“Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển tổ chức sự kiện trong hoạt động PR của Viettel”

18 692 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2015, 09:07

Xét đến lĩnh vực Viễn thông, không ai không thể nhắc đến “Ông lớn” Viettel thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Ra đời đến nay đã được 15 năm, Viettel không ngừng đưa ra những chương trình Marketing hấp dẫn, thu hút được khách hàng, đặc biệt là những chương trình tổ chức sự kiện ... Thực trạng hoạt động tổ chức kiện Viettel 2.2.1 Khái quát chung hoạt động PR Viettel Hoạt động PR coi Việt Nam bắt đầu doanh nghiệp Việt Nam trọng vài năm gần đây, Viettel bắt đầu thực hoạt động. .. nghiệp 14 Quản trị PR – Nhóm 10 Phần 3: Đề xuất giải pháp chủ yếu để phát triển tổ chức kiện hoạt động PR Viettel - Doanh nghiệp cần phải có phận PR chuyên nghiệp Một phận PR chuyên nghiệp với... - Tổ chức bữa tiệc chiêu đãi 1.4 Quy trình tổ chức kiện - Xác định mục tiêu tổ chức kiện - Xác định ngân sách công chúng mục tiêu - Triển khai tổ chức kiện - Đánh giá tổ chức kiện Quản trị PR
- Xem thêm -

Xem thêm: “Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển tổ chức sự kiện trong hoạt động PR của Viettel”, “Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển tổ chức sự kiện trong hoạt động PR của Viettel”, “Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu phát triển tổ chức sự kiện trong hoạt động PR của Viettel”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn