Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh

75 214 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 11:33

Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Có thể nói khu công nghiệp điểm đến trọng yếu nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước Việt Nam Tính đến cuối tháng 9/2010, Việt Nam có 254 khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất, 171 khu vào hoạt động có mặt 57 tỉnh, thành nước Với phát triển khu công nghiệp thế, góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, tạo hệ thống kết cấu hạ tầng mới, đại, có giá trị lâu dài, góp phần đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng nước Tuy nhiên, nhiều địa phương, việc hình thành phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường Quận 12 – Tp Hồ Chí Minh quận nằm bối cảnh chung Quận 12 nằm phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, bao quanh phần Quốc lộ 1A hệ thống giao thông dày đặc khu vực kinh tế trọng điểm, Quận 12 có vị trí cửa ngõ giao thông quan trọng thành phố nối liền với tỉnh miền Đông Nam Bộ, có nhiều tuyến đường quan trọng qua địa bàn quận Quốc lộ 1A nối miền Tây, miền Đông Nam Bộ Quốc lộ 22 Tây Ninh Ngoài ra, địa bàn Quận có số dự án công nghiệp, đô thị hình thành góp phần đẩy nhanh trình phát triển kinh tế xã hội địa bàn Quận Việc xử lý chất thải khu, cụm công nghiệp Quận 12 hầu hết manh mún, tự phát, chưa có thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp nên việc xử lý ô nhiễm không đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường Trang Đồ án tốt nghiệp Mặt khác, doanh nghiệp nằm khu công nghiệp cụm công nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ, nguồn vốn đầu tư hạn chế nên tỉ lệ đầu tư xây dựng hệ thống chất thải thấp, hiệu xử lý chưa cao Nhằm để quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường địa bàn Quận 12, đặc biệt cụm công nghiệp tự phát; nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực môi trường Do đó, sinh viên thực chọn đề tài “Khảo sát, đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh” Đây vấn đề cần thiết cấp bách Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra, khảo sát đánh giá trạng môi trường đánh giá tác động đến môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp nằm cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quản lý Nhà nước sách pháp luật, công tác quản lý, định hướng đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu Là dựa nguồn thông tin sơ cấp thứ cấp thu thập từ tài liệu nghiên cứu trước để xây dựng sở luận để chứng minh giả thuyết 3.2 Phương pháp tra cứu tài liệu Tra cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn, thong tư, nghị định hướng dẫn công tác quản lý môi trường để áp dụng thực tế vào cụm công nghiệp 3.3 Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin Tập hợp xử lý thông tin viết báo cáo 3.4 Phương pháp thực địa Trang Đồ án tốt nghiệp Tiếp cận thực tế cụm công nghiệp Quang Trung, khảo sát doanh nghiệp hoạt động cụm công nghiệp, khảo sát tuyến đường giao thông nội cụm công nghiệp, Nội dung nghiên cứu - Khảo sát trạng môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Đánh giá tác động đến môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Đề xuất giải pháp kiến nghị bảo vệ môi trường cụm công nghiệp Quang Trung Đối tượng nghiên cứu Các sở sản xuất nằm cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cung cấp cho quan quản lý nhà nước Quận 12 giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Quang Trung, xây dựng chương trình bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp Quang Trung đến năm 2020 sách pháp luật, công tác quản lý nhà nước,… Cấu trúc đề tài Cấu trúc đề tài luận văn chia làm phần: - Mở đầu - Nội dung chính: gồm chương + Chương 1: Cơ sở lý luận tổng quan quản lý môi trường cụm công nghiệp Quang Trung + Chương 2: Tổng quan cụm công nghiệp Quang Trung Trang Đồ án tốt nghiệp + Chương 3: Hiện trạng môi trường đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp Quang Trung + Chương 4: Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Kết luận – kiến nghị Trang Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 1.1 Chính sách quản lý cụm công nghiệp Trên thực tế, đa số địa phương có chế ưu đãi để thu hút đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Tuy nhiên, chế sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh cụm công nghiệp Điều dẫn tới tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp chậm, tỷ lệ lấp đầy thấp so với khu công nghiệp Hiện nước quy hoạch phát triển 1.872 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 76.520 ha, đó, có 918 cụm công nghiệp thành lập hoạt động với diện tích đất khoảng 40.600 Tuy nhiên, diện tích sử dụng cho thuê cụm công nghiệp nước 7.500 ha, chiếm 26,4 % tổng diện tích cụm công nghiệp hoạt động Do khó khăn nguồn vốn đầu tư, vốn vay nên cụm công nghiệp chưa đầu tư xây dựng nhà xưởng doanh nghiệp nhỏ vừa thuê Đặc biệt đầu tư hệ thống công trình xử lý nước thải Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa giải dứt điểm Nhìn chung, tiến độ xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp chậm Các nhà đầu tư mặn mà với cụm công nghiệp thiếu sách ưu đãi, hầu hết cụm công nghiệp nằm vị trí không thuận lợi giao thông (xa tuyến giao thông trọng điểm), địa bàn nông thôn, nơi hạ tầng công nghiệp chưa phát triển 1.2 Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp giới Việt Nam 1.2.1 Khu công nghiệp sinh thái 1.2.1.1 Khái niệm khu công nghiệp sinh thái Trang Đồ án tốt nghiệp Khu công nghiệp sinh thái “cộng đồng” doanh nghiệp sản xuất dịch vụ có mối liên hệ mật thiết lợi ích: hướng tới hoạt động mang tính xã hội, kinh tế môi trường chất lượng cao, thông qua hợp tác việc quản lý vấn đề môi trường nguồn tài nguyên Bằng hoạt động hợp tác chặt chẽ với nhau, “cộng đồng” khu công nghiệp sinh thái đạt hiệu tổng thể lớn nhiều so với tổng hiệu mà doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ gộp lại Khu công nghiệp sinh thái hình thành dựa nghiên cứu thử nghiệm lĩnh vực cấp thiết như: sinh thái học công nghiệp, sản xuất sạch; quy hoạch, kiến trúc xây dựng bền vững; tiết kiện lượng; hợp tác doanh nghiệp Các lĩnh vực tạo nên trào lưu rộng khắp nghiên cứu, sách dự án cụ thể nhằm chứng tỏ nguyên tắc phát triển bền vững 1.2.1.2 Mục tiêu khu công nghiệp sinh thái Mục tiêu khu công nghiệp sinh thái cải thiện hoạt động kinh tế đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường doanh nghiệp thành viên khu công nghiệp sinh thái Một khu công nghiệp sinh thái thực cần phải là: - Một mạng lưới hay nhóm doanh nghiệp sử dụng phế phẩm, phụ phẩm - Một tập hợp doanh nghiệp tái chế - Một tập hợp công ty có công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường - Một tập hợp công ty sản xuất sản phẩm “sạch” - Khu công nghiệp thiết kế theo chủ đề môi trường định (ví dụ khu công nghiệp sinh thái lượng tái sinh, tái tạo tài nguyên) - Khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình xây dựng bảo vệ môi trường - Khu vực phát triển hỗn hợp (công nghiệp, thương mại, ở,…) Trang Đồ án tốt nghiệp Hình 1.1 Khu công nghiệp sinh thái 1.2.1.3 Lợi ích khu công nghiệp sinh thái a/ Lợi ích cho công nghiệp Đối với doanh nghiệp thành viên chủ đầu tư khu công nghiệp sinh thái: - Giảm chi phí sản xuất, tang hiệu sản xuất cách: tiết kiệm, tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu lượng; tái chế tái sử dụng chất thải Điều làm tang tính cạnh tranh sản phẩm - Đạt hiệu kinh tế cao nhờ chia sẻ chi phí cho dịch vụ chung như: quản lý chất thải, đào tạo nhân lực, nguồn cung cấp, hệ thống thông tin môi trường dịch vụ hỗ trợ khác - Những doanh nghiệp vừa nhỏ thường gặp khó khan việc tiếp cận nguồn thông tin, tư vấn bí công nghệ Giải pháp toàn diện phát triển khu công nghiệp sinh thái giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản nhận nguồn đầu tư để phát triển Trang Đồ án tốt nghiệp - Những lợi ích cho doanh nghiệp thành viên làm tăng giá trị bất động sản lợi nhuận cho chủ đầu tư Đối với công nghiệp nói chung: - Khu công nghiệp sinh thái động lực phát triển kinh tế công nghiệp toàn khu vực: gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, tăng việc làm,… - Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nhỏ địa phương - Thúc đẩy trình đổi mới, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ b/ Lợi ích cho môi trường - Giảm nguồn gây ô nhiễm môi trường, giảm lượng chất thải giảm nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua nghiên cứu sản xuất sạch, bao gồm: hạn chế ô nhiễm, tiết kiệm lượng, quản lý chất thải, tái tạo tài nguyên phương pháp quản lý môi trường công nghệ khác - Đảm bảo cân sinh thái: Quá trình hình thành phát triển khu công nghiệp sinh thái (từ lựa chọn địa điểm, quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, lựa chọn doanh nghiệp, trình hoạt động, quản lý) phù hợp điều kiện thực tế đặc điểm sinh thái khu đất xây dựng khu vực xung quanh - Phấn đấu mục tiêu ngày cao môi trường: mội khu công nghiệp sinh thái có mô hình phát triển quản lý riêng để không ngừng nâng cao đặc trưng bảo vệ môi trường c/ Lợi ích cho xã hội - Khu công nghiệp sinh thái động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh khu vực, thu hút tập đoàn lớn, tạo việc làm lĩnh vực công nghệ dịch vụ Trang Đồ án tốt nghiệp - Tạo động lực hỗ trợ dự án phát triển mở rộng địa phương như: đào tạo nhân lực, phát triển nhà ở, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật,… - Khu công nghiệp sinh thái trung tâm tự nhiên mạng lưới sinh thái công nghiệp Các lợi ích kinh tế môi trường khu công nghiệp sinh thái đem lại tạo mặt mới, môi trường hấp dẫn cho toàn khu vực - Khu công nghiệp sinh thái tạo điều kiện hợp tác với quan nhà nước việc thiết lập sách, luật lệ môi trường kinh doanh ngày thích hợp 1.2.2 Áp dụng ISO 14001 1.2.2.1 Bộ tiệu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO 14001 nằm tiêu chuẩn ISO 14000, bao gồm 21 tiêu chuẩn tài liệu hướng dẫn khác liên quan đến số chủ đề môi trường như: • Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management Systems); • Đánh giá hiệu môi trường (Environmental Performance Evaluation); • Ghi nhãn môi trường (Environmental Labeling); • Đánh giá vòng đời sản phẩm (Life Cycle Assessment); • Trao đổi thông tin môi trường (Environmental Communication) • Quản lý khí nhà kính hoạt động liên quan (Greenhouse gas management and related activities) • Các khía cạnh môi trường tiêu chuẩn sản phẩm (Environmental aspects in Product Standards),… Năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) soạn thảo ban hành lần đầu tiên, đưa yêu cầu hướng dẫn sử dụng cho tổ chức có mong muốn xây dựng áp dụng hệ thống quản lý môi Trang Đồ án tốt nghiệp trường cho đơn vị Ngày 15/11/2004, tiêu chuẩn ISO 14001 ban kỹ thuật ISO/IEC 207 tổ chức ISO sửa đổi, cập nhật ban hành phiên ISO 14001: 2004 thay tiêu chuẩn phiên năm 1996 Trong tiêu chuẩn ISO 14000, tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 tiêu chuẩn biết đến áp dụng rộng rãi toàn giới ISO 14001 đưa tập hợp yêu cầu chung làm khuôn khổ để tổ chức hình thành nên hệ thống quản lý môi trường riêng Qua đó, giúp tổ chức hướng tới việc xây dựng cách tiếp cận có hệ thống phương pháp quản lý nhằm đạt mục đích cân việc trì lợi nhuận giảm thiểu tác động tới môi trường Tiêu chuẩn không đưa chuẩn mực cụ thể môi trường Vì vậy, áp dụng tổ chức có mong muốn áp dụng, không phân biệt quy mô tổ chức, loại hình sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhấn mạnh tới việc tổ chức phải xem xét tới yêu cầu pháp quy môi trường có liên quan trình triển khai áp dụng Do đó, tổ chức cần có kế hoạch khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý môi trường nơi tổ chức dự định xây dựng hệ thống quản lý Các tổ chức tự xây dựng công bố phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 sử dụng tiêu chuẩn để chứng nhận tổ chức độc lập, QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp) 1.2.2.2 Nội dung tiêu chuẩn ISO 14001 Bên cạnh yêu cầu chung, nhấn mạnh việc cải tiến liên tục, tiêu chuẩn ISO 14001 thiết kế cấu thành yếu tố chính: • Hoạch định sách môi trường • Lập kế hoạch • Thực điều hành • Kiểm tra, khắc phục Trang 10 Đồ án tốt nghiệp Nước thải sản xuất từ nhà máy cụm công nghiệp sau xử lý cục đạt quy chuẩn thải cống thoát chung cụm công nghiệp tới hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn Nước thải phát sinh chủ yếu ngành giặt, sản xuất thực phẩm đồ uống, sản xuất mỹ nghệ, bao bì Nên thành phần nước thải loại chứa hàm lượng BOD, COD tổng SS cao Tại cụm công nghiệp, công ty hoạt động lĩnh vực giặt, sản xuất bao bì xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn nhà máy trước xả môi trường *Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Quang Trung Do cụm công nghiệp Quang Trung chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, sở hạ tầng thấp, … Nên tải lượng nồng độ chất ô nhiễm có nước thải chưa xác định xác Chính vậy, dựa vào công nghệ xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi có ngành nghề hoạt động tương tự cụm công nghiệp Quang Trung như: dệt may mặc ( công ty dệt may Gia Định, công ty may Hanse), sản xuất kềm (công ty cổ phần Kềm Nghĩa), sản xuất bia (công ty bia Bến Thành), kem ăn (công ty Wall’ Việt Nam), phụ tùng xe máy (công ty phụ tùng xe máy), … Nên sinh viên thực đề tài đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Quang Trung sau: Trang 61 Đồ án tốt nghiệp Nước thải tập trung Ngăn tiếp nhận Bể lắng Thiết bị cấp không khí Bể aeroten Bể nén bùn Bể lắng Máy lọc ép bùn Bùn thải Hồ chứa Bể khử trùng Nguồn tiếp nhận Trang 62 Đồ án tốt nghiệp Hình 4.5 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải tập trung Nguyên lý hoạt động: Nước thải từ nhà máy, xí nghiệp cụm công nghiệp xử lý sơ nhằm loại bỏ yếu tố độc hại cho trình xử lý sinh học trạm xử lý tập trung Nước thải sau xử lý sơ chảy tự nhiên qua song chắn rác vào bể tập trung nước thải Kích thước bể tập trung nước thải đủ lớn để điều hòa lượng nước thải mà tiếp nhận Từ đây, nước thải đưa vào ngăn tiếp nhận bể lắng đợt nhờ hệ thống bơm ly tâm Sau lắng, loại bỏ tạp chất kích thước lớn, nước thải chuyển đến bể aeroten với lưu lượng ổn định Sau thời gian lưu bể aeroten, nước thải bùn hoạt tính vào bể lắng đợt Lượng vi sinh vật hiếu khí bể aeroten giữ nồng độ thích hợp cho trình xử lý, lượng bùn dư đưa khỏi hệ thống xử lý sinh học Do hàm lượng chất rắn bùn dư thấp, chúng đưa vào bể nén bùn để nâng hàm lượng chất rắn bùn dư lên 2,5 % trước bùn chuyển sang sân phơi bùn Bùn dùng làm phân bón cho trồng chôn lấp 4.1.2 Nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt từ nhà máy, xí nghiệp xử lý bể tự hoại, xây dựng nhà máy Bể tự hoại đồng thời làm chức năng: lắng phân ủy cặn lắng Cặn lắng giữ lại bể từ - tháng, ảnh hưởng vi sinh vật kỵ khí, chất hữu bị phân hủy, phần tạo thành chất khí phần tạo thành chất vô hòa tan Sau nước thải sinh hoạt cho chảy vào hệ thống xử lý nước thải sơ nhà máy để xử lý chung với nước thải sản xuất 4.2 Các phương án khống chế ô nhiễm không khí Các phương án khống chế ô nhiễm tính toán thực nguồn phát sinh Các phương án khống chế ô nhiễm chia thành loại: Trang 63 Đồ án tốt nghiệp 4.2.1 Phương án khống chế ô nhiễm biện pháp pha loãng Khống chế ô nhiễm biện pháp pha loãng tới tiêu chuẩn thải Kỹ thuật xử lý phương án đơn giản, đầu tư thấp, dễ thực không làm giảm tải lượng ô nhiễm nồng độ thải đạt tiêu chuẩn thải Các phương án mang tính chất tạm thời giai đoạn đầu phát triển kinh tế Các nguồn gây ô nhiễm không khí đa dạng khí thải đốt nhiên liệu, dung môi, mùi hôi, bụi,… Để pha loãng tới tiêu chuẩn thải có hai giải pháp tăng chiều cao ống khói đưa khí vào pha loãng Khi tăng chiều cao ống khói, tính toán tính cho trường hợp xấu tốc độ gió nguy hiểm, theo hướng gió chủ đạo, lưu lượng tải lượng chất thải lớn nhất,… để cho nồng độ chất ô nhiễm thị cần khống chế không khí xung quanh mặt đất đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh Phương án thường áp dụng cho lò đốt nhiên liệu mà không bị phụ thuộc chế độ đốt, khống chế dung môi, khống chế bụi có kích thước nhỏ, khống chế mùi hôi,… Thiết bị chủ yếu ống thải khí có chiều cao theo tính toán, phận thủy lực van, cút,… quạt hút (đẩy) để cân với trở lực toàn hệ thống Tuy nhiên, phương án nâng cao ống khói có tác dụng pha loãng chất thải không giảm tải lượng ô nhiễm Hơn điều kiện lặng gió hoàn toàn phương án pha loãng khí thải khí thải ống khói không đạt hiệu cao Đưa khí vào pha loãng biện pháp pha loãng trước thải Với biện pháp cho phép pha loãng khí thải độ cao định ống thải khí Thông thường, biện pháp chủ yếu dung nguồn có chiều cao thải khí cố định, lò đốt phụ thuộc nhiều vào chế độ đốt, thiết bị xây dựng cố định,… Thiết bị chủ yếu hệ thống làm giảm trở lực, ống nối quạt hút (đẩy) để cân trở lực toàn hệ thống 4.2.2 Khống chế thiết bị xử lý Trang 64 Đồ án tốt nghiệp - Khống chế ô nhiễm thiết bị xử lý chuyên dụng có kèm theo trình thu hồi chất ô nhiễm thị cần xử lý Các phương án phức tạp, tốn làm giảm tải lượng ô nhiễm, mức độ làm triệt để Để đảm bảo môi trường, phương án thay phương án pha loãng Đối với nguồn thải chất ô nhiễm thị cần khống chế có loại thiết bị riêng như: *Phương án xử lý bụi: Để lựa chọn phương án xử lý bụi khả khi, nhà máy lựa chọn nguyên lý, tính kỹ thuật, ưu khuyết điểm phương án xử lý bụi để áp dụng cho phù hợp Bảng 4.1 Bảng tổng hợp phương pháp xử lý Phương pháp Buồng lắng bụi Ưu điểm Lắng trọng lực: Khuyết điểm Hiệu suất xử lý thấp (40 – 60 %) - Hạt bụi có kích thước 100 -200 µm - Cấu tạo đơn giản Cyclon - Tốn lượng - Kích thước hạt từ - 10 µm Không lọc bụi có kích - Cyclon tổ hợp đạt hiệu thước nhỏ Lọc tay áo suất cao (85 %) - Lọc loại bụi có kích - Hiệu suất cao 85 - 99,5 % thước nhỏ (2 - 10 µm) - Trở lực cao - Thích hợp đối bụi khô trơ, Lọc tĩnh điện Lọc ướt nhiệt độ khí thải nhỏ - Lọc bụi có kích thước Tốn lượng, khó vận hành nhỏ từ 0,005 - 10 µm không áp dụng với - Hiệu suất lọc cao 85 – 99 % loại khí thải có khả gây cháy, nổ - Lọc Được Các Hạt Bụi Khá - Hiệu suất cao 85 – 99 % Mịn 0,1 - 100 µm, Có Tính - Không áp dụng Trang 65 Đồ án tốt nghiệp Kết Dính loại bụi có giải phóng khí - Tiêu Hao Năng Lượng Điện, gặp nước Nước - Phải giải thêm phần - Hấp thụ phần chất nước thải thải dạng khí *Phương án xử lý chất ô nhiễm dạng khí: Phương pháp Hấp thụ Nguyên lý Ưu, khuyết điểm - Dựa vào khả phản ứng hóa - Tốn hóa chất học chất khí cần làm với - Phải xử lý nước thải tác nhân xử lý thích hợp - Ăn mòn thiết bị dung dịch xút axit để xử lý chất - Hiệu suất làm hấp thụ cao, khí mang tính axit kiềm tương từ 70 – 95 % ứng - Cần phải làm nguội thải - Có thể sử dụng thiết bị tháp đệm, tháp đĩa, tháp rửa khí Hấp phụ khí thải - Hấp phụ phân hủy sinh hóa - Nhiệt độ khí thải phải nhỏ lớp đệm than bùn, phân rác 400C đất xốp Vật liệu đệm tự - Tốn mặt tái sinh Hiệu suất xử lý đạt tới - Trở lực lớn 99,9 % - Hấp phụ than hoạt tính zeolite Oxy hóa – khử - Dung dịch H2SO4: hấp thụ amin - Khí cần phải làm lạnh đến dung dịch NH3 giai đoạn khoảng 40 - 500C - Dung dịch kiềm: hấp thụ axit - Tốn hóa chất cacboxylic, axit béo, mercaptans, - Phải xử lý nước thải phenol giai đoạn - Dung dịch hypoclorit natri: oxy hóa aldehydes, H2S, ketones, mercaptans Trang 66 - Ăn mòn thiết bị Đồ án tốt nghiệp giai đoạn Oxy hóa Dùng nguồn phát ozone để xử lý - Xử lý phạm ozone chất ô nhiễm không khí mùi vi rộng, không cần hệ thống không khí hôi Khí có mùi hôi bị oxy hóa tạo thu gom khí thải thành chất không mùi, độc - Tiêu tốn lượng không độc hại Song đồng thời - Hiệu suất xử lý cao ozone tác động tới môi trường xung quanh Phân hủy nhiệt - Khí thải đưa vào lò đốt bổ - Hiệu suất xử lý cao (đốt bổ sung) sung có nhiệt độ khoảng 1.0000C - Tốn nhiên liệu - Bụi, chất hữu tiếp tục cháy hoàn toàn thành CO2 H2O - Nhiên liệu dung cho lò đốt bổ sung dầu, khí điện 4.2.3 Khống chế công nghệ Đây biện pháp coi cho phép hạ thấp loại trừ chất ô nhiễm không khí có hiệu Nội dung chủ yếu biện pháp hoàn thiện công nghệ sản xuất sử dụng chu trình kín, bao gồm: - Sử dụng công nghệ sản xuất có chất thải - Thay nguyên liệu, nhiên liệu nhiều chất độc hại nguyên liệu, nhiên liệu không độc độc (như thay nhiên liệu nhiều lưu huỳnh than đá nhiên liệu lưu huỳnh khí đốt, thay dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp,… hay dung điện hướng ngày phổ biến) - Sử dụng phương pháp sản xuất không sinh bụi thay phương pháp gia công nhiều bụi phương pháp gia công ướt bụi,… - Sử dụng chu trình kín có tác dụng loại trừ chất ô nhiễm không khí trình sản xuất cách sử dụng tuần hoàn toàn phần khí thải lần để sản phẩm thải độc không độc Trang 67 Đồ án tốt nghiệp * Một số giải pháp khống chế ô nhiễm không khí số ngành công nghiệp chọn lọc a/ Ngành sản xuất hàng mỹ nghệ gỗ: - Thông thoáng nhà xưởng - Khống chế thiết bị xử lý Cyclon - Hiệu xuất xử lý khoảng 85 % b/ Ngành giặt, may mặc: - Thông thoáng nhà xưởng - Sử dụng phương pháp sản xuất không sinh bụi thay phương pháp gia công nhiều bụi phương pháp gia công ướt bụi,… - Đưa khí vào pha loãng với độ cao định ống thải khí - Hiệu xuất xử lý khoảng 95 – 98 % c/ Ngành sản xuất bao bì, in ấn: - Sử dụng phương pháp hấp thụ khí thải kiềm, thiết bị sử dụng tháp đệm, tháp rửa khí, tháp đĩa - Biện pháp pha loãng cách phát tán qua ống khói - Thay nguyên liệu, nhiên liệu nhiều chất độc hại nguyên liệu, nhiên liệu không độc độc (như thay nhiên liệu nhiều lưu huỳnh than đá nhiên liệu lưu huỳnh khí đốt, thay dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp,… hay dùng điện hướng ngày phổ biến) - Hiệu xuất xử lý khoảng 80 – 95 % d/ Ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống: - Sử dụng thiết bị lọc bụi túi vải - Xử lý mùi hôi pha loãng khí thải kết hợp hấp thụ lớp đệm - Hiệu xuất xử lý khoảng 95 – 99 % *Ngoài ra, có biện pháp mang tính chất phụ trợ kết hợp áp dụng vào ngành công nghiệp chọn lọc như: Trang 68 Đồ án tốt nghiệp - Áp dụng biện pháp an toàn phòng chống cố (cháy, nổ,…) khu vực sản xuất - Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay đổi máy móc thiết bị sản xuất kịp thời nhằm tránh gây rò rỉ chất ô nhiễm, độc hại môi trường, hạn chế nguy gây cháy, nổ - Vận hành quản lý thiết bị máy móc trình công nghệ biện pháp để khống chế ô nhiễm không khí Nghiêm túc thực chế độ vận hành định lượng xác nguyên vật liệu, chấp hành quy trình công nghệ làm cho lượng chất thải giảm xuống có điều kiện quản lý nguồn lượng thải - Bố trí hợp lý hệ thống xanh khuôn viên nhà máy xí nghiệp toàn khu vực cụm công nghiệp - Cây xanh có tác dụng lớn việc hạn chế ô nhiễm không khí giữ bụi, hấp phụ phần chất ô nhiễm dạng khí, làm giảm tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí,… Ngoài ra, số loại xanh nhạy với số chất ô nhiễm không khí dung xanh làm vật liệu thị nhằm phát chất ô nhiễm không khí Cây xanh trồng khuôn viên xung quanh nhà máy, dọc đường giao thông, khu đệm cụm công nghiệp khu dân cư 4.3 Các phương án xử lý chất thải rắn 4.3.1 Chất thải rắn nguy hại - Phải phân loại chất thải nguy hại với chất thải không nguy hại chất thải sinh hoạt nhà máy, không để lẫn chất thải nguy hại khác loại với với chất thải khác - Bố trí nơi an toàn để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại Không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại theo chủng loại bồn, thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng yêu cầu an toàn, kỹ thuật, bảo đàm không rò rỉ, rơi vãi phát tán môi trường - Đối với đơn vị phát sinh chất thải nguy hại đơn vị liên hệ với đơn vị có chức thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại để ký kết Trang 69 Đồ án tốt nghiệp hợp đồng giao lượng chất thải nguy hại phát sinh tháng quý cho đơn vị thu gom, vận chuyển - Bên cạnh đó, công ty phải đăng ký Sở Tài nguyên Môi trường cấp sổ chủ nguồn thải chất thải chất thải nguy hại - Xây dựng kế hoạch biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố chất thải nguy hại gây 4.3.2 Chất thải rắn không nguy hại chất thải rắn sinh hoạt - Chất thải rắn sinh hoạt nhà máy tự thu gom, phân loại chuyển cho công ty TNHH thành viên dịch vụ công ích quận 12 Đơn vị thực thu gom khoảng từ 10 đến 22 Số lần lấy rác ngày lần/ngày - Chất thải rắn không nguy hại thường phân hủy chậm nên thu gom bãi thải tập trung, tùy thuộc vào chất chất thải rắn xử lý biện pháp tái sử dụng lại chất thải rắn, hóa chất độc hại làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp khác xử lý biện pháp thiêu đốt, phương pháp sinh Tiếp thải học, cô định dạng viên, chôn lấpnhận hợp rác vệ sinh,… sinh hoạt Phân loại Rác hữu lên men (thu khí 64 %) Rác vô Tái chế Chôn lắp chất trơ Hút khí Lọc Trang 70 Nạp khí Phân hữu vi sinh Đồ án tốt nghiệp Hình 4.6 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt 4.4 Các biện pháp khống chế tiếng ồn, rung Để chống ồn, rung cho máy móc thiết bị, nhà máy, xí nghiệp thực biện pháp sau: - Phân lập khu vực gây ồn cao phương pháp cách ly, cách âm, tạo điều kiện máy móc thiết bị làm việc không tải,luôn bảo dưỡng thay định kỳ, đảm bảo điều kiện kỹ thuật làm việc máy móc thiết bị - Đúc móng máy đủ khối lượng, tang chiều cao móng, đào rãnh đổ cát để tránh rung theo mặt - Lắp đặt đệm cao su lò so chống rung thiết bị có công suất lớn Trang 71 Đồ án tốt nghiệp 4.5 Tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường - Nên thành lập Ban quản lý cụm công nghiệp Quang Trung để từ Ban quản lý với ngành chức tham gia thẩm định thiết kế công nghệ nhà máy, xí nghiệp để giám sát hệ thống thu gom nước thải, xử lý khí thải theo cầu chung bảo vệ môi trường - Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo giai đoạn từ đến năm 2020 (mỗi giai đoạn khoảng năm), có phân công nhiệm vụ cụ thể cho ngành công nghiệp Đồng thời, kế hoạch bảo vệ môi trường đưa đề án, dự án nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường, giải vấn đề thoát nước thải - Xây dựng danh sách xanh để tuyên dương doanh nghiệp chấp hành tốt quy định pháp luật bảo vệ môi trường theo nguyên tắc lấy mẫu đột xuất nhiều lần kết hợp với việc đánh giá tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp - Tăng cường công tác tra, kiểm tra: Tăng số lượng doanh nghiệp thực kiểm tra lên 15 %/năm Giải kịp thời, pháp luật tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo môi trường - Tăng cường kiểm tra việc thực định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực môi trường Đa phần doanh nghiệp thực biện pháp nộp phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải làm hồ sơ môi trường không thực Do cần phải tăng cường công tác hậu kiểm tra để thực biện pháp chế tài doanh nghiệp cố tình không thực - Xây dựng danh sách sở gây ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để tập trung xử lý triệt để có hiệu 4.6 Các giải pháp hỗ trợ - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp, người dân bảo vệ môi trường, cụ thể phát tờ rơi tuyên truyền, tổ chức Trang 72 Đồ án tốt nghiệp thi tìm hiểu pháp luật môi trường, tổ chức tuyên truyền rộng rãi vào ngày bậc Ngày Môi trường giới 5/6, Tuần lễ quốc gia nước vệ sinh môi trường diễn vào cuối tháng 4, Chiến dịch giới diễn vào cuối tháng 9,… - Phát huy lực, mạnh ngành, đoàn thể Quận đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Văn hóa – Thông tin, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, công tác tuyên truyền - Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường khu phố, phường KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Toàn nội dung đồ án tốt nghiệp giới sơ điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đánh giá trạng môi trường tác động của ảnh hưởng đến người sống khu vực môi trường xung quanh Hoạt động cụm công nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phường Hiệp Thành nói riêng quận 12 nói chung, đáp ứng nhu cầu Trang 73 Đồ án tốt nghiệp phát triển công nghiệp quận 12, đồng thời tạo việc làm cho người dân khu vực để có sống ổn định, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước Qua công tác khảo sát đánh giá thực địa cụm công nghiệp Quang Trung, chất lượng nước thải công nghiệp không đạt quy chuẩn doanh nghiệp chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất triệt để, chất lượng môi trường không khí xung quanh, bên khu vực sản xuất nguồn khí thải từ ống khói nhà máy không đạt quy chuẩn cho phép Bên cạnh nguồn rác thải công nghiệp sinh hoạt không thu gom xử lý theo quy định Hiện doanh nghiệp cụm công nghiệp Quang Trung hoạt động riêng lẽ độc lập với Chưa có tổ chức đứng quản lý hoạt động sản xuất chung doanh nghiệp Nên điều khó cho quan nhà nước trình kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp Đa phần, doanh nghiệp hoạt động sản xuất có phát sinh nước thải, khí thải có số doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn, xây dựng để đối phó với quan nhà nước có tiến hành kiểm tra công ty công tác bảo vệ môi trường (theo khảo sát có đơn vị có trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải: công ty TNHH Lâm Gia, công ty Công Nông, công ty TNHH Huy Đăng, công ty nhựa Bích Anh, công ty TNHH Chung Yang ViNa, công ty TNHH T & T) Kiến nghị Trước tiên, quan chức Cảnh sát Môi trường Quận 12, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, Công an Phường Hiệp Thành quản lý cụm công nghiệp Quang Trung cần thực tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp công nhân viên doanh nghiệp Để từ đó, người nâng cao ý thức chấp hành tốt đơn vị Trang 74 Đồ án tốt nghiệp Cần phải có Ban quản lý cụm công nghiệp để từ Ban quản lý với ngành chức tham gia quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thẩm định thiết kế công nghệ nhà máy, xí nghiệp để giám sát hệ thống thu gom nước thải, xử lý khí thải theo yêu cầu chung bảo vệ môi trường Tăng cường công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp quy định pháp luật bảo vệ môi trường Ban hành sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thực đổi công nghệ sản xuất nhiên liệu sản xuất ô nhiễm hơn, áp dụng công nghệ sản xuất Các quan có chức Phòng Tài nguyên – Môi trường quận nên quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp làm hồ sơ, giấy phép môi trường để đảm bảo pháp luật Cảnh sát Môi trường, Phòng Tài nguyên – Môi trường tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp để nhằm hạn chế đến mức thấp điểm nóng môi trường Đối với doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật văn pháp luật bảo vệ môi trường, tự nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước thải môi trường Trang 75 [...]... thông trong cụm công nghiệp Trang 33 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 3.1 Hiện trạng về quản lý môi trường tại cụm công nghiệp Quang Trung Hiện nay chưa có một công tác chung nào về quản lý môi trường ở cụm công nghiệp Quang Trung, các đơn vị kinh tế đều hoạt động riêng lẽ nhau Chưa có một hệ thống xử lý nước thải... công cụ kỹ thuật quản lý môi trường thực hiện vai trò kiểm soát và giám sát Nhà nước về chất lượng và thành phần môi trường, về sự hình thành và phân bố chất ô nhiễm trong môi trường Các công cụ kỹ thuật quản lý môi trường có thể bao gồm các đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, các hệ thống quan trắc (monitoring) môi trường, xử lý chất thải, tái chế và tái sử dụng chất thải Các công cụ kỹ thuật... cao Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý môi trường khu công nghiệp; có sự phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường khu công nghiệp; một số địa phương triển khai quy hoạch khu công nghiệp tương đối đồng bộ Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp còn nhiều hạn chế, yếu kém Để nâng cao. .. môi trường khu công nghiệp, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: • Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, nhất là vấn đề phân cấp quản lý môi trường các khu công nghiệp và công tác tổ chức thanh tra môi trường • Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch khu công nghiệp gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản. .. Hiện nay, Ban quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất Tp HCM đang quản lý 3 khu chế xuất và 11 khu công nghiệp với tổng diện tích là 2.354 ha Hầu hết các khu này đều có tỉ lệ đất cho thuê từ 60 – 100 % trên tổng diện tích đất cho thuê Khu công nghiệp là một công cụ hiệu quả cho việc phát triển công nghiệp – giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và khuyến khích các hoạt động của khu vực – các khu công. .. góp phần cho doanh nghiệp tiếp cận dần với sản xuất sạch hơn Trang 11 Đồ án tốt nghiệp Với việc xác định các vấn đề môi trường cần quản lý cũng giúp cho nhà quản lý tập trung nguồn lực để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả nhất, giúp cho người lao động trong tổ chức hiểu được các vấn đề môi trường mà họ đang phải đối mặt khi đó họ sẽ có các ứng xử tốt hơn với môi trường Nhà quản lý cũng dễ dàng trong... lại, các khoản vay vốn dài hạn với lãi suất thấp hơn lãi suất hiện hành trên thị trường để khuyến khích các dự án đầu tư bảo vệ môi trường, hỗ trợ các dự án nghiên cứu triển khai, đào tạo và truyền thông môi trường, các dự án kiểm soát và xử lý ô nhiễm của các doanh nghiệp Quỹ môi trường thậm chí còn hỗ trợ tiền cho việc điều trị của các nạn nhân ô nhiễm 1.4.3 Công cụ kỹ thuật quản lý môi trường Các công. .. quản lý môi trường khu công nghiệp theo hướng tổ chức quản lý tập trung • Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ môi trường khu công nghiệp, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng môi trường, tổ chức công bố thông tin về môi trường khu công nghiệp theo quy định Trang 22 Đồ án tốt nghiệp • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cần phải xây dựng và. .. đại chúng: báo chí, ti vi, radio, pano, áp phích, tờ rơi, phim ảnh - Tiếp cận truyền thông qua những buổi biểu diễn lưu động, tổ chức hội diễn, các chiến dịch, các lễ hội, các ngày kỷ niệm 1.5 Hiện trạng quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và cụm công nghiệp tại Việt Nam hiện nay Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, Tp HCM sẽ có 23 khu công nghiệp – khu chế xuất với tổng diện... và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung và khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại • Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ tự quantrắc, báo cáo môi trường và các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường Hình 1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban quản lý Trang 23 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 2.1 Giới thiệu về cụm công nghiệp 2.1.1 ... sát, đánh giá trạng môi trường đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quản lý cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh Đây vấn đề cần thiết cấp bách Mục tiêu nghiên cứu - Điều tra, khảo. .. sát đánh giá trạng môi trường đánh giá tác động đến môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp nằm cụm công nghiệp, nâng cao hiệu quản lý Nhà... Quang Trung - Đánh giá tác động đến môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý môi trường cụm công nghiệp Quang Trung - Đề xuất giải pháp kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh , Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh , Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp quang trung, quận 12, tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay