Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm

36 660 10
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 19:54

Với tầm nhìn chiến lược, một trong những doanh nghiệp Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành nhà xuất khẩu tôn hàng đầu Đông Nam Á. với kiêm ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD(năm 2013). Liên tục góp mặt trong danh sách 500 Doanh Nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, ngày 08012014, Hoasen Group vinh dự đón nhận vị trí hạng nhất cho Giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014” trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng do Tạp chí Euromoney trao tặng. Trên cơ sở đó, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm”. Nhằm đánh giá xác thực tình hình hoạt động của doanh nghiệp này, qua đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm để thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. .. .trong lĩnh vực Kim loại Khai khoáng Tạp chí Euromoney trao tặng Trên sở đó, nhóm chọn đề tài “ Phân tích chiến lược tài Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) giai đoạn 2005 – 2013 rút học kinh nghiệm ... cứu hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, từ phân tích hiệu kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen thông qua tiêu tài để rút học kinh nghiệm nhằm đưa giải... cạnh tranh nữa, vị trí địa lý Việt Nam thuận lợi 19 2.4 Phân tích báo cáo tài Tập đoàn Hoa Sen 2.4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Bảng 2.9 Kết kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen từ 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm, Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm, Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn