SKKN dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí

48 761 6
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 21:14

SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ MỤC LỤC Đề mục Trang Phần một: Mở đầu I Lí chọn đề tài .2 II Mục đích nghiên cứu .2 III Đối tượng nghiên cứu IV Phạm vi nghiên cứu .3 V Nhiệm vụ nghiên cứu VI Phương pháp nghiên cứu .3 Phần hai: Nội dung I Giải pháp cũ thường làm II Giải pháp cải tiến III Hiệu dự kiến đạt 41 IV Điều kiện khả áp dụng .41 Phần ba: Kết luận 43 Tài liệu tham khảo 45 Phụ lục 46 Giới thiệu giáo án điện tử "Phản xạ tồn phần" Sản phẩm học sinh sau học xong chủ đề SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong phương pháp dạy học truyền thống, nội dung kiến thức giảng, chủ đề học tập thiết kế, phân chia thành đơn vị kiến thức cụ thể, trọn vẹn, tương đối độc lập xếp cách phù hợp với tiến trình phát triển việc lĩnh hội kiến thức người học Điều có nhiều thuận lợi cho việc tổ chức dạy học theo kiểu lớp - việc thống cơng tác quản lí dạy học phân bổ chương trình mang tính pháp lệnh Nhưng phân chia gây khó khăn, hạn chế định q trình dạy học Cụ thể, phân chia kiến thức cách dạy học vơ tình làm cho đơn vị kiến thức mang tính độc lập tương nhau, kiến thức học sinh thu nhận trở nên chắp vá, rời rạc, dẫn đến việc lưu giữ kiến thức khó khăn, khơng bền vững xa rời thực tiễn Phương pháp dạy học theo chủ đề cấp THPT tích hợp kiến thức, làm cho kiến thức có mối liên hệ mạng lưới nhiều chiều, tích hợp vào nội dung học ứng dụng kỹ thuật đời sống thơng dụng làm cho nội dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn hơn, “thổi thở” sống ngày hơm vào kiến thức cổ điển, nâng cao chất lượng “cuộc sống thật” học Sau dự lớp tập huấn Sở GD & ĐT Ninh Bình tổ chức, định hướng Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên mơn Vật lý trường THPT Đinh Tiên Hồng tích cực đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích hợp đạt hiệu rõ rệt trình độ chun mơn, chất lượng giảng dạy nâng lên, học sinh học tập chủ động, hứng thú… Từ kinh nghiệm thu q trình giảng dạy, chúng tơi nghiên cứu đề tài với tên gọi: “Dạy học theo chủ đề giảng dạy Vật lí” Mong trao đổi, góp ý đơng chí lãnh đạo, đơng nghiệp để đề tài hồn thiện II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài vào nghiên cứu làm để xây dựng chủ đề chương trình dạy học vật lý, đơng thời xây dựng tiến trình, phương pháp giảng dạy số chủ đề cho đạt hiệu dạy học: Phát huy tính chủ động, tự tin, tự khẳng định, tự thúc đẩy tự vận động người học, xu hướng động cải biến hành động học tập Phát triển tư độc lập, sáng tạo, khả suy ngẫm, óc phê phán tính độc đáo cá nhân SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Khai thác phương tiện, cơng cụ học tập Đảm bảo tính mềm dẻo thích ứng cao giáo dục người học, với đặc điểm cá nhân nhân cách họ (nhu cầu, tình cảm, giá trị, mục đích) Rèn luyện khả làm việc theo nhóm, ý thức cộng đơng, tính hợp tác việc giải vấn đề Hệ thống kiến thức lưu giữ chặt chẽ, gắn với thực tiễn sống, thiết thực với việc học tập học sinh III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Học sinh khối 10, 11, 12 giáo viên dạy mơn Vật lí trường THPT Đinh Tiên Hồng IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đề tài giáo viên mơn Vật lý thực trường THPT Đinh Tiên Hồng thời gian từ tháng 08/2014 đến tháng 5/2015 Nhóm xây dựng số chủ đề theo phương pháp dạy học theo chủ đề, sau 03 chủ đề cụ thể : - Chủ đề 1: “Ứng dụng cơng thức cộng véc tơ - Vật lí 10” - Chủ đề 2: “Khúc xạ ánh sáng - Vật lí 11” - Chủ đề 3: “Năng lượng hạt nhân - Vật lí 12” V NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Tiếp cận dạy học theo chủ đề cấp THPT: giáo viên dạy theo chủ đề thống tổ chức lại theo hướng tích hợp từ phần chương trình học Tăng cường tích hợp kiến thức, làm cho kiến thức có mối liên hệ mạng lưới nhiều chiều, tích hợp vào nội dung học ứng dụng kỹ thuật đời sống thơng dụng làm cho nội dung học có ý nghĩa hơn, hấp dẫn nhờ tìm kiến thức internet, sách báo nội dung có liên quan Tự rút kinh nghiệm sau lên lớp sau tiết dự từ đơng nghiệp VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Hệ thống hố vấn đề có liên quan đến đề tài, cụ thể: - Giáo viên cần xác định kiến thức cần truyền đạt cho học sinh, kiến thức cần dạy nằm cấu trúc tổng thể có liên hệ chặt chẽ với nhau, việc nhận thức học sinh kiến thức định hướng cách logic dựa hệ SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ thống câu hỏi từ câu hỏi khái qt câu hỏi học câu hỏi nội dung - Kiến thức mang đến cho học sinh gần gũi với thực tiễn, q trình học tập khơng gượng ép, mà tạo điều kiện, tạo hội, tạo triển vọng học tập, ni dưỡng tính sẵn sàng, tình cảm, tính tích cực, ý chí, kể người học để đạt mục đích học tập phát triển cá nhân Phương pháp điều tra học sinh: Qua trò chuyện, qua kiểm tra đánh giá, qua sản phẩm học sinh sau học Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành thí nghiệm dạy lớp thân đơng nghiệp PHẦN HAI: NỘI DUNG I GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM Vật lí mơn khoa học thực nghiệm gắn liền với tượng thực tế tự nhiên, đời sống, số tượng lí giải kiến thức tương đơng có liên quan mật thiết với Trong dạy học vật lý giáo viên ln cố gắng đổi phương pháp giảng dạy, liên hệ thực tế cho học đạt hiệu cao Hiện Bộ giáo dục cho phép giáo viên linh động phân phối lại tiết học, kiến thức cho phù hợp mà đảm bảo chuẩn kiến thức, nhiên phân phối chương trình bố cục học sách giáo khoa từ xưa tới ln coi pháp lệnh để giáo viên lên lớp, nhiều giáo viên tính cách thụ động, tâm lí ngại tìm tòi, sáng tạo hay lí khác, lại kết hợp thêm khơng có sẵn ngn tài liệu cách chi tiết, phong phú nên ln dạy học tn thủ tiến trình học sách giáo khoa số học có tính tương đơng liên quan đến xếp giảng dạy cách học khác liên quan độc lập với Theo cách dạy học vơ tình làm cho đơn vị kiến thức mang tính độc lập tương nhau, kiến thức học sinh thu nhận trở nên chắp vá, rời rạc, dẫn đến việc lưu giữ kiến thức khó khăn, khơng bền vững xa rời thực tiễn Vậy làm để kiến thức cần dạy có liên hệ chặt chẽ với nhau, để học sinh nắm kiến thức cách tổng thể, tinh giản, chặt chẽ phát triển tư cao nhất? SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ II GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN Dạy học theo chủ đề Dạy học theo chủ đề kết hợp mơ hình dạy học truyền thống đại, giáo viên khơng dạy học cách truyền thụ kiến thức mà chủ yếu hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thơng tin, sử dụng kiến thức vào giải nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn Dạy học theo chủ đề mơ hình cho hoạt động lớp học thay cho lớp học truyền thống ( với đặc trưng học ngắn, lập, hoạt động lớp học mà giáo viên giữ vai trò trung tâm) việc trọng nội dung học tập có tính tổng qt, liên quan đến nhiều lĩnh vực, với quan điểm học sinh trung tâm, nội dung tích hợp với vấn đề, thực hành gắn liền với thực tiễn Theo mơ hình này, học sinh có nhiều hội làm việc theo nhóm để giải vấn đề xác thực, có hệ thống liên quan đến nhiều kiến thức khác Họ thu thập thơng tin từ nhiều ngn kiến thức Việc học họ thực có giá trị kết nối với thực tế rèn luyện nhiều kĩ hoạt động kĩ sống Học sinh tạo điều kiện minh họa kiến thức họ vừa nhận đánh giá họ học giao tiếp tốt Thơng qua cách tiếp cận này, vai trò giáo viên hướng dẫn, bảo quản lí trực tiếp học sinh làm việc Các bước biên soạn chủ đề: Trước hết phải xác định được: a) Xác định mục tiêu chủ đề b) Xác định nội dung chủ đề c) Xác định hoạt động dạy – học giáo viên học sinh d) Xác định phương tiện dạy học sử dụng chủ đề dạy học e) Xác định thời gian cho nội dung chủ đề g ) Rút kinh nghiệm sau thực chủ đề Các bước biên soạn: Bước 1: Đưa chủ đề Đưa nhiệm vụ, tình mục đích chủ đề Bước 2: Nghiên cứu chủ đề Thu thập hiểu biết học sinh, nghiên cứu tài liệu Bước 3: Giải vấn đề SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Đưa phương pháp, đánh giá chọn phương án tối ưu + Phương pháp đàm thoại + Phương pháp thảo luận, hoạt động nhóm + Phương pháp sử dụng tài liệu trực quan dạy: tranh ảnh, video clip… + Phương pháp dùng lời nói (giảng giải, kể chuyện, đọc tài liệu) + Phương pháp thực hành, thực nghiệm phòng thí nghiệm Bước 4: Vận dụng Vận dụng kết để giải tình huống, vấn đề tương tự Các kiến thức cần truyền đạt cho học sinh khai thác từ chủ đề học tập mà nội dung liên quan đến hay nhiều lĩnh vực, nhiều chun ngành khác Các kiến thức cần dạy nằm cấu trúc tổng thể có liên hệ chặt chẽ với nhau, việc nhận thức học sinh kiến thức định hướng cách logic dựa hệ thống câu hỏi, từ câu hỏi khái qt câu hỏi học câu hỏi nội dung Phương thức chủ đạo dựa câu hỏi định hướng, u cầu đă thỏa thuận giáo viên học sinh, người học tự hoạt động cá nhân để nhận thức, tự phát triển, tự thực hiện, tự biểu hiện, tự kiểm tra, tự đánh giá tự hồn thiện mơi trường ln kích thích động đảm bảo tối đa quyền tự lựa chọn, định, ứng xử, hoạch định, làm việc, thay đổi, cải thiện yếu tố học tập Các chủ đề cụ thể: CHỦ ĐỀ “ỨNG DỤNG CƠNG THỨC CỘNG VÉC TƠ – VẬT LÍ 10” I.1- GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM Theo phân phối chương tŕnh Vật lí 10 tại, giảng dạy 02 “Tính tương đối chuyển động - Cơng thức cộng vận tốc” học chương I “Động học chất điểm”, ‘Tổng hợp phân tích lực – Điều kiện cân chất điểm” học chương II “Động lực học” Đây 02 dạy có nội dung kiến thức tốn học tương đơng sử dụng cơng thức cộng véc tơ phân phối hai chương khác cách nhiều Hơn “Tính tương đối chuyển động - Cơng thức cộng vận tốc” chương I tương đối độc lập chương nên giảng dạy giáo viên học sinh gặp phải khó khăn mặt nội dung, SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ logic hình thành phương pháp tiếp cận từng đơn vị kiến thức, hiệu dạy học hai chưa cao I.2- GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN Sắp xếp lại phân phối chương trình cho phù hợp - Để dạy học theo chủ đề chúng tơi xếp thành chủ đề dạy phần kết nối chương Bố cục sau: + Tiết 1: Tính tương đối chuyển động - Cơng thức cộng vận tốc + Tiết 2: Tổng hợp phân tích lực - Điều kiện cân chất điểm + Tiết 3: Bài tập định tính, định lượng, liên hệ thực tế, học sinh báo cáo kết quả, kiểm tra đánh giá Xác định mục tiêu dạy học chủ đề 2.1 Kiến thức - Trả lời câu hỏi tính tương đối chuyển động - Trong trường hợp cụ thể, đâu hệ quy chiếu đứng n, đâu hệ quy chiếu chuyển động - Viết cơng thức cộng vận tốc cho từng trường hợp cụ thể chuyển động phương - Phát biểu được: định nghĩa lực, định nghĩa phép tổng lực phép phân tích lực - Nắm quy tắc hình bình hành - Hiểu điều kiện cân chất điểm 2.2 Kỹ - Giải số tốn cộng vận tốc - Giải thích số tượng liên quan đến tính tương đối chuyển động - Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực hai lực đơng quy để phân tích lực thành hai lực đơng quy 2.3 Thái độ - Học sinh có hứng thú học tập vật lý, u thích, tìm tòi khoa học, có ý thức vận dụng hiểu biết vật lý vào đời sống - Xem xét tốn từ nhiều góc độ, quan sát tượng cách linh hoạt, nhạy bén,… SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Xây dựng hệ thống câu hỏi, hướng dẫn vấn đề nghiên cứu Tiết 1: Tính tương đối chuyển động - Cơng thức cộng vận tốc Học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, liên hệ thực tế để hồn thành phiếu học tâp sau: Thế tính tương đối quỹ đạo? Cho ví dụ? Thế tính tương đối vận tốc? Cho ví dụ? Thế hệ quy chiếu đứng n hệ quy chiếu chuyển động? Một thuyền chạy dòng sơng Cho hệ quy chiếu đứng n đâu hệ quy chiếu chuyển động? Viết cơng thức cộng véc tơ học mơn Hình Học 10? Viết cơng thức cộng vận tốc tổng qt? SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Thế vận tốc tương đối, vận tốc tuyệt đối, vận tốc kéo theo? Hoạt động nhóm: Lớp chia thành 04 nhóm, nhóm thực 01 trường hợp Viết cơng thức cộng vận tốc 04 trường hợp sau: - Các vận tốc phương, chiều - Các vận tốc phương, ngược chiều - Các vận tốc vng góc - Các vận tốc hợp với góc α SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Giải thích số tượng thực tế liên quan đến cơng thức cộng vận tốc Tiết 2: Tổng hợp phân tích lực – Điều kiện cân chất điểm Học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, liên hệ thực tế để hồn thành phiếu học tâp sau: Nêu định nghĩa lực? Thế lực cân bằng? Cho ví dụ? Thế giá lực? Quan sát thí nghiệm thực u cầu sau: 10 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Hơn tỉ người giới khơng sử dụng nguồn lượng phục vụ nhu cầu sống Vấn đề đặt để học sinh nghiên cứu, tìm hiểu: Vậy sử dụng lượng cho hợp lí tiết kiệm? Có thể sử dụng nguồn lượng khác tái tạo thân thiện với mơi trường phục vụ cho đời sống người? 2.5- Xác định hoạt động dạy – học giáo viên học sinh Tiết - Bài 36 mục III – Phản ứng hạt nhân Hoạt động (7 phút): đặt vấn đề vào mới, kiểm tra kiến thức cũ Đặt vấn đề vào chủ đề thơng qua video vụ nổ bom ngun tử 34 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Giáo viên đặt vấn đề: Hiện người quan tâm đến lượng hạt nhân, sử dụng lượng hạt nhân phục vụ đời sống (Giáo viên đưa hình ảnh nhà máy điện ngun tử) Chuyển tiếp: Vậy lượng hạt nhân tạo để hiểu trước tiên cần nhắc lại kiến thức cũ( Giáo viên đưa phiếu học tập số 1) Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu định nghĩa phản ứng hạt nhân, đặc tính phản ứng hạt nhân, định luật bảo tồn phản ứng hạt nhân (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 2) Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu lượng phản ứng hạt nhân (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 3) 35 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Hoạt động (10 phút): Hoạt động nhóm học sinh để giải vấn đề: Áp dụng định luật bảo tồn phản ứng hạt nhân để giải tập(Thơng qua phiếu học tập 4) Tại người quan tâm đến lượng hạt nhân? Những phản ứng hạt nhân đă sử dụng? Có lợi hay hại? - Lớp học chia thành nhóm, thơng qua câu hỏi định hướng giáo viên nhóm thảo luận để trả lời lựa chọn đề tài cần nghiên cứu ( nhóm chọn đề tài giống phép tối đa nhóm đề tài) Hoạt động (3 phút): Củng cố, giao tập nhà( Phát phiếu học tập) (Khi giao tập nhà giáo viên phân học sinh theo nhóm dựa vào khả tiếp thu để giao cho phù hợp đối tượng) Tiết 2: Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa lượng Phản ứng phân hạch – Phản ứng nhiệt hạch Hoạt động (5 phút): Kiểm tra kiến thức cũ Năng lượng hạt nhân sử dụng đời sống? Những phản ứng hạt nhân đă sử dụng? Có lợi hay hại? Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu phản ứng phân hạch • (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 5) Sự phân hạch hai loại phản ứng tỏa lượng phát trước đại chiến thứ hai • • Trong chiến tranh dùng để tạo bom nguyên tử Trong thời bình dùng sản suất điện nhà máy điện nguyên tử 36 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu phản ứng nhiệt hạch (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 6) Hoạt động (7 phút): Hoạt động nhóm học sinh để giải vấn đề: 37 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ - So sánh phân hạch nhiệt hạch - Tại giới lại vơ sợ hãi vũ khí hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ? 38 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Lớp học chia thành nhóm thảo luận, bổ sung lựa chọn vấn đề nghiên cứu Hoạt động (3 phút): Củng cố, tập nhà( Phát phiếu học tập) (giao phù hợp với đối tượng) C Tiết 3,4 - Bài tập về lượng hạt nhân Trong hai tiết tập giáo viên hướng dẫn học sinh giải vấn đề đưa hai tiết lí thuyết chủ đề * 1: Phương pháp giải dạng tập giáo viên đă đưa dạng phiếu học tập * 2: Năng lượng hạt nhân tạo sử dụng đời sống? Xu sử dụng lượng hạt nhân giới Việt Nam * 3: Sử dụng lượng cho hợp lí tiết kiệm? Có thể sử dụng ngn lượng khác tái tạo thân thiện với mơi trường phục vụ cho đời sống người? Sau đại diện nhóm đă tŕnh bày nội dung vấn đề mnh tìm hiểu được, giáo viên nhận xét kết luận vấn đề Tiếp giáo viên đặt vấn đề cần tìm hiểu cho chủ đề chủ đề: Phóng xạ Cuối giáo viên phát phiếu học tập để kiểm tra tiếp nhận kiến thức học sinh sau học xong chủ đề( Kiểm tra khoảng 15’) ĐỀ KIỂM TRA 37 A 37 Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Phương trình phóng xạ: 17 Cl + Z X → n + 18 Ar Trong Z, A là: A: Z = 1; A = B: Z = 1; A = C: Z = 2; A = D: Z = 2; A = x 226 Câu 2: Tìm giá trị x y phản ứng hạt nhân 88 Rn → α + y Rn ( α hạt nhân ngun tử He A: x = 222 ;y = 84 B: x = 222 ;y = 86 C: x = 224 ; y = 84 D: x = 224 ;y = 86 Câu 3: Chọn câu trả lời Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện ngun tử hệ số nhân nơ trơn có trị số A: S >1 B: S ≠1 C: S [...]... đại Giúp học sinh học tập thơng minh và vận dụng sáng tạo các kiến thức, kĩ năng của khối lượng tri thức tồn diện, hài hòa và hợp lí chúng tơi xây dựng dự án dạy học theo chủ đề thứ 3: NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN trong chương HẠT NHÂN NGUN TỬ - Vật lí 12 cơ bản 2.1 - Sắp xếp lại phân phối chương trình cho phù hợp 26 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Chủ đề: Năng lượng hạt nhân Dạy trong 4... vụ về nhà và nhận xét kết quả thực hiện Sản phẩm thu được từ học sinh 1 Báo cáo bằng powerPoint: Tích hợp bảo vệ mơi trường 23 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ 2 Sơ đơ tư duy 3 Sản phảm đèn cước và khảo sát đường đi qua ống quang 24 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ CHỦ ĐỀ 3: “NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN - VẬT LÝ 12” III.1 GIẢI PHÁP CŨ THƯỜNG LÀM Ngày nay, năng lượng... hạch và phân rã phóng xạ, trong đó phản ứng phân hạch được ứng dụng chủ yếu vì tính hiệu quả của nó Hiện nay, có khoảng 10-15% sản lượng điện của thế giới được tạo ra bằng năng lượng của phản ứng phân hạch dây chuyền 25 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Trong chương trình Vật lí 12 cơ bản, Chương VII: HẠT NHÂN NGUN TỬ gơm 5 bài được phân phối trong 10 tiết dạy Bài 35: Tính chất và... ra phiếu học tập số 1) Hoạt động 2 (15 phút): Tìm hiểu về định nghĩa phản ứng hạt nhân, các đặc tính của phản ứng hạt nhân, các định luật bảo tồn trong phản ứng hạt nhân (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 2) Hoạt động 3 (10 phút): Tìm hiểu về năng lượng của phản ứng hạt nhân (Học sinh thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập 3) 35 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Hoạt... nghiên cứu và sắp sếp theo tiến trình mới II.2 GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN 1 Sắp xếp lại phân phối chương trình cho phù hợp Chúng tơi xây dựng dự án dạy học theo chủ đề như sau: 14 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Tiết 1: Khúc xạ ánh sáng Tiết 2: Phản xạ tồn phần Tiết 3: Lăng kính Tiết 4: Bài tập Tiết 5: Nhận xét đánh giá các vấn đề mà gv u cầu Ở phương án 2 mỗi bài lí thuyết chúng tơi... định lượng, liên hệ thực tế, học sinh báo cáo kết quả, kiểm tra đánh giá Học sinh báo cáo kết quả sau khi học xong 2 bài trên - Báo cáo 1: Sơ đơ tư duy - Báo cáo 2: Giải thích một số hiện tượng thực tế như: Khi máy bay cất cánh, nên cất cánh theo hướng cùng chiều hay ngược chiều gió? Và ngược lại với trường hợp khi hạ cánh… 12 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ - Báo cáo 3: Báo cáo kinh... KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Hơn 2 tỉ người trên thế giới khơng được sử dụng các nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu của cuộc sống Vấn đề đặt ra để học sinh nghiên cứu, tìm hiểu: Vậy sử dụng năng lượng thế nào cho hợp lí tiết kiệm? Có thể sử dụng các nguồn năng lượng nào khác có thể tái tạo hoặc thân thiện với mơi trường phục vụ cho đời sống con người? 2.5- Xác định hoạt động dạy – học. .. duy cho học sinh, nhất là tư duy sáng tạo Cụ thể đạt được các kĩ năng sau: - Đề xuất ý tưởng về vấn đề ơ nhiễm ánh sáng - Tìm tòi và tổng hợp kiến thức một cách hệ thống - Giải được bài tập có nội dung thực tế - Giải được bài tập với nhiều phương pháp khác nhau - Giải được bài tập thí nghiệm 2.3 Về thái độ 15 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ - Học sinh có hứng thú học tập vật lý,... trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3 ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là A 11,5 (cm) B 34,6 (cm) C 63,7 (cm) D 44,4 (cm) III PHIẾU CHUẨN BỊ CHO BÀI MỚI Câu 1: Phát biểu nội dụng định luật khúc xạ ánh sáng? Viết biểu thức và giải thích các đại lượng trong cơng thức? 18 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ... sao năng lượng hạt nhân lại phát triển tập trung ở một số nước - Học sinh có kĩ năng sử dụng 27 SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ hạch là gì - Giải thích được (một cách định tính) phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng - Nêu được các điều kiện để tạo cơng nghệ thơng tin trong q ra phản ứng nhiệt hạch trình học tập và tạo ra sản phẩm - Nêu được những ưu việt của năng lượng ... SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ II GIẢI PHÁP MỚI CẢI TIẾN Dạy học theo chủ đề Dạy học theo chủ đề kết hợp mơ hình dạy học truyền thống đại, giáo viên khơng dạy học cách truyền... chất lượng giảng dạy nâng lên, học sinh học tập chủ động, hứng thú… Từ kinh nghiệm thu q trình giảng dạy, chúng tơi nghiên cứu đề tài với tên gọi: Dạy học theo chủ đề giảng dạy Vật lí Mong...SÁNG KIẾN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong phương pháp dạy học truyền thống, nội dung kiến thức giảng, chủ đề học tập thiết kế, phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí, SKKN dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí, SKKN dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay