LUẬN 1.1.1 Vị trí tầm quan trọng lúa: Lúa ba lương thực chủ yếu bao gồm lúa mì, ngô lúa gạo Trong lúa gạo có đầy đủ chất dinh dưỡng lương thực khác, có Vitamin nhóm B số thành phần khác - Về tinh bột: Là nguồn cung cấp chủ yếu Calo Giá trị nhiệt lượng lúa 3594 Calo/g, hàm lượng amyloza hạt định Page đến độ dẻo gạo Hàm lượng amyloza lúa gạo Việt nam thay đổi từ 18 - 45% đặc biệt có giống lên tới 54% - Prôtêin: Chiếm - 8% thấp so với lúa mỳ loại khác Giống lúa có hàm lượng prôtêin cao 12,84% thấp 5,25% Phần lớn giống Việt nam nằm vào khoảng -8% - Lipít: Ở lúa lipít thuộc loại trung bình, phân bố chủ yếu lớp vỏ gạo - Vitamin: Trong lúa gạo có số vitamin nhóm B B1, B2, B6…Vitamin B1 0,45 mg/100hạt Từ đặc điểm lúa giá trị nó, lúa gạo coi nguồn thực phẩm, dược phẩm có giá trị tổ chức dinh dưỡng quốc tế gọi "Hạt gạo hạt sống" Với giá trị dinh dưỡng hạt kết hợp với việc chọn tạo giống có suất cao, phẩm chất tốt lúa gạo việc sử dụng hàm lượng lương thực chủ yếu sản phẩm phụ lúa sử dụng nhiều lĩnh vực khác 1.1.2 Một số đặc điểm lúa 1.1.2.1 Đặc điểm sinh học Sinh trưởng phát triển lúa phụ thuộc nhiều yếu tố, từ điều kiện tự nhiên, tình hình canh tác, phân bón đất đai, mùa vụ gieo trồng, giống thời gian sinh trưởng giống lúa.Quá trình sinh trưởng lúa chia làm hai thời kỳ: Sinh trưởng dinh dưỡng sinh trưởng sinh thực - Thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng: Ở thời kỳ lúa chủ yếu hình thành phát triển quan dinh dưỡng lá, phát triển rễ, đẻ nhánh… - Thời kỳ sinh trưởng sinh thực: Là thời kỳ phân hoá, hình thành quan sinh sản làm đòng đến thu hoạch Bao gồm trình làm đòng, trổ bông, hình thành hạt Quá trình làm đốt sinh trưởng dinh dưỡng lại tiến hành song song với trình phân hoá Page đòng nên nằm trình sinh thực Thời kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành số bông, tỷ lệ hạt trọng lượng hạt lúa + Quá trình nẩy mầm: Hạt hút nước, độ ẩm hạt tăng, hoạt động men hô hấp phân giải rõ rệt, loạt phản ứng sinh hoá xảy ra, phôi cung cấp glucoza, axitamin, tế bào phân chia, lớn lên trục phôi phình to, đẩy mầm nẩy mầm, xuất bao hình vảy, diệp lục Đồng thời trình nẩy mầm, từ phôi xuất rễ phôi Rễ dài, sau phát triển thành lông tơ giúp hạt hút nước thời kỳ đầu + Quá trình phát triển rễ: Sau nẩy mầm rễ lúa phát triển từ phôi rễ mộng, rễ chủ yếu có Rễ mộng xuất dài ra, hình thành lông rễ, rễ mộng hoạt động thời gian ngắn chết thay lớp rễ phụ hình thành từ mặt đốt gốc Những mắc đầu năm rễ, mắc sau đạt tới 3-20 rễ Tập hợp lớp tạo thành rễ chùm + Quá trình phát triển lá: Lá hình thành từ mầm mắc thân, hạt nẩy mầm, hình thành bao mầm, không hoàn toàn đến thật 1,2,3… Các phát triển liên tục từ ba đầu này, lúa tự nuôi dưỡng hoàn toàn sống độc lập, quang hợp, rễ hút dinh dưỡng Thông thường lúa có khoảng 5-6 hoạt động, già tàn rụi dần để non lại tiếp tục + Quá trình đẻ nhánh: Lúa sau bén rễ hồi xanh làm đốt, làm đòng Nhánh lúa hình thành từ mầm nách gốc thân Quá trình hình thành nhánh qua bốn giai đoạn: phân hoá nhánh, hình thành nhánh, nhánh dài bọc nhánh xuất Trong trình hình thành nhánh xuất bao hình ống dẹt, xuất nhánh, nhánh phát triễn 3-4 tách khỏi mẹ sống tự lập + Quá trình làm đòng: Ở thời kỳ thân lúa thức hình thành, số lóng kéo dài chiều dài lóng định chiều cao Page Quá trình làm đòng trình phân hoá hình thành quan sinh sản, có ảnh hưởng trực tiếp đến trình hình thành suất lúa + Quá trình trổ bông, nở hoa, thụ phấn: Sau hoàn thành trình làm đòng lúa trổ phát triển nhanh lóng Khi lúa thoát khỏi bẹ trình trổ xong Cùng với trình trổ bao phấn hoa đầu đầu gié nở trước, hoa gốc bông, hoa gốc nở cuối Khi hoa nở phơi màu, váy cá hút nước trương to lên, đồng thời với áp lực vòi nhị làm cho vỏ trấu nở ra, hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ, trình thụ phấn Sau trình thụ phấn trình thụ tinh hình thành hạt Trong điều kiện bình thường hạt phấn rơi xuống đầu nhuỵ, sau 15 phút ống phấn bắt đầu dài ra, chất hạt bắt đầu dồn ống phấn Sau thụ tinh trình phát triển phôi phôi nhũ + Quá trình chín hạt: Chúng ta chia trình chín hạt làm ba thời kỳ: chín sữa, chín sáp chín hoàn toàn • Chín sữa: Sau phơi màu 6-7 ngày chất dự trữ hạt dạng lỏng, trắng sữa, hình dạng hạt hoàn thành có màu xanh, trọng lượng hạt tăng nhanh thời kỳ • Chín sáp: Ở thời kỳ chất dịch hạt đặc lại, hạt cứng màu xanh dần chuyển sang màu vàng • Chín hoàn toàn: Thời kỳ hạt cứng, màu vàng nhạt trọng lượng hạt đạt tối đa Quá trình lúa chín kéo dài 30-40 ngày tuỳ theo giống, thời vụ Đây trình định suất lúa 1.1.2.2 Đặc điểm sinh thái Ngoài tác động người khí hậu thời tiết yếu tố quan trọng điều kiện sinh thái, có ảnh hưởng lớn thường xuyên đến trình sinh trưỡng phát triển lúa Page + Về nhiệt độ: Quá trình sinh trưởng phát triển lúa phụ thuộc nhiều nhiệt độ vụ gieo trồng Nếu thời tiết thuận lợi, nhiệt độ trung bình cao lúa đạt tổng nhiệt cần thiết hoa chín sớm tức rút ngắn thời gian sinh trưởng ngược lại Để cho lúa phát triển tốt cần nhiệt độ khác qua thời kỳ sinh trưởng • Thời kỳ nẩy mầm: Nhiệt độ thích hợp cho lúa nẩy mầm 30350C Nhiệt độ giới hạn thấp 10-120C cao 400C lợi cho trình nẩy mầm lúa • Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng: Ở thời kỳ lúa bén rễ, hồi xanh Nhiệt độ thích hợp 25-320C Nhiệt độ 160C trình bén rễ, đẻ nhánh, làm đòng không thuận lợi • Thời kỳ trổ làm hạt: Thời kỳ lúa nhạy cảm trước thay đổi nhiệt độ Trong trình nở hoa, phơi màu, thụ tinh đòi hỏi nhiệt độ phải ổn định Nếu gặp nhiệt độ thấp cao lợi + Nước: Là thành phần chủ yếu thể lúa, điều kiện để thực trình sinh lý điều kiện ngoại cảnh thiếu lúa Theo Goutchin, để tạo đơn vị thân lá, lúa cần 400-450 đơn vị nước, để tạo đơn vị hạt, lúa cần 300-350 đơn vị nước Nhu cầu nước lúa qua thời kỳ sinh trưởng khác • Thời kỳ nẩy mầm: Hạt giống bảo quản độ ẩm 13%, ngâm hạt, hạt hút nước đạt 22% hoạt động nẩy mầm tốt độ ẩm hạt đạt 25-28% • Thời kỳ con: Trong điều kiện gieo thẳng lúa giai đoạn không cần nước nhiều, ta chủ động giữ đủ ẩm cho nước vào ruộng từ từ 2-4 Page • Thời kỳ đẻ nhánh: Ở giai đoạn chủ động tháo nước sát gốc lúa Để tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh, sau đẻ nhánh hữu hiệu làm đòng trổ ta cần cho nước vào đầy đủ tránh bị khô nước làm ảnh hưởng đến trình sinh trưởng lúa Để lúa sinh trưởng thuận lợi, đạt suất cao cần cung cấp nước đầy đủ 1.1.3 Một số vấn đề hiệu tiêu đánh giá hiệu kinh tế: Trong kinh tế thị trường, hiệu kinh tế mối quan tâm hàng đầu nhà sản xuất, nhà kinh doanh mối quan tâm chung toàn xã hội Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế, thước đo trình độ tổ chức chức quản lý kinh doanh doanh nghiệp Chính điều kiện doanh nghiệp muốn tồn phát triển yêu cầu đặt phải kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp đứng vững thị trường Với lượng đầu vào hay tài nguyên định, để tạo khối lượng sản phẩm lớn mục tiêu chung nhà sản xuất nhà quản lý Tuy nhiên thực tế nghiên cứu ta thu kết đa dạng phong phú, kết phương diện kinh tế - tài mà phương diện KT-XH Từ mà hình thành nên khái niệm hiệu kinh tế, hiệu xã hội hiệu kinh tế xã hội Như vậy, hiệu kinh tế tương quan so sánh lượng kết đạt chi phí bỏ ra, thể tiêu sau: Giá trị tổng sản phẩm, thu nhập, lợi nhuận tính lượng chi phí bỏ Hiệu xã hội tương quan so sánh chi phí xã hội bỏ kết mà xã hội đạt như: tăng thêm việc làm, cải tạo môi trường sinh thái, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo Hiệu kinh tế - xã hội tương quan so sánh chi phí bỏ kết đạt kinh tế xã hội Mục tiêu cuối phát Page triển kinh tế phát triển xã hội Do nói đến hiệu kinh tế nói quan điểm kinh tế xã hội Tùy theo mục đích tính toán hiệu kinh tế mà xác định kết cho phù hợp Đối với nông hộ, kết cần quan tâm thu nhập Chi phí bỏ trình kinh doanh chi phí cho yếu tố đầu vào như: đất đai, lao động, nguyên nhiên liệu Sau xác định kết thu chi phí bỏ tính hiệu kinh tế phương pháp sau: Hiệu kinh tế xác định tỷ số kết đạt chi phí bỏ Công thức xác định sau: H = Q/C Trong đó: H: hiệu kinh tế Q: kết thu C: chi phí bỏ Phương pháp phản ánh rỏ nét trình độ sử dụng nguồn lực, xem xét đơn vị nguồn lực sử dụng đem lại kết Điều giúp ta so sánh hiệu qui mô khác Trên sở hệ thống tài khoản quốc gia SNA, có tiêu đánh giá kết hiệu kinh tế sau: + Giá trị gia tăng (VA): tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết cuối hoạt động sản xuất ngành thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân thời kỳ định Đó nguồn gốc khoản thu nhập, giàu có phồn vinh xã hội Nó không biểu hiệu sản xuất theo chiều rộng mà sở quan trọng để tính tiêu kinh tế khác Được xác đinh công thức sau: VA = GO - IC + Giá trị sản xuất (GO): tiêu cho biết năm vụ đơn vị sản xuất tạo khối lượng sản phẩm có giá trị bao Page nhiêu, tiêu phản ánh qui mô giá trị sản xuất mà ngành nông nghiệp tạo cho xã hội Có công thức xác định sau: GO = Q * P Trong : Q: khối lượng sản phẩm P: giá sản phẩm + Chi phí sản xuất: Bao gồm chi phí trung gian chi phí lao động gia đình - Chi phí trung gian (IC): phận cấu thành giá trị sản xuất bao gồm chi phí vật chất dịch vụ cho sản xuất (không kể khấu hao), phân bón, thuốc loại, thuê thu hoạch, khâu dịch vụ thuỷ lợi, làm đất, vận chuyển, tuốt lúa • Chi phí vật chất sản xuất lúa yếu tố đầu vào: giống, phân bón, thuốc loại… • Chi phí dịch vụ sản xuất lúa: Công lao động thuê Các chi phí dịch vụ khác + Năng suất lúa (N): Chỉ tiêu nói lên sản lượng thu đơn vị diện tích, xác định công thức sau: N=Q/S Trong đó: Q: sản lượng lúa S: diện tích gieo lúa * Các tiêu phản ánh quy mô lợi nhuận đơn vị sản xuất có sản xuất VA/IC: Giá trị tăng thêm chi phí trung gian, tiêu phản ánh đồng chi phí trung gian tạo đồng giá trị tăng thêm kỳ GO/IC: Giá trị sản xuất chi phi trung gian, tiêu phản ánh đồng chi phí trung gian tạo đồng giá trị sản xuất kỳ Page VA/lao động gia đình (LĐGĐ): Chỉ tiêu phản ánh công lao động gia đình tạo đồng giá trị gia tăng kỳ sản xuất 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa Thế giới Việt Nam - Trên giới, lúa chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt vùng Châu Á Ở Châu Á, lúa ăn giống bắp dân Nam Mỹ, hạt kê dân Châu Phi lúa mì dân Châu Âu Bắc Mỹ Thống kế tổ chức lương thực giới (FAO,2008) cho thấy, có 114 nước trồng lúa, 18 nước có diện tích trồng lúa trên 1.000.000 tập trung Châu Á, , 31 nước có diện tích trồng lúa khoảng 100.000ha - 1.000.000 Trong có 27 nước có suất tấn/ha đứng đầu Ai Cập (9.7 tấn/ha), Úc (9.5 tấn/ha) El Salvador (7.9 tấn/ha) .Thống kế tổ chức lương thực giới (FAO,2008) cho thấy, diện tích trồng lúa giới gia tăng rõ rệt từ năm 1961 đến 1980 Trong vòng 19 năm đó, diện tích trồng lúa giới tăng bình quân 1,53 triệu ha/năm Từ năm 1980, diện tích lúa tăng chậm đạt cao vào năm 1999 (156,8 triệu ha) với tốc độ tăng chậm với tốc độ tăng trưởng bình quân 630.000 ha/năm Từ năm 2000 trở diện tích trồng lúa giới có nhiều biến động có xu hướng giảm dần, đến năm 2005 mức 155,1 triệu Từ năm 2005 đến 2008 diện tích lúa gia tăng liên tục đạt 159,0 triệu cao kể từ năm 1995 tới - Bên cạnh diện tích trồng lúa, suất lúa bình quân giới tăng khoảng 1,4 tấn/ha vòng 24 năm từ năm 1961 đến 1985, đặc biệt sau Page 10 Nguyên nhân khách quan dẫn đến điều hộ gặp thiên tai hạn hán mùa ( theo thông tin từ nông hộ) Nguyên nhân chủ quan hộ thiếu thông tin, kỹ thuật, thiếu vốn Một số bà cho biết: Mặc dù lượng chi phí bỏ tương đương với chi phí hộ giàu trung bình, phải vay mượn để mua phân, thuốc… Điều làm cho việc chậm trễ chăm sóc bón phân, phun thuốc… Kết suất lúa không cao Một cách tổng quát hơn, suất lúa bình quân chung/hộ đạt 249,67 Kg/sào Nguyên nhân suất lúa hộ nghèo đói thấp làm cho suất bình quân chung giảm đáng kể Ngoài ra, theo lời kể bà là, vụ HT vụ sản xuất đất xấu vụ ĐX, vụ ĐX mà chất dinh dưỡng đất cung cấp cho lúa, lại phải làm đất vội nên chưa ngấm đất lâu, dinh dưỡng đất chưa kịp thời bổ sung, cải tạo Điều làm cho suất vụ HT giảm mạnh so với vụ ĐX Dẫn đến suất bình quân chung giảm Mặc dù, có nhiều nguyên nhân làm cho suất lúa giảm đáng kể, song suất bình quân đạt 249,67 Kg/sào kết khả quan, kết trình phấn đấu siên năng, cần cù hộ Chính chênh lệch suất nhóm hộ rõ rệt, kéo theo thay đổi GO tương tự Cụ thể giá trị sản xuất bình quân nhóm hộ giàu cao nhất, đạt 627,62 nghìn đồng/sào, nhóm hộ trung bình, số đạt 552,63 nghìn đồng/sào, thấp nhóm hộ nghèo đói, đạt 451,17 nghìn đồng/sào Như vậy, GO nhóm hộ nghèo đói thấp nhóm hộ có GO cao 176,45 nghìn đồng/sào Điều nguyên nhân suất thấp nguyên nhân giá Tức hộ nghèo đói thường bán lúa vừa thu hoạch xong, để trả nợ, mà lúc giá lúa thấp, lại bị tư thương ép giá Do mà hộ vốn nghèo lại nghèo thêm Chỉ tiêu xem xét bình quân chung/hộ, đạt 553,51 nghìn đồng/sào Nguyên nhân GO nhóm hộ nghèo đói thấp làm cho GO bình quân chung giảm đáng Page 23 kể Đây tồn tại, khó khăn nông dân địa phương Do vấn đề đặt trước mắt phải hổ trợ vốn cho nhóm hộ sản xuất nghèo đói, đặc biệt hổ trợ sau bị mùa để nông hộ có điều kiện tái sản xuất Về mặt chi phí trung gian (IC) nhóm hộ, phân tích bảng trước có biến động không đáng kể IC nhóm hộ giàu, trung bình nghèo đói 296,18 nghìn đồng/sào, 314,59 nghìn đồng/sào 275,76 nghìn đồng/sào IC bình quân chung/hộ 298,44 nghìn đồng/sào Từ thay đổi GO IC, VA có biến động kéo theo điều tất yếu xẩy Kết thể thay đổi nhóm hộ rõ nét Giá trị tăng thêm nhóm hộ giàu cao nhất, đạt 331,44 nghìn đồng/sào, nhóm hộ trung bình, đạt 238,04 nghìn đồng/sào nhóm hộ nghèo đói thấp nhất, đạt 175,36 nghìn đồng/sào Như vậy, giá trị tăng thêm nhóm hộ nghèo đói thấp 156,08 nghìn đồng/sào so với nhóm hộ giàu nhóm hộ có VA cao VA nhóm hộ có chênh lệch lớn, IC không đáng kể mà chủ yếu giá trị sản xuất GO Một cách tổng quát, tiêu giá trị tăng thêm bình quân chung/hộ đạt 255,06 nghìn đồng/sào, Điều chủ yếu hộ nghèo đói có VA thấp so với nhóm hộ giàu trung bình Để giải điều giải pháp trên, cần phải quan tâm làm để giảm chi phí trung gian giá lúa thấp mà giá vật tư ngày tăng cao, nguyện vọng lớn lao bà Các tiêu kết cho biết giá trị lại sau trừ chi phí trung gian, chưa nói đồng chi phí bỏ tạo đồng giá trị sản xuất kỳ, đồng chi phí bỏ tạo giá trị tăng thêm kỳ, đồng chi phí lao động gia đình tạo giá trị tăng thêm kỳ Tuy nhiên, chúng để xác định tiêu hiệu Page 24 Trước hết tiêu GO/IC So sánh tiêu nhóm hộ nhóm hộ giàu đạt số cao 2,12 lần, tức đồng chi phí trung gian bỏ tạo 2,12 đồng giá trị sản xuất kỳ, nhóm hộ trung bình đạt 1,76 lần, tức đồng chi phí bỏ tạo 1,76 đồng giá trị sản xuất kỳ Trong nhóm hộ nghèo đói đạt đồng chi phí bỏ tạo 1,64 đồng giá trị sản xuất Như vậy, tiêu giảm 0,64 lần so với nhóm hộ trung bình, tức giảm 0,48 giá trị sản xuất đồng chi phí bỏ Điều cho thấy hiệu sản xuất nhóm hộ nghèo đói thấp so với nhóm hộ giàu Chính hiệu sản xuất nhóm hộ nghèo đói trung bình thấp nên làm cho GO/IC bình quân chung hộ giảm đáng kể, tức thu 1,85 đồng giá trị sản xuất đồng chi phí bỏ Chỉ tiêu thứ hai cần xem xét VA/IC Nếu xét bình quân vụ cho nhóm hộ nhóm hộ giàu đạt tiêu cao 1,12 lần, tức đồng chi phí trung gian bỏ tạo 1,12 đồng giá trị tăng thêm, nhóm hộ trung bình, đồng chi phí bỏ thu giá trị tăng thêm 0,76 đồng, thấp nhóm hộ nghèo đói thu 0,64 đồng giá trị tăng thêm đồng chi phí bỏ Như so với nhóm hộ giàu nhóm hộ nghèo đói có giá trị tăng thêm thấp 0,48 đồng đồng chi phí bỏ Qua đó, cho ta thấy hiệu sản xuất nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo đói thấp Bên cạnh chi phí trung gian (IC), chi phí lao động gia đình chiếm tỷ trọng lớn khoảng 43,5% tổng chi phí sản xuất Do ta có tiêu cần đánh giá VA/lao động gia đình (LĐGĐ) Xét bình quân vụ nhóm hộ số nhóm hộ giàu cao đạt 1,44 lần, tức đồng chi phí lao động gia đình bỏ tạo 1,67 đồng giá trị tăng thêm kỳ Trong đó, số thấp nhóm hộ nghèo đói đạt giá trị tăng thêm 0,73 đồng đồng chi phí Page 25 lao động gia đình bỏ kỳ Nguyên nhân VA nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo đói Như vậy, hiệu sản xuất nhóm hộ giàu cao nhóm hộ nghèo đói Qua trình phân tích cho thấy sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng, người nông dân chủ yếu lấy công làm lãi Chi phí trung gian mà nhóm hộ sử dụng tương đương nhau, song lại có kết hiệu hoàn toàn khác Điều đặt vấn đề cần giải phải tuyên truyền thông tin, tập huấn kỹ thuật để giúp bà biết bón phân, phun thuốc với số lượng cho hợp lý, làm theo kiểu ước chừng theo thói quen Hai phải tạo điều kiện cho nhóm hộ nghèo vay vốn với mức lãi suất nhẹ để đầu tư kịp thời cho mùa vụ Làm hai điều nâng cao suất nhóm hộ nghèo đói lên kịp với hai nhóm hộ kia, để nâng cao suất bình quân chung hộ toàn địa phương Để cải thiện đời sống cho bà đặc biệt hộ nghèo đói 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ 3.3.1 Ảnh hưởng quy mô đất đai Đất đai tài nguyên vô quý giá, tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt Trong sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng, đất đai nhân tố quan trọng thay được, điều kiện tiên cho việc mở rộng quy mô sản xuất Yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa nông hộ xem xét bảng Bảng 14: Ảnh hưởng quy mô diện tích đất sản xuất lúa đến VA nông hộ STT Tổ I II Phân tổ theo quy mô DTCT (m2) < 3500 3500-7000 Số hộ Cơ cấu DTCT BQ/hộ VA/sào VA/IC (hộ) 14 14 (%) 46,00 46,00 (m2) 1728,00 4556,00 (1000đ) 268,00 258,00 (lần) 0,98 0,79 Page 26 III Tổng ≥ 7000 _ 8,00 9250,00 30 100,00 _ (Nguồn: Số liệu điều tra 2010) 182,00 _ 0,64 _ Qua bảng số liệu phân tích cho thấy số hộ có diện tích < 3500 m tổ I chiếm tỷ lệ cao 46% Giá trị tăng thêm tổ đạt 268,00 nghìn đồng/sào, VA/IC đạt 0,98 lần, tức đồng chi phí trung gian bỏ hộ tổ tạo 0,98 đồng/sào, số đạt cao ba tổ Nguyên nhân hộ tổ nắm kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phun thuốc mức độ vừa phải, tiết kiệm chi phí trung gian (IC) Tổ có số hộ chiếm tỷ lệ đồng tổ II với tỷ lệ 46%, có quy mô diện tích 3500-7000 m2 Giá trị tăng thêm tổ 258,00 nghìn đồng/sào Do VA/IC đạt 0,79 lần, tức tạo 0,79 đồng/sào đồng chi phí trung gian bỏ ra, thấp so với tổ I Điều hộ chưa hiểu hết kỹ thuật thâm canh, dẫn đến chi phí đầu tư thêm (ΔIC) cho sào lớn lượng thu thêm giá trị tăng thêm (ΔVA) Đối với tổ III, DTCT ≥ 7000 m2, số hộ 0,8%, chiếm tỷ lệ thấp Giá trị tăng thêm tổ đạt 182,00 nghìn đồng/sào, thấp so với nhóm hộ trên, kết mang lại tạo 0,64 đồng/sào đồng chi phí trung gian bỏ Nguyên nhân hộ hầu hết thuộc nhóm hộ nghèo đói, thiếu vốn đầu tư với DTCT lớn, lên đến 9250 m2/hộ Dó đó, phải đầu tư dàn trải, dẫn đến hiệu thấp điều khó tránh khỏi Qua kết phân tích trên, cho thấy quy mô DTCT lớn không đủ khẳ đầu tư, dẫn đến sản xuất hiệu quả; quy mô DTCT giá trị tăng thêm không cao, không đảm bảo đủ lương thực để cải thiện đời sống Còn tổ II giá trị tăng thêm mang lại kết khả quan, song việc đầu tư thêm chưa hiệu Tóm lại, tổ có diện tích tăng VA giảm hộ vốn nghèo không đủ vốn đầu tư lại sản xuất với diện tích lớn Hơn thường hộ nghèo thiếu Page 27 hiểu biết kỹ thuật hộ Từ rút điều, quy mô DTCT phải phù hợp với khả đầu tư trình sản xuất Vì vậy, địa phương cần phải quan tâm huấn luyện kỹ thuật cho vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ thâm canh có hiệu việc ổn định quy mô sản xuất, để đáp ứng nhu cầu sống cho bà 3.3.2 Ảnh hưởng chi phí trung gian Từ bảng số liệu điều tra cho thấy số hộ tổ I có mức chi phí trung gian < 269 nghìn đồng chiếm 40% cao tiêu giảm dần từ tổ I, II, III Chi phí trung gian BQ hộ đạt 250 nghìn đồng/sào thấp ba tổ Trong giá trị tăng thêm đạt 298 nghìn đồng/sào, số Bảng 15: Ảnh hưởng quy mô IC đến VA hộ sản xuất lúa STT Tổ I II III Tổng Phân tổ theo IC/sào (1000đ/sào) < 269 269-332 ≥ 332 _ Số hộ (hộ) Cơ cấu (%) IC BQ/sào (1000đ) 12 40,00 250,00 10 33,30 305,00 26,70 368,00 30 100,00 _ (Nguồn: Số liệu điều tra 2010) VA/sào (1000đ) VA/IC (lần) 298,00 270,00 165,00 _ 1,19 0,89 0,45 _ cao ba tổ Đối với tổ II, số hộ có chi phí trung gian nằm khoảng 269-332 nghìn đồng/sào chiếm 33,30% Chi phí trung gian BQ cho hộ tổ đạt 305 nghìn đồng/sào, cao so với tổ I Tuy nhiên, giá trị tăng thêm tổ lại thấp đạt 270 nghìn đồng/sào Các hộ tổ III có chi phí trung gian bình quân/sào ≥ 332 nghìn đồng/sào chiếm tỷ lệ thấp 26,70% IC BQ hộ tổ cao đạt 368 nghìn đồng/sào Trong giá trị tăng thêm lại thấp nhất, đạt 165 nghìn đồng/sào, thấp 133 nghìn đồng/sào so với tổ I Tất điều cho thấy kết sản xuất lúa BQ nông hộ (VA BQ/sào) tổ tỷ lệ nghịch với chi phí trung gian BQ (IC BQ/sào) Page 28 Để đánh giá xác hơn, phân tích tiêu VA/IC Những hộ thuộc tổ I có mức đầu tư bình quân sào 268 nghìn đồng Chỉ tiêu hiệu VA/IC đạt 1,19 lần, cao ba tổ Tức hộ bỏ 1000 đồng chi phí trung gian giá trị tăng thêm mà hộ nhận kỳ 1190 đồng Điều chứng tỏ hiệu sản xuất hộ tổ I cao hai tổ Có thành tích nhờ hiểu biết kỹ thuật thâm canh hộ Trong hộ thuộc tổ II tổ III thu giá trị tăng thêm lần lược 890 đồng 450 đồng Ta khẳng định hiệu sản xuất hộ hai tổ thấp tổ I Điều chứng tỏ hộ hai tổ đầu tư chi phí trung gian chưa hợp lý Tốc độ tăng chi phí trung gian, tăng nhanh tốc độ tăng suất, làm lãng phí vốn đầu tư cho sản xuất lúa, cho ngành nông nghiệp Kết không mà làm cho đất đai ngày hoang hoá, bạc màu, cân sinh thái Như làm tổn hại đến khả sản xuất tương lai, vi phạm phát triển nông nghiệp bền vững Trước thực trạng này, yêu cầu đặt là, phải mua sắm thêm tư liệu sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, chon loại giống có phẩm chất tốt, có khả chống chịu sâu bệnh tốt Kết mang lại thấp hộ hai tổ II III không nguyên nhân chủ quan mà nguyên nhân khách quan khác thiên tai, hạn hán thiếu nước vụ HT, sâu bệnh, lúa lỗ gặp rét dẫn đến mùa, làm giảm suất lúa; chí có hộ giá trị tăng thêm (VA) âm tức chi phí (IC) lớn giá trị sản xuất (GO) Do đó, phải tạo điều kiện thuận lợi cách toàn diện để khắc phục nguyên nhân chủ quan lẫn nguyên nhân khách quan Có tăng suất, tăng giá trị sản xuất, tăng giá trị tăng thêm, mục đính cuối nâng cao hiệu sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống cho bà 3.3.3 Ảnh hưởng lao động gia đình Page 29 Bảng 16: Ảnh hưởng công lao động gia đình đến VA nông hộ STT Tổ I Phân tổ theo Số hộ LĐGĐ/sào (công) (hộ) < 5,94 Cơ cấu VA BQ/sào (1000đ) 191,86 VA/LĐGĐ (%) 8,00 LĐGĐ BQ/sào (công) 5,00 (1000đ) 38,37 II 5,94 -7,02 14 46,00 6,48 224,23 34,60 III ≥ 7,02 14 46,00 7,25 300,07 41,39 _ 30 100,00 _ _ _ Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra 2010) Qua bảng số liệu điều tra, cho thấy công LĐGĐ ba tổ chiếm tỷ trọng 8,0%, 46% 46%, công LĐGĐ BQ/sào tổ I, II, III 5,00 công, 6,48 công 7,25 công Tương ứng với giá trị tăng thêm ba tổ 191,86 nghìn đồng/sào, 224,23 nghìn đồng/sào 300,07 nghìn đồng/sào Qua ta thấy công LĐGĐ VA bình quân/sào tổ I, II III tỷ lệ thuận có chiều hướng tăng dần Điều đặc điểm sản xuất nông nghiệp lấy công làm lãi, nên hộ sử dụng lao động gia đình nhiều có gia trị tăng thêm cao Để đánh giá cách xác ta xét tiếp tiêu VA/LĐGĐ Tuỳ thuộc vào hai tiêu phân tích tỷ lệ thuận tăng dần từ tổ I đến tổ III nên VA/LĐGĐ tăng dần theo chiều hước 38,37 nghìn đồng, 34,60 nghìn đồng 41,39 nghìn đồng Cứ công LĐGĐ bỏ tổ I tạo 38,37 nghìn đồng, tổ II tạo 34,60 nghìn đồng Trong số tổ III cao 41,39 nghìn đồng Điều cho thấy tổ III hoạt động sản xuất có hiệu Page 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở THỊ TRẤN SỊA 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG PHƯỚC 3.1.1 Định hướng sản xuất lúa Về lúa: Trên sở kết công tác "Dồn điền đổi thửa" bước hình thành vùng chuyên canh tiếp tục kiến thiết đồng ruộng Coi trọng ứng dụng tiến KHKT Quy hoạch vùng sản xuất giống lúa để gieo cấy đạt 100% diện tích lúa Tăng tỷ lệ giới hoá khâu sản xuất thu hoạch nhằm giảm chi phí sản xuất Sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng có tác động đến môi trường Để nâng cao suất, hộ nông dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh nên làm tăng dư lượng phân bón thuốc trừ sâu môi trường đất, nước Điều gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người, thời gian tới, đôi với việc đẩy mạnh đầu tư thâm canh, quan quyền cần có sách biện pháp cụ thể để hạn chế ảnh hưởng sản xuất lúa đến môi trường 3.1.2 Mục tiêu phát triển sản xuất lúa Mục tiêu xã trì ổn định diện tích gieo trồng tăng suất lúa biện pháp nêu trên, để ổn định sản lượng lúa diện tích gieo trồng giảm Tất cho thấy điều kiện diện tích đất gieo trồng bị thu hẹp thâm canh đường chủ yếu để phát triển sản xuất lúa địa bàn Thị Trấn thời gian tới 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA Page 31 3.2.1 Giải pháp kỹ thuật Qua trình điều tra, phân tích thực trạng sản xuất lúa nông hộ cho ta thấy người nông dân địa bàn Xã biết sử dụng tương đối có hiệu yếu tố đầu vào để nâng cao suất lúa Song để nâng cao hiệu việc sử dụng yếu tố đầu vào giải pháp kỹ thuật quan trọng, cần thực sau: + Đối với giống lúa: Giống lúa yếu tố quan trọng định đến khả tăng suất chất lượng sản phẩm Hiện địa bàn gieo trồng loại giống lúa 4B, TH5…phù hợp với thổ nhưỡng suất cao đạt 105 tạ/ha/năm Ngoài địa phương cần tiếp tục thử nghiệm loại giống có suất cao mà phù hợp với điều kiện thỗ nhưỡng địa phương + Phân bón: Nó yếu tố dầu vào quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến suất lúa Theo kết nghiên cứu nhà khoa học, phân bón định 60-70% suất vùng đất xấu 40-50% suất vùng đất tốt Để đảm bảo nâng cao suất lúa, việc bón phân đủ điều quan trọng Bón đủ tức bón cân đối loại phân thời điểm yêu cầu + Chăm sóc làm cỏ: Qua thực tế cho thấy hộ đầu tư nhiều công chăm sóc thường cho suất cao Vì việc tăng cường chăm sóc thăm ruộng cần thiết để nâng cao suất lúa Mặc dù đầu tư thêm công lao động hiệu quả, dẫn đến nhiều tác hại không theo dõi kịp thời loại sâu bệnh gây hại, không chữa trị kịp lúc Điều làm giảm sản lượng đáng kể bị trắng + Bảo vệ thực vật: Sâu bệnh hại làm cho lúa bị tổn thương, yếu đi, sinh trưởng phát triển không theo quy luật biết trước, gây thiệt hại không nhỏ đến suất lúa Việc phòng trừ sâu bệnh kịp thời giúp lúa phát huy hết tiềm vốn có Vì công tác dự báo nhằm phòng Page 32 chống dịch bệnh bất thường lây lan diện rộng cần thiết, khuyến khích nông dân áp dụng tiến khoa học kỹ thuật mới, biện pháp, công thức luân canh vào sản xuất + Bố trí thời vụ: Kế hoạch thời vụ có vai trò quan trọng sản xuất lúa Một giống lúa tốt phát huy hết tiềm điều kiện khí hậu định Vì công tác đạo kế hoạch thời vụ sản xuất quan trọng phải chủ động dựa vào thời tiết năm để bố trí mùa vụ cho hợp lý Xã cần phối hợp với HTX đạo nông hộ thực gieo cấy thời vụ nhằm đảm bảo 100% diện tích lúa trổ vào lúc thời tiết thuận lợi 3.2.2 Giải pháp đất đai Giải pháp có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao suất lúa thời gian tới Cũng giống hầu hết địa phương nước, đất đai phân thành nhiều hạng khác (4 hạng), nhiều xứ ruộng khác nên ảnh hưởng lớn đến hiệu lực sử dụng yếu tố đầu vào phân bón, thuốc hoá học, công lao động Mặc dù Xã thực xong công tác "dồn điền đổi thửa", chưa thoả đáng nhiều hộ thiếu đất sản xuất, quy mô ruộng nhỏ, điều đáng nói có hộ có diện tích canh tác trước lại có nhiều so với chưa dồn điền đổi Do vậy, thời gian tới, Xã cần động viên khuyến khích nông hộ trao đổi ruộng đất cho nhau, thu hồi đất hộ nhu cầu sử dụng, hộ sử dụng đất không mục đích để chia lại đem đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho hộ có nhu cầu sử dụng có đất để sản xuất Cần xem xét lại quy mô đất đánh giá lại hạng đất nhằm đảm bảo công đất đai cho nông hộ 3.2.3 Giải pháp công tác khuyến nông Tăng cường công tác khuyến nông việc làm cần thiết sản xuất nông nghiệp thông qua công tác tiến khoa Page 33 học kỹ thuật đến với người nông dân Đây điều kiện quan trọng để người nông dân nâng cao hiệu sản xuất Thông qua lớp tập huấn người nông dân biết cách sử dụng có hiệu nguồn lực sản xuất 3.2.4 Đầu tư sở hạ tầng nông thôn Cơ sở hạ tầng nông thôn điều kiện quan trọng cho phát triển sản xuất nông ghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng Trong thời gian qua Xã cố gắng để xây dựng kiên cố hoá kênh mươn, phát triển hệ thống giao thông nội đồng, song chưa đồng chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất Do thời gian tới dự án đầu tư phát triển sở hạ tầng dặc biệt quy hoạch, xây dựng hệ thống kênh mươn thuỷ lợi, giao thông nội đồng, kênh phải ưu tiên hàng đầu 3.2.5 Các giải pháp khác -Giải pháp thị trường tiêu thụ: Giải vấn đề thị trường tiêu thụ động lực cho sản xuất lúa thời gian tới Trong thời gian qua sản xuất lúa Thị Trấn chủ yếu mang tính tự cung tự cấp, thị trường tiêu thụ không ổn định Hầu hết đầu mối thu mua tư thương, người buôn bán nhỏ nên hộ sản xuất bị ép giá Đặc biệt hộ thuộc nhóm hộ nghèo thường bán lúc vừa thu hoạch xong để toán khoản nợ vay nên giá lúa lúc mùa màng thu hoạch vốn thấp lại bị tư thương ép giá, làm cho sống nông dân vốn nghèo khổ lại khốn khó Để đảm bảo mở rộng thị trường tiêu thụ cho người nông dân, việc nghiên cứu loại giống có suất cao, chất lượng tốt cần thiết Hơn mở điểm thu mua HTX để ổn định giá lúa cho bà nông dân quan trọng -Giải pháp vốn: Vốn yếu tố thiếu để phát triển sản xuất Do hội tiếp cận nguồn tín dụng thức hạn chế, bên cạnh tâm lý sợ rủi ro không trả nợ nên nông hộ chưa mạnh dạn vay vốn Page 34 đầu tư vào sản xuất Đặc biệt nhiều hộ dân phản ánh rằng: Cho đến cấp lãnh đạo chưa có khoảng vốn ưu đãi từ UBND Xã, từ HTX cho vay để phục vụ trực tiếp vào sản xuất lúa Vì thời gian tới Nhà nước tổ chức đoàn thể địa phương cần tích cực tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với nguồn vốn từ trực tiếp địa phương từ thông qua dự án tín dụng tín chấp đoàn thể -Cải tiến công nghệ thu hoạch: Thu hoạch khâu cuối trình sản xuất, bên cạnh việc bảo quản chất lượng sau thu hoạch quan trọng Hai khâu quan trọng chưa quan tâm thấu đáo không địa phương mà toàn nước ta Để giảm bớt mức độ thiệt hại khâu thu hoạch cần ưu tiên đầu tư phát triển vào hệ thống giao thông nội đồng, khuyến khích phát triển phương tiện vận chuyển giới, tất để rút ngắn thời gian thu hoạch, tránh thiệt hại thiên tai gây chuẩn bị kịp thời cho vụ PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Xã Quảng Phước xã ưu tiên cho phát triển KT-XH huyện Quảng Điền… Trên sở thuận lợi điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, với nỗ lực không ngừng vươn lên cấp lãnh đạo bà nông dân, năm qua sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất lúa nói riêng đạt thành tựu khả quan Các nông hộ hoạt động sản xuất có hiệu quả, nghìn đồng chi phí trung gian bỏ tạo 1850 đồng giá trị sản xuất kỳ; tạo giá trị tăng thêm 850 đồng nghìn đồng chi phí bỏ 1110 đồng giá trị tăng thêm nghìn đồng chi phí bỏ Trên sở Page 35 đó, lúa giữ vị trí vai trò chủ đạo sản xuất nông nghiệp Xã nhà Hiện nay, việc nâng cao suất cách đưa giống lúa có suất cao, phẩm chất tốt, áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh, phổ biến giới hoá toàn diện sản xuất đưa lên hàng đầu Để khẳng định vai trò vị trí lúa kinh tế nói chung đảm bảo phần thiết thực cho sống bà nông dân nói riêng, Xã cần thực tốt quy hoạch vùng sản xuất lúa trọng điểm, phổ biến rộng rãi giống lúa cho nang suất, phẩm chất tốt thích nghi với điều kiện tự nhiên địa phương Bên cạnh địa phương cần tạo điều kiện cho nông dân vay vốn đầu tư sản xuất lúa, hướngdẫn cho họ biết hướng phát triển nông nghiệp bền vững 3.2 KIẾN NGHỊ Từ việc tìm hiểu, phân tích, đánh giá, thực trạng sản xuất lúa nông hộ ta thấy đựơc bên cạnh thành tựu đạt được, nông hộ gặp phải không khó khăn Do để phát triển hiệu kinh tế sản xuất lúa kiến nghị số vấn đề sau: · Đối với Nhà nước: Nhiều nông dân địa phương nói rằng: giá vật tư ngày cao giá, giá lúa tăng không đáng kể, kết sản xuất lúa thường lỗ vậy, Nhà nước phải hỗ trợ giá phân, thuốc cho nông dân ổn định giá lúa để khuyến khích nông dân tiếp tục sản xuất · Đối với địa phương: Cần phải có sách cho vay vốn đầu tư sản xuất lúa, đặc biệt hộ nghèo để giúp họ thoát khỏi cảnh đói nghèo, cực, để hoà nhập với cộng đồng Cần có phối hợp cấp lãnh đạo, phối hợp với cán phòng nông nghiệp để tập huấn kỹ thuật chăm sóc lúa cho nông dân Đặc biệt, theo yêu cầu nhiều bà nông dân, địa phương cần phải đắp đê, khoanh vùng để bơm nước chống úng thường xẩy vào vụ ĐX Ngoài cần phải đưa loại giống có suất cao khảo nghiệm địa phương, để đưa vào gieo cấy Page 36 · Đối với nông hộ: Là đơn vị kinh tế tự chủ phải có kế hoạch làm ăn rõ ràng Tích cực tham gia tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc từ chuyên gia kỹ thuật kinh nghiệm từ nhiều hộ sản xuất giỏi, để có đầu tư đắn mang lại hiệu cao Bên cạnh đó, cần phải hoạt động thêm nhiều ngành nghề dịch vụ khác để giải lúc nông nhàn tăng thêm thu nhập cho Page 37 [...]... phát triển sản xuất lúa trên địa bàn Thị Trấn trong thời gian tới 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA Page 31 3.2.1 Giải pháp về kỹ thuật Qua quá trình điều tra, phân tích thực trạng sản xuất lúa của các nông hộ đã cho ta thấy người nông dân trên địa bàn Xã đã biết sử dụng tương đối có hiệu quả các yếu tố đầu vào để nâng cao năng suất lúa Song để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc... con số này ở tổ III là cao nhất 41,39 nghìn đồng Điều này cho thấy tổ III hoạt động sản xuất có hiệu quả nhất Page 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA Ở THỊ TRẤN SỊA 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẢNG PHƯỚC 3.1.1 Định hướng sản xuất lúa Về cây lúa: Trên cơ sở kết quả của công tác "Dồn điền đổi thửa" từng bước hình thành các. .. biệt là khâu vận chuyển Một khi được ứng dụng máy móc, kỹ thuật vào sản xuất một cách rộng rãi thì sẽ tạo điều kiện cho bà con làm kịp thời vụ, mở rộng quy mô sản xuất, tránh được thiệt hại do thiên tai gây ra 2.3 KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở XÃ QUẢNG PHƯỚC NĂM 2010 2.3.1 Tình hình chi phí sản xuất lúa của các nông hộ Trong sản xuất lúa tại địa phương, một công thuê là 80.000... mà huyện cần thực hiện, là con đường tích cực CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở XÃ QUẢNG PHƯỚC 2.1 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Ở XÃ QUẢNG PHƯỚC Những năm qua xã Quảng Phước đã thực hiện tốt chủ trương, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi… nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó, cây lúa vẫn giữ vị trí vai trò chủ lực Bảng 4: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa cả năm của. .. mà các hộ này nhận được trong kỳ là 1190 đồng Điều này chứng tỏ hiệu quả sản xuất của các hộ ở tổ I là cao hơn hai tổ kia Có được thành tích này là nhờ hiểu biết kỹ thuật thâm canh của các hộ Trong khi đó các hộ thuộc tổ II và tổ III chỉ thu được giá trị tăng thêm lần lược là 890 đồng và 450 đồng Ta khẳng định rằng hiệu quả sản xuất của các hộ trong hai tổ này thấp hơn tổ I Điều này chứng tỏ các hộ. .. được ưu tiên cho sự phát triển KT-XH của huyện Quảng Điền… Trên cơ sở thuận lợi về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, cùng với sự nỗ lực không ngừng vươn lên của các cấp lãnh đạo cũng như của bà con nông dân, những năm qua sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng đã đạt được những thành tựu rất khả quan Các nông hộ hoạt động sản xuất có hiệu quả, một nghìn đồng chi phí trung gian bỏ... sản xuất cần phải được cơ giới hoá, tập trung ruộng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, xoá bỏ lối canh tác truyền thống Như vậy sẽ càng thuận tiện cho việc mở rộng quy mô sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu 2.3.2 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các nông hộ: Kết quả là chỉ tiêu nói lên giá trị được tạo ra của quá trình hoạt động sản xuất trong một. .. đói đạt một đồng chi phí bỏ ra chỉ tạo được 1,64 đồng giá trị sản xuất Như vậy, chỉ tiêu này giảm 0,64 lần so với nhóm hộ trung bình, tức giảm 0,48 giá trị sản xuất trên một đồng chi phí bỏ ra Điều này cho thấy hiệu quả sản xuất của nhóm hộ nghèo đói thấp hơn so với nhóm hộ khá giàu Chính vì hiệu quả sản xuất của nhóm hộ nghèo đói và trung bình thấp nên đã làm cho GO/IC bình quân chung trên hộ giảm... nhập cao Ta có thể nói thiếu lao động là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nghèo đói 2.2.2 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nông hộ: Page 18 Bên cạnh lao động, vốn, đất đai thì tư liệu sản xuất là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ ngành sản xuất vật chất nào Tư liệu sản xuất nói lên trình độ sản xuất và quy mô sản xuất của một đơn vị, địa phương… hiện nay, tư liệu sản xuất của. .. (nguồn số liệu điều tra 2010) Qua bảng số liệu điều tra cho thấy giá trị các chỉ tiêu của các nhóm hộ có sự chênh lệch đáng kể Trước hết, là chỉ tiêu năng suất Nhóm hộ có năng suất lúa cao nhất là nhóm hộ khá giàu, đạt 264,76 Kg/sào, tiếp đến là nhóm hộ trung bình, đạt 253,75 Kg/sào, và thấp nhất là nhóm hộ nghèo đói, đạt 222,00 Bảng 13: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh tế của các hộ điều ... chủ lực lúa kinh tế nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng Từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất lúa hộ địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trong... vấn đề hiệu tiêu đánh giá hiệu kinh tế: Trong kinh tế thị trường, hiệu kinh tế mối quan tâm hàng đầu nhà sản xuất, nhà kinh doanh mối quan tâm chung toàn xã hội Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế phản... phí bỏ kết đạt kinh tế xã hội Mục tiêu cuối phát Page triển kinh tế phát triển xã hội Do nói đến hiệu kinh tế nói quan điểm kinh tế xã hội Tùy theo mục đích tính toán hiệu kinh tế mà xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ trên địa bàn xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay